ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ: ΤΑ 19 ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 29 ΜΑΪΟΥ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 29η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:....


1) Περί διαγραφής χρεών. Εισηγητής Π. Σεφερλή
2) Περί χρέωσης  τελών ύδρευσης 2016. Εισηγητής Α. Στιβακτή
3) Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπ/σμού οικ. ετους 2017. Εισηγητής Α. Καραστάθη
4) Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης για την κατάσταση εσόδων και εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου για το Α΄ τρίμηνο 2017.Εισηγητής Α. Καραστάθη
5) Περί ορισμού επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ "ΒΟΥΚΟΛΙΑ" ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ". Εισηγητής Ε. Καρούμπης
6) Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ" . Εισηγητής Ε. Καρούμπης
7) Περί έγκρισης μελέτης με τίτλο"ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΥΜΑΙΑΣ". Εισηγητής Ε. Καρούμπης
8) Περί έγκρισης μελέτης με τίτλο "ΜΕΛΕΤΗ H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΤΕ". Εισηγητής Ε. Καρούμπης
9) Περί έγκρισης 3ης παράτασης περαίωσης του έργου " ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ". Εισηγητής Ε. Καρούμπης
10) Περί καθορισμού συνδρομής συμμετεχόντων στα προγράμματα ¨ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ περιόδου 2016-2017.Εισηγητής Παπακούσουλας Ανδρέας
11) Περί αποδοχής υλοποίησης προγραμμάτων ¨ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ¨ περιόδου 2017-2018. Εισηγητής Παπακούσουλας Ανδρέας
12) Περί πρόσληψης δύο (2)  γυμναστών  για την υλοποίηση των προγραμμάτων ¨ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ΄  περιόδου 2017-2018. Εισηγητής Παπακούσουλας Ανδρέας
13) Περί επιχορήγησης συλλόγων. Εισηγητής Α. Στιβακτή
14) Περί καθορισμού δράσεων πυροπροστασίας για το 2017.Εισηγητής Α. Στιβακτή
15) Περί πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας. Εισηγητής κ. Γκιώνης
16) Περί έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας. Εισηγητής Βαφειάς Αθανάσιος
17) Περί σύστασης στελέχωσης και λειτουργίας του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας¨. Εισηγητής Α. Βαφειάς
18) Περί καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199παρ. 6 Ν. 3463/2006). Εισηγητής Γκιώνης Κων/νος
19) Περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ . Εισηγητής Δήμαρχος

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 Μπεκιάρης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ