Προσφατες Αναρτησεις

Translate

Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Κάτοικοι της Λιλαίας ζητούν : Νέα ένταξη του αναδασμού


-Πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα αν δεν υλοποιηθεί το έργο. –Υπέρμαχος της ολοκλήρωσής του ο Δήμαρχος Δελφών και η Δημοτική Αρχή που αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητά του......

Μια δεύτερη ευκαιρία αναζητούν ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι και κτηματίες στην ΤΚ Λιλαίας, ώστε να λυθούν οριστικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις καλλιέργειες της περιοχής, με το τελευταίο διάστημα να πιέζουν  ασφυκτικά ώστε να ανακινηθεί η διαδικασία του αναδασμού. Να υπενθυμίσουμε  ότι το συνολικό έργο με τίτλο «Δίκτυα Λιλαίας είχε ενταχθεί στο ΠΕΠ 2000-2006 από την τότε Νομαρχιακή Αρχή , ενώ από αυτό εκτελέστηκε μόνο μέρος των Τοπογραφικών αποτυπώσεων.
Στη συνέχεια η περιφερειακή Αρχή Περγαντά -Γαζή  στις 28/3/2012 με την ΑΔΑ: Β4ΩΚ7ΛΗ-ΑΝ8 αποφάσισε να διαλύσει τη σύμβαση με τον ανάδοχο.
Το έργο αρχικά  αφορούσε τα δίκτυα και είχε να κάνει με το αντιπλημμυρικό – αποστραγγιστικό μέρος   που είναι καθόλα απαραίτητο, αφού τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα καταστρέφουν τις καλλιέργειες. Παράλληλα προβλεπόνταν η αναδιανομή της γης, ώστε να οι κλήροι να είναι συγκεντρωμένοι, άρα και πιο εύκολα καλλιεργήσιμοι. Επρόκειτο για ένα μεγάλο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ ευρώ.
Στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τους λόγους διάλυσης της σύμβασης, αλλά και το ιστορικό του έργου αναφέρονται τα εξής:


Ιστορικό

Η μελέτη «Τοπογραφικές εργασίες αναδασμού Λιλαίας» αποτελεί το υποέργο της πράξης με τίτλο «Δίκτυα Λιλαίας Ν. Φωκίδος» η οποία εντάχθηκε από το Π.Ε.Π.  2000-2006 στο μέτρο 1.2 με την απόφαση αριθ.  12587/13-10-2007 του Γενικού Γραμματέα Στερεάς Ελλάδος.
Η χρηματοδότηση είναι από το έργο «Δίκτυα Λιλαίας Ν. Φωκίδος» του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδος και επιλέξιμο προϋπολογισμό 145.796,00 €.
Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης συνέταξε το τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων της Ν.Α.
Φωκίδος.
Το φυσικό αντικείμενο της μελέτης είναι ο αναδασμός (δημιουργία νέου κτηματικού
Καθεστώτος) έκτασης 4.800 στρ. (4.000 στρ. του Δ.Δ. Λιλαίας και 800 στρ. του ΔΔ Πολυδρόσου του  δήμου Δελφών).
Η εκπόνηση της μελέτης ανατέθηκε , μετά από αξιολόγηση, στον Ευάγγελο Βοζίκη Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κο με την υπ ́αριθμ.  154/27/28-11-07 απόφαση της Α ́ Νομαρχιακής Επιτροπής Φωκίδος.
Το συμφωνητικό υπεγράφη την 25-1-08 στο ποσό των 145.796,00  €,  με προβλεπόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης 36 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού (δηλ. 31-1-11).     
Έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός οικονομικής προσφοράς με αρχική δαπάνη 173.497,24 €  πλέον Φ.Π.Α.  
Οι εκτελεσθείσες μέχρι 31-1-11 εργασίες του αναδασμού αφορούν την κτηματογράφηση και την ολοκλήρωση του 1ου σταδίου του παλαιού κτηματικού
Καθεστώτος,
Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί δύο λογαριασμοί και έχει εξοφληθεί το ποσό των
 71.454,54 €  πλέον Φ.Π.Α.


Η αναγκαιότητα διάλυσης της σύμβασης

α) Έχουν παρέλθει δεκαπέντε  (15) μήνες από την παράδοση του Παλαιού Κτηματικού Καθεστώτος χωρίς να έχει δοθεί εντολή για συνέχιση εργασιών από
το Κύριο του έργου.
Έχουμε δηλαδή διακοπή εργασιών για  15 μήνες.
β) Έχουν παρέλθει δέκα (10) μήνες από την λήξη της σύμβασης χωρίς να έχει δοθεί παράταση για συνέχιση εργασιών. 
γ) Ο ανάδοχος της μελέτης έχει υποβάλει τις υπ. αρίθμ. 6099/14-10-2011  και 5643/19-9-2011 δηλώσεις στην υπηρεσία μας για διακοπή εργασιών επικαλούμενος
τους ανωτέρω (α),(β) λόγους.
 Με την απόφαση  70/2011 του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδος που αφορά κατάρτιση Περιφερειακού Προγράμματος δημοσίων Επενδύσεων χρηματοδοτήθηκε το υποέργο με ποσό  36.000,00 €  από πιστώσεις του
Κ.Α.Π. ΤΡΟΠ.00  2011.
4. Το υπ’ αρίθμ. Πρακτικό  1/01-03-12 Θέμα   2ο του Π.Σ.Δ.Ε. Φωκίδας το οποίο γνωμοδοτεί θετικά για τον 1ο Σ.Π. της μελέτης  «Τοπογραφικές Εργασίες Αναδασμού Λιλαίας Ν. Φωκίδος»


«Δε λύνεται αλλιώς το πρόβλημα»

Όταν επιχειρήθηκε η εκτέλεση του έργου κάποιοι ελάχιστοι κτηματίες βρέθηκαν απέναντι και πολέμησαν με κάθε μέσο να μη προχωρήσει, παρότι η συντριπτική πλειοψηφία το ήθελε. Η πλειοψηφία αγνοήθηκε και το έργο δεν έγινε ποτέ, μέχρι σήμερα, καθώς κάποιοι από τους διαφωνούντες κατείχαν πόστα εξουσίας.
Σήμερα πολλοί κάτοικοι της Λιλαίας ζητούν να ενταχθεί εκ νέου το έργο και να προχωρήσει, καθώς θεωρούν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λυθούν τα προβλήματα που είναι ουσιώδη.
Το έργο, έχει απενταχθεί και για να μπορέσει να υλοποιηθεί πρέπει να κινηθεί όλη η διαδικασία από την αρχή. Μοναδικό πλεονέκτημα οι τοπογραφικές αποτυπώσεις που υπάρχουν ήδη.
Τέλος, το έργο έχει σήμερα και ένα μεγάλο σύμμαχο, καθώς ο νύν Δήμαρχος Δελφών κ. Θανάσης Παναγιωτόπουλος και η Δημοτική του Αρχή, αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα ολοκλήρωσής του για την περιοχή και τις δράσεις αναφοράς στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

ΠΗΓΗ: orafok.gr

Σημείωση του ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄: 
 Κάποιος από τους Δημοτικούς Συμβούλους του κ. Παναγιωτόπουλου, όχι μόνον ήταν πολέμιος του Αναδασμού Λιλαίας, αλλά ....

Να τι έλεγε για το έργο....

  1. Θεωρώ σπατάλη να δαπανηθεί το ποσό των 6.035.297 ευρω για έργα αναδασμού σε μια τόσο μικρή γεωργική έκταση. Ενώ, από την ανάλωση του κονδυλίου δεν θα ωφεληθούν οι κάτοικοι της Λιλαίας, αλλά μία μικρή ομάδα μεγαλοεργολάβων.......Αυτά και άλλα πολλά......
Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε Δήμου Παρνασσού :
Γνωμοδοτεί υπέρ της κατασκευής του αρδευτικού έργου Λιλαίας και τον αναδασμό που το συνοδεύει.
Υπέρ της πρότασης ψήφισαν οι εννέα ( 9) σύμβουλοι: Μουτσιανάς Χρήστος, Κοπανάκης Ηλίας, Κουτσομπός Αθανάσιος, Πάλλας Ιωάννης, Θάνος Ευστάθιος, Αυγέρη Βαρβάρα, Δεληγιάννης Λουκάς, Πανάγου Λουκάς και Μαντζώρος Αναστάσιος.
Κατά της πρότασης ψήφισαν πέντε (5), οι τέσσερις (4) Δημοτικοί σύμβουλοι: Λουκάς Λύτρας, Λεπίδας Λουκάς, Νουκάρης Ιωάννης, Μολιώτης Νικόλαος και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Λιλαίας κ. Καφάσης Παναγιώτης.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ με θέμα:
Γνωμοδότηση για την πρόταση της Νομ. Αυτοδιοίκησης Φωκίδας του αρδευτικού έργου Λιλαίας και τον αναδασμό που το συνοδεύει.  
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:    43/2007


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.