Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Τακτική συνεδρίαση διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών


Στα θέματα η Ένταξη της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Αναλυτικά η πρόσκληση......

ΠΡΟΣ: 1) κ. Δήμαρχο Δελφών, 2) κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Δελφών,  3) κ.κ. Προέδρους  Κοινοτήτων  Δήμου Δελφών.  4)Υπαλλήλους Δήμου, εισηγητές θεμάτων
ΚΟΙΝ.: α) Βουλευτή Φωκίδας, κ. Ι.Μπούγα,  β) Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας,  κ. Γ.Δελμούζο, γ) Γεν. Γραμματέα Δήμου κ. Α.Μανανά,  δ)ΜΜΕ.  
Καλείστε σε  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την  1η/04/2020   ημέρα   Τετάρτη     και ώρα   18.00΄.  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διά περιφοράς, χωρίς την φυσική παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών,  για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας,  σύμφωνα με την αριθ.  18318/13.03.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ και την παρ. 1 του άρθρου 10 της  ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής  Οικ/κών Υπηρεσιών).
2. Τακτοποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου έως 31.12.2019 και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής  Οικ/κών Υπηρεσιών).
3. Κατάθεση Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, Δ/ντής  Οικ/κών Υπηρεσιών).
4. Ένταξη της πράξης  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
5. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΙΤΕΑΣ, Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ, Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ, Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2021 (Β΄ ΦΑΣΗ)». (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 
6. Έγκριση  τοποθέτησης  υποσταθμού της ΔΕΔΔΗΕ εντός του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου «ΜΑΚΕΔΩΝ» που βρίσκετε στην Τ.Κ. Κίρρας της Δ.Ε. Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).
7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με ΚοιΣΠΕ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
8. Περί καθορισμού θέσεων υδρονομέων στις  Κοινότητες Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε Γραβιάς του Δήμου Δελφών  για την αρδευτική περίοδο 2020». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).
9. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης καταστήματος Κοινότητας  Αποστολιάς. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).
10. Έγκριση συνδρομής Δήμου Δελφών στο πρόγραμμα ¨ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ 2020». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατσικούλης, εντ. Δημ. Σύμβουλος). 
11. Προγραμματισμός ειδικών δασοτεχνικών έργων στη Δ.Ε Δεσφίνας σύμφωνα με το άρθρο 45  παρ. 8 του Ν 998/79. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).  
Οι επικεφαλής των παρατάξεων παρακαλούνται να υποβάλλουν εγκαίρως τις απόψεις τους και να γνωστοποιήσουν την ψήφο του κάθε μέλους του Συνδυασμού τους από ώρα 18.00΄έως 19.00΄ , βάσει των εισηγήσεων που έχουν παραλάβει, προς την Πρόεδρο του Δ.Σ., ως κάτωθι:  
Τηλεφωνικά στον αριθμό 2265350023  και  6948387538  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)    ή  με email:  e.lagourani@delphi.gov.gr (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).  
ή  διαμέσου του skype  στο προφίλ του Δημάρχου Δελφών με όνομα  Skype mayorofdelphi

Η  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
ΧΡΥΣΟΥΛΑ  ΠΟΝΗΡΗ  ΣΕΓΔΙΤΣΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου