Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ : ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δήμου Διστόμου - Αραχωβας - Αντίκυρας στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 22η Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:....


Θέμα 1ο: Ενημέρωση για το ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 2ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ " ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ}
Θέμα 3ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 4ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης". {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 5ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ". {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 6ο: Ορισμός μελών Δ.Σ. της ΑΡΑΧΩΒΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Εκλογή δύο μελών από την παράταξη της μειοψηφίας κατά τη διαδικασία του αρ. 74 του Ν. 3852/2010 για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο κατά το άρ. 45 του Ν. 3979/2011. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}
Θέμα 8ο: Σύσταση επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 9ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στον ΣΠΟΑΚ. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στο Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 11ο: Ορισμός μελών για τη Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων, Προμηθειών και Εργασιών. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.509,69 € του ΥΠΕΣ του αρ. 27 του Ν. 3756/2009. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 13.310,00 € του ΥΠΕΣ από τέλη διαφήμισης. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.900,00 € του ΥΠΕΣ από φόρο ζύθου. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.130,70 € του ΥΠΕΣ από ΚΑΠ. (Θ κατανομή) {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΣ-ΑΛΜΠΑΝΗΣ}
Θέμα 16ο: Μεταφορά μαθητών Λυκείου. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}
Θέμα 17ο: Επισκευή και συντήρηση δημοτικού καταστήματος τοπικής κοινότητας Αντίκυρας. {Εισηγητής: ΙΩ. ΜΙΧΟΣ}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  


Γιαννέλος Ευστάθιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου