Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1932 ΚΙΝΗΜΑ …..ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ! Κ Α Τ Α Λ Η Ψ Ι Σ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑΗ  ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΑ   ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΣΑΣΑ
Δια να συλλέξη χόρτα και σαλιάγκους
Ενικήθη κατά κράτος υπό της
         Χωροφυλακής!!
ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ( Ανταποκριτού μας).-
Την παρελθούσαν Κυριακήν 27 ληγ. Μαρτίου όρθρου βαθέος οι αγροφύλακες Δαδίου  μετά εφίππων χωροφυλάκων του τμήματος Δαδίου κατέλαβον την γέφυραν κατέλαβον ΄΄Νερούτσου μύλου΄΄, ωσάν να επρόκειτο να συλλάβουν τον Γιαγκούλαν και ημπόδισαν τα γυναικόπαιδα, της φτωχολογιάς να μαζέψουν ολίγα χόρτα και σαλιάγκους δια να κορέσουν την πείνα των, από τους αγρούς της περιφέρειας Δαδίον.διότι δήθεν προξενούν ζημίας εις τα σπαρτά, ενώ θα τα συνέλεγον από χέρσα μόνον μέρη....
Πολλούς εξ αυτών τους ηνάγκασαν να επιστρέψουν, άλλους εξυλοκόπησαν και πολλοί που είχον περάσει πρίν ή στηθή η ενέδρα ηναγκάσθησαν φοβούμενοι να επιστρέψουν από την φρουρούμενην γέφυραν να περάσουν μέσα εις τον ποταμόν εις βάθος πλέον του μέτρου κινδυνεύοντες να πνιγώσι ή να κρυολογήσωσι το ολιγότερον.
Ερωτώμεν τον κ. Διοικητήν χωροφυλακής Λαμίας αν αυτή είναι η υπηρεσία των χωροφυλάκων να εμποδίζωσι τον φτωχόκοσμον να μαζεύη χόρτα και να τον δέρνουν.  Α.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Ο σκοπός μας με το να αναδημοσιεύομε θέματα, από εφημερίδες και περιοδικά της εποχής εκείνης, είναι για να γνωρίζουμε της συνθήκες που ζούσαν οι πρόγονοι μας, τον τρόπο σκέψης και παρουσίασης των γεγονότων.
Προσέχοντας με λεπτομέρεια την καταγραφή μπορούμε να αντιληφθούμε και άλλες συνθήκες είτε διαβίωσης (ομαδικότητα ) είτε περιβαλλοντολογικές ( ΄΄ποταμός βάθους πλέον του μέτρου΄΄).

1 σχόλιο: