ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Οι ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ για τα λιμενικά ταμεία του Δήμου Δελφών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Του Ανστάσιου Μέγκου
Τοπικού Συμβούλου
Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
Της Δημοτικής Κίνησης
«ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»
ΙΤΕΑ
Τηλέφωνα επικοινωνίας:Ιτέα 24-4-2017

Προς την Δημοτική Κοινότητα Ιτέας
Κο Γουώρθ Τζον-Τάουνσεντ
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας
ΙΤΕΑΣ......

Κοινοποίηση 
1. κο. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο
    Δήμαρχο  Δήμου ΔΕΛΦΩΝ
2. κα. Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη
    Αντιδήμαρχο Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ
3. κα. Παναγιώτα (Γόγα) Μαντά
    Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητα ΚΙΡΡΑΣ
4. Τοπικούς Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Ιτέας
5. Τοπικούς Συμβούλους Τοπικής Κοινότητας Κίρρας
6. Δημοτικούς Συμβούλους Δ.Ε. Ιτέας
7. Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας

ΘΕΜΑ: Συζήτηση και διατύπωση γνώμης του Τοπικού Συμβουλίου Ιτέας με αφορμή το 2ο θέμα του Δ.Σ. του Δήμου Δελφών που θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση στις 27/4/2017 όπως αυτό εισάγεται: «Λήψη απόφασης  για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου  Φωκίδας στο Δήμο Δελφών  (άρθρο 28 Ν.2738/99) και τη σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών» και έδρα την Δημοτική Κοινότητα Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).»

Κε Πρόεδρε
Στις 27/4/2017 εισάγεται ως 2ο θέμα για να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας στο Δήμο Δελφών και η σύσταση Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δελφών» με έδρα την Δ.Κ. Ιτέας. Παράλληλα στο ίδιο Δ.Σ. ως 1ο θέμα εισάγεται να συζητηθεί το μέλλον του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου με έδρα το Γαλαξίδι το οποίο συστάθηκε το 2013 επί Καλλικρατικού Δήμου Δελφών. Έχουμε την άποψη πως οι δύο αποφάσεις εγκυμονούν κινδύνους για την συνύπαρξη των δύο Λιμενικών Ταμείων στον ίδιο Δήμο. Διότι είναι άλλο το επιθυμητό από όλους εμάς που κατοικούμε στον Δήμο Δελφών και άλλες οι δυνατότητες που μας δίνει ο Νόμος. Για τον λόγο αυτό και προς αποφυγή στο μέλλον δυσάρεστων εκπλήξεων για τον Δήμο μας και κυρίως για την Δ.Ε. Ιτέας, πιστεύουμε πως είναι καλό να διατυπώσουμε ως Τοπικό Συμβούλιο ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα την άποψή μας για την συγκρότηση των Λιμενικών Ταμείων ή του Λιμενικού Ταμείου Δήμου Δελφών, την οποία και θα πρέπει να μεταφέρεται και να καταθέσετε στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ – ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ

Τα Λιμενικά Ταμεία σε όλη την χώρα, από την Δεκαετία του 1920 είναι περίπου με την σημερινή μορφή, ως διοικητικές ενότητες και ως τρόπο λειτουργίας. Ο τρόπος λειτουργίας και η Νομοθεσία που τα διέπει, έχει αναφορά ακόμα και σήμερα σε Βασιλικά Διατάγματα που εκδόθηκαν πριν το 1940. Ποιες Αρμοδιότητες έχουν, ποιος είναι ο τρόπος συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου κλπ. Η δημιουργία τους χρονικά ξεκινά από την εποχή αμέσως μετά την σύσταση του Ελληνικού κράτους. Δηλαδή μετά το 1828.
Στην περιοχή μας στο Νομό Φωκίδας το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας με έδρα την Ιτέα, είχε στο τομέα ευθύνης του όλες τις οικιστικές περιοχές και τις Λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται σε όλο το Παράκτιο μέτωπο του Νομού. Τις ενδιάμεσες ακτές των Οικιστικών περιοχών τις έλεγχε η Περιφέρεια.
Με τον Καλλικράτη καταργούνται οι Νομαρχίες και γίνονται Αντιπεριφέρειες. Αυτόματα το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας πέρασε στην Περιφέρεια.  
Οι προσπάθειες που είχαν κάνει οι πρώην Δήμαρχοι στο Γαλαξίδι από το 1998 τελεσφόρησαν και με ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Ναυτιλίας, Διοικητικής Αποκέντρωσης κλπ εγκρίθηκε η σύσταση του Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.
Αντίστοιχες προσπάθειες των Δημάρχων Ιτέας δεν είχαν καλή τύχη.
Στον Καλλικρατικό Δήμο Δελφών ήρθε το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, περί ίδρυσης Λιμενικού Ταμείου του Δήμου το 2013 με αφορμή την επικαιροποίηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία η πρόταση του τότε Δημάρχου Φουσέκη, να αποδεχτούμε την σύσταση του Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. Ταυτόχρονα πρότεινε και έβαλε ως στόχο η Δημοτική Αρχή να επιδιώξει την δημιουργία Λιμενικού Ταμείου Δήμου Δελφών το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις παραλίες των Οικιστικών περιοχών που ανήκουν στον Δήμο και ως έδρα θα είχε την Ιτέα.

ΣΗΜΕΡΑ έχει συσταθεί και λειτουργεί ως Ν.Π.Δ.Δ. το Λιμενικό Ταμείο Γαλαξιδίου. Τελευταία συστάθηκε το Λιμενικό Ταμείο Δήμου Δωρίδας το οποίο θα είναι αρμόδιο με την έναρξη της λειτουργίας του για τις οικιστικές περιοχές του οικείου Δήμου. Έχει παραμείνει το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας με έδρα την Ιτέα που ελέγχει ουσιαστικά την Παραλία και το Λιμάνι της Ιτέας μιας και υπόλοιπες οικιστικές περιοχές, όπως αυτές της Δ.Ε. Δεσφίνας έχουν πολύ μικρή δραστηριότητα έως καθόλου που σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να απασχολήσει ένα Λ.Τ.

Λ.Τ. ΙΤΕΑΣ
Το Λ.Τ. Ιτέας είναι το μοναδικό Λ.Τ. που ιδρύθηκε στο Νομό Φωκίδας τα μέσα της δεκαετίας του 1920 έως και το 2013 που έγινε η ίδρυση του Λ.Τ. Γαλαξιδίου. Αρχικά είχε ιδρυθεί ως Λ.Τ. Ιτέας εποπτεύοντας αποκλειστικά το Λιμάνι της Ιτέας και στην συνέχεια μετονομάστηκε Λ.Τ. Φωκίδας και ήταν αρμόδιο για τον έλεγχο και την λειτουργία των παραλιακών οικιστικών περιοχών του Νομού.
Το Λ.Τ. Ιτέας από τα πρώτα του βήματα συνεργάστηκε άριστα με την Κοινότητα της Ιτέας και αποτελούσε βασικό χρηματοδότη για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, από τα χρήματα που εισέπραττε από την διαχείριση του Λιμανιού. Σχετικά συνημμένα σας καταθέτουμε από το Προεκλογικό πρόγραμμα του Ευθύμιου Στοφόρου υποψήφιου των Κοινοτικών Εκλογών το 1934. Μέσα από το προεκλογικό πρόγραμμα διαπιστώνουμε την συνεργασία της Κοινότητας Ιτέας με το Λιμενικό Ταμείο. (Σχετικό 1ο).
Παράλληλα σε Πίνακα των Χωροθετημένων Λιμένων Πανελλαδικά, διαπιστώνουμε πως το μοναδικό Λιμάνι σε όλο τον Νομό και κατά συνέπεια στον Δήμο Δελφών που επίσημα είναι καταχωρημένο, είναι αυτό της Ιτέας. (Σχετικό 2ο)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο Καλλικράτης προβλέπει στα όρια ενός Καλλικρατικού Δήμου αποκλειστικά την δημιουργία ενός μόνο Ν.Π.Δ.Δ. για την διαχείριση και την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου όπως π.χ. την διαχείριση των Λιμένων και των παραλιών. Από την άποψη αυτή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την δημιουργία Λ.Τ. Δήμου Δελφών με έδρα την Ιτέα και παράλληλα την διατήρηση ως αυτοτελούς Ν.Π.Δ.Δ. του Λ.Τ. Γαλαξιδίου, δύο ίδιων Νομικών Προσώπων στα όρια του Δήμου μας, είναι παρακινδυνευμένη. Υποκρύπτει κινδύνους και στην καλύτερη περίπτωση η πιθανότερη εκδοχή είναι η αποδοχή φυσικά ενός και μόνο Ν.Π.Δ.Δ. όπως ορίζει ο Νόμος με την θέσπιση των αντίστοιχων παραρτημάτων του.
Φυσικά δεν θα είμασταν αντίθετοι εάν θα μπορούσε να εξαιρεθεί ο Δήμος Δελφών και στην περίπτωσή μας να επιτρεπόταν η σύσταση δύο Ν.Π.Δ.Δ. με το ίδιο αντικείμενο στα όρια του Δήμου μας. Δηλαδή η διατήρηση του Λ.Τ. Γαλαξιδίου και η ίδρυση ενός άλλου που θα διαχειριζόταν όλες τις υπόλοιπες παραλιακές οικιστικές περιοχές του Δήμου μαζί με το Λιμάνι της Ιτέας με τον τίτλο Λ.Τ. Δήμου Δελφών και έδρα την Ιτέα.
Στην περίπτωση όμως που τελικά το αίτημά μας αυτό ως Δήμου Δελφών δεν γίνει αποδεκτό τότε, η Δημοτική Αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έχει πάρει ξεκάθαρη απόφαση για την δημιουργία Λ.Τ. Δήμου Δελφών με έδρα την Ιτέα. Απόφαση που απορρέει από την λογική συνέχεια του Λ.Τ. Φωκίδας πρώην Λ.Τ. Ιτέας που είχε συσταθεί πριν από περίπου 90 και πλέον χρόνια και εδρεύει σήμερα στο μοναδικό Λιμάνι του Νομού διαχειριζόμενο τα περισσότερα έσοδα από την έλευση κάθε είδους πλοίων και σκαφών αλλά και αυτής της χερσαίας ζώνης του Λιμένα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.      Γνωμοδοτούμε υπέρ της ίδρυσης Λ.Τ. Δήμου Δελφών με έδρα την Ιτέα
2.      Είμαστε υπέρ της προσπάθειας να παραμείνει ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ. το Λ.Τ. Γαλαξιδίου
3.      Να διατυπωθεί με σαφήνεια πως σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσουν οι ενέργειες του Δήμου για την παράλληλη ύπαρξη δύο Λ.Τ. στα όριά του, τότε το Λ.Τ. του Δήμου Δελφών θα έχει έδρα την Ιτέα με αυτοτελή παραρτήματα όπως ορίζει ο νόμος.     


Για τους ΠΟΛΙΤΕΣ στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Ο Τοπικός Σύμβουλος
Μέγκος Αναστάσιος

2 ακόμα στοιχεία.
Το 1ο από το προεκλογικό πρόγραμμα Στοφόρου για την Κοινότητα Ιτέας το 1934, όπου αποδεικνύεται η διαχρονική & οργανική σχέση του Λ.Τ. Ιτέας με την κοινότητα από την ίδρυσή του ως σήμερα.
Το 2ο όπου το Λιμάνι της Ιτέας είναι το μοναδικό σε όλη την Φωκίδα στο οποίο γίνεται αναφορά σε πίνακες του Υπουργείου Ναυτιλίας .ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ