ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

«Εις Στυλίδα ευρισκόμενος εν ευθυμία έψαλεν άσματα του Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ»


Ο χαφιές κι ο χωροφύλαξ ήταν το... κολλητάρι κάθε αριστερού, εν δυνάμει αριστερού ή υπόπτου «αντεθνικής δράσεως», ασχέτως εάν ο περί ου ο λόγος δεν τον είχε δει ποτέ του. Ο σωστός χαφιές και ο σωστός χωροφύλαξ είχε τον τρόπο να παρακολουθεί τα... μικρόβια παντού - από τα παιδικά τους ακόμη χρόνια, στο σχολείο και το Πανεπιστήμιο, τη δουλειά, τον Στρατό και τις παρέες. .....
Και είχε το know how και τις άκρες να εντοπίζει τις ύποπτες διασυνδέσεις και συναναστροφές του ακόμη και σε βαθμό πέμπτου συγγενή ή προπάππου.
«Δελτίον Αντεθνικής Δράσεως»
Τα τεκμήρια, άλλωστε, ήταν απτά και πασιφανή: Είχες παραβρεθεί σε συγκέντρωση με ομιλητή τον Κύρκο; Εντοπίσθηκες να «ψάλεις, εν ευθυμία, άσματα του Μίκη Θεοδωράκη»; Είχες θείο «κομμουνιστοσυμορίτη»; Όλα αυτά ήταν υπεραρκετά για να σημάνει συναγερμός σε Ασφάλεια, να σταλεί ως «απόρρητον» και «εξαιρετικά επείγον» Δελτίον Αντεθνικής Δράσεως στη μονάδα που υπηρετούσες και οι εθνικόφρονες αρχές να πράξουν τα δέοντα - ήτοι να πάρεις την άγουσα της δυσμενούς μετάταξης (στην καλύτερη των περιπτώσεων).
Κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα στην περίπτωση του Ορ. Κ.  Ο φάκελός του, που δημοσιεύει σήμερα το tvxs.gr , είναι άκρως αποκαλυπτικός. Οι αρχές, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που δημοσιεύουμε, άργησαν μεν λίγο, αλλά σύντομα εντόπισαν την επικίνδυνη δράση του «εν θέματι» και της οικογενείας του και σήμαναν συναγερμό.
Είχε, άλλωστε, όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούσαν «επικίνδυνο». Εξ ου, κι ενώ άλλοι είχαν και συνοδεύονταν διά βίου από το «Δελτίο Νομιμοφροσύνης» ή «Δελτίο Κοινωνικών Φρονημάτων», εκείνος φακελώθηκε πάραυτα με «Δελτίον Αντεθνικής Δράσεως».
* Πατήστε πάνω στα έγγραφα για μεγέθυνση
Το εν λόγω «Δελτίον» εστάλη στη μονάδα του στην Αεροπορία, όπου είχε παρουσιαστεί αρχικώς , με την επισήμανση - διαταγή (χειρόγραφη) «Μετάταξις εις Σ. Ξηράς».  Εκρίθη προφανώς ότι ήταν επικίνδυνος για την... εθνική ασφάλεια της Αεροπορίας.
Η μετάταξη αυτή ήταν μάλλον και η πιο ήπια τιμωρία για το... εθνικό μίασμα, καθ' ότι το ιστορικό του έβριθε «εγκληματικής» δραστηριότητας: 
Μεταξύ άλλων, ήταν «ισχυρός χαρακτήρας», ο αδελφός του πατέρα του «τύγχανε κομμουνιστοσυμμορίτης», ο πατήρ του είχε υπηρετήσει «εις τον μόνιμον ΕΛΑΣ» και είχε... χούι να πηγαίνει σε συγκεντρώσεις της ΕΔΑ και της Νεολαίας Λαμπράκη.
Η «μήτηρ του εμφορείτο υπό κομμουνιστικών φρονημάτων». Ο ίδιος, δε, είχε τη συνήθεια να «συναναστρέφεται με πολίτες αριστερών φρονημάτων» και διέπραξε το μείζον εθνικό ατόπημα να «άδει εν ευθυμία άσματα του Μ.Θεοδωράκη».

«Ιστορικόν Δράσις»
Το περίφημο «Ιστορικόν Δράσις» του Ορ. Κ. , όπως απεστάλη από την Ασφάλεια στη μονάδα όπου υπηρετούσε αποτελεί μνημείο της ενδελεχούς δουλειάς - και εθνικού έργου - που επιτελούσαν χαφιέδες και χωροφύλακες.
Στο Ιστορικό, που κατανέμεται, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, αναφέρεται επί λέξει:
«* 22/ 10/62: Ούτος τυγχάνει ισχυρού χαρακτήρος. Τα λοιπά μέλη της οικογενείας του εμφορούνται υπό υγιών κοινωνιών αρχών. Ο αδελφός του πατρός του Στέργιος τυγχάνει Κ/Σ.
* 8/8/ 64: Ούτος τυγχάνει ισχυρού χαρακτήρος. Πρόκειται περί οικογενείας εμφορούμενης υπό υγιών κοινωνικών φρονημάτων. Κατά τας εκάστοτε βουλευτικάς εκλογάς άπαντες εξεδηλώθησαν υπέρ εθνικοφρόνων κομμάτων.»
«Εξεδηλώθη υπέρ της κομμουνιστικής παρατάξεως»
Κι εκεί που μέχρι τότε οι αρχές θεωρούσαν ότι η οικογένειά του «εμφορείτο υπό υγειών φρονημάτων» , κατέφθασε η ενημέρωση - συναγερμός από την Διεύθυνση Χωροφυλακής Κιλκίς, βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους. Κι έκτοτε, το «Ιστορικόν - Δράσις» συμπληρώθηκε με τα εξής:
9/11/66: Ως εγνώρισεν ημίν η Δ./Χ. Κιλκίς, ....ο πατήρ του εν θέματι υπηρέτησεν εις τον Μον. ΕΛΑΣ μέχρι της συμφωνίας της Βαρκίζης. Έκτοτε και μέχρι του 1958 διήγεν ησύχως. Κατά τας εκλογάς των ετών 1958 - 61 - 63 εξεδηλώθη υπέρ της κομ/κής παρατάξεως και εξεφράζετο ευμενώς υπέρ της πολιτικής της, λέγων ότι«εάν κυβερνήσει η ΕΔΑ η Ελλάς θα σωθή και θα δη προκοπή ο τόπος». Την 7-9-63 έλαβεν μέρος εις πραγματοποιηθείσαν εις Κιλκίς κομ/κην συγκέντρωσιν καθ'ην ωμίλησεν ο κοινοβ. εκπρόσωπος της ΕΔΑ ΗΛΙΟΥ ΗΛ., και την 19-10-63 εις συγκέντρωσιν με ομιλητήν τον ΚΥΡΚΟΝ. Την 8-5-65 έλαβεν μέρος εις πραγματοποιηθείσαν συγκέντρωσιν της Δ.Ν. ΛΑΜΠΡΑΚΗ καθ' ην ωμίλησεν ο βουλ. Μ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ.
Εις τας ύπερθεν συγκεντρώσεις εθεάθη να χειροκροτή και να ζητωκραυγάζη τα ρηθέντα υπό των ομιλητών κομ/κας συνθήματα. Η μήτηρ του εμφορείται υπό κομ/κών φρονημάτων, και κατά τας εκάστοτε εκλογές εξεδηλώθη υπέρ της κομ/κής παρατάξεως. Ο θείος του (αδελφός του πατρός του Στέργιος) τυγχάνει Κ/Σκαι βαρύνεται με την ακόλουθον αντεθνικήν δράσιν: Ενετάχθη οικειοθελώς στον ΕΛΑΣ και παρέμεινε μέχρι της Συμφωνίας της Βαρκίζης. Το 1945 κατέφυγεν ειςΜπούλκες - Γιουγκοσλαβίας και το 1947 επανήλθε εν Ελλάδι και ενετάχθη εις τους Κ/Σ δράσας εις την περιοχήν ΚΙΛΚΙΣ, παραμείνας μέχρι της συντριβής των, ότε κατέφυγεν εις Τσεχοσλοβακίαν όπου διαβιοί μέχρι σήμερον. 
Ο εν θέματι Σμηνίτης της δυνάμεως ημών διάκειται συμπαθώς προς την αριστεράν ως καταφαίνεται εκ πληροφοριών ημετέρου δικτύου, εις δε συζητήσεις με συναδέλφους του εκφράζεται υπέρ της αριστερής παρατάξεως.».
«Έψαλεν άσματα του Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ»
Κατόπιν όλων αυτών ο «επικίνδυνος » σμηνίτηςκατατάσσεται «εις την κατηγορίαν Β» και στις 20-12 - 66 έρχεται και η χαριστική βολή για την... αντεθνική δράση του μέσα από τις πληροφορίες που απέστειλε η Ασφάλεια Ραχών. Αποκαλύπτοντας ότι:
«Την 15-12-66 εν ΣΤΥΛΙΔΑ ευρισκόμενος εν ευθυμία και μετά ομάδας αριστερών πολιτών έψαλεν άσματα του Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ. Ούτος συναναστρέφεται μετά πολιτών αριστερών φρονημάτων».
Η αναφορά αυτή διαβιβάστηκε ως «απόρρητη» και εξαιρετικά επείγουσα» στο ΓΕΑ από το Επιτελείο Ασφαλείας της Διοίκησης Αγωγού Καυσίμων, με την «παράκλησιν διά τα καθ' υμάς»...
http://tvxs.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου