Κυριακή, 10 Ιουνίου 2018

Μια εντελώς, μα εντελώς "φανταστική" επίσκεψη σε Μοναστήρι , που δεν την έκαναν βέβαια Σουβαλιώτες..... και το μεγάλο "θαύμα" που έγινε εκεί την ημέρα των εκλογών του Γενάρη του 2015.

Κάθε  ομοιότητα  με  τα  γεγονότα  είναι ...συμπτωματική και εντελώς .....φανταστική ! Σε  επίσκεψη λοιπόν  προσκυνητών σε δυο  μοναστήρια, σχετικά κοντινής μας  ορεινής περιοχής....
συνέβησαν,   συνταρακτικά  γεγονότα. Αφού ξεναγήθηκαν  οι  προσκυνητές  στο  πρώτο  μοναστήρι   από  μια  μοναχή  και  ενημερώθηκαν  για  την  ιστορία  της  Μονής,   η  μοναχή  αναφέρθηκε  και  σε  ένα  φοβερό  θαύμα  που  έγινε  στο   μοναστήρι. 
Την  ημέρα  των εκλογών λοιπόν,  του  Γενάρη  του  15 ,   η  εικόνα  της  Παναγίας   ..... έκλαιγε  όλη  μέρα, προφανώς  γιατί  έβλεπε  την   καταστροφή  που ερχόταν,  αφού  ... βγήκε  συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα.
Περίεργα  πράγματα .....Μα  είναι  δυνατόν, αναρωτήθηκαν  οι  ευσεβείς  προσκυνητές,  οι  θεικές  δυνάμεις  να  ανακατεύθηκαν  στην  πολιτική  στην Ελλάδα  και μάλιστα  τόσο απροκάλυπτα? Απόρησανέμειναν  με  το  στόμα  ορθάνοιχτο και ακόμα μέχρι σήμερα  δεν  μπορούν  να  συνέλθουν !
Σε  άλλο  τώρα  μοναστήρι, πάλι  στην  ίδια περίπου περιοχή, μοναχός  αυτή  τη  φορά, ξεναγώντας  τους,   αποκάλεσε  συλλήβδην  όλους  τους  Έλληνες  "βρωμοέλληνες" και αναφερόμενος πάλι σε άλλο  θαύμα  με  την  Παναγία  είπε  ότι στην  Γερμανοφασιστική  κατοχή  οι.....αντάρτες  πήγαν  να  κάψουν  την  εικόνα  της  και  τελικά τι συνέβη λέτε εσείς? 
Την  έσωσε, ναι  την  έσωσε, όπως  το ακούτε,  ένας ναζί  κατακτητής ! 
Βέβαια  δεν  λέμε .... μπορεί να υπήρχαν  και  φασιστοναζί  χριστιανοί κατακτητές που αφού σκότωναν,  έκαιγαν  και  ρήμαζαν  τα  πάντα  στο τέλος  έκαναν και το  σταυρό τους για....συγχώρεση !  
Μετά  την  ήπια  αντίδραση  των  ψυχραιμοτέρων την  έκανε "γυριστή" ο ευλογημένος,  τα πήρε όλα πίσω και  αιφνιδίως.....αποχώρησε.
Αυτά  τα  λίγα  και  "ωραία" συνέβησαν  στην  εντελώς, μα  εντελώς  "φανταστική"  ιστοριούλα  μας  την  οποία σας παραθέτουμε,  όπως  μας   την  μετέφεραν  φίλοι  και... "αμαρτίαν ουκ  έχομεν" .

2 σχόλια:

 1. ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ10 Ιουνίου 2018 - 10:38 μ.μ.

  1. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων, επειδή σεις δεν εισέρχεσθε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθωσιν’ .

  2. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι κατατρώγετε τας οικίας των χηρών, και τούτο επί προφάσει ότι κάμνετε μακράς προσευχάς, διά τούτο θέλετε λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην.

  3.Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι περιέρχεσθε την θάλασσαν και την ξηράν, διά να κάμητε ένα προσήλυτον, και όταν γίνη, κάμνετε αυτόν υιόν της γεέννης διπλότερον υμών.

  4. Ουαί εις εσάς, οδηγοί τυφλοί, οι λέγοντες, Όστις ομώση εν τω ναώ, είναι ουδέν, όστις όμως ομώση εν τω χρυσώ του ναού, υποχρεούται. Μωροί και τυφλοί, διότι τις είναι μεγαλήτερος, ο χρυσός, ή ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν; Και, Όστις ομώση εν τω θυσιαστηρίω, είναι ουδέν, όστις όμως ομώση εν τω δώρω τω επάνω αυτού, υποχρεούται. Μωροί και τυφλοί, διότι τι είναι μεγαλήτερον, το δώρον ή το θυσιαστήριον το αγιάζον το δώρον; Ο ομόσας λοιπόν εν τω θυσιαστηρίω ομνύει εν αυτώ, και εν πάσι τοις επάνω αυτού. και ο ομόσας εν τω ναώ, ομνύει εν αυτώ, και εν τω κατοικούντι αυτόν. Και ο ομόσας εν τω ουρανώ, ομνύει εν τω θρόνω του Θεού, και εν τω καθημένω επάνω αυτού.

  5. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι αποδεκατίζετε το ηδύοσμον, και το άνηθον, και το κύμινον, και αφήκατε τα βαρύτερα του νόμου, την κρίσιν και τον έλεον και την πίστιν, ταύτα έπρεπε να πράττητε, και εκείνα να μη αφίνητε. Οδηγοί τυφλοί, οίτινες διϋλίζετε τον κώνωπα, την δε κάμηλον καταπίνετε.

  6. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί^ διότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτηρίου και του πινακίου, έσωθεν όμως γέμουσιν εξ αρπαγής και ακρασίας. Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, διά να γείνη και το εκτός αυτών καθαρόν. Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί^ διότι παρομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οίτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν όμως γέμουσιν οστέων νεκρών, και πάσης ακαθαρσίας. Ούτω και σεις έξωθεν μεν φαίνεσθε εις τους ανθρώπους δίκαιοι, έσωθεν είσθε πλήρεις υποκρίσεως και ανομίας».

  7.Ουαί εις εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριταί, διότι οικοδομείτε τους τάφους των προφητών, και στολίζετε τα μνημεία των δικαίων, και λέγετε, Εάν ήμεθα εν ταις ημέραις των πατέρων ημών, δεν ηθέλομεν είσθαι συγκοινωνοί αυτών εν τω αίματι των προφητών. Ώστε μαρτυρείτε εις εαυτούς, ότι είσθε υιοί των φονευσάντων τους προφήτας....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η πραγματική εκκλησία ήταν του παπα-Γιώργη Πηρουνάκη με το μεγάλο έργο του στα χρόνια της χούντας. Του Αναστασίου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας - ενός πραγματικού Αγιου που ως.. συνήθως θα αναγνωριστεί μετά θάνατον. Πραγματική εκκλησία είναι η Κιβωτός του Κόσμου του πατέρα Αντώνιου Παπανικολάου. Είναι οι ιερείς εκείνοι που ζουν και πεθαίνουν χωρίς οφίτσια και μεγαλεία σε συνοικιακές ενορίες κι ερημωμένα χωριά. Η πραγματική εκκλησία δεν έχει αγιασμένες παντόφλες κι ευλογημένα ξώφτερνα. Αυτοί είναι αγοραίοι τσαρλατανισμοί, παρόμοιοι με εκείνους για τους οποίους ο Χριστός πέταξε κλωτσηδόν τους ιερείς του έξω από τον ναό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή