ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα:...

ΠΡΟΣΟΝΤΑ : τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά : 
α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.21 του ν.2738/1999)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι από 28/06/2017 έως και 07/07/2017 στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, τηλ: 2234-350305) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παπαγεωργίου Κων/νος. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
 ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την ανακοίνωση...
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Ανακοίνωση317.54 KB
Microsoft Office document icon Αίτηση31.5 KB
Microsoft Office document icon Υπεύθυνη Δήλωση 145 KB
Microsoft Office document icon Υπεύθυνη Δήλωση 244.5 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ