ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

10 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Φοίτησης των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο

Η φοίτηση των προνηπίων στο νηπιαγωγείο είναι αναγκαία για τους παρακάτω λόγους:.....

1.    Το Νηπιαγωγείο ανήκει στη Α/θμια Εκπαίδευση και τα προνήπια θα πρέπει να λαμβάνουν, όπως και τα νήπια, την κατάλληλη εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς εξειδικευμένους στην ηλικιακή ομάδα 4-6 ετών, δηλαδή από νηπιαγωγούς του κλάδου ΠΕ60.
2.  Ένας χρόνος φοίτησης στο νηπιαγωγείο δεν επαρκεί ώστε να εξασφαλιστεί η σχολική ετοιμότητα μετάβασης στο Δημοτικό Σχολείο.
3.  Η αλληλεπίδραση των προνηπίων (4-5) με τα νήπια (5-6) συμβάλλει στη κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη και των δύο ομάδων.
4.  Φοιτώντας δύο χρόνια (ως προνήπια και ως νήπια) επιτυγχάνονται οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, οι οποίοι είναι προαπαιτούμενοι για την ομαλή μετάβασή στο Δημοτικό Σχολείο.
5.  Το Νηπιαγωγείο είναι το ιδανικότερο πλαίσιο προαγωγής των κοινωνικών δεξιοτήτων και της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Ειδικότερα, το διαμορφωμένο μαθησιακό περιβάλλον είναι ανοικτό και ευέλικτο, ευνοεί την αυτονομία των παιδιών και προωθεί τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.
6.  Το Αναλυτικό Πρόγραμμα υλοποιείται με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο, μέσα από σχέδια εργασίας (projects) που ξεκινούν από τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες των παιδιών.
7.   Μόνο στα ΔΗΜΟΣΙΑ Νηπιαγωγεία υπάρχουν δομές για υποστήριξη παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ), όπως τα τμήματα ένταξης και η παράλληλη στήριξη.
8.  Μόνο στα Δημόσια Νηπιαγωγεία γίνονται εξατομικευμένα προγράμματα για παιδιά με δυσκολίες κοινωνικό-συναισθηματικές και μαθησιακές υποστηριζόμενα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς.
9.  Στα δύο (2) χρόνια φοίτησης διασφαλίζεται η δυνατότητα διερεύνησης και πρόληψης των μαθησιακών δυσκολιών και η έγκαιρη παρέμβαση/αντιμετώπισή τους μέχρι το παιδί να φοιτήσει στο Δημοτικό Σχολείο.

10.                    Επιτυγχάνεται η «πρώιμη παρέμβαση» στα παιδιά με κοινωνικο-συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο που βοηθάει στην βελτιστοποίηση της μαθησιακής τους πορείας.

Μαρία Μπατσούτα, Νηπιαγωγός
Σύμβουλος Υπουργού Παιδείας,
π.Σχολική Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ