Με τη Σοφία Βούλτεψη δεν θα πλήξουμεαυτό είναι το μόνο σίγουρο
Κουρασμένοι μάλιστα από  την αυστηρή μονοτονία του Σίμουμπορούμε να υποδεχτούμε με κάποια ανακούφιση την κωμικήαύρα της νέας κυβερνητικής εκπροσώπου. ...