ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Παλιά ....αγγελία

Παρουσιάζει:  ο Βίκτωρ Σαμπώ

 "Νέα ηλικίας 55 ετών, παρθένος, έχουσα περιουσίαν δραχ. 5 και 60, τα συνήθη φορέματά της,.... μια κασέλα και καταγόμενη εξ υψηλής οικογενείας πλακιώτικης, ζητεί ένα άνδρα δια να συζήση, όστις να ήνε βουλευτής, ρήτωρ, να βγάζη επικηδείους, όπως της εκφωνήση τοιούτον εις τον θάνατον της, να γνωρίζη λατινικά και να κατάγεται εξ οικογενείας υψηλής, τον καθιστά δε και απόλυτον κληρονόμον της μετά θάνατον. 

Η διεύθυνσις εις τον αξιότιμον κ. Τζάνε, βουλευτήν Καλαμών.

 Αριστοφάνης 6 Ιανουαρίου 1882
 "Χήρα προσφέρει την χείρα της εις χήρον μη υποχείριον, προς απόκτησιν χηριδίων. 
Πληροφορίαι εγχειρίζονται εις ενεχειροδανειστήριον Χειρογιώργου, κάτωθι Εκατόγχειρος.

 Ο Φόρος ΕΤΟΣ Α', ΑΡΙΘ.3 
Σάββατον 3 Ιανουαρίου 1925"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ