«Βρόχη» πέφτουν τα σχόλια στο Twitter, με αφορμή τη σύλληψη του πρώην υπουργού Μιχάλη Λιάπη.
Οι χρήστες της δημοφιλούς στοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησαν
 το hashtag #free_liapis («απελευθερώστε τον Λιάπη») σχολιάζοντας την ιδιαίτερα πρωτότυπη είδηση.
Ενδεικτικά μερικά από τα τιτιβίσματα-«φωτιά»:...