ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: Δημοτικό Συμβούλιο στις 4 Απριλίου με 29 θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών την  4η   Απριλίου  2016,  ημέρα  Δευτέρα    και ώρα  18.00΄   στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία  Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:.....


1.      Ενημέρωση του Σώματος σχετικά με τις εξελίξεις για την διαχείριση της Ζώνης Λιμένος Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
2.    Τροποποίηση - αναμόρφωση (1η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).
3.    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 για το Δήμο Δελφών. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
4.    Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 για το Δήμο Δελφών–ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΩΔΕΙΑ. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
5.     Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων και προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 για το Δήμο Δελφών ατόμων που απασχολούνται σε προγράμματα. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
6.    Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.ΧΡΙΣΣΟΥ – ΔΕΛΦΩΝ Β΄ ΦΑΣΗ. (Εισηγητής: κ. Ασημάκης Κόκκινος, Μηχ/κός της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φωκίδας).
7.     Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ» (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας ,αν.  προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
8.    Τροποποίηση - ορθή επανάληψη  της υπ΄ αριθ. 3/33/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9.    Τροποποίηση της αριθ. 303/2015 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «παραχώρηση δημοτικού χώρου σε Συλλόγους της Δ.Κ. Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
10.                        Λήψη απόφασης για στέγαση Παραρτήματος Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Δ.Ε.  Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα – Τσακίρη, Αντιδήμαρχος).
11.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
12.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
13.Διαγραφές οφειλών Δ.Ε. Παρνασσού . (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
14.Συμπλήρωση της αριθ. 188/2015 (ΑΔΑ: ΩΕΘΚΩ9Θ-ΖΚΛ) απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Επιβολή ανταποδοτικού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων». (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις της Επετείου της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων (10η Απριλίου 1821). (Εισηγητής:  κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
16.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM). (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της 9ης Απριλίου 1943 στην μνήμη του Ολοκαυτώματος Αγίας Ευθυμίας. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
18.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τα εγκαίνια της Βιβλιοθήκης Γ.Γάτου και  παρουσίασης βιβλίου Γ.Γάτου στις 16/4 στην Άμφισσα.. (Εισηγητής: κ. Χαράλαμπος Παναγιωτόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Πρόεδρος Δημ. Βιβλιοθήκης Άμφισσας).
19.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της 10ης Απριλίου 1943 στην μνήμη του Ολοκαυτώματος Βουνιχώρας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
20.                      Έγκριση τοποθέτησης μαρμάρινης πλάκας πεσόντων Ηρώων Βουνιχωριωτών κατά την χρονική περίοδο 1912-1953. (Αρ. 5/2016 απόφασης της Τ.Κ. Βουνιχώρας, εισηγητής κ. Γεώργιος Νάκος, Αντιδήμαρχος).
21.Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Δελφών και κ. Γεωργίου Σκοπελίτη. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
22.                       Λήψη απόφασης καθορισμού δικαιώματος βοσκής και βοσκησίμων γενικά εκτάσεων περιφέρειας Δ.Ε.  Γραβιάς για το έτος 2016. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
23.                       Λήψη απόφασης για εκμίσθωση βοσκοτόπων περιφέρειας Δ.Ε.  Γραβιάς για τη θερινή περίοδο έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
24.                       Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων υδρονομέων στις Τ.Κ. Γραβιάς, Καστελλίων και Μαριολάτας της Δ.Ε.  Γραβιάς για την αρδευτική περίοδο 2016. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
25.                       Έγκριση διάθεσης βοσκήσιμων εκτάσεων και καθορισμός δικαιώματος βοσκής περιφέρειας Δ.Ε.  Παρνασσού για το έτος 2016.  (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
26.                       Έγκριση εκμίσθωσης βοσκοτόπων περιφέρειας Δ.Ε.  Παρνασσού για τη θερινή περίοδο έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
27.                       Περί καθορισμού δικαιώματος βοσκής και βοσκησίμων γενικά εκτάσεων περιφέρειας Δ.Ε. Καλλιέων  για το έτος  2016. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος).
28.                       Έγκριση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ANDRION. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος)
29.                       Έγκριση συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).


                                                 Ο  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου                                                                                                              

                                            ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου