Translate

ΕΡΩΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

....Σήμερα Τρίτη 23 Απριλίου..... η εορτή του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου μεταφέρεται τη Δευτέρα, 6 Μαΐου 2024.....Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.....

Κυριακή 2 Απριλίου 2023

Με 31 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ του Δ. Δελφών, την Τετάρτη 5 Απριλίου

Στις 6 το απόγευμα την Τετάρτη 5 Απριλίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δελφών, με 31 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Τα 31 θέματα της ημερήσιας διάταξης....

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

2. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

3. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Γεωργίου Προκοπίου Μακεδών, υπέρ της Κοινότητας Κίρρας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2023 για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία Κληροδότημα Ιωάννη & Χρυσάνθης Σκαρίμπα, υπέρ της Κοινότητας Ιτέας. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Κατάθεση Πάγιας Προκαταβολής Κοινοτήτων σε Λογαριασμό του Δήμου Δελφών και ορισμός Υπεύθυνων Κίνησης Λογαριασμού. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Εκπροσώπηση του Δήμου στις Τράπεζες – Αλλαγή ορίου τραπεζικών συναλλαγών. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία – Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών).

7. Tροποποίηση (2η) ετήσιου προγράμματος δράσης – τεχνικού προγράμματος 2023 με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού έτους 2023. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. Προγραμματισμού).

8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011303640. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

11. Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος τροποποίησης του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 ΕΠΟΧΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, ΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΖΑΝΙΑ. (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

12. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ– ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ευγενία Πολυχρονοπούλου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ. (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κακκανάς, αν. προϊστάμενος Δ/νσης Μελετών, Λειτουργίας & Συντήρηση Υποδομών).

14. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού έτους 2023-2024 στο Δήμο Δελφών, με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) – Δημοτικό Ωδείο. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

15. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δελφών και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έγκριση σχεδίου και όρων αυτής, εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την υλοποίηση του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΩΝ» Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

16. Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Δελφών ανάμεσα στα Ο.Τ. 8 και Ο.Τ. 9. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

17. Ανανέωση σύμβασης χρησιδανείου για παραχώρηση χρήσης ακινήτου Κοινότητας Πανουργιάς. (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

18. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου (ισόγειο κατάστημα 36 τ.μ.), επί της οδού Αριστοτέλους 27 στην Αθήνα, περιουσίας Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος).

19. Έγκριση της εκ νέου εκμίσθωσης του Δημοτικού Ξενώνα στην Κοινότητα Οινοχωρίου της Δ.Ε.Γραβιάς του Δήμου Δελφών με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης

Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

20. Τροποποίηση της αριθ. 260/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών «Περί απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας Καλοσκοπής της Δ.Ε. Γραβιάς του Δήμου Δελφών». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος).

21. Έγκρισης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε αναξιοπαθούσες οικογένειες της Κοινότητας Γαλαξιδίου για τις ημέρες του Πάσχα 2023 από το κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Νικολάου Μάμα. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).

22. Παροχή εθελοντικής εργασίας στο Παιδικό Σταθμό Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

23. Έγκριση προϋπολογισμού του Δημοτικού Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» οικ. έτους 2023 – Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2023 και ένταξή του στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Δελφών έτους 2023». (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

24. Κατανομή εσόδων ΑΠΕ από 01/01/2022 έως και 30/06/2022. (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

25. Κατανομή εσόδων ΑΠΕ από 01/07/2022 έως και 30/09/2022 . (Εισηγητής: κ. Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος).

26. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικον. έτους 2023 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας. Αντιδήμαρχος).

27. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κοινότητα Άμφισσας κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Άλωσης του Κάστρου των Σαλώνων. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

28. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης Κοινότητας Επταλόφου Δ.Ε. Παρνασσού. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής κ. Χαρίλαος Αγαπητός, Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση τέλεσης καθιερωμένης ετήσιας παραδοσιακής εμποροπανήγυρης έτους 2023 στην Κοινότητα Άμφισσας. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: Νικόλαος Λουπάκος, Αντιδήμαρχος Δελφών.)

30. Έγκριση τέλεσης καθιερωμένης ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Κίρρας έτους 2023. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, Αντιδήμαρχος).

31. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Τμημάτων των ΠΕ 1,2,3 και 4 του Σχεδίου Πόλης Άμφισσας. (Εισηγήτρια: κ. Χαρίκλεια Ασημακοπούλου, Δ/ντρια Υ.Δόμησης).


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου