ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ Δ. ΔΕΛΦΩΝ: Λειτουργούμε με όρους διαφάνειας και νομιμότητας ή με όρους Μαφίας.

ΔΗΜ. ΜΠΑΚΑΣ                                                                                ΑΜΦΙΣΣΑ 28-4-2017
                        ΠΡΟΣ
                                    ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ


ΘΕΜΑ:     Λειτουργούμε με όρους διαφάνειας και νομιμότητας ή με όρους Μαφίας. Τι εξυπηρετούν οι ενέργειες της Δ.Τ.Υ. του Δήμου.......


ΣΧΕΤΙΚΑ:         1)             Η με Αρ. Πρ. 2870/1-12-2016 επιστολή της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών.
                        2)             Απόφαση 436/21-11-2016 της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Δελφών.
                        3)             Απόσπασμα από το Λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας
                                         «Μαφία: Κλειστή ομάδα επιτήδειων, που εξυπηρετεί συντονισμένα τα συμφέροντά της χρησιμοποιώντας αθέμιτα μέσα».
                        4)             Υπηρεσιακό Σημείωμα και επιμετρήσεις της Επιτροπής Επανελέγχου Επιμετρήσεων Αρ. Πρ. 27990/21-11-16.
                        5)             5ος λογαριασμός του έργου «Βελτίωση Πολυχώρου Πληροφορικής – λαογραφίας Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων Δήμου Γραβιάς».
                        6)             Ένσταση αναδόχου κατά του 5ου λογαριασμού.
                        7)             Εισήγηση στο Δ.Σ. στο θέμα: Εξέταση ένστασης κατά του 5ου λογ/σμού.
                        8)             Απόφαση Δ.Σ. για το θέμα της ένστασης κατά του 5ου λογαριασμού.
                        9)             Απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Δ.Σ. κατά τη συζήτηση του θέματος της ένστασης κατά του 5ου λογ/σμού.
                        10)           Σύσταση Κ/Ξ αναδόχου του έργου.
                        11)           Ειδικό πληρεξούσιο
                        12)           Έγγραφο με αρ. πρωτ. ΕΔ3/Τ3.6/15413/18-10-2016 της ΚΤΥΠΑΕ προς το Δήμο Δελφών.
                        13)           Νόμος 1418/84 Αρ. 22 παρ. 8
                          14)           Νόμος 3669/08 Αρ. 177.παρ.8 και Αρ. 35, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 57, 58, 61, 76.
                          15)           Υπουργική απόφαση ΕΔ 2α/01/71/ΦΝ 294/1986 (ΦΕΚ Β 374)
--------------------------------
            Έκλεισαν επτά χρόνια και κάτι μήνες από τότε που δημοπρατήθηκε το έργο «Βελτίωση Πολυχώρου Πληροφορικής – Λαογραφίας Δημοτικού Σχολείου Καστελλίων Δήμου Γραβιάς» με χρονική διάρκεια κατασκευής του σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης 150 ημερολογιακές ημέρες. Το έργο δεν έχει τελειώσει ακόμη και ούτε πρόκειται. Δεν αναφέρομαι στη σύμβαση η οποία φέρεται ότι υπογράφθηκε στις 30-3-2010, διότι την ημερομηνία αυτή δεν υπήρχε κοινοπραξία ανάδοχος του έργου, ούτε εκπρόσωπος της κοινοπραξίας ορισθείς σύμφωνα με τα όσα ο νόμος ορίζει για να υπογράψει τη σύμβαση.
            Η σύσταση της Κ/Ξ έγινε στις 17-4-2010 και αναγγέλθηκε στις 3-5-2010 στη Δ.Ο.Υ. και το Επιμελητήριο. Έδρα της Κ/Ξ αναδόχου του έργου ορίστηκε το Σερνικάκι Φωκίδας χωρίς άλλα στοιχεία διεύθυνσης, τηλέφωνα κ.λπ. Οι κοινοπρακτούντες κάτοικοι ο μεν ένας Δομοκού Φθιώτιδας ο άλλος Σπερχειάδας Φθιώτιδας διάλεξαν για έδρα της αναδόχου Κ/Ξ ένα χωριό της Φωκίδας σε θέση διαμετρικά αντίθετη από τη κατοικία τους και την επαγγελματική έδρα τους σε σχέση με το έργο και απόσταση καθόλου ευκαταφρόνητη. Σίγουρα θα ενοικίασαν κάποιο χώρο και το ενοικιαστήριο θα έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. και σίγουρα θα προσέλαβαν και κάποιον υπάλληλο στην έδρα, για τον οποίο θα υπάρχει η πρόσληψη, η ασφάλισή του και οι αποδείξεις μισθοδοσίας. Διαλέγοντας το Σερνικάκι Φωκίδας για έδρα,  εκτός από το καλό κλίμα διάλεξαν και αρμόδια Δ.Ο.Υ. Τη Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ. Ίσως αυτό λέει κάτι ίσως δεν λέει και τίποτε, θα δείξει στη πορεία.
            Ειδικό πληρεξούσιο διορισμού ειδικού πληρεξουσίου και αντιπροσώπου της Κ/Ξ έγινε στις 5-4-2011. Ένα χρόνο δηλαδή μετά τη σύσταση της Κ/Ξ, τη τάχα υπογραφή της σύμβασης και αρκετούς μήνες μετά τη «συμβατική» περαίωση των εργασιών.
            Είναι άγνωστο αν τα δύο αυτά έγγραφα κατατέθηκαν στην υπηρεσία, έπρεπε να έχουν κατατεθεί υποχρεωτικά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης αλλά τότε δεν υπήρχαν. Στο Δ.Σ. της 13-2-2017, δεν δόθηκε απάντηση ούτε φυσικά Αριθμός Πρωτοκόλλου υποβολής. Εφ’ όσον δεν υπήρχε Κ/Ξ και νόμιμος εκπρόσωπος αυτής δεν μπορούσαν να κατατεθούν στην υπηρεσία, εκτός του ότι δεν μπορούσε να υπογραφεί σύμβαση, εγγυητικές επιστολές, χρονοδιαγράμματα, οργανογράμματα, όλα αυτά υποχρεωτικά με ποινή άμεσης έκπτωσης και επίσης επιμετρήσεις, πρωτόκολλα, λογαριασμοί, Α.Π.Ε. ημερολόγιο κ.λπ. Βέβαια κανείς δεν ισχυρίστηκε ότι αυτά κατατέθηκαν ποτέ και όσες φορές ζητήθηκαν με αιτήσεις μας να μας δοθούν, ποτέ δεν εδόθησαν. Στο Δ.Σ. της 13-2-2017 δηλώθηκε και επισήμως από τον αν. προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. «Στο φάκελο που έχω εγώ στην υπηρεσία δεν έχω εγγυητικές. Στέλεχος εγγυητικής δεν…». Βέβαια εδώ ο κ. αν. προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. δεν λέει,  ότι η υπηρεσία του δυο φορές, τη μία ο ίδιος, έβγαλε απόφαση μείωσης εγγυήσεων στηριζόμενη σε Ειδικό Απολογισμό εργασιών που γνώριζε ότι είναι ανύπαρκτες και γνώριζε ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη επιμέτρηση. Όλο αυτό το διάστημα από 30-3-2010 που «υπογράφηκε» η σύμβαση μέχρι 30-9-2010 που έληγε ο χρόνος κατασκευής:  Αφενός δεν πραγματοποιήθηκε καμία μα καμία εργασία, αφετέρου πιστοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν το σύνολο σχεδόν των εργασιών που υπήρχαν στον προϋπολογισμό αξίας μόνο  των εργασιών 132.936,26 € και με επί πλέον Φ.Π.Α., συνολικά 154.220,97 € με τον 1ο και 2ο λογαριασμό. Οι λογαριασμοί αυτοί χρηματοδοτήθηκαν από τον ΟΣΚ Α.Ε. στο σύνολό τους.
            Στις 15-12-10 εγκρίνεται ο 1ος Α.Π.Ε. Ένας Α.Π.Ε. παράνομος σε όλες του τις διαστάσεις, αντισυμβατικός και απαράδεκτος. Εργαλείο και προκάλυμμα για πραγματοποίηση νέας ρεμούλας. Την εποχή αυτή δεν έχει ορισθεί εκπρόσωπος της Κ/Ξ να υπογράψει τον Α.Π.Ε. και την αίτηση παράτασης. Αυτή η νέα ρεμούλα γίνεται με τον 3ο λογαριασμό στις 22-12-2010. Ένας λογαριασμός που περιέχει σχεδόν στο σύνολο του ανύπαρκτες εργασίες σε τεράστιες ποσότητες. Εργασίες που δεν έγιναν ποτέ ως σήμερα. Το σύνολο του λογαριασμού έφθασε τα 321.021,26 € όταν το σύνολο της εγκεκριμένης δαπάνης ήταν 323.406,14 €, σύμφωνα με το 1ο Α.Π.Ε. Δεν άφησαν ούτε αναθεώρηση ούτε απρόβλεπτα τίποτε, αν και ό,τι χρήματα προβλέπονται γι’ αυτά είναι αποκλειστικά για αυτά.
            Αυτός ο 3ος λογαριασμός υπεβλήθη στις 19-1-2011 με αρ. Πρωτ. 1021 ΟΣΚ.Α.Ε.  για την συμφωνημένη επιχορήγηση ύψους 166.800,29 €.
            Ο ΟΣΚ Α.Ε. ανταποκρίθηκε και χρηματοδότησε τον 3ο λογαριασμό σε δύο δόσεις, στις 15-10-2013 με την υπ’ αρ. 54218409-5. Επιταγή της Εθνικής Τράπεζας για ποσό 80.000 € και στις 9-12-2014 με την υπ’ αρ. 54720429-9 Επιταγή της Εθνικής Τράπεζας για το ποσό των 86.800,29 € και δικαιούχο το Δήμο Δελφών (διάδοχο του επιχορηγηθέντος Δήμου Γραβιάς). Άρα η συνολική χρηματοδότηση του Δήμου για το έργο έως το 1ο, 2ο και 3ο λογαριασμό φθάνει το ποσό των 321.021,26 € (όσο ανακεφαλαιωτικά ο 3ος λογαριασμός) μέχρι το τέλος του 2014.
            Στο έργο δεν έχει γίνει καμία εργασία, τα εγκεκριμένα χρήματα έχουν εξαντληθεί παράνομα, παράτυπα, απροκάλυπτα, (έχει πιστοποιηθεί παράδειγμα η τοποθέτηση περίφραξης για 37.620,29 €, και άλλες 20.521,82 € για καθαίρεση της παλιάς περίφραξης) χωρίς να έχει γίνει απολύτως τίποτε, και αυτά τα βλέπει ο καθένας κάθε μέρα, ακόμη και ο δορυφόρος που κρατάει και ημερομηνίες. (Οι σχετικές φωτογραφίες έχουν κατατεθεί με τη καταγγελία).
            Μέχρι εδώ η ρεμούλα, δεν νομίζω να λέγεται αλλιώς αυτό το πράγμα, του δημοσίου χρήματος δεν γινόταν νύχτα; γινόταν μέρα μεσημέρι με στρογγυλές σφραγίδες της δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Φωκίδας Τμήμα Τ.Υ.Δ.Κ. και υπογραφές του επιβλέποντα και του προϊσταμένου αυτής. Επίσης με τη στρογγυλή σφραγίδα του Δήμου Γραβιάς και την υπογραφή του Δημάρχου.
            Από το τέλος του 2010 έως τον Ιανουάριο του 2014 γίνεται μια προσπάθεια να φανεί κάτι σαν έργο, τα τεύχη δημοπράτησης και η τάχα σύμβαση είναι στο καλάθι των αχρήστων.
            Δημιουργείται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών και η ΤΥΔΚ απορροφάται από αυτή. Η Δ.Τ.Υ. πρέπει να επιμεληθεί του έργου.
            Στις 31/1/2014 ορίζονται επιβλέποντες μηχανικοί με σκοπό τον έλεγχο των επιμετρήσεων και ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του έργου. Συντάσσεται και εγκρίνεται 2ος Α.Π.E. 17-7-2014 στον οποίο δίνεται ο χαρακτήρας του τακτοποιητικού. Αντιγράφω από την εισήγηση: «Η ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΔΕΛΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ», (ο 3ος ΑΠΕ θα λέει ακριβώς τα ίδια κατά σύμπτωση).
            Στην αιτιολόγηση του 2ου ΑΠΕ αναφέρεται ότι αυτός συντάχθηκε για
1.                   «Να διορθωθεί ο 1ος ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις σωστές δαπάνες απρόβλεπτων και αναθεωρήσεων». Αφού ρήμαξαν το ταμείο ήθελαν μετά να το διορθώσουν και γι’ αυτό δεν πήραν καθόλου υπ’ όψη τους τον 1ο ΑΠΕ ο οποίος είχε κάνει τη δουλειά του. Είχε πιστοποιηθεί ο 3ος λογαρισμός.
2.                   «Να συμπεριλάβει δέκα επτά νέες τιμές». Οι νέες αυτές τιμές αποδείχθηκαν αφ’ ενός αχρείαστες και αφετέρου δεν εγκρίθηκαν ποτέ και ποτέ δεν υπήρξε αιτιολογική έκθεση γι’ αυτές, και αιτιολόγηση της Τιμής τους. Παρ’ όλα αυτά ενσωματώθηκαν στο ΑΠΕ καθιστώντας τον και γι’ αυτόν το λόγο παράνομο και απαράδεκτο.
3.                   «Τη τακτοποίηση των αυξομειώσεων των ποσοτήτων των διαφόρων εργασιών και τη διάθεση των απρόβλεπτων δαπανών». Τα απρόβλεπτα τα μηδένισαν στον 1ο ΑΠΕ και τα ρήμαξαν, ο νόμος πήγε αδιάβαστος, τις ποσότητες τις ξαναζέσταναν για 3η φορά, για να τις παρουσιάσουν όπως ήθελαν. Ένα όργιο αυθαιρεσίας, κατάχρησης εξουσίας, θράσους και απληστίας. (τα ίδια θα λέει και ο 3ος ΑΠΕ που ετοιμάζεται).
Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να καταφέρουν «τυπικά» θρασύτατα και απροκάλυπτα να «ξαναδημιουργήσουν» ένα νέο ταμείο για να το ληστέψουν κατά τη προσφιλή τους τακτική και για το λόγο αυτό:
Εξαφάνισαν το 3ο λογαριασμό και ό,τι σχετικό με αυτόν, π.χ. το τιμολόγιο εξόφλησής του. Πάντα έλεγαν και έγραφαν ότι ο 3ος λογαριασμός δεν έχει πληρωθεί ακόμη και στην εισήγηση για την εξέταση της ένστασης στο Δ.Σ. της 13-2-2017, αναφέρεται ρητά: «Δεν έχει πληρωθεί ο 3ος λογαριασμός».
Δημιούργησαν τον 3ο (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) λογαριασμό με ημερομηνία έγκρισης την 14-8-2014. Άρα συμπεραίνει κάποιος οτι δεν υπάρχει 3ος λογαριασμός. Από όσα αναφέραμε παραπάνω η πρώτη καταβολή χρημάτων από τον ΟΣΚ για πληρωμή του 3ου λογαριασμού έγινε στις 15-10-2013 πολύ πριν ορισθούν και οι επιβλέποντες. Τα χρήματα αυτά δεν διατέθηκαν για τη πληρωμή του 3ου λογαριασμού; Και με ποια δικαιολογία μιας και αυτή εκκρεμούσε κοντά 3 χρόνια. Και αν δεν διατέθηκαν τι έγιναν; Που πήγαν; Το σίγουρο είναι ότι δεν γύρισαν στον ΟΣΚ. Τα επόμενα χρήματα στις 9-12-2014 τι έγιναν, που πήγαν; Σίγουρα ούτε αυτά γύρισαν στον ΟΣΚ. Πρέπει άμεσα να πάψουν τα διάφορα και να δοθούν εξηγήσεις τι έγιναν αυτά τα χρήματα, αν δεν πληρώθηκε ο 3ος λογαριασμός. Να αποκαλυφθεί η αλήθεια τώρα!
Ο 3ος (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) λογαριασμός αποδεικνύει ότι ο 3ος λογαριασμός είναι παντελώς ψεύτικος, ότι έχει πιστοποιήσει ανύπαρκτες εργασίες, αλλά τα χρήματα έχουν ήδη φύγει για βαθιές τσέπες. Με τη χρήση ανύπαρκτων εργασιών, που τάχα πιστοποιεί με ανύπαρκτες τιμές δημιουργεί μια νέα απαίτηση ύψους 46.195,00 €, από εκεί που στο ταμείο υπήρχαν μετά τον 3ο λογαριασμό 2.384,88 €, και με υπόλοιπο ταμείου 42.897,46 €. Αυτά όλα έγιναν με τη βοήθεια του παράνομου και απαράδεκτου 2ου ΑΠΕ, ο οποίος γι’ αυτό το λόγο είχε γίνει. Για να επικαλύψει την προηγούμενη ρεμούλα και να δημιουργήσει νέο ταμείο για νέες εξορμήσεις.
Στα πλαίσια αυτής της μεθόδευσης ζήτησαν από τον ΟΣΚ, νυν  ΚΤΥΠ Α.Ε., στις 3-9-2014 (ήδη είχε αναλάβει το σημερινό Δ.Σ. και η σημερινή Δημοτική Αρχή) με το υπ’ αρ. 12492 έγγραφο να επιχορηγηθεί ξανά ο 3ος λογαριασμός τώρα σαν ορθή επανάληψη με 46.195,0 €, δηλαδή για ποσό διαφορετικό και πολύ μικρότερο του ποσού που είχε ήδη πληρωθεί. Η ΚΤΥΠ Α.Ε. η οποία ενσωμάτωσε τον ΟΣΚ Α.Ε. θα ζήτησε φαίνεται διευκρινήσεις. Τότε ο Δήμος Δελφών ενημέρωσε ότι εκ παραδρομής στάλθηκε ο 3ος λογαριασμός 46.195,0 €. Τι πάει να πει εκ παραδρομής μπορεί κάποιος να το εξηγήσει; Υπήρχαν διπλοί λογαριασμοί, επιχορηγούμενοι και μη;  Ή ήταν κανονικός λογ/σμός και καλώς εστάλη ή δεν ήταν κανονικός και εστάλη με δόλο για εξαπάτηση και παράνομη είσπραξη δημόσιου χρήματος.
Ο Δήμος Δελφών ενημερώνει ότι ο 3ος ορθή επανάληψη λογαριασμός πληρώθηκε, δεν μας λέει όμως από ποια χρήματα πληρώθηκε αν ήταν εγκεκριμένα σε κάποιο κωδικό.
Στις 15-12-2015 εγκρίθηκε ο 4ος λογαριασμός του έργου για ποσό 33.273,10€ (περιελάμβανε τη περίφραξη και κάποιες ανύπαρκτες εργασίες με ανύπαρκτες τιμές). Τον λογ/μό αυτόν υπέβαλε ο Δήμος Δελφών στις 13-1-2016 στην ΚΤΥΠ Α.Ε. για χρηματοδότηση. Η ΚΤΥΠ Α.Ε. ενημέρωσε το Δήμο ότι δεν μπορεί να συναινέσει στη πληρωμή του διότι η μόνη γνωστή προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει παρέλθει προ πολλού (31-1-2011). Αυτό είναι και προειδοποίηση για τυχόν προγραμματισμένες πληρωμές. Ο Δήμος ισχυρίζεται ότι ο 4ος λογαριασμός πληρώθηκε. Από ποια χρήματα πληρώθηκε και  αν υπήρχαν σε κάποιο κωδικό γι’ αυτό το σκοπό δεν μας λέει  και αν ήταν έτσι, γιατί ζήταγε χρήματα από την ΚΤΥΠ Α.Ε.,  ήταν πάλι απο παραδρομή ή δόλος για εξαπάτηση. Η ΚΤΥΠ Α.Ε. με επιστολή στο Δήμο με ημερ. 18/10/2016, λέει στο Δήμο: σας έχω επιχορηγήσει με 321.021,26 €, εσείς έχετε πληρώσει στην ανάδοχο Κ/Ξ 200.415,97 € (1ος, 2ος, 3ος ορθή επανάληψη λογαριασμός) τη διαφορά 120.605,29 € να την επιστρέψετε αμέσως στον τάδε λογαριασμό.
Ο Δήμος έφερε αμέσως στην έγκριση του προϋπολογισμού την επιστροφή στην ΚΤΥΠ Α.Ε. του ποσού των 87.332,14 €,................ την άμεση συμμόρφωση εξηγείται αλλά άλλη φορά κρατώντας το ποσό του 4ου λογαριασμού. Στο δημοτικό συμβούλιο της 13-2-2017 ο κ. Δήμαρχος εξέφρασε την άποψη ότι δεν αποκλείεται να υπάρξουν και πιο σκληρές πιέσεις από την ΚΤΥΠ Α.Ε. πιο απόλυτες στάσεις και ότι θα κάνει συζήτηση μαζί της σε πολιτικό επίπεδο.
Είναι φυσιολογικό η ΚΤΥΠ Α.Ε. να διεκδικήσει τα χαμένα της χρήματα για τα οποία είναι υπόλογη. Τώρα τα θέματα ταμείου πόσο μπορούν να συζητηθούν σε πολιτικό επίπεδο; Ποιος υπάλληλος θα διαθέσει χρήματα του δημοσίου πειθόμενος από πολιτική συζήτηση και όχι την εφαρμογή του νόμου και της σύμβασης, είναι ένα θέμα που μόνο ο κ. Δήμαρχος θα ξέρει. Πάντως έτσι ή αλλιώς το θέμα των χρημάτων που επιχορηγήθηκε ο Δήμος για να πληρώσει τον 3ο λογαριασμό έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει από την αρχή και δεν έγινε. Έπρεπε στο θέμα του προϋπολογισμού να κατατεθούν τα απαραίτητα στοιχεία,  εστω έπρεπε στη συζήτηση για την ένσταση. Αν τα χρήματα δεν χρησιμοποιήθηκαν για τη πληρωμή του ανάδοχου πρέπει να μας πουν ΤΩΡΑ που πήγαν σε ποιες τσέπες μπήκαν νόμιμες,  αν υπάρχουν ή παράνομες.
Αν εδόθησαν στον ανάδοχο, τότε όλοι οι λογαριασμοί από τον 3ο και μετά μέχρι τον 5ο δεν είναι απλώς λάθος. Είναι μεθοδευμένη νομιμοφανής ενέργεια που αποσκοπεί στην παραπλάνηση ώστε να γίνει ρεμούλα δημοσίου χρήματος.
Τότε ο 3ος ορθή επανάληψη λογαριασμός δεν θα ήταν 46.195,0 € αλλά αρνητικός 120.605,29 €, (όσα ζητάει πίσω η ΚΤΥΠ Α.Ε.) και ο 5ος λογ/μός δεν θα ήταν αρνητικός 127.017,20 €, αλλά αρνητικός 247.622,49 €, (όσα θα ζητάει σε λίγο πίσω η ΚΤΥΠ Α.Ε.).
Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί αν δόθησαν στον ανάδοχο ή σε ποιον  άλλον δόθησαν; στο νόμιμο και άφαντο, άσχετο κ.λπ. ή στον φυτευτό παράνομο; Έτσι για την ιστορία.
Όλα τα παραπάνω γνωρίζουν πολύ καλά τουλάχιστον από 19-10-2016 και κάποιοι από πιο παλιά. Ο Δήμαρχος, ο αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ., ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και ο αντιδήμαρχος οικονομικών, κανείς όμως δεν ενημέρωσε το Δ.Σ.
Ότι ο 3ος λογαριασμός ήταν απάτη η Δ.Τ.Υ. και πολλοί ακόμη ήξεραν από το 2014. Τι έκαναν όμως,  ξεσκέπασαν την απάτη ή προσπάθησαν να την κουκουλώσουν. Διερευνήθηκε ποτέ το θέμα; Αποδόθηκαν ευθύνες; Πάρθηκαν μέτρα; Τίποτε. Εξάλλου και τότε τα χοντρά και πολύ-πολύ φανερά πήγαν να σκεπάσουν. Το ίδιο προσπαθούν και τώρα,  απλώς η καταγγελία τους υποχρεώνει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί βγήκαν πολλά στο φως.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

            Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου με την 247/6-6-2016 απόφαση του Δ.Σ. ανέλαβε την υποχρέωση ως στις 6-7-2016 να γνωρίσει σ’ αυτό τις ενέργειές της και τα αποτελέσματα
1)                  Της συσταθείσας επιτροπής επανελέγχου επιμετρήσεων του έργου και
2)                  Της πρόσκλησης για επιτόπια αυτοψία στο έργο όλων των εμπλεκομένων. Επίσης σύμφωνα με την ίδια απόφαση, τα αποτελέσματα των ερευνών της Δ.Τ.Υ. να διαβιβασθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας.
Η Επιτροπή με υπηρεσιακά σημειώματα υπέβαλε τις επιμετρήσεις που πραγματοποίησε στον προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. στις 21-11-2016 και 12-12-2016. Τέσσερις και πλέον μήνες καθυστερημένα.
Η Δ.Τ.Υ. όφειλε να ενημερώσει αμέσως τον Εισαγγελέα, δεν γνωρίζουμε αν το έκανε, και το Δ.Σ. Αντί αυτού σε αίτηση της Δ.Σ. Π. Κασούτσα στις 30-11-2016 να της δοθούν τα έγγραφα προς ενημέρωση, της απαντά με το Αρ. Πρ. 28701/1-12-2016 έγγραφο επικαλούμενη νόμους και διατάξεις διάφορες ότι «στη παρούσα φάση δεν δυνάμεθα να σας χορηγήσουμε τα αιτούμενα αντίγραφα».
Παρατηρούμε ότι οι νόμοι και διατάξεις που επικαλείται αφορούν άλλα θέματα, άλλες υπηρεσίες και καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με τη Δ.Τ.Υ. Οι επιθεωρητές δημοσίων έργων που πραγματοποιούν έλεγχο δεν αντικαθιστούν ή υποκαθιστούν ή αναστέλλουν σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο τη Δ.Τ.Υ. στις νόμιμες αρμοδιότητές της.
Καμία πρόσθετη υποχρέωση δεν προκύπτει για τη Δ.Τ.Υ., πέρα από τα υποχρεωτικά υπάρχοντα στοιχεία σ’ αυτήν να τα παρέχουν στους Επιθεωρητές όπως και κάθε δυνατή διευκόλυνση,  όπως στοιχεία συμβάσεων με τις αντίστοιχες μελέτες αποφάσεις με τα οικονομικά στοιχεία των έργων, χρονοδιαγραμματική εξέλιξη κ.λπ.
Το ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ με την Αρ. Πρ. 462/23-8-2016 επιστολή του προς τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου δεν αναζητά πορίσματα, εκτιμήσεις κ.λπ. ζητά τη χορήγηση στοιχείων για το έργο. Τα στοιχεία αυτά είναι όλα από το φάκελο του έργου, είναι δημόσια, σε καμία περίπτωση απόρρητα, και προσβάσιμα από κάθε πολίτη. Τα περισσότερα από αυτά είχαμε και εμείς ζητήσει με αιτήσεις μας κατά περιόδους, άλλα μας εδόθηκαν, άλλα όχι, άλλα μας απαντήθηκε ότι δεν υπάρχουν. Ποτέ όμως ότι είναι απόρρητα.
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου ζήτησε τη χορήγηση νομικής υποστήριξης σχετικά με την καταγγελία μου και η οικονομική επιτροπή κάνει δεκτό το αίτημα. Μετά την επιστολή μου προς το Δ.Σ. της 21-10-2016, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει την τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης και ορίζει δικηγόρο να φροντίσει για τη κατοχύρωση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου προς πάσα κατεύθυνση και έναντι οιουδήποτε τρίτου. Δεν γνωρίζουμε αν η Δ.Τ.Υ. χρησιμοποίησε τη νομική υποστήριξη για να απαντήσει στη δημοτική σύμβουλο ότι δεν μπορεί να δώσει τα έγγραφα, διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα του Δήμου.......
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέχει στο έργο τις αρμοδιότητες της «Προϊσταμένης Αρχής» όπως αυτό ορίζεται στο αρ. 3 του Ν. 1418/84. Δηλαδή είναι το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του και ιδίως αποφασίζει για κάθε μεταβολή των όρων της σύμβασης ή άλλων στοιχείων αυτής όπου αυτό ορίζεται από το νόμο αυτόν και τα Π.Δ. που εκδίδονται με εξουσιοδότησή του. Άρα ο Δημοτικός Σύμβουλος πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένος για την πορεία, την εξέλιξη και τα προβλήματα του έργου. Γι’ αυτό ο νόμος 3669/08 Αρ. 36 παρ. 8 ορίζει την υποχρέωση της Δ.Τ.Υ. ως Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία κάθε δίμηνο να συντάσσει και να στέλνει στο Δ.Σ. σχετική συνοπτική έκθεση για ενημέρωσή του. Όχι μόνο δεν κάνει αυτό η Δ.Τ.Υ. αλλά δεν παραδίδει και έγγραφα μετά από αίτηση.
Είναι προφανές ότι η Δ.Τ.Υ. δεν ανταποκρίθηκε στο ελάχιστο στις υποχρεώσεις της και βρήκε μετά από μήνες μια απαράδεκτη, φτηνιάρικη, έωλη και παραπλανητική δικαιολογία για να καλύψει την στην καλύτερη περίπτωση ανεπάρκειά της.
Είναι όμως ανεπάρκεια, αφέλεια, έλλειψη γνώσης ή δόλος; Η άποψή μας είναι ότι ανεξάρτητα τι είναι από τα παραπάνω, μπορεί και όλα, είναι θρασύτατη προσπάθεια συγκάληψης της ρεμούλας του Δημοσίου χρήματος που έγινε στο συγκεκριμένο έργο, είναι προσπάθεια αποποίησης ευθυνών υπηρεσιών και προσώπων, προσπάθεια αποπροσανατολισμού και ύπνωσης των πολιτών και των δημοτικών συμβούλων με το να μην τον ενημερώνουν ώστε να μην μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ή ακόμη να τους ωθούν να παίρνουν αποφάσεις εις βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Είναι προσπάθεια να κρυφθεί η μεγάλη ζημιά που έχει γίνει στο κτίριο του Σχολείου Καστελλίων από το τάχα έργο προστασίας και αναβάθμισής του. Είναι προσπάθεια αποφυγής προτεινομένων έργων αποκατάστασης των ζημιών που προέκυψαν από την εργολαβία και προσπάθεια αποφυγής υλοποίησης των έργων αυτών.
Είναι τέτοιο το θράσος τους, πρέπει να διερευνηθεί από πού πηγάζει και από πού στηρίζεται, που δεν διστάζουν να διαψεύδουν τον κ. Αντιδήμαρχο, ο οποίος είχε ανακοινώσει στο Δ.Σ. ότι η επιτροπή έχει τελειώσει το έργο της και όποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει να ενημερωθεί να απευθυνθεί στη Δ.Τ.Υ., και να χρησιμοποιούν ψεύτικα και παραπλανητικά στοιχεία (νόμους που αφορούν άλλους, υπουργικές αποφάσεις που αναφέρονται αλλού κ.λπ.) για να πετύχουν το σκοπό τους. Τι ήταν αυτά που δεν ήθελαν να μαθευτούν, ενώ τα είχαν γνωστοποιήσει σε κάθε άλλη κατεύθυνση, θα τα δούμε παρακάτω.

            Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ
            Στις 21-11-2016 με αρ. πρωτ. 27990 η Επιτροπή επανελέγχου επιμετρήσεων του έργου, αποστέλλει ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ προς τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου, και υποβάλλει τις επιμετρήσεις που πραγματοποίησε η επιτροπή και ενημερώνει για ό,τι ελέχθη στην επί τόπου αυτοψία της 17-6-2016 στο έργο. (πως ενημερωθήκαμε για τα παραπάνω θα αναφέρουμε παρακάτω).
            Στα όσα αναφέρονται στο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής.

            α. Στα έχοντας υπ’ όψιν του Σημειώματος
            1) Η Επιτροπή παίρνει υπ’ όψη της τον 1ο και 2ο ΑΠΕ του έργου. Ο ΑΠΕ ορίζει ποιες εγκεκριμένες και σε ποιες ποσότητες εργασίες προβλέπεται να γίνουν, και να επιμετρηθούν, να πιστοποιηθούν και να πληρωθούν με συγκεκριμένες τιμές που έχουν ήδη εγκριθεί. Οι συμβατικές ποσότητες της συγκεκριμένης σύμβασης, επειδή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, δεν μπορούν να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται να χρησιμοποιηθεί για άλλες εργασίες.
            Έχω από τη καταγγελία ακόμη αναφέρει αναλυτικά ότι οι δύο ΑΠΕ έχουν συνταχθεί παράτυπα, παράνομα, αντισυμβατικά, και ως εκ τούτου είναι απαράδεκτοι, δεν ισχύουν. Το λόγο που συντάχθηκαν σας τον αναφέρω και στην από 21-10-2016 επιστολή μου προς εσάς. Το ότι έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν τους καθιστά νόμιμους. Τον τρόπο σύνταξης και το περιεχόμενο του ΑΠΕ ορίζει ο νόμος 3669/08 αρθρ. 57. Η έγκριση απαράδεκτου ΑΠΕ εκθέτει βάναυσα το Δημοτικό Συμβούλιο και προκαλεί εύλογες απόρροιες για το λόγο σύνταξής του.
            Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι ξεκάθαρα αν παρατηρήσει κάποιος, τι λογαριασμοί εγκρίθηκαν μετά την έγκριση των ΑΠΕ και καταλαβαίνει γιατί εγκρίθηκαν. Για να κρατήσουν τα προσχήματα στη πραγματοποίηση της ρεμούλας. Μάλιστα ο 2ος ΑΠΕ ο οποίος εννοείται τροποποιεί τον 1ο ΑΠΕ τον αγνοεί εντελώς σαν να μην έχει εγκριθεί ποτέ.
            Δέκα μήνες μετά την καταγγελία μου και δεν έχει απαντήσει ακόμη ούτε η Δ.Τ.Υ. ούτε η επιτροπή επανελέγχου στο θέμα το οποίο αποτελεί τη βάση των επιμετρήσεων. Ας απαντήσουν λοιπόν ότι θεωρούν τους ΑΠΕ έγκυρους και καλώς εγκρινόμενους και αν έχουν τη διάθεση, είναι όμως υποχρεώσεις τους, ας απαντήσουν στα όσα αναφέρω στη καταγγελία. Πάντως αν οι ΑΠΕ κριθούν απαράδεκτοι οι επιμετρήσεις είναι έωλες. Το ίδιο θέμα είχα θέσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 6-6-2018.
            2) Η επιτροπή παίρνει υπόψη της, όπως αναφέρει, το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου. Το ΠΚΝΤΜΕ πρέπει να συνταχθεί νόμιμα και να εγκριθεί νόμιμα. Που βρήκαν τέτοιο νόμιμο ΠΚΝΤΜΕ; Πότε συντάχθηκε και πότε εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο; Με ποια τεχνική έκθεση αιτιολογήθηκε και ποιος υπογράφει την ανάλυση των τιμών; Έχει τηρηθεί ο νόμος; Το άρθρο 57 του Ν. 3669/08, ορίζει τα σχετικά, συγκροτήθηκε επιτροπή για την εξακρίβωση του κόστους; Γιατί τόσες φορές που το έχουμε ζητήσει με αίτησή μας δεν μας έχει δοθεί; Να σημειώσουμε ότι όλες οι αιτήσεις έχουν γίνει από Δημοτικό Σύμβουλο. Άρα αρνούνται να απαντήσουν στο Δ.Σ.
            Στην αίτησή μας με αρ. Πρωτ. 4984/1-3-2016 υπογεγραμμένη από Δημοτικό Συμβούλο ζητάμε συγκεκριμένα να μας δοθεί: Το 1ο ΠΚΝΤΜΕ υπογεγραμμένο και εγκεκριμένο, την ανάλυση τιμών και την αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύουν. Δεν μας εδόθη ποτέ. Μας απεκρύβει ή δεν υπάρχει; Αλλά παρ’ όλα αυτά παίρνεται υπόψη. Και τέλος αν η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της την καταγγελία μου, όπως αναφέρει, όπου σ’ αυτήν αναφέρεται εκτεταμένα ότι δεν υπάρχει ΠΚΝΤΜΕ, γιατί δεν απαντάει στη καταγγελία μου, έστω αναφέροντας τον αριθμό της απόφασης έγκρισής του; Δεν είναι και πολύς κόπος δα. Εμείς επιμένουμε ότι δεν υπάρχει ΠΚΝΤΜΕ και ό,τι δημιουργείται πάνω σ’ αυτό (ΑΠΕ, εργασίες, λογαριασμοί, χρόνοι κ.λπ.) είναι παράνομο, αντισυμβατικό και απαράδεκτο. Οι εργασίες όχι μόνο δεν πρέπει να πληρωθούν αλλά πρέπει να εξετασθούν και σαν κακοτεχνίες με ό,τι σχετικό προβλέπεται στο άρθρο 60 του Ν. 3669/08.
            3) Η επιτροπή παίρνει υπ’ όψιν της την 1η αναλυτική επιμέτρηση του έργου (12/2010), την από 7-12-2015 αναλυτική επιμέτρηση των εργασιών και την από 11/2015 αναλυτική επιμέτρηση εργασιών.
            Την «1η Αναλυτική Επιμέτρηση» λάβαμε κατόπιν αιτήσεώς μας στις 29-12-2015 και αναλύω στη καταγγελία μου,  ποσό επιμέτρηση και πόσο αναλυτική είναι. Η επιτροπή νομιμοποιεί ένα σκουπιδόχαρτο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τη πραγματοποίηση της ρεμούλας. Τις άλλες δύο, αν και υπήρχαν, όπως συνάγεται από τις παραπάνω ημερομηνίες, δεν μας τις δώσατε ούτε τότε ούτε τον Ιανουάριο του 2016 (όπως τότε μας γνωρίσατε), ούτε όταν τις ξαναζητήσαμε με την Αρ. Πρωτ. 4984/1-3-2016 αίτησή μας. Οι αναλυτικές επιμετρήσεις δεν ορίζονται από μια ημερομηνία γενική και μάλιστα μήνα, αλλά από συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής και πράξη της Διευθύνουσας υπηρεσίας με αριθ. Πρωτοκόλλου έγκρισής τους. Τι από αυτά υπάρχουν, δεν μας ενημερώνει η Επιτροπή. Είναι εγκεκριμένες οι επιμετρήσεις, οι οποίες να σημειώσουμε πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί για την έγκριση του Ειδικού Απολογισμού των Εργασιών και τη Μείωση των Εγγυήσεων; Και γιατί δεν αναφέρεται η απόφαση έγκρισής τους.
            4) Δεν αναφέρει η επιτροπή αν έλαβε υπ’ όψιν το Ν. 3669/08 και κυρίως τα άρθρα αρ. 37 (Γενικές υποχρεώσεις ανάδοχου), αρ. 46 (χρονοδιάγραμμα κατασκευής), αρ. 47 (ημερολόγιο του έργου), αρ. 48 (προθεσμίες), αρ. 52 (επιμετρήσεις), αρ. 57 (Αυξομειώσεις εργασιών – Νέες εργασίες), αρ. 59 (πρόγραμμα ποιότητας έργου), αρ. 60 (ακαταλληλότητα υλικών – ελαττώματα) και επίσης το άρθρο 10 (Τρόπος επιμέτρησης) και το άρθ. 4 (τρόπος εκτέλεσης ων εργασιών) της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το Τιμολόγιο Μελέτης, της σύμβασης. Πόσο πραγματικά τα πήρε υπ’ όψιν της θα το δούμε παρακάτω εξετάζοντας τα άρθρα.
            Με την αρ. πρ. 3107/13-2-2017 επιστολή η Δ.Τ.Υ. μας ενημερώνει ότι στο αρχείο που διατηρεί η υπηρεσία δεν υπάρχουν εντολές της υπηρεσίας προς την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών. Από αυτό προκύπτει ότι η επιτροπή δεν έλαβε υπ’ όψιν εντολές διότι δεν υπήρχαν και άρα έπρεπε να επιμετρήσει εργασίες που περιλαμβάνονται μόνο στη μελέτη και έχουν εκτελεσθεί εντός του χρονοδιαγράμματος. Αναλυτικά, τι είναι η κάθε εργασία και πως επιμετράται, ορίζεται στο τιμολόγιο μελέτης.
            5) Δεν αναφέρει η επιτροπή, αν έλαβε υπ’ όψη της την από 20-5-2016 ΔΗΛΩΣΗ – ΜΑΡΤΥΡΙΑ κατοίκων των Καστελλίων όσον αφορά αφανείς εργασίες του έργου. Δήλωση που έγινε δεκτή και από το Δ.Σ. του Δήμου.
            6) Δεν αναφέρει η επιτροπή, αν έλαβε υπ’ όψη της: Τεχνικές εκθέσεις, Τοπογραφικά σχέδια, Κατασκευαστικά σχέδια, ΠΠΑΕ, Επιμετρητικά σχέδια κ.λπ. νόμιμα εγκεκριμένα. Το ημερολόγιο του έργου, φωτογραφίες κατά τη κατασκευή. Αποφάσεις έγκρισης εργασιών, αποφάσεις τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης κ.λπ. Να σημειώσουμε ότι κατά την αυτοψία δεν παρουσιάσθηκε τίποτα από τα παραπάνω και η απάντηση σε σχετικές ερωτήσεις ήταν «δεν υπάρχει, δεν γνωρίζουμε» κ.λπ.
            7) Δεν αναφέρει η επιτροπή αν έλαβε υπ’ όψη της εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου. Και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτού και αν έκανε πίνακα διαχωρισμού, δηλαδή να υπολογισθεί η αναθεώρηση και ποιες εργασίες είναι εκτός αναθεώρησης.
            8) Δεν αναφέρει η επιτροπή, αν έλαβε υπ’ όψη της πρόγραμμα ποιότητας του έργου και αν εκτός της ποσότητας υπογράφει και την ποιότητα των έργων όπως ορίζεται στη σύμβαση.
            9) Παραδέχεται η Επιτροπή, ότι μόνο εμείς προσκομίσαμε στην αυτοψία φωτογραφικό υλικό και δορυφορικές φωτογραφίες παλαιότερων ετών ώστε η επιτροπή να διαμορφώσει άποψη.

β.         Η επί τόπου αυτοψία
            Η Επιτροπή σημειώνει:
1) Συζητήθηκαν θέματα που θίγονται στη καταγγελία προκειμένου τα μέλη της επιτροπής να σχηματίσουν όσο το δυνατόν αρτιότερη εικόνα για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν στο επίμαχο έργο. Η Επιτροπή τεχνηέντως αποκρύπτει ότι πρέπει να εξετάσει και επιμετρήσει τις εγκεκριμένες εργασίες του έργου που έχουν κατασκευαστεί.
2) Τα μέλη που αποτελούν την Κ/Ξ δήλωσαν άγνοια για την εκτέλεση του έργου και ότι αυτό προκύπτει και από την επιστολή με αρ. πρ. 12930/1-6-2016 της αναδόχου Κ/Ξ.
3) Τα μέλη της αναδόχου Κ/Ξ «υπέδειξαν τον Α. Μπίκα ως κατασκευαστή του έργου έτσι ώστε να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για την πορεία του έργου» (εδώ δεν έγινε ακριβώς έτσι: δεν «υπέδειξαν», με δυσφορία συμφώνησαν στην υπόδειξη) και αμέσως μετά «Από τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής προς τον Α. Μπίκα». Τα μέλη της Κ/Ξ, κατά την επιτροπή, υπέδειξαν τον Κ. Μπίκα. Η επιτροπή  ως  τι απηύθυνε ερωτήσεις στον κ. Μπίκα; Τι έννομη σχέση υπάρχει που γνωρίζει η επιτροπή; Τελικά, ποιος είναι ο ρόλος του Α. Μπίκα στη διαδικασία κατασκευής του έργου, δεν εξηγείται πουθενά ούτε και στο ελάχιστο. Κατασκευαστής είναι η Κ/Ξ η οποία διαθέτοντας τα ανάλογα προσόντα που ορίζονται από τη διακήρυξη κρίθηκε ικανή από την πολιτεία να αναλάβει την κατασκευή του έργου εξασφαλίζοντας την εφαρμογή του νόμου, την εφαρμογή της σύμβασης και την εφαρμογή των κανόνων της επιστήμης και της τέχνης. Και μάλιστα ο νόμος απαιτεί στη συγκεκριμένη περίπτωση δύο εργοληπτικά πτυχία συγκεκριμένης επιστήμης, εμπειρίας, οργάνωσης και διάθεσης προσωπικού και εργαλείων για την εκτέλεση του έργου. Και τέλος ο νόμος απαιτεί, για την υπογραφή της σύμβασης, την κατάθεση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου οι οποίες να δεσμεύουν και τους δύο κοινοπρακτούντες.
Ο κ. Μπίκας δεν διαθέτει τίποτα από τα παραπάνω ούτε του ανέθεσε κάποιος το έργο, ούτε είχε κάποια εμφανή σχέση με τη καλή εκτέλεση του έργου που να αποδεικνύεται έγγραφα. (π.χ. Υπάλληλος, υπεργολάβος τμήματος του έργου κ.λπ. ούτε επιστημονική κατάρτιση).
Η αξιοπιστία του κ. Μπίκα κρίθηκε από τις απαντήσεις που έδινε στις ερωτήσεις της επιτροπής. Ο ρόλος του κ. Μπίκα δεν ήταν του κατασκευαστή, αυτή ήταν η πρόφαση για συγκάλυψη. Ο κ. Μπίκας, σε καμία περίπτωση και στο ελάχιστο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Κ/Ξ. Η υπηρεσία έπρεπε αμέσως μόλις αντελήφθη την υποκατάσταση να ξεκινήσει τη διαδικασία έκπτωσης εφαρμόζοντας το νόμο.
Επειδή η υποκατάσταση ήταν γνωστή ακόμη και πριν την υπογραφή της Σύμβασης, μία ματιά στις υπογραφές της σύμβασης σε σύγκριση με τις τελευταίες υπογραφές, φθάνει για να βγει αυτό το συμπέρασμα. Θεωρώ, και το αναφέρω, όλο αυτό το σκηνικό βασικό κρίκο της αλυσίδας της ρεμούλας.
Τέλος ο ρόλος του κ. Μπίκα θα ξεκαθαρίσει όταν ξεκαθαρίσει ποιος ήταν ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κ/Ξ, ποιος εμφανιζόταν σαν εκπρόσωπος, ποιος εισέπραττε το χρηματικό αντάλλαγμα και που αυτό κατέληγε. Ποιος διόρισε εκπρόσωπό του τον κ. Μπίκα να εισπράττει τα χρήματα της ρεμούλας για λογαριασμό του. Γιατί πρέπει να πάρουμε καθοριστικά υπ’ όψη μας, έχει αποδειχθεί αυτό με τον 3ο λογ., με τον 3ο ορθή επανάληψη και με τον 5ο λογαριασμό, ότι τα χρήματα που εκταμιεύονταν δεν αντιπροσώπευαν, στη τεράστια πλειοψηφία τους, το εργολαβικό αντάλλαγμα των κατασκευασμένων εργασιών αλλά ήταν η λεία της ρεμούλας. Και κάποιος τη μοίραζε στους συμμετέχοντες σ’ αυτήν.
4) Στα αναφερόμενα  ως προκύψαντα από τις ερωτήσεις, παρατηρούμε:
α) Πλήρη παραδοχή ότι η καταγγελία καθώς και η δήλωση των κατοίκων για αφανείς εργασίες ήταν ακριβής. Δεν υπήρχαν ούτε καθαιρέθηκαν ούτε κατασκευάσθηκαν βόθροι, τα κτίρια που κατεδαφίσθηκαν δεν υπήρχαν, το τοιχείο της περίφραξης από σκυρόδεμα ύψους 1.80 μ. και πάχους 0.60 μ. και 0.40 μ. δεν υπήρχε, οπλισμένο σκυρ/μα διαστρωμένο στον προαύλιο χώρο έκτασης 493,20 € και πάχους 0,20 μ. δεν υπήρχε, καθαίρεση επιχρισμάτων δεν έγινε, ούτε βέβαια σοβατίσματα, σπατουλαρίσματα κ.λπ. από την αρχή.
β) Δεν αναφέρονται και τα επιχειρήματα του κ. Α. Μπίκα ότι: οι βόθροι ήταν «κάπου εδώ» και «κατασκευάσθηκαν κάπου εδώ», ότι τα κτίρια υπήρχαν «κάπου εδώ» και πιστοποιήθηκαν σαν συμπαγής όγκος γιατί ήταν γεμάτα μπάζα ως τη κορυφή, ότι το τοιχείο της περίφραξης ύψους 1.80μ. δεν φαίνεται στις φωτογραφίες γιατί είναι μπροστά το τοιχείο από τσιμεντόλιθους ύψους 0.80μ. κ.λπ. τέτοια «πειστικά».....
γ) Δεν γίνεται καμία αναφορά ότι δεν έγινε αμμοβολή στους εξωτερικούς τοίχους του διώροφου κτιρίου, εργασία που προβλεπόταν με σαφήνεια, χωρίς καμία εξήγηση. Γιατί «έτσι αποφασίσαμε» είπε ο κ. Μπίκας. Ποιοι αποφασίσατε να «μην λέμε ονόματα». Η εργασία αυτή όμως πληρώθηκε σαν τέτοια. Ούτε αναφέρεται, ότι η αρμολόγηση δεν έγινε με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση υλικά και το σύνολο της εργασίας αυτής να είναι καταστροφική για το κτίριο.
δ) Δεν δίδεται καμία εξήγηση, ούτε καν αναφέρεται τι φταίει για όλα αυτά, αν είναι κάποιοι υπεύθυνοι.
ε) Αναφέρεται συνεχώς «Σημαντική διαφωνία προέκυψε καθ’ όσον οι δύο πλευρές επέμεναν στους ισχυρισμούς τους κ.λπ.».
Παρουσιάζεται δηλαδή από την Επιτροπή επανελέγχου επιμετρήσεων ότι υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές, μία η καταγγέλλουσα και η άλλη που δηλώνει κατασκευαστής ενός έργου, που δεν προκύπτει όμως από πουθενά και το έργο και ο κατασκευαστής, ο μεν ανάδοχος να δηλώνει άγνοια για την εκτέλεση του έργου, η δε διευθύνουσα υπηρεσία που εγγυάται και υπογράφει τη ποιότητα και ποσότητα των εργασιών, να  στέκεται ουδέτερη χωρίς γνώμη και υπεράνω κρίσης. Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι να πραγματοποιήσει τις επιμετρήσεις εφαρμόζοντας όλα τα σχετικά άρθρα του νόμου και της σύμβασης και εκεί να είναι ουδέτερη και με άποψη,  και τι λέει ο καθένας απλά να το εκτιμάει.
Η στάση αυτή της επιτροπής δεν είναι τυχαία. Είναι δόλια και προμελετημένη για να μην δίνει αξιοπιστία στην επιμέτρηση και να δίνει επιχειρήματα στην ένσταση της Κ/Ξ που θα ακολουθούσε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
Στην επιμέτρηση δεν θα ασχοληθούμε με την ακρίβεια των μετρήσεων, αν δηλαδή είναι τόσα μέτρα, ή λιγότερα ή περισσότερα κ.ο.κ., με αυτό πιστεύουμε ότι θα ασχοληθεί η επιτροπή παραλαβής του έργου η οποία όπως προκύπτει πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. Εμείς θα ασχοληθούμε με το αν στην επιμέτρηση τηρήθηκε ο νόμος και η σύμβαση του έργου και θα ζητήσουμε σαφείς απαντήσεις σε διάφορα θέματα ακολουθώντας τα άρθρα του τιμολογίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αναφέρεται σε κάθε εργασία, τι επιμετρήθηκε και τι είχε πιστοποιηθεί, ώστε να δικαιολογείται η συγκρότηση της Επιτροπής και να φαίνεται και το μέγεθος της ρεμούλας.

Α.Τ.1.1.     Η καθαίρεση από άοπλο σκυρόδεμα. Αναφέρονται στην επιμέτρηση «ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΔΟΧΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ». Παρατήρηση: Δεν νοείται επιμέτρηση με τη φράση «ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΔΟΧΗ» και τοποθετώντας αυθαίρετους αριθμούς για διαστάσεις. Στις αφανείς εργασίες προσδιορίζει ο νόμος πως γίνονται και πως βεβαιώνονται οι επιμετρήσεις. Επιμετρήθηκαν 2.25m³ είχαν πιστοποιηθεί στο 3ο λογαριασμό 212.00m³.
A.T.1.2.     Καθαίρεση από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στο δάπεδο του προαυλίου χώρου δεν διαπιστώθηκε να υπήρχε. Το ίδιο και οι κλίμακες δεν διαπιστώθηκε να έχουν καθαιρεθεί (είχαν όμως πιστοποιηθεί). Υπάρχει υπεύθυνος για την πιστοποίηση και την εκταμίευση δημοσίου χρήματος; Επιμετρήθηκαν 3.31m³. Είχαν πιστοποιηθεί στο 3ο λογαριασμό 307,00m³.
Α.Τ.1.3.     Καθαίρεση λιθοδομών. Αναφέρεται έγινε παραδοχή, ισχύουν τα ίδια με Α.Τ.1.1. επιμετρήθηκαν 11,40m³. Είχαν πιστοποιηθεί στο 3ο λογ/μό 302,0m³.
Α.Τ.1.4.     Καθαίρεση ανωδομών από λιθοδομή. Αναφέρεται η καθαίρεση τοιχοποιίας από τσιμεντόλιθους στη περιτοίχιση. Δηλαδή η καθαίρεση τοιχείου 3-4 τσιμεντολίθων ύψους το πολύ 80 εκ.. Το άρθρο αυτό όμως στη τιμή του συμπεριλαμβάνει απαιτούμενα ικριώματα και προσωρινές αντιστηρίξεις. Χρειάζονται ικριώματα και αντιστηρίξεις για καθαίρεση τοιχείου, 80 εκ. ύψους από τσιμεντολίθους; Κατά την επιτροπή ναι.
                 Η τιμή του είναι τριπλάσια από το προηγούμενο άρθρο και επί πλέον δεν συμπεριλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης όπως το προηγούμενο. Γιατί λοιπόν σ’ αυτό το άρθρο και όχι στο προηγούμενο Α.Τ.1.3. επιμετρήθηκαν 17,67m³. Είχαν πιστοποιηθεί στο 3ο λογαριασμό 105,0m³.
Α.Τ.1.5.     Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Επιμετρήθηκαν 46,12m³. Είχαν πιστοποιηθεί στο 3ο λογ/μό 497,0m³. Ερωτήματα για όσα επιμετρήθηκαν σ’ αυτό το άρθρο και αφορούν κύρια τη περίφραξη.
                 1) Γιατί χρειαζόταν η χρήση αντλίας σκυρ/τος ή πυργογερανός; Θα μπορούσε να ορισθεί νέα τιμή χωρίς τη χρήση τους. Η χρήση της τιμής μονάδος αυτού του άρθρου για την συγκεκριμένη εργασία δεν είναι σωστή.
                 2) Υπάρχει έστω και ένα Δελτίο Παροχής Υπηρεσίας ή Τιμολόγιο από την χρήση αντλίας σκυροδέματος.
                 3) Εάν πάρθηκαν υπόψη εργαστηριακά αποτελέσματα για τη ποιότητα του σκυροδέματος και γιατί δεν αναφέρονται στο υπόμνημα. Δεν αναφέρεται μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος και αν αυτή τηρήθηκε, ούτε πιο ήταν το παρασκευαστήριο.
                 4) Από πού προκύπτει ότι έπρεπε να κατασκευασθεί η βάση μπετόν πλησίον του W.C. επιφανείας 22,50m², η οποία απομονώνει εντελώς τον υπάρχοντα βόθρο των W.C., χωρίς φρεάτιο ελέγχου, χωρίς εξαερισμό και γιατί πάχους 20 εκ.;
Α.Τ.1.6.     Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Κατηγορία σκυροδέματος C12/15. Η εργασία αφορά την τσιμεντόστρωση του ακάλυπτου χώρου του σχολείου.
                 Τα ερωτήματα
                 1) Γιατί χρειάζεται η χρήση αντλίας ή πυργογερανού; Η τιμή του άρθρου δεν αντιστοιχεί στην εργασία. Υπάρχει αντίστοιχο παραστατικό από τη χρήση αντλίας.
                 2) Αν πάρθηκαν υπ’ όψη εργαστηριακά για την ποιότητα του σκυροδέματος και γιατί δεν αναφέρονται στο υπόμνημα. Δεν αναφέρεται μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος.
                 3) Από πού προκύπτει η έκταση που έπρεπε να τσιμεντοστρωθεί;
4) Από πού προκύπτει το πάχος του σκυροδέματος 18εκ. που έπρεπε να κατασκευασθεί και αν αυτό δικαιολογείται. Που επιμετρήθηκε πάχος 18 και 20 εκ. Επιμετρήθηκαν 168,12m³ είχαν πιστοποιηθεί 26,0m³ γιατί τόσα προβλέπονταν και τόσα πρέπει να επιμετρηθούν σύμφωνα με το νόμο.
Α.Τ.1.7.     Χαλύβδινοι οπλισμοί
                 Αναφέρεται στην επιμέτρηση: «Δεν κατέστη να διαπιστωθεί η εργασία».
                 Η εργασία είχε όμως πιστοποιηθεί και πληρωθεί. Και αυτό δεν αναφέρεται στο υπόμνημα. Προκύπτει όμως και το ερώτημα: Στα σενάζ της περίφραξης που σκυροδετήθηκαν έπρεπε να υπάρχει οπλισμός και ποιος και η μη χρήση τους στη ποσότητα που προβλέπεται αποτελεί κακοτεχνία; Η επιτροπή χρησιμοποίησε κάθε πρόσφορο μέσον για να διαπιστώσει την ύπαρξη ή μη του οπλισμού; Υπάρχει κατασκευαστικό σχέδιο και εντολή κατασκευής και τι προβλέπει; Είχαν πιστοποιηθεί 9.350 ΧΛΓ.
Α.Τ.1.8.     Αμμοβολή εξωτερικών τοίχων
                 Αφορά τις όψεις του Διώροφου κτηρίου, του μαντρότοιχου και τις όψεις του ισογείου πλακοσκεπούς κτίσματος W.C.
                 Η επιτροπή επιμετρά όλες αυτές τις επιφάνειες. Γνωρίζει όμως πολύ καλά από
                 1) Την όψη αυτών των επιφανειών.
                 2) Από την καταγγελία μου που αναφέρεται αναλυτικά.
                 3) Από τη Δήλωση – Μαρτυρία των κατοίκων του χωριού.
                 4) Από τις καταθέσεις – ομιλίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6-6-2016.
                 5) Από τη παραδοχή της αναδόχου Κ/Ξ ότι δεν έγινε αυτή η εργασία και μάλιστα είχε και αιτιολογία.
                 6) Από την ίδια την «1η Αναλυτική επιμέτρηση» που έλαβε υπ’ όψη της η Επιτροπή, και αναφέρεται σαφώς ότι έγινε «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ (αντί αμμοβολής)».
            Ότι η αμμοβολή δεν έγινε πουθενά. Η εργασία αυτή αναφέρεται σαφώς στην τεχνική έκθεση του έργου. Ο τρόπος που έγινε ο καθαρισμός δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο κτίριο τα οποία έχουν επισημανθεί. Δεν αναφέρεται πουθενά ότι έγινε η διαδικασία τροποποίησης της εργασίας αυτής και αναλόγως έγκρισή της. Αντί λοιπόν να θεωρηθεί ως κακοτεχνία με τις ανάλογες συνέπειες η εργασία επιμετρήθηκε, πληρώθηκε και εξακολουθεί να πληρώνεται σαν να έγινε όπως ορίζει το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου για αμμοβολή, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ούτε μία εξήγηση, ούτε βέβαια καμία αναφορά στο υπόμνημα για το λόγο που πληρώνεται εργασία με τιμή άλλης. Επιμετρήθηκαν 706,27m². Είχαν πιστοποιηθεί στο 3ο λογαριασμό 1.600,0m².
Α.Τ.1.8.     Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών.
                 Το άρθρο απαιτεί τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου και λεπτόκοκκη άμμο, καθαρισμό του αρμού μέχρι βάθους 2 έως 3 εκ. από την επιφάνεια του τοίχου. Εξετάσθηκαν αν ισχύουν αυτά; Κατά τη γνώμη μας σαφώς όχι. Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν τις επιμετρήσεις δεν υπάρχει σχετική. Επιμετρήθηκαν 627,88m². Είχαν πιστοποιηθεί στο 3ο λογαριασμό 1.100,0m².
Α.Τ.1.10.   Υαλοστάσια αλουμινίου
                 Στο αναλυτικό τιμολόγιο μελέτης δεν προσδιορίζεται το προφίλ του αλουμινίου πρέπει όμως να είναι ικανό να δεχθεί τον προσδιορισμένο υαλοπίνακα. Εκκρεμεί το περιμετρικό σφράγισμα του πλαισίου το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα. Η εργασία είναι ελλιπής και έπρεπε να επισημανθεί.
Α.Τ.1.11.   Διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί – ανακλαστικοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22mm (κρύσταλλο 5mm, κενό 12mm, κρύσταλλο 5mm).
                 Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες, και τις εκφράσαμε κατά την αυτοψία αν το συνολικό πάχος και τα μερικά είναι όπως προβλέπεται: Καμία αναφορά.
Α.Τ.1.12.   Επιστρώσεις με χοντρόπλακες ακανόνιστες. Οι πλάκες που διαστρώθηκαν είναι προφανές ότι δεν ανταποκρίνονται στη περιγραφή του άρθρου (πάχους 5εκ.). Δεν υπάρχει κατασκευαστικό σχέδιο να φαίνεται που έπρεπε να στρωθούν πλάκες, προφανώς εκεί που έχει σταματήσει η στρώση δεν προβλεπόταν, και αποτελεί κακοτεχνία και ημιτελή εργασία. Οι αρμοί είναι προφανές ότι δεν έχουν κατασκευασθεί με τσιμεντοκονίαμα των 450kg. Η εργασία είναι απαράδεκτη, κακώς επιμετρημένη. Επιμετρήθηκαν 482,40m². Ενώ στο 3ο λογαριασμό είχαν πιστοποιηθεί 1.580m².
Α.Τ.1.13.   Επιχρίσματα τριπτά
                 Είχε πιστοποιηθεί τεράστια ποσότητα (1.270,88m² σε σχέση με την πραγματοποιηθείσα (341,63m²) χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στο υπόμνημα. Δεν υπάρχει επιμετρικό σχέδιο να φαίνεται ακριβώς η θέση και οι διαστάσεις της πραγματοποιηθείσας εργασίας.
                 Εξωτερικά του ισογείου λαμαρινοσκεπούς κτίσματος η εργασία είναι ημιτελής. Μπορεί να επιμετράται μόνο το ελάχιστο τμήμα που έχει τελειώσει αλλά η όλη εργασία είναι απαράδεκτη. Όχι μόνο δεν πρέπει να επιμετρηθεί αλλά να χρεωθεί κακοτεχνία και ρήτρα μη έγκαιρης κατασκευής.
Α.Τ.1.14.   Επιχρίσματα σπιρωτά ή σαγρέ
                 Δεν έχει γίνει εργασία σύμφωνα με την επιτροπή και σωστά. Στο 3ο λογαριασμό είχαν πιστοποιηθεί 1.200m² από τα 2.600m² που προβλέπονταν στον αρχικό προϋπολογισμό. Καμία αναφορά στο υπόμνημα ούτε για την αρχική ούτε για την ενδιάμεση απάτη.
Α.Τ.1.15.   Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια
                 Τοποθετήθηκαν 44,80m² από τα 265m² του αρχικού προϋπολογισμού.
Α.Τ.1.16.   Επιστρώσεις δαπέδων με πλακάκια
                 Επιμετρήθηκαν 172,36m² από τα 250m² του αρχικού προϋπολογισμού. Καμία αναφορά για τον ποιοτικό έλεγχο των πλακιδίων δεν γίνεται. Παραμένουν οι αμφιβολίες μας για τη ποιότητα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αναλυτικό τιμολόγιο. Έστω υπάρχει τιμολόγιο αγοράς των πλακιδίων στο οποίο αναγράφεται η ποιότητα.
Α.Τ.1.17.   Σοβατεπιά από κεραμικά πλακάκια
                 Επιμετρήθηκαν 107,40m από τα 130m προβλεπόμενα αρχικά.


Α.Τ.1.18.   Τσιμεντοκονία πάχους 3,0cm
                 Επιμετρήθηκαν συνολικά 172,36m² από τα οποία 149,76m² στο ισόγειο του διώροφου κτιρίου. Η επιτροπή μάλλον θα υπέθεσε ότι κάτω από τα πλακάκια υπάρχει τσιμεντοκονία ή απλά την έκανε δεκτή. Να της επισημάνω ότι λόγω της μή τσιμεντοκονίας δεν τοποθετήθηκαν οι ταινίες επιστρώσεων του επόμενου άρθρου ακόμη και το κατώφλι της εισόδου και ακόμη δεν ανοίγει σ’ όλο το πλάτος της η πόρτα εισόδου του κτιρίου. Ας τα ελέγξει η επιτροπή παραλαβής, για την ακρίβεια των επιμετρήσεων.
Α.Τ.1.19.   Κατώφλια – Ταινίες επιστρώσεων πάχους 2εκ.
                 Δεν έχει γίνει εργασία κατά την επιτροπή. Είχαν πιστοποιηθεί όμως 22 μ. με τον 3ο λογαριασμό και 16 μ. με τον 4ο λογαριασμό.
Α.Τ.1.20.   Ποδιές παραθύρων
                 Επιμετρήθηκαν 13,12m². Είχαν πιστοποιηθεί 30m² με τον 3ο λογαριασμό. Στο αναλυτικό τιμολόγιο μελέτης προβλέπεται μόρφωση εγκοπής (ποταμού) που στις τοποθετημένες ποδιές δεν υπάρχει με αποτέλεσμα τα νερά να «γλύφουν» στο τοίχο και να εισέρχονται στο κτίριο. Είναι κακοτεχνία που πρέπει να επισκευασθεί άμεσα. Δεν πρέπει να πιστοποιηθεί γιατί δεν ανταποκρίνεται στη περιγραφή του άρθρου αλλά πρέπει να χρεωθεί και ρήτρα κακοτεχνίας.
Α.Τ.1.21.   Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος
                 Δεν έχει γίνει εργασία κατά την επιτροπή. Είχαν πιστοποιηθεί όμως 1.150m² με τον 3ο λογαριασμό χωρίς καμία αναφορά στο υπόμνημα.
Α.Τ.1.22.   Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών
                 Η συγκεκριμένη εργασία που προβλέπει το άρθρο δεν έγινε γιατί δεν υπήρχε τέτοια επιφάνεια. Το Αρ. Τ. 1.25 περιγράφει άλλη εργασία. Δεν θεωρείται σαν εργασία αφού έχει συμπεριληφθεί στο Αρ. Τ. 1.25 κατά την επιτροπή, είχε πιστοποιηθεί όμως ποσότητα 1.300m² στο 3ο λογαριασμό χωρίς καμία αναφορά στο υπόμνημα.
Α.Τ.1.23.   Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων
                 Αφορά σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών διώροφου κτιρίου σε ύψος 1.80μ. κατά την επιτροπή και επιμετρά 358,80m². Είχαν πιστοποιηθεί όμως 1.300m² με τον λογαριασμό. Μάλλον η επιτροπή πρέπει να διαβάσει πιο προσεκτικά τι εργασία περιγράφει το άρθρο αυτό και να μην θεωρεί την προ δεκαετιών εργασία στους τοίχους σαν νέα. Εξ’ άλλου τα ξηλώματα της μπογιάς και των επιχρισμάτων σ’ όλες τις αίθουσες του σχολείου μπορούν να βοηθήσουν για ακριβή συμπεράσματα.
Α.Τ.1.24.   Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών.
                 Επιμετρώνται 286,20m² από την επιτροπή. Είχαν πιστοποιηθεί όμως 1.100m² με τον 3ο λογαριασμό.
Α.Τ.1.25.   Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών.
                 Επιμετρώνται 1.168,54m². Είχαν πιστοποιηθεί 1.300m² στο 3ο λογαριασμό. Δε νομίζω στη σημερινή κατάσταση να μπορούν να παραδοθούν χρωματισμοί.
Α.Τ.1.26.   Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα.
                 Δεν πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη εργασία κατά την επιτροπή. Προβλεπόταν όμως 2.600m² στον αρχικό προϋπολογισμό.
Α.Τ.1.27.   Ψευδοροφή διακοσμητική επισκέψιμη.
                 Δεν πραγματοποιήθηκε η αντιστοιχία εργασία κατά την επιτροπή. Προβλεπόταν όμως 800m² στον αρχικό προϋπολογισμό και πιστοποιήθηκαν 240m² στο 2ο λογαριασμό.
Α.Τ.1.28.   Γυψοσανίδες πάχους 12 μ.μ.
                 Δεν πραγματοποιήθηκε η αντίστοιχη εργασία κατά την επιτροπή.
                 Είχαν πιστοποιηθεί 265m² στο 3ο λογαριασμό, όσα προβλέπονταν στον αρχικό προϋπολογισμό.
Α.Τ.1.30.   Πλινθοδομές μιας πλίνθου.
                 Δεν πραγματοποιήθηκε η εργασία κατά την επιτροπή. Είχαν πιστοποιηθεί 265m² με τον 3ο λογαριασμό.
Α.Τ.1.31.   Κιγκλιδώματα περίφραξης.
                 Επιμετρήθηκαν 254,46m. Η περίφραξη τοποθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2015 σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία σαφώς εκτός χρονοδιαγράμματος με τα τώρα στοιχεία. Πιστοποιήθηκε για ποσότητα 245m με τον 2ο λογαριασμό στις 20/9/2010 και για 300μ. με τον 3ο λογαριασμό 22/12/10. Δεν πιστοποιήθηκε με τον 3ο λογαριασμό ορθή επανάληψη στις 14-8-2014 και ξανά πιστοποιήθηκε με τον 4ο λογαριασμό. Χρησιμοποιώντας την περίφραξη έγινε προσπάθεια συγκάλυψης όλης της ρεμούλας όπως αναλυτικά περιγράφω στην από 21-10-2016 επιστολή μου προς εσάς. Δεν αναφέρονται εργαστηριακά αποτελέσματα τήρησης των προδιαγραφών. Η εργασία δεν πρέπει να πιστοποιηθεί διότι είναι κατασκευασμένη εκτός χρόνου διαγράμματος κατά πέντε τουλάχιστον χρόνια και ο νόμος είναι σαφής Ν. 3669/08 Αρ. 53 παρ. 1. «Η πληρωμή στον ανάδοχο του εργολαβικού ανταλλάγματος γίνεται τμηματικά με βάση τις πιστοποιήσεις των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί μέσα στα όρια του χρονοδιαγράμματος εργασιών». Ποιος μπορεί να πληρώσει με δημόσιο χρήμα αντίθετα από το νόμο χωρίς να διαπράττει έγκλημα. Για τον ίδιο λόγο και η ΚΤΥΠ Α.Ε. δεν επιχορήγησε τον 4ο λογ/σμό.
Α.Τ.1.32.   Καθαίρεση συρματοπλέγματος.
                 Επιμετρήθηκε μήκος περίφραξης που καθαιρέθηκε όση και τοποθετήθηκε 254,46m. Είχε πιστοποιηθεί με τον 2ο λογαριασμό (20-9-2010) 360μ., με τον 3ο λογαριασμό (22-12-2010) 1.000μ, με τον 3ο (ορθή επανάληψη) (14-8-2014) 393,0 μ. και με τον 4ο λογαριασμό (15-12-2015) επίσης 393,0 μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ
            Εφ’ όσον δεν υπάρχει εγκεκριμένο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών, δεν υπάρχει αναλυτικό τιμολόγιο για το τι περιέχει η κάθε εργασία και πώς πληρώνεται, δεν υπάρχει αιτιολογική έκθεση για την αναγκαιότητα της εργασίας και το ύψος της δαπάνης, δεν υπάρχει η τιμή μονάδος πληρωμής της εργασίας και η ανάλυση για το πως αυτή προέκυψε, είναι απαράδεκτο, παράνομο, έωλο και τελικά εγκληματική ενέργεια διασπάθισης δημόσιου χρήματος να επιμετρώνται και να πληρώνονται τέτοιες εργασίες. Ας εξετάσουμε μερικές μόνο νέες τιμές σε νέα εργασία να δούμε πως στήθηκε η απάτη και πόσο απέδωσε στη ρεμούλα.
Ν.Τ.2 και Ν.Τ.3. φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών και μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων.
            Στην επιμέτρηση της επιτροπής έχουμε 11,67m³ φορτοεκφορτωτή και μεταφορά 186,72m³ ΧΛΠ.
            Στον 3ο ορθή επανάληψη και στο 4ο λογαριασμό έχουμε 354,55m³ φορτοεκφόρτωση και 5.672,80m³ ΧΛΜ ποσότητες που στηρίχθηκαν στις ανύπαρκτες εργασίες κατεδάφισης βόθρων, κτιρίων, σοβάδων κ.λπ. και στην αυθαίρετη απόσταση μεταφοράς των 16 ΧΛΜ. η οποία διατηρείται και στην επιμέτρηση της επιτροπής, εντελώς αυθαίρετα. Όφελος για το «ταμείο» της ρεμούλας 2.321,85€. Η αλήθεια είναι ότι ούτε ένα κυβικό απεμάκρυνε ποτέ. Ό,τι υπήρχε το απομάκρυναν οι κάτοικοι για να καθαρίσει ο τόπος.
Ν.Τ.4. Αντιδιαβρωτικές επαλείψεις σκυροδεμάτων.
            Η επιτροπή δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσει την εργασία αυτή. Στο 3ο ορθή επανάληψη και στο 4ο λογαριασμό είχαν πιστοποιηθεί 800m² και πληρωθεί με την αυθαίρετη τιμή 16.20 € / m². Αυτό έδινε στο «ταμείο» της ρεμούλας:       800 Χ 16.20     =          12.960,00 €
                               12.960 Χ 0,48       =             6.220,8 €
                              6.220,8 Χ 1,18 Χ 1,23 =      9.028,86 €
Και πολλές άλλες νέες εργασίες δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθούν από την επιτροπή, ενώ στην εισήγηση του κ. Προϊσταμένου στο Δ.Σ. θεωρήθηκαν επιβεβλημένες για την άρτια και έντεχνη εκτέλεση του έργου.
            Τέλος να σημειώσουμε τις νέες τιμές 16 και 17, που η επιτροπή δέχεται λέει, εργασίες που ούτε ξέρει που είναι ούτε ξέρει τι να μετρήσει ούτε ξέρει αν υπήρξαν, αυξάνει μάλιστα τη ποσότητα (γιατί;) από τη τάχα εγκεκριμένη και πληρωμένη και τις πιστοποιεί με εντελώς αυθαίρετες τιμές.
            Δεν διευκρινίζεται  εξάλλου, οι εργασίες των άρθρων Ν. 16 και Ν. 17 τι σχέση έχουν με τις εργασίες του αρ. Ν.Τ.14. (Αφορούν εργασίες στέγης).
            Συμπέρασμα: η επιτροπή δέχεται ότι επιμετρά για πιστοποιήσεις ανύπαρκτες εργασίες με ανύπαρκτες τιμές.
            Παρατήρηση: Τελευταία κυκλοφορεί στο F.B. των Καστελλίων βίντεο με τις στέγες του χωριού μεταξύ αυτών και του Σχολείου. Μήπως η επιτροπή μπορεί να εντοπίσει που έγιναν οι εργασίες των άρθρων Ν.Τ. 14, Ν.Τ. 16, Ν.Τ.17.

ΟΜΑΔΑ Β
            Από τις 68 εργασίες οι οποίες προβλεπόταν να γίνουν στον αρχικό προϋπολογισμό, κατά την επιτροπή: Σε 38 δεν έχει γίνει εργασία και σε 12 η εργασία είναι αφανής (ακόμη και οι διακόπτες όσοι τοποθετήθηκαν είναι αφανής εργασία) και 17 είναι επιμετρημένες αλλά άγνωστο που και (1) μία αναφέρεται αλλά δεν φαίνεται να έγινε ούτε υπήρχε λόγος να γίνει και προβλεπόταν να γίνει για λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε (αποξήλωση θερμαντικών σωμάτων).
            Οι εργασίες της ομάδας Β είχαν πληρωθεί με τον 2ο λογαριασμό 20/9/2010 με το ποσό των 30.510,86 € με τον 3ο λογαριασμό 34.423,27 € με τον 3ο (ορθή επανάληψη) 22-12-10 και 4ο 14-8-14 13.775,80 € και με τον 5ο λογ. (12-12-16) 7.373,11 €.
            Ότι δεν έγιναν οι εργασίες της ομάδας Β, ενώ προβλέπονταν αρχικά, είχαν πιστοποιηθεί και είχαν πληρωθεί, αφ’ ενός δείχνει την αξιοπιστία των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων τους οποίους έχουμε καταγγείλει σαν εργαλεία πραγματοποίησης της ρεμούλας και αφετέρου την ανεξέλεγκτη άνεσή τους να αποφασίζουν κάθε φορά με τι πρόσχημα θα πραγματοποιούν τη ρεμούλα στο ταμείο του έργου.
            Σίγουρα η επιτροπή παραλαβής, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι εκτός της Δ.Τ.Υ. έχει αρκετή δουλειά όταν έρθει εκείνη η ώρα.
            Μετά τα παραπάνω αρχίζει να φαίνεται ο λόγος που η Δ.Τ.Υ. δεν δίδει τα έγγραφα που ζητούνται.
            Μετά την υποβολή των επιμετρήσεων της επιτροπής επανελέγχου των επιμετρήσεων του έργου ο προϊστάμενος της Δ.Τ.Υ. διαβίβασε αυτές προς τους επιβλέποντες του έργου για τη σύνταξη λογαριασμού σύμφωνα με τις ποσότητες της επιτροπής επανελέγχου.
            Επίσης εκδόθηκε και κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο η απόφαση επιβολής ποινικών ρητρών για το έργο, λόγω παραβίασης της προθεσμίας κατασκευής του έργου.
            Με το υπ’ αριθ. 30747/22-12-2016 έγγραφο διαβιβάστηκε στην ανάδοχο κοινοπραξία ο 5ος λογαριασμός (αρνητικός) του έργου, η επιμέτρηση της επιτροπής επανελέγχου και το Π.Π.Α.Ε. που συνοδεύει τον 5ο λογαριασμό, τα οποία παρελήφθησαν από τον ανάδοχο κοινοπραξία στις 27-12-2016, σύμφωνα με αποδεικτικά έγγραφα.
            Κατά του ανωτέρω 5ου αρνητικού λογαριασμού υποβλήθηκε η από 9-1-2017 ένσταση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών δια της Δ.Τ.Υ. η οποία συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 13-2-2017 του Δ.Σ. και ήταν το 13ο θέμα.
            Στην εισήγηση του 13ου θέματος προς το Δ.Σ. το οποίο θα αποφάσιζε για την ένσταση της Κ/Ξ κατά του  5ου λογαριασμού, όπως αυτή δημοσιεύθηκε, υπήρχε μόνο η επιχειρηματολογία της Δ.Τ.Υ. κατά της ένστασης. Δεν υπήρχε ούτε ο κρινόμενος λογαριασμός ούτε οι επιμετρήσεις από τις οποίες προέκυψε αυτή, ούτε η ένσταση της Κ/Ξ. Αλλά παρ’ όλα αυτά το Δ.Σ. έπρεπε να αποφασίσει για την ένσταση.
            Η δημοτική σύμβουλος κ. Κασούτσα μετά από αίτηση της παρέλαβε την ίδια μέρα με το Δ.Σ. αντίγραφα των παραπάνω, για λογαριασμό και της παράταξής της. Δεν γνωρίζουμε αν άλλος δημοτικός σύμβουλος έλαβε αυτά τα έγγραφα με αυτόν ή άλλο τρόπο, το διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας πάντως απευθύνθηκε προσωπικά στη κ. Κασούτσα.
            Θέλω όμως να επισημάνω την ενημέρωση του Δ.Σ., ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις για το συμφέρον του Δήμου, από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου.
            Ο αντίδικος είχε στη διάθεσή του τα πάντα. Οι δημοτικοί σύμβουλοι το κουτόχορτο που παρείχε τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου.
            Με αυτό τον τρόπο λοιπόν μετά τρεις περίπου μήνες μάθαμε:
            Για τα αποτελέσματα της επί τόπου αυτοψίας στο έργο της 17-6-2016.
            Για τη σύνταξή του 5ου λογαριασμού αρνητικού κατά 127.017,20 € δηλαδή πάνω από τα μισά χρήματα (54,35%) από όσα είχαν πληρωθεί.
            Ότι τα χρήματα αυτά είναι άλλα από τα χρήματα που πληρώθηκαν με τον 3ο λογαριασμό (22-12-10) και «επεστράφησαν» με τον 3ο λογαριασμό ορθή επανάληψη (14-8-14). Και όπως αναφέρω στην από 21-10-2016 επιστολή μου ήταν το σύνολο σχεδόν του 3ου λογαριασμού ύψους 166.800,29 € από το συνολικό τότε ποσό των 321.021,26 € δηλαδή το 52%.
            Σε μόνιμη κατάσταση σ’ αυτό το έργο και με τις υπογραφές και σφραγίδες της υπηρεσίας, πάνω από το 50% των χρημάτων που πληρώνονται, είναι κακώς πληρωμένα και ζητείται η επιστροφή τους.
            Για εμάς δεν είναι μόνο 50% είναι πάρα πολύ παραπάνω, μάλιστα αν οι «διορθώσεις» που έγιναν στο 5ο λογαριασμό γίνονται στο 3ο ορθή επανάληψη, γιατί τότε πληρώθηκαν, θα μιλάγαμε για 290.000€ περ. και ποσοστό 90% επιστροφές χρημάτων. Και για εμάς δεν είναι κακώς πληρωμένα είναι ρεμούλα δημόσιου χρήματος. Ληστεία με σφραγίδες του ελληνικού δημοσίου, υπογραφή υπαλλήλων και παραγόντων του Ελληνικού Δημοσίου.
            Για την ένσταση της Κ/Ξ κατά του 5ου λογαριασμού.
            Για τα επιχειρήματα της υπηρεσίας κατά της ένστασης.
            Στα παραπάνω έχουμε τις εξής παρατηρήσεις.
            Παρατηρήσεις στο τρόπο ενημέρωσης.
1)                  Η υπηρεσία παραδέχεται εγγράφως ότι με το υπ’ αρ. 30747/22-12-2016 έγγραφο διαβιβάσθηκαν στον ανάδοχο όλα τα σχετικά έγγραφα με τον 5ο λογαριασμό. Άρα ποια εχεμύθεια και ποιος έλεγχος εμποδίζει την ενημέρωση του δημοτικών συμβούλων και των δημοτών. Δεν γνωρίζουμε αν ενημερώθηκε η Εισαγγελία σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ.. Επαληθευόμαστε στο ακέραιο στα όσα γράφουμε στη σελίδα 8. Σκοπός ήταν να μην ενημερωθεί κανένας για τη ρεμούλα, το ύψος της αλλά και να οργανωθούν οι διαδικασίες συγκάλυψης.
2)                  Η υπηρεσία εξαναγκάσθηκε να δώσει τα αντίγραφα των εγγράφων γιατί υποχρεωτικά έπρεπε να φέρει το θέμα στο Δ.Σ. και τα ψέματα τελείωσαν. Ξεγυμνώθηκε εντελώς φέρνοντας το θέμα στο Δ.Σ. χωρίς τα στοιχεία που έπρεπε να το συνοδεύουν. Όσο μπορούσε αντιστάθηκε στην ενημέρωση. Αντιστέκεται ακόμη με επιμονή στη παραδοχή ότι όσα καταγγέλλω ισχύουν στο ακέραιο και άρα πρέπει να δρομολογηθεί η αναζήτηση ευθυνών, και οι δικές της, προς κάθε κατεύθυνση, η επιβολή των αναλόγων διοικητικών, πειθαρχικών οικονομικών κυρώσεων και η προσκόμιση στη δικαιοσύνη όλων των στοιχείων ώστε και αυτή να κάνει το έργο της.
3)                  Τέλος να απαντήσει με σαφήνεια στο ερώτημα: Αυτά έγιναν μόνο σ’ αυτό το έργο και γιατί; Εκφράστηκε η ανάγκη να ψαχθεί και κάποιο άλλο;
Για την επί τόπου αυτοψία και το περιεχόμενο των επιμετρήσεων ήδη έχουμε κάνει παρατηρήσεις. Θα τονίσω όμως ακόμη μια φορά ότι και τα δύο είναι συνταγμένα έτσι ώστε να δίνουν μελλοντικά επιχειρήματα στη Κ/Ξ όταν πραγματοποιηθούν τα σχέδια τους και οδηγηθεί η υπόθεση της  ακύρωσης του 5ου λογαριασμού στα δικαστήρια σε μακρινό χρόνο.

Παρατηρήσεις στη σύνταξη του 5ου λογαριασμού
            Όταν η υπηρεσία ανέλαβε, αντίθετα από όσα ο νόμος προβλέπει, να συντάξει λογαριασμό για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δήμου έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτική ώστε αυτός να μην μπορεί να προσβληθεί.
            Η υπηρεσία πονηρά, δόλια και προμελετημένα όπως αποδεικνύεται έβγαλε απόφαση ποινικής ρήτρας λόγω καθυστέρησης του έργου, που έπρεπε να την είχε βγάλει και να την έχει ενσωματώσει στους λογαριασμούς πριν έξι χρόνια περίπου και συνέταξε ένα αρνητικό λογαριασμό, μην μπορώντας να κάνει αλλιώς με τη τακτική που ακολούθησε γιατί τα στοιχεία ήταν συντριπτικά, που και αυτόν έπρεπε να τον είχε κάνει πριν έξι χρόνια. Όλα αυτά για να δείξει έργο και ότι τάχα ενδιαφέρεται για το συμφέρον του Δήμου. Φρόντισε όμως με παράλληλες προγραμματισμένες ενέργειες να μειώσει στο ελάχιστο τη δυνατότητα είσπραξης από το Δήμο και της ποινικής ρήτρας και του αρνητικού λογαριασμού.
            Ο λογαριασμός είναι εύκολα προσβαλλόμενος και προς το μεγαλύτερο, δεν έχει παράδειγμα περιληφθεί η αποζημίωση από την αναθεώρηση τιμών και προς το μικρότερο για όλους τους λόγους που αναφέρω πιο πάνω στην επιμέτρηση:
            Περιέχει τιμές μονάδος που δεν προκύπτουν από πουθενά και εγκεκριμένες ποσότητες από παράνομους Α.Π.Ε. Δεν συνοδεύεται ούτε από ένα εγκεκριμένο κατασκευαστικό σχέδιο ούτε από μια έγγραφη εντολή της υπηρεσίας για μεταφορά εργασιών.
            Στη σελίδα με τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ του λογαριασμού παρατηρούμε
1)                  Ότι υπάρχει εγγυητική επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας ύψους 27.366,0 € αυτή η εγγυητική αναφέρεται στη σύμβαση και μετά εξαφανίζεται δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο λογαριασμό και στην επιστολή της με Αρ. Πρ. 33489/29-12-2015 η υπηρεσία προς τη Δημοτική παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» αναφέρει ότι η εγγυητική αυτή δεν υπάρχει στο αρχείο της υπηρεσίας. Υπάρχει τελικά ή δεν υπάρχει. Αναφέρεται αλλά δεν υπάρχει, δεν ξέρουμε αν υπήρξε γιατί αν υπήρξε θα είχε εκδοθεί υπέρ ανύπαρκτης Κ/Ξ, και αν υπήρξε ποτέ επεστράφη πότε και γιατί;
2)                  Ότι υπάρχουν οι δύο αποφάσεις της υπηρεσίας για μείωση των εγγυήσεων με ειδικό απολογισμό η 22871/13-08-14 για ποσό 8.172,72 και η 31308/15-12-15 για ποσό 9.544,88 €.
Σύνολο υπαρχουσών εγγ. επ. 45.103,60 € και εδώ απάτη για να φαίνονται πολλές οι εγγυήσεις. Γιατί αφ’ ενός επικαλούνται ειδικό απολογισμό εργασιών με ανύπαρκτες εργασίες, τώρα πλέον με δικιά τους υπογραφή και όχι καταγγελία, και αφετέρου το 8.192,72 € περιέχεται στο 9.544,88 € άρα δεν προστίθεται.
3)                  Στις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης στη στήλη πρόσθετη εγγύηση δεν υπάρχει ποσό. Στους τρεις πρώτους λογαριασμούς που εγκρίνονται από την ΤΥΔΚ ΦΩΚΙΔΑΣ υπάρχει στην αντίστοιχη θέση η ένδειξη απαιτείται πρόσθετη εγγύηση 35,0% επειδή η έκπτωση είναι 52,11% > 45,333% δεν αναγράφεται όμως το ποσό που αντιστοιχεί, και αυτό είναι: 547.317,61Χ35%=191.560€ ούτε αν υπάρχει αντίστοιχη εγγυητική. Η ένδειξη αυτή δεν υπάρχει στους τρεις τελευταίους λογαριασμούς που εγκρίνονται από τη Δ.Τ.Υ. Δήμου Δελφών. Ο νόμος 3669/08 αρ. 35 απαιτεί την ύπαρξή τους. Τελικά υπάρχουν, υπήρξαν ποτέ; Πως διασφαλίζονται τα συμφέροντα του δημοσίου; Και ποιος είναι υπεύθυνος; Γιατί δεν υπάρχουν;ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Κ/Ξ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 5ΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
1)                  Στην ΑΙΤΗΣΗ αναγράφεται: Ανάδοχος του έργου: Κ/Ξ Α. ΠΡΑΣΣΑΣ – Ι. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Έργο: Βελτίωση πολυχώρου κ.λπ.
Χωρίς άλλα στοιχεία του αιτούντος (διεύθυνση – τηλέφωνο κ.λπ.)
Στο τέλος αναγράφεται Δομοκός 10-1-2017.
Δύο υπογραφές που δεν αναγράφεται τίνος είναι αλλά είναι σαφώς διαφορετικές από αυτές που είναι στη σύμβαση του έργου, που ούτε εκεί αναγράφεται τίνος είναι. Και τίθεται σφραγίδα: Κ/Ξ Α. ΠΡΑΣΣΑΣ – Ι. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Δημόσιο έργο.
ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ, Α.Φ.Μ. …………………………. Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ.
2)                  Στην ΕΝΣΤΑΣΗ αναφέρει: Ένσταση της κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΑΣΣΑΣ – ΙΩΑΝ. ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» η οποία εδρεύει στο Δομοκό Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα.
Στο τέλος αναφέρει: Δομοκός 9-1-2017. Ο νόμιμος εκπρόσωπος, υπάρχει μία υπογραφή ίδια με τη μία από τις δύο προηγούμενες και σφραγίδα ίδια με αυτή της αίτησης.
Να θυμίσουμε ότι σφραγίδα με αυτά τα στοιχεία, όχι όμως ίδια ακριβώς, ούτε με την ίδια υπογραφή, εμφανίζεται στον 2 ΑΠΕ (11-6-2014) και η ίδια ακριβώς με την ίδια υπογραφή στον 4ο λογαριασμό (14-12-2015).  Στη σύμβαση και μέχρι τον 3ο λογαριασμό δεν υπήρχε σφραγίδα και οι υπογραφές ήταν αλλιώτικες. Στον 3ο ορθή επανάληψη λογαριασμό δεν υπήρχαν σφραγίδες και υπογραφές της Κ/Ξ δεν τον υπέγραψε δηλαδή.
Τα έχουμε ξαναθέσει τα θέματα και με τις αιτήσεις μας και στη καταγγελία και στις προηγούμενες επιστολές. Δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι το θέτουμε πρώτη φορά και δεν το ήξερε και ρωτάμε.
α) Ποια είναι η έδρα της αναδόχου Κ/Ξ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ή ΣΕΡΝΙΚΑΚΙ ΦΩΚΙΔΑΣ.
β) Πώς είναι δυνατόν να έχει έδρα το Δομοκό και Δ.Ο.Υ. ΑΜΦΙΣΣΗΣ όπως αναφέρει.
γ) Υπάρχει ιδρυτικό κοινοπρακτικό της Κ/Ξ και σε ποια Δ.Ο.Υ. έχει κατατεθεί και πότε.
δ) Ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κ/Ξ ορισθείς με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και πότε και με ποιον αριθμό πρωτοκόλλου κατατέθηκε στο Δήμο και τις υπηρεσίες του, όπως ο νόμος ορίζει.
5)  Γιατί το πληρεξούσιο δεν εμφανίστηκε κατά την υπογραφή της Σύμβασης του Έργου.
6)  Είναι νόμιμη η σύμβαση ενώ δεν υπογράφθηκε από φυσικό πρόσωπο νόμιμο εκπρόσωπο.
7)  Πολλά από τα ερωτήματα απαντήθηκαν μετά την συζήτηση για την ένσταση και έμπλεξαν τα πράγματα περισσότερο. Και φθάνουμε στην ένσταση: Η ένσταση είναι εμπρόθεσμη. Είναι νόμιμη όμως; Σαφώς όχι διότι δεν υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο, το οποίο να αναφέρεται σαφώς, ποιο είναι με ονοματεπώνυμο κ.λπ., το οποίο φυσικό πρόσωπο να έχει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ότι εκπροσωπεί τη Κ/Ξ και για τη συγκεκριμένη πράξη, και αυτό το πληρεξούσιο να έχει κατατεθεί στο Δήμο πριν την κατάθεση της ένστασης αν προέκυψε από αλλαγή ή με την υπογραφή της σύμβασης αν είναι από την αρχή.
Στην  εισήγηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να υπάρχουν όλα αυτά τα έγγραφα. Και όχι μόνο δεν υπήρχαν αλλά και όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις, από τους δημοτικούς συμβούλους της δημοτικής παράταξης «Ππολίτες στο Προσκήνιο», δεν εδόθησαν ούτε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ούτε από τον Προϊστάμενο της Δ.Τ.Υ. ούτε και από τους εκπροσώπους των υποβαλλόντων την ένσταση. Και είναι άξιο λόγου το γεγονός ότι κανείς άλλος δημοτικός σύμβουλος δεν έλαβε το λόγο σ’ αυτό το σημείο αλλά και στο θέμα γενικότερα.
Η Δ.Τ.Υ. με την εισήγησή της είχε ήδη γνωματεύσει ότι η ένσταση έλαβε αρ. πρωτ. 457/10-1-17 είναι εμπρόθεσμη και δύναται να εξεταστεί για να ληφθεί απόφαση επ’αυτής.  Κατά την εισήγηση, οι λόγοι της ένστασης ήταν νόμω και ουσία αβάσιμοι και για τούτο απορριπτέοι.  Η Δ.Τ.Υ. γνώριζε ότι δεν υπήρχαν όλα τα προηγούμενα και οτι η ένσταση έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να μην εξεταστούν καν οι λόγοι της.  Η Δ.Τ.Υ. οδήγησε το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια ακόμη απόφαση σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και η ενέργειά της αυτή ήταν προμελετημένη, οργανωμένη, δόλια και είχε συγκεκριμένο σκοπό. Για το λόγο αυτό δεν έδωσε στην εισήγηση όλα τα έγγραφα (λογαριασμό, ένσταση ανάδοχου Κ/Ξ, κ.λπ.). Σκοπός ήταν να συζητηθεί η ένσταση. Με την απόρριψη της ένστασης επί της ουσίας της από το Δ.Σ., αφ’ ενός η Δ.Τ.Υ. και το Δημοτικό Συμβούλιο παρουσιάζονται υπερασπιστές των συμφερόντων του Δήμου αφ’ ετέρου για τη Κ/Ξ ανοίγει ο δρόμος για τη προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια πράγμα που δεν θα μπορούσε να κάνει, αν η ένσταση απορρίπτετο ως μη νόμιμη και απαράδεκτη για το συγκεκριμένο και πραγματικό λόγο που προαναφέρουμε. Επίσης αν δεν γινόταν ένσταση, δεν μπορούσε να γίνει προσφυγή στα δικαστήρια, σύμφωνα με το νόμο.
Με αυτή την δρομολόγηση πετυχαίνουν:
1)                  Να μην ζητείται πλέον η επιστροφή των χρημάτων που είχαν πληρωθεί, επί πλέον κατά αυτούς, της ρεμούλας κατ’εμάς, για ανύπαρκτες εργασίες ως να τελεσιδικήσει η υπόθεση.
2)                  Να μην ζητείτε η πληρωμή της ποινικής ρήτρας και η έκπτωση της εγγυητικής για τη πληρωμή της ποινικής ρήτρας ως να τελεσιδικήσει η υπόθεση.
3)                  Η εργοληπτική εταιρεία που δεν πάτησε ποτέ στο έργο να μην έχει καμία επίπτωση οικονομική, ποινική, διοικητική πειθαρχική.
4)                  Η Δ.Τ.Υ. και ο δήμος, παρουσιάζονται αφενός  ενδιαφερόμενοι για τα συμφέροντά τους αφ’ ετέρου ανίσχυροι και κάνουν κάτι άλλο.
5)                  Οι μέχρι τώρα πράξεις της Δ.Τ.Υ., η οποία πιστοποιούσε ανύπαρκτες εργασίες και έδινε λεφτά του Ελληνικού Δημοσίου σε διάφορους τάχα κατασκευαστές, να μην εξετάζονται διότι η υπόθεση είναι στα δικαστήρια.
6)                  Όλο το υπόλοιπο κύκλωμα οργάνωσης και πραγματοποίησης της ρεμούλας, από τον ΟΣΚ, τους εκπροσώπους του Δήμου, τους υπαλλήλους και τους διάφορους αχυρανθρώπους, να μένει εκτός της υπόθεσης, στο απυρόβλητο.
7)                  Εφ’ όσον όλοι είναι στο απυρόβλητο περιορίζεται σημαντικά ο κίνδυνος να σπάσει η αλυσίδα και να ανοίξουν κάποια στόματα για το είδος και το πλάτος της συνεργασίας των συμμετεχόντων στη ρεμούλα. Το ξαναλέμε ότι δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε αυτό το έργο.
8)                  Τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου να έχουν εξαφανισθεί σε διάφορες τσέπες και το σχολείο στα Καστέλλια να μπάζει νερά, να ξηλώνονται τοίχοι, να σκουριάζουν πόρτες κ.λπ.
9)                  Ο πρώην ΟΣΚ δεν ζητάει πίσω τα χρήματα που πληρώθηκαν παράνομα.
10)               Οι Δημοτικές αρχές απαλλάσσονται από το άγχος και το κόπο να βρουν και να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Δεν μιλάμε για τα 120.605,29 € μιλάμε για τα 127.017,20 του 5ου λογαριασμού.
Όταν θα φθάσει λοιπόν η εκδίκαση στα δικαστήρια, ποιος θα θυμάται την υπόθεση αλλά και το ερώτημα θα είναι, αν ο 5ος λογαριασμός είναι σωστός και πρέπει να εφαρμοσθεί. Η Δ.Τ.Υ. φρόντισε, με αρκετό θράσος είναι αλήθεια, αντί να είναι αυτή ο κριτής του λογαριασμού και η Κ/Ξ ο συντάξασα αυτόν με υποχρέωση την προσκόμιση όλων των στοιχείων που απαιτεί ο νόμος, να κάνει το αντίθετο. Να είναι αυτή η συντάξασα τον λογαριασμό, να μην έχει στοιχεία στο φάκελο, και ο ανάδοχος να είναι κριτής και να τους επικαλείται και διάφορα (βλέπε ένσταση) και να υπάρχει τέλος και μια έκθεση της υπηρεσίας που να θεωρεί ότι το όλο θέμα είναι διάφορα μεταξύ των εργολάβων και ενόςς καταγγέλλοντος. Με όλα τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω στις παρατηρήσεις για τον λογαριασμό είναι προφανές ποια θα είναι η απόφαση του Δικαστηρίου και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και θα είμαστε και υπόλογοι που δημιουργήσαμε θέμα. Και θα είναι αυτοί οι τιμητές.
Όλο αυτό το σενάριο στήθηκε από όλους μαζί και ο καθένας από την θέση του το στήριξε και το στηρίζει.
Να θυμίσω εδώ τις απόψεις μου που αναφέρω στη καταγγελία και στο κείμενο της ομιλίας μου στο Δημ. Συμβούλιο της 6-6-2016 οι οποίες επιβεβαιώνονται στο ακέραιο.
Άποψη πρώτη, ότι η όλη διαδικασία «κατασκευής έργου» έγινε για να δημιουργηθεί το ταμείο το οποίο θα λιμαίνονταν στη συνέχεια.
Άποψη δεύτερη: Οι όποιες παραλήψεις μπορεί να κριθούν επιπόλαιες, λάθος κ.λπ. Εκτιμώ ότι τίποτε δεν έγινε τυχαία και από αβλεψία. Όλα είχαν το σκοπό τους. Είχε μελετηθεί η κάθε λεπτομέρεια. Δείχνει να υπάρχει μια μεγάλη πείρα και μεγαλύτερη σιγουριά. Αυτό το μαγείρεμα εργασιών, ποσοτήτων και τιμών από τον προϋπολογισμό, τους ΑΠΕ έως τον τελευταίο λογαριασμό, δείχνει επαγγελματίες του είδους. Και στην τακτική της συγκάλυψης, θα πρόσθετα τώρα.
Άποψη τρίτη: Πρόκειται για ένα έγκλημα που δεν μπορεί να έγινε από ένα μόνο πρόσωπο, αλλά από όλους μαζί τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως αυτοί εκπροσωπούνται και πρόσωπα σε πλήρη συνέργεια.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Δεν θα επεκταθώ στα της ένστασης, μπορώ να τη διαθέσω σε όποιον ενδιαφέρεται και δεν μπορεί να τη λάβει από Δ.Τ.Υ. Λίγα σημεία να σημειώσουμε.
1)                  Κύρια ισχυρίζεται ότι οι εργασίες που περιελήφθησαν στους τέσσερις πρώτους λογαριασμούς – ως επί το πλείστον αφανής – ελέχθηκαν, υπογράφηκαν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και πληρώθηκαν. Από τότε δεν άλλαξε τίποτε. Και εφ’ όσον σε ένα μήνα δεν απεκαλύφθη ότι οι εργασίες ήταν ανύπαρκτες και πληρώθηκαν παράνομα τώρα η ανάκληση αυτών των πληρωμών είναι παράνομη παραβιάζει βάναυσα την αρχή της χρηστής διοίκησης κ.λπ.
Δηλαδή η ανάδοχη Κ/Ξ δεν ήξερε τίποτε για τη ρεμούλα, δεν συμμετείχε σ’ αυτή απλά, για να μην πιάσουμε τις αφανείς εργασίες, που οργίαζε η πιστοποίηση ανύπαρκτων εργασιών πληρωνόταν παράδειγμα τη περίφραξη με ένα τεράστιο ποσό αλλά δεν ήξερε ότι δεν την έχει κατασκευάσει. Και αυτό ισχύει σχεδόν για όλες τις εργασίες. Και αυτό το ποσό που δεν αντιστοιχούσε σε εργασίες, το προϊόν της ληστείας, η Κ/Ξ το εισέπραττε και το μοίραζε στους συμμετέχοντες.
2)                  Ξεμπροστιάζει τη Δ.Τ.Υ. διότι λέει η επιμέτρηση της επιτροπής είναι παράνομη επειδή δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία. Οι επιμετρήσεις συντάσσονται από τον ανάδοχο και υποβάλλονται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Η Κ/Ξ συμμετείχε στη ρεμούλα μαζί με άλλους. Πολλές φορές έχουμε πει ότι η ληστεία δεν έγινε από έναν και η Δ.Τ.Υ. είναι βασικός κρίκος στη πραγματοποίησή της.
3)                  Ισχυρίζεται ότι ο ανάδοχος δεν βαρύνεται με κανενός είδους πταίσμα. Και δη ως προς την καθυστέρηση των εργασιών. Πραγματικά δεν έχουν καμία σχέση με το έργο. Ότι επτά χρόνια μετά το έργο δεν έχει παραδοθεί φταίει η παπαρούνα.
4)                  Ισχυρίζεται ότι η υπηρεσία έχει στα χέρια της εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και από τη κατάπτωσή τους μπορεί να εισπράξει τον αρνητικό λογαριασμό. Δεν αναφέρει ποιες είναι αυτές οι εγγυητικές τι ποσού πότε κατατέθηκαν κ.λπ. Εδώ φαίνεται πεντακάθαρα το στημένο παιχνίδι που αναφέρουμε πιο πάνω. Εάν υπήρχαν εγγυητικές επιστολές στο ύψος που απαιτείται τότε οι προμήθειες για όλα αυτά τα χρόνια θα ήταν πολλαπλάσιες της ποινικής ρήτρας.
Επειδή ξέρουν ότι δεν υπάρχουν δείχνουν άνετοι. Πρέπει κάποια στιγμή όμως να ονοματίσουν αυτούς που ττους επέτρεψαν να μην υπάρχουν εγγυητικές, τους συνεταίρους τους.
5)                  Ισχυρίζεται τη κατασκευή υπερσυμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν υπάρχουν πουθενά και δεν υπάρχει καμία εντολή και έγκριση κατασκευής τους. Ζητάει την πληρωμή τους με καταφανή και θρασύτατη αγνόηση του νόμου.


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. ΣΤΟ Δ.Σ. ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΔΩ ΛΙΓΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ γιατί το κείμενο αυτό ήταν το μόνο που ανέβηκε στο Διαύγεια και είναι προσβάσιμο από όλους.
1)                  Το αναφέρουμε και πριν αλλά το τονίζουμε συνέχεια.
Εισηγείται η Δ.Τ.Υ. στο Δημ. Συμ. ότι η Ένσταση «δύναται να εξεταστεί». Ενώ έχει αποκρύψει από το Δ.Σ.  το κείμενο της ένστασης και χρειάστηκε αίτηση, την ίδια μέρα, για να δοθεί σε δημοτικό σύμβουλο. Είναι σαφές όπως αναφέρουμε πριν, ότι η ένσταση δεν μπορεί να εξετασθεί γιατί είναι απαράδεκτη. Η διαφορά του «δεν» είναι τεράστια, με μεγάλο οικονομικό αντικείμενο και οδηγεί σε αντίθετες εξελίξεις, σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου του Δήμου των Δημοτών.
2)                  Αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι ο έλεγχος των ποσοτήτων των εκτελεσμένων εργασιών έγινε ως συνέπεια της καταγγελίας του Δ. Μπάκα. Αυτό δεν μοιάζει με παραδοχή ότι η καταγγελία είναι εκείνη που βοήθησε στην ανακάλυψη της αλήθειας και της καταγραφής της πραγματικότητας, ούτε με παραδοχή ευθυνών, ολιγωρίας κ.λπ. από τη Δ.Τ.Υ. Μοιάζει περισσότερο με δικαιολογία, απολογία, απέναντι στους «συνεταίρους» της ρεμούλας ότι δεν φταίω εγώ για τη διερεύνηση αλλά κ.λπ.
3)                  Παραδέχεται ότι δεν υπάρχουν επιμετρήσεις, αλλά παρ’ όλα αυτά έχει πιστοποιήσει εργασίες έχει κάνει ειδικούς απολογισμούς και έχει εκδώσει αποφάσεις μείωσης εγγυήσεων για το σύνολο των πληρωμών για τους οποίους απαιτείται το σύνολο των επιμετρήσεων.
4)                  Η Δ.Τ.Υ. ανακάλυψε το νόμο και το άρθρο του νόμου που αναφέρεται στις επιμετρήσεις των εργασιών και το επικαλείται για να αντικρούσει όπου αναφέρεται η ένσταση, αλλά δεν το εφαρμόζει πολλές φορές.
Αναφέρει παράδειγμα: «Η υπηρεσία δεν μπορεί να επιμετρήσει κατά προσέγγιση ποσότητες. Ως εκ τούτου δεν δύναται να καταμετρηθούν ποσότητες αφανών εργασιών χωρίς στοιχεία». Μια ματιά στην επιμέτρηση που έκανε η επιτροπή δείχνει σε πόσες εργασίες αναφέρει «ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΑΔΟΧΗ».  Αλλού επιχειρηματολογεί, γιατί δεν πρέπει να πληρώσει μια «εργασία» που όμως έχει πληρώσει (Α.Τ. 10).
5)                  Αναφέρει: «Πρέπει να σημειωθεί για άλλη μια φορά ότι κανένα επίσημο στοιχείο δεν προσκόμισε η κοινοπραξία κατά την αυτοψία ώστε να διευκολύνει το έργο της επιτροπής».
Αυτή την διατύπωση δεν την αναφέρει στο Υπηρεσιακό Σημείωμα της Επιτροπής με σαφήνεια, σκόπιμα κατά τη γνώμη μας , για να φαίνεται το όλο θέμα ως διάφορα με ένα καταγγέλλοντα και όχι όπως είναι.
6)                  Η Δ.Τ.Υ. ανακάλυψε το νόμο και το άρθρο του για τις αυξομειώσεις εργασιών. Πρώτα να μας πει,  αν οι δύο ΑΠΕ έχουν καμία σχέση με το νόμο αυτό.
Η άποψή της για τη σύνταξη του τακτοποιητικού ΑΠΕ, στον οποίο μπορούν να περιληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών είναι λαθεμένη, διότι  πρέπει να διευκρινισθούν οι εγκεκριμένες εργασίες  άλλως οι δύο ΑΠΕ είναι στον αέρα και να σημειώσουμε ότι δεν υπάρχουν εγκρίσεις εργασιών ,αλλά κύρια αυτό θα έπρεπε να προβλεπόταν και να αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, πράγμα που δεν συμβαίνει (Νόμος 3669/08 αρθ. 57 παρ. 4). Από πού λοιπόν θα βρεθούν χρήματα να πληρωθούν οι παραπάνω από τις προβλεπόμενες ποσότητες. Είναι απαράδεκτο να ισχυρισθούν «από αυτά που χρωστάει».
7)                  Τέλος η Δ.Τ.Υ. καθησυχάζει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι μπορεί να πληρωθεί ο αρνητικός λογαριασμός ή να καταπέσει η εγγυητική, γράφοντας «η διαδικασία αναστέλλεται αν υποβληθεί ένσταση κατά του αρνητικού λογαριασμού, πράγμα το οποίο και έγινε με την εξεταζόμενη ένσταση της κοινοπραξίας». Ό τι αναφέρουμε πιο πάνω για το στημένο παιχνίδι, αλλά φαίνεται κάποιοι ανησυχούν πιο πολύ.  ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
            Σύμφωνα με το αρ. 61 του Ν. 3669/08 αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία. Η διαδικασία της έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου αν συντρέχει μια από τις παρακάτω περιπτώσεις (αναφέρουμε ενδεικτικά).
α)         Καθυστέρησε υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της σύμβασης την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση: (Εδώ το χρονοδιάγραμμα εζητήθη πολλές φορές και δεν εδόθη. Μάλλον δεν έχει υποβληθεί ποτέ. Υπάρχει το πρωτόκολλο να το επιβεβαιώσει). Εξάλλου δεν υπήρχε εκπρόσωπος να το υπογράψει και καταθέσει.
β)         Υπερέβη με υπαιτιότητα του κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες έστω και μια αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. (εδώ έχει υπερβεί κατά έξι και πλέον χρόνια την ημερομηνία περαίωσης εργασιών).
γ)         Οι εργασίες του είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. (εδώ κατασκευάζει άλλα αντί άλλων και δεν υπάρχει στο φάκελο, δεν μας έχει δοθεί αν και έχει ζητηθεί γραπτώς, ούτε ένα εργαστηριακό αποτέλεσμα).
δ)         Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια.
            (εδώ από την αρχική τεχνική έκθεση δεν έγινε καμία εργασία όπως προβλεπόταν και δεν υπάρχει καμία έγγραφη εντολή της υπηρεσίας γι’ αυτό).
Και τέλος κατ’ εφαρμογή του άρθρου 65 παρ. 1 του ν. 36669/08 έπρεπε αμέσως η Δ.Τ.Υ. να εισηγηθεί την έκπτωση του αναδόχου όταν διαπίστωσε ότι το έργο δεν εκτελείται από αυτόν και υπάρχει υποκατάσταση άμεση ή έμμεση. (εδώ εκτός από τις προφορικές παραδοχές έχουμε και γραπτές ότι αυτό συμβαίνει).
Αν η Διευθύνουσα Υπηρεσία, η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Δελφών, πιστεύει ότι δεν συντρέχει καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις καλώς κάνει και δεν εισηγείται τη διαδικασία της έκπτωσης. Πρέπει όμως να αποδείξει την άποψη που έχει παρουσιάζοντας, χρονοδιαγράμματα, νόμιμες παρατάσεις χρόνου, ποιοτικά στοιχεία του έργου, το πρόγραμμα ποιότητας του έργου, εγκεκριμένα σχέδια κατασκευής, αποτελέσματα εργαστηρίων, φωτογραφίες του έργου πριν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής κ.λπ. Επίσης πρέπει να δοθούν τα στοιχεία που δικαιολογούν «Τρίτον» στη κατασκευή του έργου ως «κατασκευαστή».
Αν δεν αποδειχθούν αυτά η διαδικασία της έκπτωσης είναι υποχρεωτική και δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις και απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή των πολιτικών της προϊσταμένων δημάρχων, αντιδημάρχων κ.λπ., οι οποίοι είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι όχι να τους καλύψουν, αλλά να κινήσουν τη διαδικασία πειθαρχικών κυρώσεων σύμφωνα με το αρ. 40 του ν. 3669/08 και το αρ. 58 παρ. του ν. 3852/2010.
Πάντως θα είναι περίπτωση για ρεκόρ ένα έργο με συμβατικό χρόνο κατασκευής λιγότερο από πέντε μήνες να διαρκεί επτά και πλέον χρόνια να έχει δοθεί μια παράταση τεσσάρων μηνών χωρίς αναθεώρηση, αφού έχει πληρωθεί όλο το συμβατικό αντικείμενο, να βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος, να πληρώνονται τωρινές εργασίες σαν εντός χρονοδιαγράμματος, ανάδοχος να ισχυρίζεται ότι ουδεμία καθυστέρηση οφείλεται σ’ αυτόν, οι λογαριασμοί να έχουν πληρωθεί όλοι αν και στη πορεία βγαίνει ότι είναι προϊόντα ληστείας και αφορούν ανύπαρκτες εργασίες. Το δε έργο από εκεί που ήταν να καταστρέφεται όλο και περισσότερο λόγω των εργασιών αναβαθμίσεών του.
Και η Διευθύνουσα Υπηρεσία να κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι παραπάνω τουλάχιστον περιπτώσεις. Δεν το λέει όμως κρύβεται πίσω από τον έλεγχο. Καμία σχέση.
            Η Δ.Τ.Υ. έχει καθήκον να εκφράζει το νόμο και τη σύμβαση.
            Κάθε άλλη ενέργειά της εκτός νόμου και εκτός σύμβασης, (παζάρια, διαπραγματεύσεις, διαλογική συζήτηση για πληρωμή εργασιών, μεθοδεύσεις διάφορες, πιστοποίηση ανύπαρκτων ή εκτός προδιαγραφών εργασιών κ.λπ. δεν είναι απλά παράνομη ενέργεια, δόλια κατά των συμφερόντων του δημοσίου, με σκοπό τον ίδιον όφελος των ενεργούντων ή σχετιζομένων με αυτούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν την θέση τους στην υπηρεσία, αλλά και την ίδια την υπηρεσία σαν εργαλείο για να πετύχουν το στόχο τους που είναι κύρια η κλοπή του Δημοσίου Χρήματος η ισχυροποίηση της θέσης τους μέσα στην όλη διαδικασία της ρεμούλας, της εξουσίας και η εκπλήρωση «υποχρεώσεων».
            Τι σημαίνει για την πορεία το έργου η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου, για την οποία αποφασίζει ο κύριος του έργου μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου αφού τηρηθούν οι διαδικασίες που ορίζει ο νόμος.
Σημαίνει σύμφωνα με το αρ. 61 του Ν. 3669/08 αφού τηρηθούν όλες οι προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος το έργο δίδεται ελεύθερο στον κύριο αυτού, να συνεχίσει τις εργασίες και να τελειώσει. Αλλιώς όσο υπάρχει ο ανάδοχος στο έργο έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση και το νόμο και η κάθε παρέμβαση μπορεί να προκαλέσει αξιώσεις από τον ανάδοχο.
Σημαίνει, ότι για την εκκαθάριση της εργολαβίας καλείται ο έκπτωτος ανάδοχος να υποβάλλει μέσα σε ένα μήνα την επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει. Η επιμέτρηση ελέγχεται και εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός.
Η επιμέτρηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο (εγκρίσεις εργασιών, αναλυτικό άρθρο εργασίας, μονάδα μέτρησης και τιμή μονάδας, εγκεκριμένα σχέδια κατασκευής, σχέδια επιμετρήσεων, εργαστηριακά αποτελέσματα ποιότητας υλικών, κατασκευή εντός χρονοδιαγράμματος κ.λπ.).
Όλα αυτά η Δ.Τ.Υ., με την τακτική της, από υποχρεώσεις του αναδόχου τα έκανε υποχρεώσεις δικές της και έδωσε τον έλεγχο και έκκριση στον ανάδοχο ενώ ήταν δικά της. Εμείς υποστηρίζουμε και το λέμε ακόμη μία φορά ότι το έκανε δόλια, σκόπιμα για εξυπηρέτηση όχι μόνο του αναδόχου αλλά όλων όσων είχαν συμμετάσχει στη ρεμούλα.
Σημαίνει ότι συντάσσεται εκκαθαριστικός λογαριασμός στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των ποινικών ρητρών και κάθε άλλη εκκαθαρισμένη απαίτηση κατά του αναδόχου. Ακόμη και οι τόκοι υπερημερίας για τα ποσά που είχαν πληρωθεί παράνομα πριν από χρόνια. Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός είναι αρνητικός η διαφορά εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των απαιτήσεων του κύριου του έργου.
Σημαίνει ότι καταπίπτει υπέρ του κύριου του έργου, ως ειδική ποινική ρήτρα το σύνολο των εγγυήσεων για την καλή εκτέλεση του έργου, τις οποίες έχουμε προσδιορίσει στο ποσό των 27.365,0 € + 191.560,0 € = 218.925,0 €.
Σημαίνει ότι καταπίπτει το σύνολο των ποινικών ρητρών που προβλέπονται για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωση του έργου που έχομε προσδιορίσει στο ποσό 6% Χ 267.369 = 16.042,14 €.
Σημαίνει ότι η προϊσταμένη αρχή αν αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη και προτείνει να αναλάβει αυτός ή ακολουθεί τη διαδικασία που ορίζει ο νόμος άμεσα.
Τις συνέπειες της έκπτωσης υποχρεούται να τις υλοποιήσει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός μηνός από την οριστοκοποίηση της (Ν. 3669/08 Αρ. 61 παρ. 10).
Είναι φανερό αν συμφέρει ή όχι το έργο να ξεκινήσει η διαδικασία της έκπτωσης, εφ’ όσον βέβαια συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τηρηθούν οι διαδικασίες, και ποιον δεν συμφέρει και αυτός δεν είναι μόνο ο ανάδοχος.
Ενώ έχει ζητηθεί στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στις 6-6-2016 και στη συνεδρίαση της 13-2-2017 να δοθούν εξηγήσεις από τη Δ.Τ.Υ. αυτό δεν γίνεται είτε δια της σιωπής είτε χρησιμοποιώντας γελοία και απαράδεκτα επιχειρήματα ότι βρίσκονται υπό έλεγχο.
Εμείς εντοπίζουμε το «πρόβλημα» στα εξής:
Δεν υπάρχουν εγγυητικές. Για μεν την εγγυητική καλής εκτέλεσης, το 5% ύψους 27.365,0 € όπως μας έχει ενημερώσει η Δ.Τ.Υ. με το αρ. πρ. 33489/29-12-2015 έγγραφο της, δεν υπάρχει στο φάκελο του έργου.
Για την εγγυητική καλής εκτέλεσης λόγω μεγάλης έκπτωσης (Ν. 3669/08 αρ. 85) ούτε κουβέντα, παρουσιάζεται όπως αναφέρω και πιο πάνω στους 3 πρώτους λογαριασμούς ως ποσοστό 35% αλλά εγγυητικές δεν αναφέρονται.
Δεν υπάρχουν και οι εγγυήσεις του 5% των εκτελεσμένων εργασιών αφού η Δ.Τ.Υ. φρόντισε να τις εισπράξει η Κ/Ξ βγάζοντας αποφάσεις ειδικού απολογισμού με ανύπαρκτες επιμετρήσεις.
Δεν υπάρχουν εγγυητικές γιατί επεστράφησαν χωρίς απόφαση; Χωρίς στοιχειώδεις προϋποθέσεις.
Δεν υπάρχουν γιατί δεν κατατέθηκαν ποτέ; Ήταν συμφωνημένο πριν τη δημοπρασία ώστε να δοθεί η μεγάλη έκπτωση χωρίς συνέπειες. Ο ανταγωνισμός στη δημοπρασία σε όλο του το μεγαλείο.
Για να εκλάπησαν δεν ξέρω αλλά έπρεπε να έχει καταγγελθεί κλοπή.
Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι κάλυψαν και καλύπτουν το θέμα των εγγυητικών;
Έχουν σίγουρα ονοματεπώνυμο και η Δ.Τ.Υ. η οποία γνωρίζει πρέπει να αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο στους Δημότες και στον Εισαγγελέα. ΤΩΡΑ.
Αυτοί οι κάποιοι παραβίασαν κατάφωρα το νόμο, βλάπτουν και δεν εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του Δημοσίου ενώ ήταν υπεύθυνοι για το αντίθετο. Έδωσαν το πλεονέκτημα και τη δυνατότητα στον ανάδοχο αλλά και σε όλους τους εμπλεκομένους να μην κατασκευάσουν έργο και να εισπράξουν χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου από πιστοποίηση ανύπαρκτων εργασιών χωρίς συνέπειες.
Όταν λοιπόν έρθει η στιγμή, άμεσα και χωρίς τερτίπια, να καταπέσουν οι εγγυητικές τότε πρέπει να ειπωθούν ονόματα και να καταλογισθούν ευθύνες, και εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί η Δ.Τ.Υ. δεν ενεργεί έτσι ώστε να αναδειχθεί το πρόβλημα και να δοθεί, η δυνατότητα της διαλεύκανσης της ρεμούλας, την οποία υπογράφει δυο φορές ότι έγινε και είναι αναμφισβήτητη, είναι μεν δικό της θέμα αλλά όχι αδιάφορο για εμάς. Να τονίσουμε ότι δεν είναι στην ευχέρειά της να ακολουθήσει την διαδικασία της έκπτωσης. Είναι υποχρέωσή της. Αν αγνοούν τις πειθαρχικές ευθύνες τους δεν είναι από άγνοια αλλά πιστεύουν ότι έχουν «γερές πλάτες» που τους στηρίζουν, πέρα από τις πειθαρχικές ευθύνες είναι και άλλες ποινικές και αστικές ας το ’χουν υπ’ όψη τους. Η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των παραπάνω προσώπων είναι κατά την εκτίμησή μας ένας λόγος που δεν προχωράει η διαδικασία της έκπτωσης.
Άλλος λόγος είναι ότι φοβούνται την ανεξέλεγκτη κατάσταση που θα προκύψει μόλις ζητηθούν επιτακτικά πίσω τα κλεμμένα και αν υπάρχουν εγγυητικές η κατάπτωσή τους, αν δεν υπάρχουν, εφ’ όσον είναι χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου, καταλογισθούν στους υπεύθυνους, τότε θα αλλάξει εντελώς το σημερινό σκηνικό, που είναι ότι κανένας δεν πληρώνει, κανένας δεν έχει ευθύνες, τα χρήματα χάθηκαν, το σχολείο καταστρέφεται και όλοι καλύπτουν ο ένας τον άλλον.
Και το διακύβευμα δεν είναι να μην αποκαλυφθεί μόνο τι έγινε στο σχολείο στα Καστέλλια, αλλά να μην ανοίξουν οι ασκοί και αποκαλυφθεί τι έγινε σ’ όλο τα νόμο. Γι’ αυτό επιμένουμε να ανοίξουν και άλλοι φάκελοι έργων, και άλλοι φάκελοι σχολείων που επισκευάσθηκαν για να γίνουν κέντρα πληροφορικής.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ:
Εξέταση ένστασης της Κ/Ξ κατά τον 5ο λογαριασμό (αρνητικού) του έργου
            Από τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης βγαίνουν πάρα πολλά συμπεράσματα για τον τρόπο που βλέπει η Δημοτική Αρχή το θέμα και αναδεικνύεται η μεγάλη της προσπάθεια, η οποία ομολογείται ευθέως, να κλείσει το θέμα πολύ γρήγορα χωρίς να διερευνηθεί το θέμα σε καμία διάστασή του, χωρίς να αποδοθούν ευθύνες σε κανέναν, η ανάδοχος να πληρώσει όσο το δυνατόν λιγότερα έως καθόλου, οι συνεταίροι της στη ρεμούλα να μην ενοχληθούν καθόλου και να αγνοήσουν το Ελληνικό Δημόσιο του οποίου τα χρήματα ρημάχθηκαν και το κτίριο του Δημοτικού Σχολείου στα Καστέλλια το οποίο καταστρέφεται μετά τη παρέμβασή τους.

            Θα δούμε τώρα ποιοι πήραν το λόγο και τι είπαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.
            Θα κάνουμε παρατηρήσεις σε κάθε λεγόμενο που κρίνουμε ενδιαφέρον.
ΛΥΤΡΑΣ:           Αναπληρωτής προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. του Δήμου. Εισηγητής του θέματος.
1)                  «Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 17/6/2016 παρέστη και η ανάδοχος Κ/Ξ και δόθηκαν διευκρινίσεις. Στη συγκεκριμένη αυτοψία αποδέχθηκαν ότι αρκετές εργασίες οι οποίες είχαν περιληφθεί σε λογαριασμούς δεν είχαν κατασκευασθεί».
Παρατηρήσεις: α) Δεν αναφέρει αν οι διευκρινίσεις που δόθηκαν είναι αυτές που αναφέρει η επιτροπή επανελέγχου επιμετρήσεων στο Υπηρεσιακό Σημείωμα προς την Δ.Τ.Υ. ότι δηλαδή τα μέλη της αναδόχου κοινοπραξίας κατά την επί τόπου αυτοψία δήλωσαν άγνοια για την εκτέλεση του έργου και υπέδειξαν τρίτο πρόσωπο τον κ. Αθανάσιο Μπίκα ως κατασκευαστή του έργου. Δεν διευκρίνισε την ιδιότητα του κ. Μπίκα στο έργο, δεν ανέφερε πιο ήταν το επάγγελμά του και αν ήταν εν ενεργεία ή συνταξιούχος, αν αυτό επιτρέπει από το νόμο και γιατί δεν ενεργοποίησε τη διαδικασία της έκπτωσης αμέσως όπως επιβάλλει ο νόμος.
β) Αναφέρει ότι αποδέχθηκαν ότι αρκετές εργασίες, που είχαν περιληφθεί στους λογαριασμούς δεν είχαν κατασκευασθεί. Δεν αναφέρει ποιοι το αποδέχθηκαν; Αυτοί που είχαν άγνοια για την εκτέλεση του έργου ή ο ανύπαρκτος «κατασκευαστής». Δεν αναφέρει γιατί οι ανύπαρκτες εργασίες είχαν περιληφθεί στους λογαριασμούς και είχαν πληρωθεί, αν η υπηρεσία του έχει αποδεχθεί και πότε ότι έχουν πληρωθεί ανύπαρκτες εργασίες και αν έχει ξεκινήσει διαδικασία καταλογισμού ευθυνών αν υπάρχουν κατά αυτόν. Δεν αναφέρει αν η παραδοχή έγινε αυτοβούλως ή κάτω από τη πίεση των στοιχείων που προσκομίσθηκαν με τη καταγγελία, των εξωπραγματικών σεναρίων που είχαν επικαλεσθεί για την ύπαρξη εργασιών και την έλλειψη παντελώς στοιχείων, τα οποία από το νόμο έπρεπε να είναι αναμφισβήτητα, για να στηρίξουν τους ισχυρισμούς τους.
            2)   «Σε αυτή την αυτοψία μας υπόδειξαν και κάποιες εργασίες, οι οποίες είχανε κατασκευάσει, προσπάθησε η επιτροπή επανελέγχου να διαπιστώσει τα λεγόμενα της κοινοπραξίας. Δεν κατέστη δυνατόν. Και δεν ασχολήθηκε περαιτέρω γιατί δεν ήτανε εγκεκριμένες ποσότητες».
                  Παρατήρηση:  α) Δεν αναφέρει αν αυτές οι εργασίες είναι οι ίδιες που ζητούνται από τη Κ/Ξ με την ένστασή της να πληρωθούν.
                  β) Εφ’ όσον δεν υπάρχει έγκριση της εργασίας απαγορεύεται η εργασία να επιμετρηθεί και να πιστοποιηθεί. Ο νόμος ορίζει πως εγκρίνεται μια εργασία και πως η ποσότητα των εργασιών που περιέχει ενσωματώνεται στο προϋπολογισμό του έργου.
                  Δεν είναι λοιπόν η έλλειψη ποσοτήτων στον ΑΠΕ το καθοριστικό αλλά η έλλειψη έγκρισης της εργασίας. Πάνω σ’ αυτή τη διαφορά, χωρίς βέβαια να αναφέρεται, στήθηκε όλη η επιχειρηματολογία των επομένων, δημάρχου, αντιδημάρχου, αντιπολίτευσης και Κ/Ξ για να βγει και η απόφαση του Δ.Σ. ο κ.α. Προϊστάμενος ήξερε τη διαφορά δεν την έκανε σαφή και θα δούμε παρακάτω πως το χρησιμοποίησε.
                  γ) Πως έγινε προσπάθεια να βρεθούν αυτές οι εργασίες; Και παπάς, παίχθηκε. Εδώ είναι όχι κάπου εδώ είναι και κομπρεσέρ χρησιμοποιήθηκε αλλά ήταν πολύ βαθιά για να βρεθεί και αν υπήρχε τι θα εξυπηρετούσε, δεν απαντήθηκε, όλα αυτά έγιναν.
            3)   «Συντάχθηκε ο 5ος αρνητικός λογαριασμός, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 127.017,20 €».
                  Παρατήρηση: α) Είναι η πρώτη φορά που ανακοινώνεται στο Δ.Σ. ότι τα μισά λεφτά από όσα έχουν πληρωθεί για το έργο έχουν πληρωθεί παράνομα και είναι επιστρεπτέα.
                  β) Αποδεικνύεται, αλλά δεν λέγεται, ότι η καταγγελία είναι έγκυρη και δεν συζητάμε για υπολειπόμενες εργασίες και κακοτεχνίες αλλά για κλέψιμο του δημοσίου χρήματος.
                  γ) Αποδεικνύεται ότι όλη αυτή η ρεμούλα έγινε με υπογραφές και σφραγίδες της υπηρεσίας του κ.α. Προϊσταμένου ο οποίος όμως δεν βρίσκει να πει ούτε μια κουβέντα γι’ αυτό.
                  δ) Η ανακοίνωση είναι τόσο ουδέτερη λες και το περιστατικό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο χωρίς ιδιαίτερη σημασία.
                  Πιστεύουμε ότι πράγματι είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο το οποίο όμως δεν βγαίνει στην επιφάνεια και δεν αποκαλύπτεται. Εδώ έγινε η καταγγελία γι’ αυτό εμφανίσθηκε, γίνονται όλες οι προσπάθειες συγκάλυψης γι’ αυτό δεν δίνεται και ιδιαίτερη σημασία, σιγά τι έγινε, και γι’ αυτό ζητάμε να ερευνηθεί από ανεξάρτητη υπηρεσία όλο το καθεστώς των έργων και όλα τα έργα του Ν. Φωκίδας, σε βάθος δέκα πέντε ετών τουλάχιστον.
            4)   «Για τους λόγους της ένστασης η υπηρεσία έχει αναπτύξει τις θέσεις της. Θα ήθελα να ξέρω αν θέλετε να διαβαστεί όλο το κείμενο ή αν θέλετε να έχετε ερωτήσεις».
                  Παρατήρηση: Το κείμενο με τις θέσεις της υπηρεσίας είναι το ανηρτημένο σαν εισήγηση του θέματος: καμία κουβέντα για το πώς προέκυψε το ύψος του 5ου λογαριασμού, τι είχε πιστοποιηθεί παράνομα επιπλέον και πώς ώστε να ενημερωθεί το Δ.Σ. καμία αναφορά στην ένσταση, η οποία δεν εμφανίστηκε. Άρα δεν μπορούσε να δει κάποιος τίνος ήταν η ένσταση από πού ξεκινούσε από Δομοκό ή Σερνικάκι ποιος την υπέγραφε; Έπρεπε να γίνει δεκτή προς συζήτηση ή όχι. Τι περιείχε αυτή η ένσταση κ.λπ. Το να διαβαστεί το κείμενο που ήταν ανηρτημένο δεν προσέφερε τίποτα, αλλά χωρίς να ξέρει κάποιος και σε τι αναφέρεται πάλι δεν εξυπηρετεί τίποτε. Απλά να παίξουμε το έργο να καλυφθούν τα τυπικά για να κουκουλωθεί η υπόθεση. Η απόκρυψη της ένστασης, όπως είχε κατατεθεί, από την εισήγηση στο Δ.Σ. ήταν καθοριστικός παράγοντας στο να μην απορριφθεί η ένσταση σαν απαράδεκτη και να απορριφθεί επί της ουσίας. Αυτό δημιουργεί άλλο καθεστώς μακροχρόνιας διαδικασίας σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και σε όφελος όλων των εμπλεκομένων στη ρεμούλα του δημοσίου χρήματος. Το αντίθετο θα συνέβαινε αν η ένσταση είχε απορριφθεί όπως αναλύουμε προηγουμένως ότι έπρεπε, σαν απαράδεκτη.
            5)   «Όντως κατά την μέρα της αυτοψίας η κοινοπραξία υπέδειξε άτομο, ότι κατασκεύασε το έργο. Στο φάκελο του έργου δεν υπάρχει κοινοπρακτικό όμως συγκεκριμένο. Άρα η υπηρεσία απέναντι έχει την κοινοπραξία που έχει υπογράψει σύμβαση. Προς διευκρίνιση αυτό».
                  Παρατήρηση: α) Σαν τι κοινοπρακτικό ήθελε ο κ.α. Προϊστάμενος να έχει στο φάκελο που να απαλλάσσει την ανάδοχο κοινοπραξία από τις υποχρεώσεις της και να τις μεταφέρει σε άλλο πρόσωπο. Γνωρίζει ότι ο νόμος είναι σαφής από ποιον και με ποιο τρόπο και με ποιες προϋποθέσεις και ποιου την έγκριση γίνεται η υποκατάσταση. Αλλιώς ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος αμέσως. Εδώ έχουμε σαφή ομολογία παραβίασης της σύμβασης για την οποία ο νόμος απαιτεί έκπτωση και ο κ.α. προϊστάμενος αντί να προχωρήσει σε ενέργειες που απαιτεί ο νόμος δίνει διευκρινήσεις.
            6)   «Πέραν τούτου σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία δύναται να συνταχθεί τακτοποιητικός ΑΠΕ στον οποίο θα συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών μετά από λήψη σχετικής απόφασης δική σας… δεν υπάρχουν πρώτα απ’ όλα στο φάκελο της υπηρεσίας όπως έχει συσταθεί εντολή για εργασίες, επί πλέον εργασίες που γίνανε ή που τροποποιήσανε».
                  Παρατηρήσεις: α) Το έχουμε πει το έχουμε γράψει πολλές φορές. Άλλη μια φορά θα τα πούμε γιατί όλη η κουβέντα αλλά και η απόφαση στο Δ.Σ. έγινε γύρω από το θέμα και άλλοι δεν ενημέρωναν σωστά, άλλοι δεν ήθελαν να καταλάβουν, ο καθένας είχε το στόχο του και άλλοι απολάμβαναν την άγνοιά τους. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με το νόμο, τη σύμβαση τα τεύχη και τα σχέδια που τη συνοδεύουν.
                  β) Σύμφωνα με το Νόμο που είναι σαφέστατος και με την ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: Επιμετρώνται και πληρώνονται ποσότητες για τις οποίες έχουν δοθεί εντολές κατασκευαστικά σχέδια της μελέτης ή πίνακες εργασιών. Δεν επιμετρώνται ποσότητες που καθιστούν το έργο ασφαλέστερο, για τις οποίες όμως δεν έχουν δοθεί έγγραφες εντολές από τεχνικό που επιβλέπει το έργο. Σε επείγουσες περιπτώσεις η διάταξη για τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις δίνεται προφορικά στο τόπο των έργων και καταχωρείται στο ημερολόγιο. Αν τη διάταξη αυτή δίνει ο επιβλέπων, οφείλει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως τη διευθύνουσα υπηρεσία για την έκδοση κανονικής διαταγής.
                  γ) Εφ’ όσον στο φάκελο του έργου δεν υπάρχουν έγγραφες διαταγές για εργασίες. Εφ’ όσον ο ανάδοχος δεν προσκομίζει έγγραφες διαταγές για εργασίες εκτός σύμβασης που εκτέλεσε με αριθμό και ημερομηνία απόφασης της υπηρεσίας. Εφ’ όσον δεν προσκομίζονται ακριβώς κατασκευαστικά εγκεκριμένα αρμοδίως που συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση αναγκαιότητας της εργασίας. Αυτή η εργασία απαγορεύεται να επιμετρηθεί, πιστοποιηθεί, πληρωθεί. Όποιος θέλει να τη πληρώσει μόνο από τη τσέπη του. Αλλιώς είναι αρπαγή δημοσίου χρήματος.
                  δ) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μιας σύμβασης εκτέλεσης δημοσίου έργου, επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
                  i) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη και τη σύμβαση. Δεν αναφέρεται εδώ. ii) Δεν χρησιμοποιείται για τη πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση. Ποια εργασία από αυτές που η ένσταση ζητάει να πληρωθούν δεν εμπίπτει σ’ αυτή τη κατηγορία;
                  Άρα τα επί έλατον χρήματα τα οποία προκύπτουν μετά τη νέα επιμέτρηση και αποκάλυψη της ρεμούλας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πληρωμή έστω και πραγματικών εργασιών. Απαγορεύεται από το νόμο. Καλό είναι λοιπόν να μην τα λιγουρεύονται μερικοί και ποιος θα τολμήσει να πληρώσει παράνομα δημόσιο χρήμα τώρα.
                  ε) Σύμφωνα με το νόμο με τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση καλύπτονται ιδίως δαπάνες που προκύπτον από εφαρμογή νέων κανονισμών, ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά την ανάθεση του έργου (όπως παράδειγμα στο συγκεκριμένο έργο η αύξηση του Φ.Π.Α. από 19% στο 23%) καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης.
                  Για τη διάθεση των απροβλέπτων δαπανών συντάσσεται ΑΠΕ που δεν μπορεί να συμπεριλάβει εργασίες οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περισπασμών.
                  Αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις συνάπτεται συμπληρωματική σύμβαση.
                  Από τις εργασίες που ζητούνται να πληρωθούν και εμπίπτουν σ’ αυτή την κατηγορία, οι επτά στις οκτώ έχουν πολύ μικρό αντικείμενο αλλά και γι’ αυτές το ποσό των απροβλέπτων έχει μηδενισθεί από τους υπάρχοντες ΑΠΕ, έστω και αν έχουν συνταχθεί παράνομα. Η όγδοη ποσότητα που αφορά τη τσιμεντόστρωση του ακαλύπτου χώρου πρέπει, για να γίνει δεκτή η επιμέτρηση, να υπάρχει έγγραφη διαταγή για να εκτιναχθεί η ποσότητα σε νεκρό χρόνο από τον Αύγουστο 2014 έως τώρα από 22,69μ³ στα 168,12 μ³ η σκοπιμότητα για το πάχος του σκυροδέματος και την έκτασή του. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι και τα χρήματα πληρωμής των υλικών για τη κατασκευή αυτής της εργασίας διεκδικεί δικαστικά ο προμηθευτής τους από τέταρτο πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδονταν τα Δελτία Αποστολής των υλικών.
                  στ) Η έγκριση ΑΠΕ χρειάζεται συγκεκριμένη διαδικασία οριζόμενη από το νόμο και απαιτεί αιτιολογική τεχνική και κοστολόγιο για κάθε ποσοτική ή ποιοτική αλλαγή εργασίας.
                  ζ) Η τροποποίηση μελέτης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου επιτρέπεται με συγκεκριμένη διαδικασία που ορίζει ο νόμος με πρόταση της διευθύνουσας υπηρεσίας και απόφαση της προϊσταμένης αρχής ύστερα από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου.
                  η) Ο ΑΠΕ εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή εφ’ όσον είναι συνταμένος βάσει του νόμου.  Η προϊσταμένη αρχή δεν αντικαθιστά το νόμο.
                  θ) Μετά όλα τα παραπάνω ο κύριος α. Προϊστάμενος αφού ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη δυνατότητα σύνταξης τακτοποιητικού ΑΠΕ έπρεπε να ενημερώσει και από πού θα προκύψουν τα χρήματα για να πληρώσει αυξήσεις ποσοτήτων και ότι δεν μπορεί να προκαταλάβει τις αποφάσεις της επιτροπής παραλαβής τι θα παραλάβει και τι όχι. Και η σχετική απόφαση του Δ.Σ. που ζητείται τι θα αφορά δεν είναι σαφές. Την έγκριση πίστωσης για ό,τι χρήματα χρειασθούν, την συμμετοχή στον ΑΠΕ εργασιών που δεν έχουν έγγραφη διάταξη εκτέλεσης, είναι τροποποιητικές της αρχικής σύμβασης χωρίς έγκριση κ.λπ. που αναφέρουμε πιο πάνω.
                  ι) Είναι σαφές ότι η έγκριση ΑΠΕ δεν αποτελεί έγγραφη διαταγή για εκτέλεση εργασίας. Το αντίθετο μια εργασία για να συμπεριληφθεί στον ΑΠΕ πρέπει τουλάχιστον να έχει αιτιολογική έκθεση και διαταγή εκτέλεσης κατά τη διάρκεια του έργου.
                  ια) Τελικά η πρόταση του α. προϊσταμένου έγινε δεκτή από το Δ.Σ. Πιστεύουμε ότι δεν θα συντάξουν έναν ακόμη παράνομο ΑΠΕ. Όσο αυτός αν είναι τακτοποιητικός, αυτό εξαρτάται αν αυτό γίνει μετά τη βεβαίωση περαίωσης του έργου αφού έχον οριστικοποιηθεί οι εργασίες και είναι σίγουρο ότι η επιτροπή προσωρινής παραλαβής δεν θα έχει αντιρρήσεις στη παραλαβή όλων των εργασιών. Κάθε παρανομία θα είναι από δόλο, σε καμία περίπτωση από άγνοια, και θα καταγγελθεί αμέσως, με μήνυση σε κάθε εμπλεκόμενο. Η σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ δεν μπορεί να γίνει με κατάχρηση εξουσίας για οικονομικό όφελος διαφόρων εμπλεκομένων.
                  ιβ) Η απόφαση σύνταξης ΑΠΕ δεν αποτελεί καμία περίπτωση δέσμευση έγκρισης παράνομα συνταχθέντος ΑΠΕ.
            7)   Απατώντας σε ερώτηση δημοτικού συμβούλου η οποία έχει ως εξής:
                  «Έχουν περάσει 7 χρόνια και εγώ αναρωτιέμαι αν έπρεπε να έχει η κοινοπραξία κηρυχθεί έκπτωτη και σε ποιο χρόνο;».
                  «Δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση τουλάχιστον αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει να σεβαστεί το Σώμα του δημοτικού συμβουλίου ότι και εγώ σαν υπάλληλος αυτή τη στιγμή ελέγχομαι από το Σώμα επιθεωρητών με ό,τι επεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό».
                  Επιμένει η δημοτική σύμβουλος κ. Κασούτσα: «Δεν καταλαβαίνω καθόλου τι λέτε κύριε προϊστάμενε. Σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να είχε κηρυχθεί έκπτωτη ή όχι η κοινοπραξία;».
                  Ο κύριος προϊστάμενος δεν απάντησε. Απάντησε ο συνήγορος της Κ/Ξ.
                  Παρατήρηση: Αναλύσαμε στην αρχή γιατί ο προϊστάμενος χρησιμοποιεί κατά περίπτωση μια προκλητικά ανυπόστατη δικαιολογία για να κρύψει τις προθέσεις του που είναι σαφέστατες.
            8)   Η ερώτηση της κ. Κασούτσα δημοτικής συμβούλου αφορά τον 3ο λογαριασμό ύψους 166.800,29 € ο οποίος αποδείχθηκε ότι ήταν ολόκληρος παράνομος. Τότε δεν ήταν γνωστό ότι ο 3ος λογαριασμός είχε πληρωθεί. Υπήρχε η έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν είχε. Η απάντηση «Κλήθηκαν οι επιβλέποντες να ελέγξουνε κάποια πράγματα και προέκυψαν διαφορές. Οι διαφορές αυτές αποτυπώθηκαν στην ορθή επανάληψη του 3ου λογαριασμού. Δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς ότι τότε η κοινοπραξία παραπλάνησε τους επιβλέποντες. Δεν τους είπε την «πλήρη αλήθεια». Όπως φέρθηκε στην τελευταία αυτοψία. Πράγματα που τότε βεβαίωνε ότι τα έχουνε κάνει και ήτανε αφανείς εργασίες. Είχανε μπει στο λογαριασμό…
                  Τώρα εάν η κοινοπραξία πήγε σε μια τράπεζα και ενεχυριάσει το λογαριασμό δικαίωμά της».
                  Παρατήρηση: α) Το Δημ. Συμβ. πρώτη φορά ενημερώνεται ότι υπήρχε λογαριασμός εγκεκριμένος είχε γίνει εντολή πληρωμής και είχαν εκχωρηθεί και τα χρήματα. Αφορούσε ολόκληρος πιστοποιημένες ανύπαρκτες εργασίες.
                  β) Τότε η υπηρεσία δεν ενημέρωσε το Δ.Σ. πώς προέκυψε αυτός, δεν αναζήτησε ευθύνες και δεν επέβαλε κυρώσεις.
                  γ) Ο κ. Προϊστάμενος αποκαλύπτει πως γίνονταν (γίνονται ακόμη) οι επιμετρήσεις με προφορικές βεβαιώσεις του αναδόχου. Αν λέει την αλήθεια έχει καλώς. Αν δεν είναι ειλικρινής πληρώνεται και μέχρι 90% παραπάνω. Ο κ. Προϊστάμενος διαβεβαιώνει εγώ δεν κάνω έλεγχο φταίνε αυτοί που έκαναν καταγγελία.
                  δ) Τότε που η κοινοπραξία παραπλάνησε τους επιβλέποντες. Ποιοι ακριβώς αντιπροσώπευαν την κοινοπραξία; Αυτοί που δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με το έργο ή οι άλλοι; Το συμπέρασμα είναι ότι η υπηρεσία ήξερε από τη πρώτη στιγμή τι γινόταν, συμμετείχε και κάλυπτε τη ρεμούλα και συμμετέχει ακόμη στη προσπάθεια όχι απλά συγκάλυψης αλλά να ρημάξουν ακόμη. Για αυτό προτείνω να γίνει έλεγχος και στα άλλα έργα να δούμε οι ανάδοχοι είναι ειλικρινείς;
                  ε) Το δικαίωμα στη κοινοπραξία να ενεχυριάσει εντολή πληρωμής η οποία πιστοποιεί ανύπαρκτες εργασίες, την φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της εντολής έδιναν σφραγίδες και υπογραφές της υπηρεσίας η οποία γνώριζε για το ανυπόστατο των εργασιών και έχει άμεση σχέση με την απάτη που στήθηκε. Δεν είναι μόνο θέμα της κοινοπραξίας λοιπόν είναι και της υπηρεσίας είναι και των δημοτών.
            9)   «Στο φάκελο που έχω εγώ στην υπηρεσία δεν έχω εγγυητικές».
                  Παρατηρήσεις: α) Η ομολογία είναι πλήρης δεν υπάρχουν εγγυητικές και άρα τα συμφέροντα του Δημοσίου είναι στον αέρα δεν διασφαλίζονται. Άρα όλη η προσπάθεια συγκάλυψης είναι να μην εκπέσουν και ζητηθούν οι εγγυητικές. Πότε θα γίνει αυτό; αν κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος όταν ζητηθεί η ποινική ρήτρα. Με διάφορες προφάσεις δεν συζητάμε την έκπτωση και δρομολογούμε διαδικασία μη είσπραξης της ρήτρας έστω και αν αγνοούμε τα δικαιώματα του Δημοσίου και τους νόμους.
                  β) Έκανε ποτέ υπολογισμό τι ποσό εγγυητικών απαιτείτο να έχει στο φάκελο του έργου και με την ευκαιρία να ενημερώσει και το Δ.Σ.
                  γ) Ζήτησε ποτέ και η υπηρεσία και ο κ. προϊστάμενος να μάθει αν εκδόθηκαν ποτέ και κατατέθηκαν οι απαιτούμενες εγγυητικές, ποια είναι η τύχη τους. Επεστράφησαν, χάθηκαν κ.λπ.
                  δ) Αναζητήθηκαν ποτέ ευθύνες γιατί δεν ζητήθηκαν, γιατί επεστράφησαν γιατί χάθηκαν τι έγινε τέλος πάντων και ποιος είναι υπεύθυνος.
                  ε) Δεν ενημέρωσε το Δ.Σ. πως σκοπεύει να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου χωρίς εγγυητικές. Το θέμα δεν προέκυψε τώρα. Το έχουμε θέσει από τη πρώτη στιγμή.
                  στ) Πώς δικαιολογεί, ενώ παραδέχεται ότι δεν υπήρχαν επιμετρήσεις, πώς έβγαλε αποφάσεις μειώσεις εγγυητικών που απαιτούσαν την ύπαρξη επιμετρήσεων.
            10) «Για να απαντήσω κ. Κασούτσα. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει στο φάκελο ορισμός εκπροσώπου, γιατί θυμάμαι όταν ξεκινήσαμε να κοινοποιούμε χαρτιά ψάξαμε να δούμε σε ποιους θα τα κοινοποιούμε».
                  Παρατήρηση: α) Το θέμα του εκπροσώπου το είχαμε θέσει πολλές φορές και έπρεπε ο κ. Προϊστάμενος να το έχει εξετάσει πριν αποφασίσει και διαβεβαιώσει το Δ.Σ. ότι η ένσταση είναι νόμιμη και πρέπει να συζητηθεί.
                  β) Βέβαια η ένσταση όπως αποδείχθηκε έγραφε άλλη έδρα από τη πραγματική δεν είχε υπογραφεί από φυσικό πρόσωπο εκπρόσωπο της κοινοπραξίας ούτε είχε κοινοποιηθεί στην υπηρεσία το σχετικό έγγραφο εκπροσωπήσεως. Η ένσταση ήταν απαράδεκτη και μονοσκόπιμα, για να συγκαλυφθεί το απαράδεκτο, μπορούσε να γίνει δεκτή για να δρομολογήσει μια διαδικασία σε βάρος του Δημοσίου συμφέροντος και υπέρ των συμφερόντων ομάδας που είχε συγκροτηθεί με σκοπό τη ληστεία δημόσιου χρήματος.
                  γ) Ενώ έψαξε τα χαρτιά του και έδρα της κοινοπραξίας είναι το Σερνικάκι πως έστελνε την αλληλογραφία στο Δομοκό: και πώς έκανε δεκτή την ένσταση που αναφέρει διεύθυνση Δομοκό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1.               «Εδώ έχουμε ένα σοβαρό θέμα το οποίο νομίζω και για λόγους δεοντολογίας θα πρέπει να δοθεί ο λόγος και στους εκπροσώπους των ενισταμένων»
Παρατηρήσεις:
            α)   Να δοθεί ο λόγος σ’ αυτούς που δήλωσαν άγνοια για την εκτέλεση του έργου να πουν σχετικά με τι;
            β)   Να δοθεί ο λόγος στους άλλους που υπεδείχθησαν σαν κατασκευαστές του έργου και έδωσαν στην επιτροπή τις απαραίτητες εξηγήσεις για την πορεία του έργου αλλά είναι ανύπαρκτοι. Πώς έγινε η επιλογή; Τυπικά βέβαια αυτοί που παρευρίσκονται είναι υπεύθυνοι.
            γ)   Επειδή αυτοί που τους εδόθη ο λόγος ήταν και είναι οι μόνοι και αποκλειστικά πληρεξούσιοι να εισπράξουν χρήματα δεν έπρεπε να πουν στο Δ.Σ., ή να τους ζητηθεί να πουν, πως κάθε τόσο εγκρίνονταν ένας λογαριασμός που πιστοποιούσε ανύπαρκτες εργασίες τεράστιας αξίας;
            δ)   Να καλεσθούν να ενημερώσουν το Δ.Σ. αυτά τα χρήματα, που ήταν και τα περισσότερα, που δεν αντιστοιχούσαν σε εργασίες τι τα έκαναν, που τα διοχέτευσαν και για ποιο λόγο;
            ε)   Να καλεσθούν να ενημερώσουν πόσες εγγυητικές επιστολές έχουν καταθέσει; Όλες όσες απαιτούνται και πληρώνουν προμήθειες τόσα χρόνια ή λιγότερες έως καθόλου και με τι τρόπο τα κατάφεραν. Εξυπνάδα δικιά τους, ολιγωρία της υπηρεσίας, συναλλαγή; Επειδή δεν υπάρχουν εγγυητικές δεν ενδιαφέρονται να τελειώνει το έργο;
            στ) Πώς κατάφεραν να βγαίνουν αποφάσεις, μέχρι πρόσφατα, Ειδικού Απολογισμού και μηδενισμού εγγυητικών δέκατων χωρίς επιμετρήσεις; Μαγκιά ή συναλλαγή.
            ζ)    Πως γινόταν να εγκρίνονται λογαριασμοί χωρίς να υπάρχουν επιμετρήσεις με αυθαίρετες ποσότητες και ανύπαρκτες τιμές μονάδος;
            η)   Πώς γινόταν να μην τηρείται τίποτα από όσα ορίζει ο νόμος και η σύμβαση, να εκτελείται, όσο εκτελούνταν, άλλο έργο από αυτό που είχε η αρχική μελέτη με καταστροφικές για το κτίριο εργασίες. Τα χρονοδιαγράμματα να έχουν γίνει σκουπιδόχαρτα. Το πρόγραμμα ποιότητας του έργου να είναι άγνωστη λέξη. Οι υπογράφοντες τη σύμβαση και έχοντες όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις από το νόμο και την υπογραφή τους να είναι άσχετοι με το έργο να τους έχει υποκαταστήσει κάποιος χωρίς σύμβαση χωρίς προσόντα, χωρίς κ.λπ., και παρ’ όλα αυτά να μην γίνεται κουβέντα για έκπτωση; Εκβιασμός ή συναλλαγή;
            θ)   Να ενημερώσουν πως και διάλεξαν για έδρα το Σερνικάκι Φωκίδας ενώ αυτοί είναι κάτοικοι Φθιώτιδας και έχουν εκεί την επαγγελματική της έδρα. Για να πληρώνουν ενοίκια και υπαλλήλους στη Φωκίδα; Ή υπήρχε άλλος λόγος σοβαρότατος ο οποίος πρέπει να αποκαλυφθεί; Μήπως το συρίγγιο της σαπίλας προχωράει πολύ βαθιά και σε άλλες κατευθύνσεις;
            ι)    Να ενημερώσουν πόσα Δελτία Αποστολής υλικών για το έργο έχουν εκδοθεί στο όνομα της κοινοπραξίας και ποιο χρονικό διάστημα και αν έχουν πληρωθεί τα αντίστοιχα τιμολόγια και από ποιον.
            ια)  Να ενημερώσουν αν το εργατοτεχνικό προσωπικό που δούλεψε στο έργο έχει πληρωθεί και αν έχουν επικολληθεί τα αντίστοιχα ένσημα του ΙΚΑ;
            Τελικά η πρόταση του δημάρχου έγινε δεκτή και εδόθη ο λόγος κοντά δέκα φορές και για αρκετό χρόνο κάθε φορά στον πληρεξούσιο δικηγόρο της κοινοπραξίας. Τι είπε θα τα πούμε παρακάτω. Πάντως για τα προηγούμενα καμία κουβέντα.
            Τέλος να θυμίσω στον κ. Δήμαρχο σχετικά με τη δεοντολογία ότι στο Δ.Σ. της 6-6-2016 όταν ετέθη το θέμα που είχε προκύψει αποκλειστικά από καταγγελία μου ο χρόνος που μου εδόθη ήταν τρία λεπτά και όταν ζήτησα να ενημερώσω το Δ.Σ. πως στήθηκε η ρεμούλα ο Πρόεδρος απάντησε ΟΧΙ. Ο λόγος εμφανής.
            Εγώ μίλαγα για ρεμούλα του Δημοσίου χρήματος ενώ η προσπάθεια από τότε ήταν να περάσει ό,τι πρόκειται για ατέλειες και υπολειπόμενες εργασίες.
2.               «Να διευκρινίσουμε ότι προφανώς το δημοτικό συμβούλιο, η υπηρεσία, δεν έχει καμία εκδικητικότητα ή μια τάση ας πούμε να στραφεί απέναντι στην κοινοπραξία αναιτίως ή οτιδήποτε.
                  Πολύ περισσότερο που εσείς είπατε ότι κατ’ ουσίαν οι άνθρωποι ανέλαβαν μια δουλειά και δεν έχουν ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου διότι άλλος την εκτέλεσε με τον τρόπο που την εκτέλεσε και δημιούργησε τα θέματα».
                  Παρατηρήσεις:
            α)   Η υπηρεσία και σαφώς δεν έχει εκδικητικότητα με την κοινοπραξία, ενώ ήταν συνέταιροι και βασικοί κρίκοι της αλυσίδας της ρεμούλας. Χωρίς και τους δύο αυτούς δεν μπορούσε να γίνει μια τέτοια ληστεία. Η αποκάλυψη δεν έγινε από πρωτοβουλία της υπηρεσίας αλλά μετά από καταγγελία και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Το λέει εξ’ άλλου πολλές φορές και στην εισήγησή της για να το εμπεδώσουν και οι άλλοι συνέταιροι. Το ζήτημα είναι πως σαν καλοί συνεργάτες να βρουν μια λύση να κλείσει ο φάκελος με τις λιγότερες απώλειες. Να μην βγει τίποτε άλλο στο φως και εκτεθούν και άλλοι.
            β)   Μετά τις διαπιστώσεις μέχρι τώρα της υπηρεσίας κ. Δήμαρχε θεωρείτε το μέγεθος των καταγγελλομένων «παρατυπιών», τις είχατε ονομάσει στο Δ.Σ. της 6-6-2016, εξηγήσιμο. Και η έρευνα τι απέδειξε. Δεν είπατε κουβέντα για όσα απεκάλυψε η υπηρεσία τα οποία είναι μόνο σε μία κατεύθυνση και όχι όλα. Τα θεωρείται ακόμη παρατυπίες.
            γ)   Ως προϊστάμενος των υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το αρθ. 58 του ν. 3852/2010 δρομολογήσατε κάποιες ενέργειες για να ερευνήσετε γιατί προέκυψαν αυτά, τι είναι αυτά; Παρατυπίες ή εγκλήματα, να εντοπίσετε τους υπεύθυνους και να αποδώσετε τα ανάλογα.
            δ)   Όπως θα διαπιστώσατε η καταγγελία μου, εκτός από συγκεκριμένη, σαφέστατη, αναλυτική και σοβαρή όπως την είχατε χαρακτηρίσει, στα όσα έχουν ελεγχθεί αποδεικνύεται και ακριβής. Για αυτό επειδή η καταγγελία όπως και οι σχετικές επιστολές μου προς το Δημοτικό Συμβούλιο περιέχουν πολλά ακόμη πράγματα καλό είναι να μην τα αγνοήσετε. Έχω αποδείξει ότι αυτά που λέω τα εννοώ.
            ε)   Με τα λεγόμενά σας υιοθετείτε την υπερασπιστική γραμμή της κοινοπραξίας ότι οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ευθύνη άλλος είναι ο κακός και τέτοια. Οι υποχρεώσεις και ευθύνες των κοινοπρακτούντων και της αναδόχου κοινοπραξίας ορίζονται σαφέστατα από το νόμο, αυτή τη στιγμή καταπατείται κατάφωρα ο νόμος και εσείς τους καλύπτετε όπως καλύπτετε και την υπηρεσία σας.
            στ) Εσείς προσωπικά με την ιδιότητα του δημάρχου προϊσταμένου των υπηρεσιών του Δήμου γνωρίζετε κάτι γιατί δεν ξεκινάει η διαδικασία της έκπτωσης όπως απαιτεί ο νόμος και αν υπάρχουν και που βρίσκονται οι εγγυητικές επιστολές που δεν βρίσκονται στο φάκελο του έργου όπως πρέπει.
3)               «Και εγώ, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να δεχτούμε το να κάνουμε έναν τακτοποιητικό ΑΠΕ για τον εξής λόγο, το λέω στο Σώμα. Πρέπει να κλείσει ο φάκελος αυτού του έργου όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πρέπει να κλείσει ο φάκελος του έργου και για να γίνει ουσιαστική παραλαβή… και δεύτερον έχουμε μια μεγάλη εκκρεμότητα με το χρηματοδότη μας, τον πρώην ΟΣΚ νυν Κτιριακές Υποδομές που εύλογα αυτοί έχουν αρχίσει και μας λένε «παιδιά τι χρηματοδοτήσαμε εκεί;»… αυτά όλα λέγονται ένας τακτοποιητικός πίνακας τον οποίο θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να δεχτεί το δημοτικό συμβούλιο να συνταχθεί, ώστε να προχωρήσουμε στο κλείσιμο με αυτούς τους όρους του φακέλου και από κει και πέρα η διαφορά υπάρχει και είναι μεγάλη. Αυτή η διαφορά αναγκαστικά θα πρέπει να ζητηθεί από τον ανάδοχο».
Παρατηρήσεις:
            α)   Από όλη τη συζήτηση φαίνεται ότι η λύση που έχει μαγειρευτεί για να έρθουν σε ένα συμβιβασμό όλοι οι εμπλεκόμενοι με κύριο σκοπό να μην αποκαλυφθεί η οργάνωση της ρεμούλας, να μην επεκταθεί προς άλλες κατευθύνσεις, και υπάρχουν πολλές, η υπηρεσία να βγει αλώβητη και κάποιο κόστος να το πληρώσει αν το πληρώσει ποτέ, ο ανάδοχος, που έτσι και αλλιώς είναι στο τοίχο. Είναι: Να συνταχθεί ένας νέος ΑΠΕ, με εντολή τάχα του Δημοτικού Συμβουλίου, με σκοπό αφ’ ενός να δοθούν κάποια χρήματα ακόμη στον ανάδοχο, ο οποίος κατά επίσημη ομολογία του έχει άγνοια για το έργο, τα χρήματα αυτά θα συμψηφισθούν με αυτά του αρνητικού λογαριασμού και θα φαίνεται ότι η υπηρεσία κάνει δουλειά και αφ’ ετέρου να δοθεί κάποια ευκαιρία και προσχήματα να κλείσει ο φάκελος του έργου άρον-άρον να μην επεκταθεί το κύμα αποκαλύψεων. Βασικός στόχος να μην αρχίσει η διαδικασία έκπτωσης. Το έργο σαν έργο πολύ λίγο ως καθόλου δεν τους ενδιαφέρει. Όπως αναφέρω και στη καταγγελία πρόσχημα για τη δημιουργία ταμείου ήταν το έργο. Ούτε μια κουβέντα δεν ακούστηκε κατά τη διαδικασία στο Δ.Σ. για το έργο και πως θα αντιμετωπισθούν οι καταστρεπτικές συνέπειες των εργασιών τους.
            β)   Τακτοποιητικός ΑΠΕ γίνεται μετά τη προσωρινή παραλαβή του έργου για να πληρωθούν μικροποσότητες εργασιών.
            γ)   Προηγούμενα έχω αναλυτικά γράψει, αντιγράφοντας το νόμο, τι μπορεί να περιλάβει ο ΑΠΕ και τι μπορεί να πληρώσει. Στο συγκεκριμένο δεν υπάρχει ούτε ευρώ.
            δ)   Ο 5ος λογαριασμός και η ένσταση δεν εμποδίζουν καθόλου τη δρομολόγηση της έκπτωσης και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μακροχρόνιες διαδικασίες που δρομολόγησε η Δ.Τ.Υ. παραπλανόντας το Δ.Σ.
            ε)   Ακόμη και ο δήμαρχος δεν κατάλαβε ή έκανε ότι δεν κατάλαβε ότι με τον τρόπο που απορρίφθηκε η ένσταση δρομολογήθηκε μακροχρόνια διαδικασία.
            στ) Το Δημ. Συμ. του Δήμου έχει εγκρίνει δύο παράνομους και απαράδεκτους ΑΠΕ δεν πιστεύω ότι θα εγκρίνουν και τρίτο της ίδιας ποιότητας. Άγνοια πλέον δεν δικαιολογείται από κανέναν.
            ζ)    Οι ΑΠΕ και τα Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη και εγκρίνονται από τη προϊσταμένη αρχή στην οποία διαβιβάζονται μαζί με τυχόν ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση και κάθε σχετική πληροφορία. Άρα ποια η σκοπιμότητα απόφασης σύνταξης ΑΠΕ από το Δ.Σ. Η απόφαση σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί δέσμευση έγκρισής του.
            η)   Πώς θα διεκδικήσει τη διαφορά, έτσι ονομάζεται τώρα τη ληστεία, από τον ανάδοχο αφού δεν υπάρχουν εγγυητικές και γι’ αυτό κύριος υπεύθυνος είναι ο προϊστάμενος των υπηρεσιών δηλαδή ο ίδιος.

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
Επιγραμματικά αναφέρουμε τι είπε ο κύριος αυτός στο Δ.Σ. και έγινε ανεκτός.
1.               «Το θέμα για τα μέλη της Κ/Ξ είναι πολύ σοβαρό γιατί καλούνται να πληρώσουν ένα τεράστιο ποσό για τα δεδομένα τους». Όταν εισέπρατταν αυτά τα τεράστια ποσά δεν ήταν μικροί εργολάβοι: Δεν ζητήθηκε τίποτα παραπάνω, ούτε καν τόκοι υπερημερίας, από ότι είχαν εισπράξει παράνομα.
2.               «Δυστυχώς η Κ/Ξ εμπιστεύτηκε για τη κατασκευή αυτού του έργου λάθος άτομο, τοπικό εργολήπτη, τον οποίον κατέστησε υπεργολάβο. Ασφαλώς όλοι γνώριζαν εδώ στη περιοχή βέβαια ότι ο κατασκευαστής ήταν ο κύριος Μπίκας για να μιλάμε με ονόματα. Πράγματι υπεργολαβικό επίσημο δεν έχει κατατεθεί αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπεργολαβία δεν επιτρέπεται».
                  Η υπεργολαβία επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους και διαδικασία έγκρισής της που ορίζεται στο άρθρο 69 του Ν. 3669/06 πράγμα που εδώ δεν έγινε ούτε στο ελάχιστο. Χωρίς συμφωνητικό χωρίς όσα απαιτεί ο νόμος υπεργολαβία δεν υπήρχε. Υπάρχει υποκατάσταση στο έργο, ο κύριος αυτού εμπιστεύεται τη κατασκευή του σε δύο εταιρείες μαζί, εγκεκριμένες στα Μητρώα κατασκευής έργων και που διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία και προσόντα επιστημονικής γνώσης, οργάνωσης, εξοπλισμού κ.λπ. προσδιοριζόμενα από τη διακήρυξη του έργου και δυναμένους να καταθέσουν εγγυήσεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης, για τη καλή εκτέλεση των έργων πάλι προσδιοριζόμενο το ύψος των εγγυήσεων από τη διακήρυξη και το νόμο.
                  Όταν ο ανάδοχος του έργου εμπιστεύεται, τη κατασκευή σε τοπικό εργολήπτη, χωρίς άλλα χαρακτηριστικά, τότε είναι κατάφωρη παραβίαση της σύμβασης και ο νόμος απαιτεί την άμεση έκπτωση του αναδόχου.
3.               «Η κοινοπραξία δεν έχει εισπράξει από αυτά τα ποσά ούτε ένα ευρώ». Αποκλειστικά και μόνο η Κ/Ξ μπορούσε να εισπράξει τα χρήματα με το νόμιμο εκπρόσωπό της. Πώς δεν εισέπραξε η Κ/Ξ ούτε ένα ευρώ; Ποιος τα εισέπραττε. Ποιος έκδιδε το τιμολόγιο, ποιος πλήρωνε την εφορία, έκανε φορολογικές δηλώσεις, δηλώσεις, Φ.Π.Α. και προσκόμιζε τις φορολογικές ενημερωτικές. Ποιος έκανε την απογραφή στο ΙΚΑ, κατέθετε τις καταστάσεις εργαζομένων, πλήρωνε το ΙΚΑ και έπαιρνε τις ασφαλιστικές ενημερότητες; Για αυτά τα ερωτήματα ούτε κουβέντα, ο κύριος δικηγόρος.
4.               «Ασφαλώς όλοι γνώριζαν εδώ στη περιοχή βέβαια ότι ο κατασκευαστής ήταν ο κύριος Μπίκας, για να μιλάμε με ονόματα».
                  Έχουμε αναφέρει παραπάνω πόσο «κατασκευαστής» είναι ο κ. Μπίκας και για τη πλήρη υποκατάσταση του έργου αν γινόταν έργο. Είναι φανερό ότι ο κ. Μπίκας έπαιζε καθοριστικό ρόλο στο μοίρασμα των χρημάτων και γι’ αυτό ονομάσθηκε «κατασκευαστής». Ο κ. Μπίκας είναι συνταξιούχος από πότε; Μήπως και από τότε; Τα Δελτία Αποστολής και τα τιμολόγια των υλικών για τη κατασκευή του έργου εκδίδονταν στο όνομα του «κατασκευαστή» ή της Κ/Ξ και η Κ/Ξ διαθέτει τιμολόγια προμήθειας υλικών ή αυτά έχουν εκδοθεί σε τρίτα πρόσωπα προς ωφέλεια του Φ.Π.Α. Ούτε σ’ αυτά τα ερωτήματα έδωσε εξηγήσεις η Κ/Ξ με το δικηγόρο της τώρα αν έχει κάνει αγωγή και μήνυση στο συνεργάτη της λίγο ενδιαφέρει το έργο και τον κύριο του έργου.
5.               «Η Επιτροπή δεν μέτρησε όλες τις εργασίες που έχουνε εκτελεσθεί για αυτό το έργο, τις λεγόμενες υπερσυμβατικές εργασίες. Είναι μια πρακτική που καλώς ή κακώς παγίως ακολουθείται στα δημόσια έργα».
                  Πώς επιμετρώνται και ποιες εργασίες ορίζεται από το νόμο και τη σύμβαση και δεν υπάρχουν πάγιες διαδικασίες αντίθετες στο νόμο.
                  Η επιτροπή μέτρησε όλες τις εργασίες που τις υποδείχθησαν και έκανε μεγάλες προσπάθειες να τις διαπιστώσει. Δεν μέτρησε αυτές που δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστώσει όπως αναφέρει και στην επιμέτρηση.
                  Ποιες εργασίες πληρώνονται και πως, ορίζεται από το νόμο άσχετα από προσθέσεις, συνέπειες ή ποιον αφορούν.
6.               «Αν πάρετε τις προβλέψεις της νομοθεσίας πραγματικά, ποτέ σε κανένα έργο, ποτέ δεν τηρούνται κατά γράμμα έτσι».
                  Εδώ ο κ. δικηγόρος απαντά αντί του προϊσταμένου της Δ.Τ.Υ. σε δημοτική σύμβουλο στο ερώτημα αν σύμφωνα με το νόμο έπρεπε να είχε κηρυχθεί έκπτωτος ή όχι η κοινοπραξία. Και παρακάτω: «Αν πρέπει να κηρυχθεί ένας ανάδοχος έκπτωτος αυτό είναι μεγαλύτερη περιπέτεια για το έργο».
                  Συμπέρασμα η εφαρμογή του νόμου δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στα έργα και για αυτό δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται ό,τι συμφέρει τους εμπλεκομένους για να ληστέψουν το ταμείο του έργου. Ταυτίζουν το συμφέρον του έργου με το δικό τους και των συνεταίρων τους. Χωρίς να ντρέπονται. Το Δ.Σ. δεν αντιδρά και φαίνεται δυστυχώς να συμφωνεί με αυτή την άποψη.
7.               «Η ανάδοχος Κ/Ξ έχει βάλει πολλά χρήματα πλέον σε αυτό το έργο».
                  Δεν έδωσε εξηγήσεις που έχει βάλει και γιατί τα χρήματα αυτά μιας και μέχρι τώρα δήλωναν άσχετοι με το έργο. Αν πλήρωσαν τη περίφραξη για το γνωστό σκοπό αυτήν την πληρώθηκαν αμέσως με τον 4ο λογαριασμό και με την ευκαιρία πληρώθηκαν και κάποιες ανύπαρκτες εργασίες.
8.               «Είναι παρόντα και τα δύο μέλη της Κ/Ξ οπότε η νομιμοποίησή της δε νομίζω ότι μπορεί να αμφισβητηθεί».
                  Ο νόμος αλλιώς ορίζει την εκπροσώπηση της Κ/Ξ η οποία προκύπτει από συγκεκριμένη διαδικασία. Δεν αναφέρει ούτε σαν εξαίρεση την νομιμοποίησή της από την παρουσία των κοινοπρακτούντων, οπότε σίγουρα αμφισβητούνται συγκεκριμένες πράξεις όπως η κατάθεση της ένστασης.
9.               Τέλος καμία αναφορά δεν έγινε.
                  Για τη τύχη του έργου και τις κακοτεχνίες που παρατηρούνται στις όποιες εργασίες έγιναν και για τις εργασίες που έγιναν χωρίς να ανταποκρίνονται στη περιγραφή του τιμολογίου.
                  Για το εάν έχουν πληρωθεί οι προμηθευτές.
                  Για το εάν έχουν πληρωθεί οι εργαζόμενοι.
                  Για το εάν έχουν αγορασθεί τα ένσημα των εργαζομένων.
                  Για το εάν έχουν πληρωθεί οι φόροι, εάν έχουν γίνει οι δηλώσεις φορολογίας.
                  Για το εάν έχουν γίνει οι δηλώσεις ΦΠΑ και αν έχουν εξοφληθεί.
                  Για το εάν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων και από την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
                  Για το εάν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές και μέχρι ποιου ποσού;

ΜΟΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
1)               «Η νέα διεύθυνση των τεχνικών υπηρεσιών βρέθηκε προ ενός προβλήματος και έπεσε και αυτή από τα σύννεφα… Τι να έκανε;».
                  Η νέα διεύθυνση κάλυψε προκλητικά τις προηγούμενες, πιστοποίησε ανύπαρκτες εργασίες, υπέγραψε ειδικούς απολογισμούς για μείωση εγγυητικών χωρίς αποφάσεις έγκρισης επιμετρήσεων, δεν ενδιαφέρθηκε για τις εγγυητικές επιστολές που έπρεπε να υπάρχουν. Διαβεβαιώνει ότι τις ενέργειες που κάνει τώρα τις κάνει διότι έγινε καταγγελία αλλιώς θα είχαν όλα σκεπασθεί και δεν θα υπήρχε θέμα.
                  Από λάθη και παραλείψεις αλλά και σκόπιμα οδηγεί το Δ.Σ. σε αποφάσεις σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου. Τι άλλο να κάνει;
2)               «Εγώ έχω παραστεί αρκετές φορές (όταν η επιτροπή έκανε τον έλεγχο) μάλιστα ήταν και ο κ. Πρασσάς παρών, είχε έρθει και ο κ. Μπίκας και ούτε λίγο – ούτε πολύ, τα πράγματα έχουν αποδειχθεί». Τι είχε αποδειχθεί ακριβώς ότι ο Πρασσάς σαν ανάδοχος ήταν ανύπαρκτος και ο Μπίκας διορισμένος «κατασκευαστής» από αγνώστους έκανε τάχα ότι κατασκευάζει έργο για να διαχειρίζεται τα χρήματα της ρεμούλας.
3)               «Μάλιστα εγώ ήμουνα ως Αντιδήμαρχος τότε, που επέμενα και πίεσα τον κ. Πρασσά, αν θυμάται ο κ. Πρασσάς και έκανε ένα τελευταίο έργο. Την περίφραξη. Θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά τότε όταν κάναμε τη περίφραξη δεν είχαμε αντιληφθεί το μέγεθος τι γινότανε».
                  Από τα παραπάνω βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα.
            α)   Οι «κατασκευαστές» είχαν αρπάξει ό,τι λεφτά υπήρχαν και δεν είχαν σκοπό να κάνουν τίποτε άλλο, τα παράτησαν και φύγαν. Την περίφραξη έπρεπε να τη πληρώσουν για να την βάλουν, δεν έβγαινε τίποτε. Η εικόνα του έργου καθόλου δεν τους ενδιέφερε και αυτό δείχνει το θράσος τους αλλά και τον έλεγχο της κατάστασης, τη σιγουριά ότι κανένας δεν θα τους ενοχλήσει.
            β)   Όταν άρχισαν οι κινήσεις να ζητούνται στοιχεία από το Τ.Σ. και δημοτικούς συμβούλους προσπάθησαν άρον-άρον να μαζέψουν τα πράγματα. Τα γράφω αυτά στην επιστολή μου της 21-10-2016 προς εσάς.
            γ)   Ο κ. Πρασσάς δεν ήταν υποχρεωμένος να κάνει την εργασία η οποία μάλιστα για τέσσερα χρόνια την είχε και πληρωμένη; Και τι είδους πίεση άσκησε ο κ. Αντιδήμαρχος; Ότι χωρίς την περίφραξη το θέμα δεν κουκουλώνεται με τίποτε γιατί είναι φανερό σε όλη τη κοινωνία. Και μετά εγώ θα φροντίσω να τελειώσουν όλα. Και πράγματι ο κ. Αντιδήμαρχος έκανε φιλότιμες προσπάθειες να τελειώσουν όλα προς όφελος τίνος και σε βάρος τίνος είναι το πρόβλημα; Και αυτό έχει λυθεί πεντακάθαρα από τις πράξεις και παραλείψεις του κ. Αντιδημάρχου.

ΤΑΓΚΑΛΗΣ. Επικεφαλής δημοτικής παράταξης μείζονος αντιπολίτευσης (η μοναδική παρέμβαση)
1)               «Δεν δύναται να συνταχθεί τακτοποιητικός που να περιλαμβάνει νέες τιμές στον τακτοποιητικό; Γιατί απ’ ό,τι είδα είναι και αρκετά τα επιπλέον τα οποία έχουνε κατασκευασθεί και άρα και αυτό είναι το κομβικό σημείο στην όλη ιστορία».
                  Να θυμίσουμε ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 6-6-2016 από την οποία απουσίαζε ο κ. Τάγκαλης, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής του, μειοψήφισαν διότι θεωρούσαν παράτυπη τη διαδικασία με την οποία ήρθε το θέμα στο Δ.Σ. αφού δεν υπάρχει ακόμη η απάντηση της επιτροπής που διερευνά το θέμα, ώστε να υπήρχαν τα πράγματα δεδομένα.
                  Τώρα λοιπόν που υπήρχαν τα πραγματικά δεδομένα κατά την επιτροπή και αυτά μεταφράζονται σε επιστροφή χρημάτων ύψους 127.017,20 € πολύ πάνω από το 50% των όσων έχουν πληρωθεί δεν έχουν να πουν τίποτε. Καμία έκπληξη, καμία αντίδραση, καμία πρόταση. Το μόνο που βρήκαν σαν κομβικό σημείο να εξετασθεί αν μπορεί να παραβιασθεί ο νόμος, για να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα για να επιστρέψουν λιγότερα οι ανύπαρκτοι ανάδοχοι.
                  Τέτοια ευαισθησία. Όχι βέβαια. Ο κ. Ταγκαλής γνωρίζει καλά το θέμα και οι θέσεις του δεν είναι τυχαίες.
                  Οι δημοτικοί σύμβουλοι από τη δημοτική παράταξη «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ» Γ. ΚΑΣΟΥΤΣΑ, και ο Π. ΜΕΓΚΟΣ οι μόνοι που έλαβαν το λόγο έκαναν αρκετές ερωτήσεις για τη διαλεύκανση του θέματος και έκαναν και τοποθετήσεις.
                  Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι έστω και με τον τρόπο που αυτό έγινε, ενημερώνεται το Δ.Σ. πρώτη φορά για την κατά εξακολούθηση ληστεία που γίνεται στο δημόσιο χρήμα σε ένα μόνο έργο, η ληστεία αποκαλύπτεται από καταγγελία και όχι από ενέργειες του Δήμου και των υπηρεσιών του που είναι υπεύθυνες, και δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Κανένας σύμβουλος της πλειοψηφίας δεν πήρε το λόγο, ένας μόνο για να δηλώσει τι θα ψηφίσει, δημοτικοί σύμβουλοι επικεφαλής παρατάξεων υπερασπιστές των λαϊκών συμφερόντων δεν άνοιξαν το στόμα τους σε βαθμό να αποτυπωθούν τα λεγόμενά τους στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
                  Στο προηγούμενο Δ.Σ. της 6-6-2016 δήλωναν ότι «φαίνεται» να έγινε κατασπάθιση του δημοσίου χρήματος και πάλι «φαίνεται». Δηλώναν ότι δεν ξέρουν καθόλου από αυτό το ζήτημα. Εμείς δηλώναν πολιτικό όργανο είμαστε έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, και αν προκύψανε ευθύνες ποινικές, ο κύριος Μπάκας αν θέλει προσωπικά.
                  Το πολιτικό πρόβλημα είναι ότι όλα όσα γίνονται, και η ρεμούλα του δημοσίου χρήματος και η καταστροφική «κατασκευή» των εργασιών και οι απλήρωτοι προμηθευτές και οι απλήρωτοι εργάτες γίνονται με τη κάλυψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπηρεσιών του Δήμου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που δηλώνουν άγνοια δηλαδή δεν μπορούν να μπούνε στην ουσία των θεμάτων ούτε με τη βοήθεια των παρατάξεών τους, και με τις αποφάσεις τους να υπερασπισθούν τα συμφέροντα του Δήμου των Δημοτών και του Δημοσίου δεν είναι απλώς άχρηστοι αλλά είναι και επικίνδυνοι. Και δεν πρέπει να είναι καθόλου περήφανοι γι’ αυτό. Αν δεν μπορούν υπάρχει και η παραίτηση αλλιώς θα έχουν όλες τις ευθύνες που απορρέουν από τη παράλειψη των καθηκόντων τους και θα είναι συνένοχοι των εμπλεκομένων στη ρεμούλα του Δημοσίου Χρήματος.
                  Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο της 6-6-2016 σας εγκάλεσα σαν Δ.Σ. και έναν-έναν προσωπικά και σας προέτρεψα να πάρετε τα μέτρα που απαιτούνται για να γλιτώσουμε την καταστροφή του έργου, αλλά κύρια να ξαναεπανέλθουν και να επιστραφούνε τα καταχρασθέντα χρήματα στα Καστέλλια. Να πάρετε μέτρα για να προστατεύσετε το Δημόσιο χρήμα.
                  Εάν εντός των αμέσως επομένων ημερών δεν πάρετε αποφάσεις και δεν κινηθείτε σ’ αυτή την κατεύθυνση θα σας καταγγείλω σαν συμμετόχους στη ρεμούλα. Τα ψέματα τελείωσαν.
                  Και κάνω σαφές ότι όποιον συντάξει, εγκρίνει, εφαρμόσει, παράνομα συνταχθέντα ΑΠΕ θα τον καταγγείλω ότι επιβουλεύεται τα χρήματα του Δήμου και οργανώνονται να τα ληστέψουν.
                  Αυτή τη στιγμή ο Δήμος καλείται να επιστρέψει στη Κτ.Υπ.Α.Ε. το ποσό των 120.605,29€ το οποίο λογικά πρέπει να αυξηθεί κατά το ποσό του 5ου λογαριασμού άλλα 127.017,20 €. Και αν η επιτροπή παραλαβής κάνει σωστά τη δουλειά της, που θα τη κάνει έτσι και αλλιώς, το ποσό θα αυξηθεί ακόμη πολύ περισσότερο. Όταν βγει το πόρισμα των επιθεωρητών Δημοσίων Έργων θα προκύψουν νέα δεδομένα  τα οποία εκτιμώ ότι θα αλλάξουν ριζικά τα πράγματα.
                  Και το Δ.Σ. με τι ασχολείται; Με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και πώς θα καλύψουμε τη ρεμούλα. Ούτε μια κουβέντα δεν ακούσθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. για τα παράνομα πληρωθέντα χρήματα. Μια ματιά στα πρακτικά φθάνει να πεισθεί κάποιος για του λόγου το αληθές, ότι το μόνο που δεν κάνει είναι να προστατεύει τα συμφέροντα του Δήμου, του Δημοσίου και του έργου.

Υστερόγραφο 1: Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 10-4-2017 στη συζήτηση του 1ου θέματος «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος» στον αναλυτικό πίνακα έργων και στα μεταφερούμενα από το 2016 στο 2017, φαίνεται ότι για το έργο των Καστελλίων μέχρι το τέλος του 2016 έχουν πληρωθεί 233.689,07 € και υπάρχει υπόλοιπο 2016 το οποίο μεταφέρεται στο 2017 το ποσό των 89.717,07 €. Από που προήλθαν αυτά. Υπάρχει πράγματι αυτό το υπόλοιπο και πως θα διατεθεί το υπόλοιπο.

Υστερόγραφο 2: Προτείνω στους συμπολίτες μου τη συλλογή υπογραφών στο παρακάτω κείμενο προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για να δοθούν όλες οι εξηγήσεις και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου, των Δημοτών, του Δημοσίου και του έργου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κ. Δήμαρχο Δελφών
- κ. Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Γραβιάς
- κ. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων
- Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
- κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άμφισσας
- Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων
  Βαρβάκη 12 Τ.Κ. 114 74 ΑΘΗΝΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
Δ. ΜΠΑΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ