Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Λαογραφικού Συλλόγου Πολυδρόσου


 Την Κυριακή 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα στην Κεντρική πλατεία του χωριού μας...

   Της Γενικής Συνέλευσης προέδρευσε το μέλος του Συλλόγου μας κ. Χρήστος Μουτσιανάς με Γραμματέα τον κ. Ιωάννη Ξηρομερίτη.

   Τα θέματα της Η.Δ. της Γ.Σ. ήταν:

          α. Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. τριετίας 2019 – 2021

     β. Οικονομικός Απολογισμός (Έσοδα - Έξοδα) τριετίας 2019 – 2021

      γ. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για τα έτη 2019, 2020, 2021

    δ. Έγκριση από τη Γ.Σ. του Απολογισμού Πεπραγμένων Δ.Σ. και του οικονομικού απολογισμού του Συλλόγου για την τριετία 2019 – 2021

     ε. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για Εκλογή νέου Δ.Σ. &  Ε.Ε.

    Αφού διαβάσθηκαν από τον Πρόεδρο του Συλλόγου ο Απολογισμός Πεπραγμένων & ο Οικονομικός Απολογισμός της τριετίας 2019-2021 ακολούθησε η διαδικασία των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. & Ε.Ε.

    Τα εγγεγραμμένα & ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου κατά την ημέρα της Γ.Σ. ανέρχονταν στα 60 (εξήντα)  & ως εκ τούτου θεμελίωναν το δικαίωμα του εκλέγειν & εκλέγεσθαι.

    Εκ των μελών αυτών έθεσαν υποψηφιότητα;

 

Για το νέο Δ.Σ. οι:

 

1.  Ξηρομερίτης      Ιωάννης   Απόφοιτος εκκλησιαστικού      

                                                  Λυκείου Λαμίας & κάτοχος                    

                                                  του βαθμού του Αναγνώστη     

                                                  Ιεράς Μητρ. Φθιώτιδος 

2.  Θάνος                Ηλίας        Φοιτητής Αριστοτ. Πανεπ.

                                            Θεσ/νικης 

3.  Πάντου              Νάγια       Καθηγήτρια Φιλολογίας 

4.  Ρίζου                 Βιολέττα   Οικιακά, νεωκόρος

5.  Κατοίκος           Δημήτριος  Αξ/κος ΕΛ.ΑΣ (ε.α.),       

                                                       Ιστορ. ερευνητής-Συγγραφέας

6. Δελλιγιάννη      Ιωάννα      Οικιακά 

7.  Δελλιγιάννης    Λουκάς     Αστυν. (ε.α.),π. Αντιδ/ρχος 

8. Μουλαρά           Δήμητρα   Συγγραφέας 

9.  Βαλάσκας         Αλέξανδρος  Αξ/κός Π.Α.(ε.α.),

                                                        π. Πρόεδρος του Συλλόγου   

    

 Για τη νέα Ε.Ε. οι :   

1. Ανάγνου        Γεώργιος     Συνταξ/χος  Δάσκαλος,

                                           τ. Δντής Δημ. Σχολείου

  2. Πάντος           Δημήτριος    Συνταξ/χος  Δ.Υ.

  3. Τοπάλη           Ευθυμία    Πρόεδρος Τ.Κ. Πολυδρόσου

  4. Θάνου-Τοπάλη Γεωργία    Αξ/κος Π.Α.(ε.α.)

 

  Εκ των εξήντα (60) εγγεγραμμένων μελών,

-      Ψήφισαν  πενήντα ένα (51) Μέλη 

-      Έγκυρα  ψηφοδέλτια πενήντα ένα (51)  

-      Άκυρα         -- // --       μηδέν    (0)

 

  Εκλέχθηκαν κατά σειρά προτίμησης:

 

Για το νέο Δ.Σ. οι:

 

1. Βαλάσκας            Αλέξανδρος     Τακτικό Μέλος

2. Ξηρομερίτης        Ιωάννης                --//--

3. Πάντου                Νάγια                    --//--

4. Ρίζου                    Βιολέττα               --//--

5. Κατοίκος              Δημήτριος             --//--         

6. Θάνος                   Ηλίας                    --//--              

7. Μουλαρά              Δήμητρα               --//--                  

8. Δελλιγιάννη         Ιωάννα      Αναπλ/ματικό Μέλος

9. Δελλιγιάννης        Λουκάς                  --//--  

 

    Για τη νέα Ε.Ε. οι:

1.  Πάντος         Δημήτριος    Τακτικό   Μέλος

2.  Ανάγνου          Γεώργιος          -- //  --

3.  Τοπάλη           Ευθυμία          --  //  --

4.  Θάνου-Τοπάλη Γεωργία  Αναπλ/ματικό Μέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου