Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

25 νέες θέσεις καθηγητών (μελών ΔΕΠ) για το Γεωπονικό- Προτεραιότητα στα νέα τμήματα

Δελτίο Τύπου Ηλ.Κωστοπαναγιώτου
Βουλευτή Φωκίδας
25 νέες θέσεις καθηγητών (μελών ΔΕΠ) για το Γεωπονικό- Προτεραιότητα στα νέα τμήματα....

Με ταχύ ρυθμό στελεχώνονται τα νέα Πανεπιστημιακά τμήματα που ο τελευταίος νόμος για την εκπαίδευση δημιούργησε στην πατρίδα μας και φυσικά και στην Φωκίδα με τα δύο τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Άμφισσα.
Συγκεκριμένα το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την κατανομή  25 θέσεων για την πρόσληψη καθηγητών (μελών ΔΕΠ) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο .
Όπως αναφέρεται, οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών  των νέων τμημάτων με βάση το άρ.18 παρ. 5 του Νόμου 4559/18 (Στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυμα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραιότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλήρωση των οκτώ (8) μελών ΔΕΠ).
14/2/2019
Ηλ. Κωστοπαναγιώτου

Βουλευτής Φωκίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου