Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021

Δελτίο τύπου του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας σχετικά με τη δημοπράτηση έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)"


 Στον αντίποδα των στείρων υποσχέσεων βρίσκονται οι ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες δεσμεύσεις που γίνονται πράξη!....

-  Ένα πολυπόθητο έργο που για χρόνια έμενε ημιτελές επιτέλους δημοπρατείται! Πρόκειται για την "Ανάπλαση και ανάδειξη Οικισμού Κ. Τιθορέας - Κατασκευή κρηνών και ανάδειξη περιβάλλοντος (υπολειπόμενες εργασίες)" προϋπολογισμού 217.000€ με Φ.Π.Α. Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με ποσοστό 75% από Κοινοτικούς Πόρους και 25% από Εθνικούς Πόρους.

-  Η υλοποίηση του έργου αφορά την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου της Κάτω Τιθορέας και συγκεκριμένα το τμήμα που περιλαμβάνεται από την κεντρική πλατεία έως την οδό Κηφισσού, μήκους 275μ. συμπεριλαμβανομένης επιφάνειας 300m² τμήματος της κεντρικής πλατείας. Το τμήμα αυτό βρίσκεται εντός ρυμοτομικού σχεδίου Κάτω Τιθορέας, εφάπτεται του δρόμου και πρόκειται να επιστρωθεί ομοιόμορφα με τα νέα υλικά της ανάπλασης.

-  Ένα έργο ουσίας και ουσιαστικής προσφοράς στον τόπο μας, που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής σε μία από τις πιο ζωντανές πλατείες του Δήμου μας! Συνεχίζουμε με σταθερά βήματα να υλοποιούμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να προωθούμε δράσεις με θετικό αντίκτυπο και προστιθέμενη αξία στην τοπική μας κοινωνία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου