ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Στο ΣτΕ οι αντικειμενικές αξίες της ΔΕ Παρνασσού ( Πολύδροσος, Επτάλοφος, Λιλαία)

Συζητήθηκε σήμερα στην 7μελή Σύνθεση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας η αίτηση ακυρώσεως των κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων των Τοπικών Κοινοτήτων Πολυδρόσου και Επταλόφου,.....
με την οποία ζητούν την ακύρωση της αναπροσαρμοσθείσας αντικειμενικής αξίας των ακινήτων της περιοχής στο υπέρογκο ποσό των ευρώ 1250,00 ανά τ.μ.
Με την συζητηθείσα αίτηση ζητήθηκε η ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών διότι παραβιάστηκε ο νόμος κατά τη διαδικασία έκδοσής της ως προς τη συγκρότηση των Επιτροπών και ως προς τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων, διότι η τιμή που καθορίστηκε είναι απολύτως πλασματική και υπέρογκη, μη ανταποκρινόμενη στις αγοραίες αξίες των ακινήτων και διότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη κρίσιμοι παράγοντες για τον προσδιορισμό τους, όπως για παράδειγμα το πάγωμα της αγοράς των ακινήτων, οι σημαντικά χαμηλότερες αντικειμενικές αξίες γειτονικών περιοχών με ίδια χαρακτηριστικά με το Πολύδροσο και την Επτάλοφο και η κήρυξη της περιοχής ως σεισμόπληκτης, καθώς και διότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητας έναντι των φορολογικών βαρών.

Παρόντες κατά τη συζήτηση της αίτησης ακυρώσεως ήταν οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Πολυδρόσου Αργύριος Μουλαράς και Επταλόφου Αλέκος Λιάπης.
Ο Πληρεξούσιος δικηγόρος των κατοίκων Πολυδρόσου και Επταλόφου, Νικόλαος Καραμέτος, ο οποίος παραστάθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με το ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ είπε:

΄΄Από το αποτέλεσμα της συζήτησης έγινε φανερό ότι η επίμαχη απόφαση είναι παράνομη για περισσότερους από έναν λόγους, το Ελληνικό Δημόσιο δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις επί των αιτιάσεών μας, αναμένεται δε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αισιοδοξία η έκδοση απόφασης του Δικαστηρίου κατά το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα μετά τις καλοκαιρινές διακοπές΄΄.
Πληρεξούσιος δικηγόρος των κατοίκων Λιλαίας  ο κ. Κώστας Λουκαδούνος.
Χ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου