Translate

ΕΡΩΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

.... Σάββατο 13 Ιουλίου σήμερα..... Υψηλή κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς στο Δήμο Δελφών....

Τετάρτη 31 Μαΐου 2023

Συνέχιση αιτήσεων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ελαιώνα


 Η βελτιστοποίηση της παραγωγής του παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας αποτελεί πρόκληση εθνικής εμβέλειας. Αφορά την αειφορία του ελαιώνα μέσα από την επώνυμη τυποποίηση ξεχωριστών προϊόντων και τη δημιουργία ενός δυνατού «brand name» παγκόσμιας εμβέλειας, άμεσα συνδεδεμένου με την ιστορία και την ιδιαιτερότητα της περιοχής. .....

Ο σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι να καλλιεργήσει τη συνείδηση και να δημιουργήσει την κατάλληλη παιδεία για επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια και προστασία του περιβάλλοντος, να ενισχύσει το τοπικό εισόδημα και να δημιουργήσει ένα ισχυρό κίνητρο για ένα κοινό όραμα που θα αφορά την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 35 ωρών βιωματικής διδασκαλίας, θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα Τρίτη 6 Ιουνίου έως Παρασκευή 7 Ιουλίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα και αφορούν την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση, το μάρκετινγκ και τις πηγές χρηματοδότησης με γνώμονα την επιχειρηματικότητα σε βάθος χρόνου. Για την υλοποίησή τους συμπράττουν τέσσερις φορείς με ιδιαίτερη εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή εμπειρία καθώς και πρακτική εφαρμογή: το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και η Τράπεζα Πειραιώς.

Τα προγράμματα κατάρτισης απαντούν σέ ερωτήματα και ανάγκες καλλιεργητών του Ελαιώνα της Άμφισσας και επικεντρώνονται μεταξύ πολλών άλλων χρήσιμων για τους καλλιεργητές θεμάτων:

Δειγματοληψία εδάφους και ανάλυση 

Προετοιμασία εδάφους και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος

Συστήματα φύτευσης 

Κλάδεμα διαμόρφωσης, καρποφορίας, ανανέωσης κόμης και διαχείριση πυρόπληκτων δένδρων 

Διαχείριση παραπροϊόντων κλαδέματος

Απαιτήσεις ελαιώνα και μηχανολογικός εξοπλισμός 

Εφαρμογές νέων μεθόδων θρέψης και άρδευσης (ΟΓΠ) 

Επεξήγηση μετεωρολογικών δεδομένων και φυλλοδιαγνωστικής 

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Φυτοπροστασίας ασθενειών και εχθρών της ελιάς

Συγκομιδή ελαιοκάρπου, μεταφορά και αποθήκευση 

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας

Διαχείριση και βιολογική παραγωγή 

Εξοικονόμηση και προστασία φυσικών πόρων

Προστασία του περιβάλλοντος

Μεταποίηση και διασφάλιση ποιότητας

Αποθήκευση, προετοιμασία και επεξεργασία ελιάς 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  ISO & HACCP– Ιχνηλασιμότητα

Ελαιοτριβείο και αρχές ελαιοποίησης

Επεξεργασία βρώσιμης ελιάς

Προώθηση και marketing προϊόντων

Ελαιογευσιγνωσία, οργανοληπτικός έλεγχος και χημικές αναλύσεις 

Αποθήκευση, συντήρηση και συσκευασία 

Διαχείριση υποπροϊόντων και αποβλήτων 

Λογιστική παρακολούθηση και κοστολόγηση προϊόντος

Χρηματοδοτικά εργαλεία

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Μαρίνα Σελήνη Κατσαΐτη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τηλ: 6976 074923, email: mskatsaiti@aua.gr. Για την εγγραφή στα προγράμματα απευθύνεστε στη Γραμματεία του τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Άμφισσα, καθημερινά 9 π.μ. - 2 μ.μ. και 6-8 μ.μ., κα Βαλεντίνη Ζώτου, τηλ. 2265072268, email: vzotou@aua.gr ή στο Δήμο Δελφών, στην Άμφισσα, καθημερινά 9 π.μ. – 2 μ.μ., κα Ελένη Λαγκουράνη, τηλ. 2265350023, email: e.lagourani@delphi.gov.gr 

Τα προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούνται από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού» υπό την αιγίδα του Δήμου Δελφών, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει τις υπηρεσίες της Pro Bono Publico.

*επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου