ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση σχετικά με την πορεία προόδου πολεοδομικών μελετών Δήμου Δελφών

Σύμφωνα με τα επί μέρους στάδια  των πολεοδομικών μελετών που εκπονούνται από το  Δήμο Δελφών, σας γνωρίζουμε αναλυτικά τα εξής :....

                             
α) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ: 81.349,70€ (ΕΣΠΑ 2007-2013)
          Έγινε δημοσιοποίηση της ΣΜΠΕ από το ΥΠΑΠΕΝ στις 24/1/2017 , με προθεσμία 45 ημερών , μετά τη λήξη της οποίας και αφού υπογράψουν την απόφαση όλα τα συναρμόδια υπουργεία ( 4 κατ΄ ελάχιστον), αποστέλλεται η μελέτη στην ΔΙΠΕΧΩ , για προώθηση στο ΣΥΠΟΘΑ , και κατόπιν για ΦΕΚ
               
β) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ: 99.428,28€ (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Αναμένεται η εισήγηση του ΥΠΑΠΕΝ. Κατόπιν θα γίνει δημοσιοποίηση με προθεσμία 45 ημερών , μετά τη λήξη της οποίας και αφού υπογράψουν την απόφαση όλα τα συναρμόδια υπουργεία ( 4 κατ΄ ελάχιστον) , αποστέλλεται η μελέτη στην ΔΙΠΕΧΩ , για προώθηση στο ΣΥΠΟΘΑ , και κατόπιν για ΦΕΚ

γ) ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ-ΚΙΡΡΑΣ: 69.985,59€ (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Υπογράφηκε από τον ΥΠΠΟ η απόφαση του ΚΑΣ . Η μελέτη θα προσαρμοστεί στην απόφαση του ΥΠΠΟ και θα μεταβιβαστεί στο ΥΠΑΠΕΝ , κατόπιν και μετά από σχετική εισήγηση θα γίνει δημοσιοποίηση με προθεσμία 45 ημερών , μετά τη λήξη της οποίας και αφού υπογράψουν την απόφαση όλα τα συναρμόδια υπουργεία ( 4 κατ΄ ελάχιστον) , αποστέλλεται η μελέτη στην ΔΙΠΕΧΩ , για προώθηση στο ΣΥΠΟΘΑ , και κατόπιν για ΦΕΚ.

δ) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ: 99.909,41€ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
          Επίκειται εισαγωγή του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικού Συμβούλιο , προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις .

ε) ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΚΑΛΛΙΕΩΝ: 99.428,28€ (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Κατόπιν εντολής του ΥΠΑΠΕΝ έγινε διόρθωση της ΣΜΠΕ της μελέτης ( Όρια Οικισμών, Υδατορέμματα, Ανανεώσιμες Πηγές ) και έχει σταλεί στην ΔΙΠΕΧΩ ΣΤΕΡΕΑΣ, αφού ελέγξει η ΔΙΠΕΧΩ θα κάνει νέα εισήγηση και θα στείλει τη μελέτη στο αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΠΕΝ (το οποίο επέβαλλε τις διορθώσεις), 
Κατόπιν και θα γίνει εισήγηση από το ΥΠΑΠΕΝ ,και μετά θα γίνει δημοσιοποίηση με προθεσμία 45 ημερών , μετά τη λήξη της οποίας και αφού υπογράψουν την απόφαση όλα τα συναρμόδια υπουργεία ( 4 κατ΄ ελάχιστον), αποστέλλεται η μελέτη στην ΔΙΠΕΧΩ , για προώθηση στο ΣΥΠΟΘΑ , και κατόπιν για ΦΕΚ

ζ)ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΙΡΡΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ:26.350,64€ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)
Έχει παραληφθεί το Α Στάδιο , έχει παραδοθεί το Β Στάδιο , παραδόθηκε το Γ Στάδιο ,έχει γνωμοδοτήσει το Τοπικό Συμβούλιο υποβλήθηκαν ενστάσεις από πολίτες και φορείς , εκδικάστηκαν οι ενστάσεις και απάντησε η ΔΙΠΕΧΩ , στη συνέχεια έγιναν προσφυγές , που απορρίφθηκαν
Έγιναν διορθώσεις από το Μελετητή και παραδόθηκαν τα σχέδια και οι πίνακες , οι οποίοι  ελέγχονται από την Υ. Δομ. προκειμένου να γίνει η δεύτερη ανάρτηση.

η)ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 40.711,88€
Έχει παραληφθεί το Α Στάδιο , έχει παραδοθεί το Β1 Στάδιο, έχουν γνωμοδοτήσει τα Τοπικά Συμβούλια εξετάστηκαν οι ενστάσεις πολιτών από την Υ. Δομ. , έγινε εισήγηση από την Υπηρεσία, επί των ενστάσεων , λήφθηκε σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από το Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατόπιν διαβιβάστηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ αναμένεται η απόφαση του Υπουργείου επι των ενστάσεων.
Έγιναν επαφές κατ΄ επανάληψη στο Υπουργείο και αναμένεται έγγραφη απάντηση.
               
θ) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΕ 1,2,3,4 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ:482.843,25€. 
Έχει παραδοθεί το Α Στάδιο και ελέγχετε από την  Υπηρεσία, προκειμένου να αναρτηθεί

Η καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχος
Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης
Δήμου Δελφών

Τριανταφυλλιά Πιλάλα- Τσακίρη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ