Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

«Κόλαφος» η Πυροσβεστική για υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς- Μεγάλα προβλήματα διαπιστώνονται στο δήμο Δελφών

Σκληρό έγγραφο στους αρμοδίους φορείς για χόρτα και υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, ενώ το κοινοποιεί και στον Εισαγγελέα «Κόλαφος» η Πυροσβεστική....

-Αναφέρεται σε σειρά εγγράφων και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την κοπή των χόρτων και τον καθαρισμό αγροτοδασικών δρόμων, όπως και για τα κλαδέματα πλησίον σε καλώδια της ΔΕΗ. -Μεγάλα προβλήματα διαπιστώνονται στο δήμο Δελφών με αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 -Προβλήματα και στο δήμο Δωρίδας στην περιοχή ευθύνης Π.Κ. Λιδωρικίου
Σειρά παραλείψεων και πλημμελών ενεργειών από τους αρμοδίους φορείς διαπιστώνει σε έγγραφό της η Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, μετά από αυτοψίες των κλιμακίων της και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. 
Το έγγραφο αφορά κυρίως το δήμο Δελφών, ενώ δεν ξεφεύγει και ο δήμος Δωρίδας, αλλά και άλλες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τους καθαρισμούς, ενώ αναφέρεται και σε έγγραφες ειδοποιήσεις της Ι Εφορείας Πολιτιστικών Κλασσικών Αρχαιοτήτων που ζητούσε «προληπτικές δράσεις στον Ελαιώνα», στις 28/5/2015 και στις 15/6/2015. 
Η Πυροσβεστική δε, έχει στείλει σειρά εγγράφων που ζητεί προληπτικά για την πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών. 
Να σημειωθεί ότι διαπιστώνοντας μεγάλες καθυστερήσεις, το έγγραφο απόσπασμα του οποίου δημοσιεύουμε κοινοποιείται και στον κ. Εισαγγελέα Άμφισσας. 
Παραθέτουμε τα βασικά σημεία του εγγράφου: 
1. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε ότι ύστερα από εκ νέου αυτοψία που πραγματοποίησαν υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας στον επιχειρησιακό τομέα ευθύνης μας, σχετικά με τον σχεδιασμό και τις Προληπτικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών – αγροτικών πυρκαγιών, διαπιστώθηκαν προβλήματα και καθυστερήσεις σε Προληπτικές δράσεις ως εξής: 
Α. Για την περιοχή ευθύνης Π.Υ. Άμφισσας 
1. Έχει πραγματοποιηθεί προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης (ξηρών χόρτων) για τη μείωση του κινδύνου, στο άλσος Κάστρου της Δ.Ε. Άμφισσας. 
2. Δεν έχει πραγματοποιηθεί – ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της βλάστησης (ξηρά χόρτα) σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, αρθ. 94 παρ. 1 και την 4/2012 Πυρ. Διάταξη σχεδόν σε όλα τα διαμερίσμα- τα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στις Δ.Ε. Άμφισσας, Δ.Ε. Δελφών του Δήμου Δελφών. 
3. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σχε- διασμού – προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων. 
4. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης της υπόροφης βλάστησης (ξηρά χόρτα) εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, αγροτικό, επαρχιακό και εθνικό) στην περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης της Π.Υ. Άμφισσας παρά μόνο σε κάποια κεντρικά σημεία και νησίδες.
 5. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος δασικού οδικού δικτύου και τους αγροτικού δικτύου ιδιαίτερα εντός του Ελαιώνα με αποτέλεσμα να καθίσταται η πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων για αντιμετώπιση πυρκαγιάς στην εν λόγω περιοχή δυσχερής διότι, το αγροτικό – δασικό οδικό δίκτυο αφενός δεν διαθέ- τει το απαιτούμενο πλάτος και αφετέρου κλαδιά δένδρων σε πολλά σημεία βρίσκονται εντός αυτούς.
 6. Δεν έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση των πυροσβεστικών Υδροστομίων και η τοποθέτηση καινούριων από τους Ο.Τ.Α. (Ν. 1590/1986) σύμφωνα με το πρακτικό Ελέγχου που συντάχθηκε από την υπηρεσία μας όπως προβλέπεται από την Εγκύκλιο 79/03- 02-2006 του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
7. Δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός – όργωμα μεγάλου τμήματος του παραδοσιακού Ελαιώνα και καμία ενέργεια κλαδέματος δένδρων που εμποδίζουν την πρόσβαση των Πυροσβεστικών οχημάτων αλλά και διαπλάτυνσης – διάνοιξης των εντός αυτού αγροτικών οδών, παρά την θετική ανταπόκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδος με το ιζ) σχετικό έγγραφο.
 8. Δεν έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρ. 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9Α/2005 τα προληπτικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς στο χώρο ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ο οποίος είναι ενεργός στη Θέση «Κερατόραχη».
9. Δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι εργασίες που αφορούν, το προληπτικό κλάδεμα δένδρων σε περιοχές που διέρχονται γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Μ/Τ, Χ/Τ και Υ/Τ, καθώς και αποψίλωση χώρων που βρίσκονται κάτω από σημεία ζεύξης σύμφωνα με το άρθρ. 8 της Κ.Υ.Α. 12030/Φ109.1/1999, Ν. 4001/2011 – ΦΕΚ 179/Α’/2011 για την πρόσληψη πυρκαγιών από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία είναι αρμόδια για τη συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας για την πρόληψη πυρκαγιών και σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους μα ενημέρωσαν ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2015.
 10. Υπάρχουν προβλήματα πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων σχεδόν σε ολόκληρο το δασικό οδικό δίκτυο της περιοχής ευθύνης μας. 
11. Δεν έχουν γίνει καθαρισμοί οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων στην εκτός περιμέτρου του Αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ιδιαίτερα στην Νότια – Νοτιοδυτική πλευρά αυτού. 
12. Δεν έχουν γίνει καθαρισμοί οικοπεδικών και αγροτικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με κρίσιμες υποδομές (Νοσοκομείο, Κατασκηνώσεις κλπ) και περιοχές ιδιαίτερης σημασίας (Άλση, Πάρκα, Σωφρονιστικά καταστήματα, Αρχαιολογικοί Χώροι, κλπ), δημιουργώντας κινδύνους εξαιτίας πυρκαγιών. 
Β. Για την περιοχή ευθύνης Π.Υ. Ιτέας 
1. Δεν έχει πραγματοποιηθεί προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης (ξηρών χόρτων) για τη μείωση του κινδύνου σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλσος Αγίων Αναργύρων Δ.Κ. Ιτέας, άλσος Προφήτης Ηλίας Δ.Κ. Δεσφίνας, άλσος Γαλαξιδίου, άλσος Ερατεινής, κ.λ.π.).
 2. Δεν έχει πραγματοποιηθεί – ολοκληρωθεί ο καθαρισμός της βλάστησης (ξηρά χόρτα) σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, αρθ, 94, παρ. 1 και την 4/2012 Πυρ. Διάταξη σχεδόν σε όλα τα διαμερίσματα των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στις Δημοτικές Ενότητες Δεσφίνας, Ιτέας, Γαλαξιδίου του Δήμου Δελφών και στις Δημοτικές Ενότητες Τολοφώνας και Ευπαλίου Δήμου Δωρίδας.
 3. Δεν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σχεδιασμού – προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων (Τ.Κ. Τριταίας, Τ.Κ. Πεντεορίων, Τ.Κ. Τολοφώνας, κ.λ.π.) 
4. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απομάκρυνσης της υπόροφης βλάστησης (ξηρά χόρτα) εκατέρωθεν του οδικού δικτύου (δασικό, αγροτικό, επαρχιακό και εθνικό) στην περιοχή επιχειρησιακής ευθύνης τη; Π.Υ. Ιτέας, παρά μόνο σε κάποια κεντρικά σημεία και νησίδες.
 5. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες καθαρισμού της βλάστησης εντός και πλησίον αρχαιολογικών χώρων σύμφωνα με το αρθρ. 8 της Κ.Υ.Α. 12030/Φ109.1/1999 (Τ.Κ. Τολοφώνας).
Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου