Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

Καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις

 «Η υπ΄αρίθμ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη ΠΕ.ΠΥ.Δ.  Στερεάς Ελλάδας».....

 Σας διαβιβάζουμε  συνημμένα την  υπ’ αριθ. 1/2021 Πυροσβεστική Διάταξη της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Στερεάς Ελλάδας  με θέμα « Καθορισμός χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές  εκτάσεις και άλλες διατάξεις»  και παρακαλούμε για την ενημέρωση των πολιτών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα αυτής χωρίς χρέωση της Υπηρεσίας μας .                                                                                                                  

Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία που εμπίπτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της

  Ο  Διοικητής

Νικόλαος Μ. Μποτίτσης

Αντιπύραρχος

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 1/2021

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου