Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Τα Ειρηνοδικεία Ελατείας και Δρυμίας - Του Κώστα Δ. Τριανταφύλλου


Του Κώστα Δ. Τριανταφύλλου 
 Δημοσιογράφου. 
                                  
Σε αρκετές  αλλαγές , όσον αφορά την δικαστική  αρμοδιότητα και ειδικότερα αυτή του ειρηνοδικείου, υποβλήθηκαν λόγω της γεωγραφικής θέσης τους, οι κάτοικοι των χωριών μας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι άλλοτε ανήκαν στη Βοιωτία  και άλλοτε στη Φθιώτιδα, ενώ μεταβολές έγιναν και με τις  συγχωνεύσεις ή διασπάσεις των δήμων....

Το πρώτο ειρηνοδικείο που ιδρύθηκε στη διοικητική περιφέρεια του δήμου Αμφίκλειας –Ελάτειας  ήταν της Ελάτειας.
Ας προβούμε, όμως, σε μια χρονική καταγραφή των εκάστοτε κυβερνητικών αποφάσεων που αναφέρονται στην παροχή δικαιοσύνης , σε πρώτο βαθμό.  
 Από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους και μέχρι το 1837 , δικαστικά οι κάτοικοι  των δήμων  Τιθορέας, Ελάτειας , Δριμείας, Δαύλειας κλπ, υπαγόντουσαν στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς, που ήταν το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής.(1)

Από  τα μέσα Αυγούστου εκείνου του χρόνου οι συντοπίτες μας-κάτοικοι των προαναφερθέντων δήμων- προκειμένου να επιλύσουν τις μικροδιαφορές  τους- κυρίως  αγροτικές— έπαιρναν  το δρόμο  για να πάνε στο Δίστομο, που ήταν η έδρα του νέου ειρηνοδικείου, στο οποίο  εκδικάζοντας οι δικές τους  δικαστικές  υποθέσεις.

Η ταλαιπωρία των συμπατριωτών μας περιορίσθηκε, για πολύ, αφού το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου η έδρα του ειρηνοδικείου μεταφέρθηκε στη Δαύλεια. (2) Ταυτόχρονα, το ειρηνοδικείο άλλαξε επωνυμία και ονομάσθηκε Ειρηνοδικείο Δαυλιέων.
 Η ίδρυση του έγινε με Βασικό Διάταγμα  που υπογράφηκε τον Ιούλιο 1837 και η μετονομασία – μεταφορά έδρας το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου.


Μετά από πέντε περίπου χρόνια, όμως, οι κάτοικοι των δήμων Δριμείας (σήμερα Αμφίκλειας)  και Τιθωραιάς  άλλαξαν και πάλι δρομολόγιο, αφού  οι υποθέσεις τους  ήταν στην αρμοδιότητα του νεοϊδρυθέντος Ειρηνοδικείου Δωριέων.  Αυτό έγινε ,από    τον Ιούνιο του 1842, (ΦΕΚ14/25-6-1842)  αφού οι  δύο προαναφερόμενοι δήμοι υπήχθησαν στην δικαιοδοσία του νέου ειρηνοδικείου, που είχε, από εκείνη τη  χρονιά, την έδρα του στη Γραβιά.

   Οι κάτοικοι όμως των οικισμών του Δήμου Ελάτειας ήταν στη αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Αταλάντης, που είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Λοκρίδας.
 Το Ειρηνοδικείο Ελάτειας ιδρύθηκε, το 1859, με διάταγμα του  Όθωνα  (27/4/1859), είχε έδρα στο Δραχμάνι και ήταν 4ης τάξης.(4) Περιελάμβανε της Δήμους Ελάτειας, Θρονίου, Θερμοπυλών και Δριμείας. Στο διάταγμα γράφεται ότι η έναρξη των εργασιών του έγινε, αργότερα, όταν διορίσθηκε το προσωπικό. 
Το Ειρηνοδικείο  Δρυμίας ιδρύθηκε , το 1867, δηλαδή 8 χρονιά μετά από το Ειρηνοδικείο Ελάτειας. Ανήκε και αυτό στην τέταρτη κατηγορία και είχε  έδρα το Δαδί, πρωτεύουσα του δήμου Δρυμίας (5) . Στην δικαιοδοσία του ήταν ο ομώνυμος δήμος, που μέχρι τότε ήταν στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Ελάτειας.  Η λειτουργία του άρχισε, της, με τον διορισμό του προσωπικού.

Για να εξυπηρετούνται ευκολότερα οι κάτοικοι μερικών χωριών  η Τιθορέα  ορίσθηκε, το 1876, έδρα του Ειρηνοδικείου Ελάτειας για το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου μέχρι το  τέλος Σεπτεμβρίου , κάθε χρόνου.(6) Το ίδιο  Ειρηνοδικείο είχε καθορισθεί να συνεδριάζει στην  Ελάτεια,   από 1ης Οκτωβρίου μέχρι τέλους Μαρτίου. 
    Η παραπάνω ρύθμιση επαναλήφθηκε  και τον Μάρτιο του 1900., Η έδρα  του ειρηνοδικείου Ελάτειας,  μεταφερόταν και στην Βελίτσα. Αυτό γινόταν από  την 1η Απριλίου,  έως το τέλος Σεπτεμβρίου, κάθε χρόνου.  Βέβαια, το υπόλοιπο χρόνο εκδίκαζε υποθέσεις στην Ελάτεια. Η διαφορά εντοπίζεται στην ονομασία του οικισμού. Στο αρχικό ΦΕΚ η ονομασία της κωμόπολης είναι Τιθορέα και στο νεότερο Βελίτσα.   
Μετά από χρόνια  οι κάτοικοι του Κηφισοχωρίου αυξάνονται.  Έτσι , μετά από απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης , από της αρχές του Φθινοπώρου του 1925, ο ειρηνοδίκης Ελάτειας πήγαινε «εκάστη πρώτη Δευτέρα και την επόμενη ταύτη Τρίτη εκάστου μηνός εις την έδρα της κοινότητας  Κηφισοχωρίου της εκδίκαση των πολιτικών και ποινικών υποθέσεων της καθώς και των κοινοτήτων Βελίτσης, Αγίας Μαρίνας, Αγίας Παρασκευής και Μοδίου». (7)
Μετά τη συμπλήρωση περίπου διετίας, δηλαδή το 1927, η προηγούμενη απόφαση αλλάζει. (8) Οι υποθέσεις κατοίκων του Μοδιού δεν θα εκδικάζονται όταν ο ειρηνοδίκης Ελάτειας πηγαίνει στο Κηφισοχώρι αλλά στην έδρα του ειρηνοδικείου, δηλαδή στην Ελάτεια.
Από το 1929,  το αγρόκτημα «Βασιλικά»  αποσπάστηκε από το Ειρηνοδικείο Θερμοπυλών  και υπαγόταν, στο εξής, στην δικαιοδοσία του ειρηνοδικείου Ελατείας. (9)
 Μία άλλη δικαστική ρύθμιση ήταν και εκείνη, με την οποία από τον Αύγουστο, του 1933, είχε επιτραπεί «η παράσταση διορισμένων δικολάβων κατά την εκδίκασιν μερικών πλημμελημάτων υπό της δικαστού» στο ειρηνοδικείο Ελάτειας.

Η ενοποίηση-κατάργηση
Τα ειρηνοδικεία Ελάτειας και Αμφίκλειας, το 2012 διέκοψαν την λειτουργία, αφού εξυπηρέτησαν της κατοίκους των περιοχών της για πολλά χρόνια. Τα δύο  ειρηνοδικεία, αφού κρίθηκε ότι υπολειτουργούν,  αποφασίσθηκε η συγχώνευση της με άλλα. (10).Το ειρηνοδικείο  Αμφίκλειας  ενοποιήθηκε με το ειρηνοδικείο Λαμίας και οι κάτοικοι που δικαστικές της υποθέσεις  εκδικαζόντουσαν σ’ αυτό  πηγαίνουν στη Λαμία.
Το ειρηνοδικείο Ελάτειας ενοποιήθηκε με το ειρηνοδικείο Αταλάντης και οι κάτοικοι Ελάτειας ,Τιθορέας και των λοιπών  χωριών πηγαίνουν πλέον στη Αταλάντη για  να υποβάλουν μηνύσεις κατά παρανομούντων συγχωριανών των ή να δικασθούν για αδικήματα που διέπραξαν
Σημείωση: Στα παλαιότερα ΦΕΚ συναντάμε την γραφή Δριμεία  και σε νεότερα  Δρυμία , ενώ ο σημερινός οικισμός γράφεται Δρυμαία.
Πηγές :
Σημ.1 ΦΕΚ 29 της 17/8/1837. Περί συστάσεως ειρηνοδικείου εις Δίστομον .
Σημ. 2  ΦΕΚ 44 της 30 Δεκεμβρίου 1837. Περί μεταθέσεως της έδρας του ειρηνοδικείου Διστόμου εις τον Δήμον Δαυλιέων.
Σημ. 3 ΦΕΚ 14/25-6-1842. Υπαγωγή δήμων Δριμείας και Τιθωραίας στο ειρηνοδικείο Δωριέων.
Σημ. 4 ΦΕΚ 18/Α/12-5-1859 Σύσταση  Ειρηνοδικείου Ελατείας.
Σημ. 5 ΦΕΚ 26/26-4-1867.Σύσταση Ειρηνοδικείου  Δρυμίας.
Σημ. 6  ΦΕΚ 34/30 Ιουλίου 1876.. Η Τιθορέα  ορίζεται, έδρα του Ειρηνοδικείου Ελατείας
Σημ. 7 ΦΕΚ 267/24-9-1925 Περί μεταβάσεως του Ειρηνοδίκου Ελατείας εις την έδραν της Κοινότητος Κηφισοχωρίου κλπ
Σημ. 8 ΦΕΚ 98/Α/1927. Περί τροποποιήσεως  του από 30 Αυγούστου 1925… διατάγματος…
 Σημ. 9 ΦΕΚ 35/Α/31-1-1929
Σημ. 10 ΦΕΚ 193/Α/10.10.2012. Συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της χώρας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου