Ήταν όλοι τους στρατιωτάκια του Μπαλτάκου. Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα μιλάνε από μόνα τους. Τώρα αίφνης όλες οι κυβερνητικές κότες-υπουργοί σπεύδουν να τον αποκηρύξουν. Δρυός πεσούσης. Κοιτάξτε ποιοι κυβερνάνε τον έρμο τούτο τόπο....