ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Τοποθετήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης


Για την Κωπαΐδα και πάλι
Με αφορμή το θέμα «Ενημέρωση ως προς την αναβάθμιση, την πραγματοποίηση υδραυλικών έργων και έργων υποδομής στο Κωπαϊδικό Πεδίο» στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου η Λαϊκή Συσπείρωση τοποθετείται ως εξής :....

·                    Η άρδευση της Κωπαΐδας και η οδοποιία της, όπως και κάθε άλλο έργο υποδομής, που στηρίζει την αγροτική παραγωγή, είναι αποκλειστικά δημόσια – κρατική υποχρέωση. Δεν έχουν καμιά θέση οι εργολάβοι και λογικές ιδιωτικοποίησης των κρατικών υποχρεώσεων.
·                    Δεν αποδεχόμαστε την μεταφορά της ευθύνης της Κωπαΐδας στους Δήμους, όπως δεν την αποδεχτήκαμε και στην περίπτωση της Περιφέρειας, γιατί έτσι διευκολύνεται η είσοδος του μεγάλου κεφαλαίου στις διαδικασίες συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού συστήματος. Η ιδιωτικοποίηση!

Σε αυτή τη λογική τοποθετούμαστε, απευθυνόμενοι στους αγρότες που πρέπει να αντιπαλέψουν σθεναρά όσα προωθεί το Υπουργείο, και μέσα από την πρακτική της Περιφέρειας, ώστε να υλοποιηθούν οι αντιλαϊκοί – αντιαγροτικοί σχεδιασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χατίρι των μονοπωλιακών ομίλων.  

Στο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, όπου κυρίαρχη επιδίωξη είναι ο ανταγωνισμός και το καπιταλιστικό κέρδος, δεν υπάρχουν περιθώρια για σχεδιασμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση της Κωπαΐδας σε όφελος του λαού. Αντίθετα, στην ημερήσια διάταξη είναι η αλλαγή χρήσης γης και η συγκέντρωσή της σε «μεγάλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις» όπως απαιτεί η ευρωενωσιακή  Κ.Α.Π. 

Χρειάζεται άλλης μορφής αξιοποίηση της Κωπαΐδας, όπου  κυρίαρχη θα είναι η αντίληψη της εξυπηρέτησης των διατροφικών αναγκών του λαού, μακριά από λογικές εκμετάλλευσης και κερδοσκοπίας. Χωρίς ιδιοκτησίες κεφαλαιοκρατών  ή μονοπωλίων. Με παραγωγικούς συνεταιρισμούς των μικρομεσαίων αγροτών, που θα λειτουργούν στην προοπτική κάλυψης των λαϊκών αναγκών.

Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ανοίξει το ζήτημα στην κοινωνία. Στους αγρότες που δουλεύουν τη γη, αλλά και στους εργάτες και στα λαϊκά στρώματα που χρειάζονται επαρκή, ποιοτικά και φτηνά προϊόντα για να ζήσουν.


Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο θέμα « Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έτος 2017» κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  

Εκφράζουμε τη διαφωνία μας για τα παρακάτω :
·        Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Σ.Ε., με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing),
·        Δαπάνες Καθαριότητας,
·        Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, έτους 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας,
·        Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας,
·        Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού (Πρόγραμμα Διαχείρισης Οικονομικού, Πρόγραμμα Δημοσίευσης Στοιχείων Προϋπολογισμού Έργων, Πρόγραμμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων-Μισθοδοσία & Διαχείριση Προσωπικού, Πρόγραμμα Διαχείρισης Έργων, Πρόγραμμα Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου.
·        Στην αγορά υπηρεσιών  φύλαξης των κτηρίων,
·        Στην πραγματοποίηση προμηθειών κατά περιφερειακή Ενότητα και όχι ενιαία,

Επειδή είναι μορφές ιδιωτικοποίησης ή εμπορευματοποιούν υποχρεώσεις των υπηρεσιών της Περιφέρειας. Όχι μόνο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιες λογικές, αλλά τις αντιπαλεύουμε και τις αποκαλύπτουμε στο λαό.

 Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το θέμα «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»                         στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

 Η συγκεκριμένη εισήγηση ικανοποιεί την ανάγκη να τροποποιηθεί μέσα από το αποθεματικό κεφάλαιο ο Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους 2017, για να εισαχθούν σε αυτόν  νέα οικονομικά και άλλα  δεδομένα:
Ø    Προσαρμογή του Χρηματικού Υπολοίπου κατά τη χρήση του 2017 στο πραγματικό ύψος όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο τέλος της χρήσης του Οικ. Έτους 2016,   
Ø    Προσαρμογή των μη Εισπραχθέντων Εσόδων κατά τη χρήση του 2017 στο πραγματικό ύψος όπως αυτά προσδιορίστηκαν στο τέλος της χρήσης του Οικ. Έτους 2016,
Ø    Εγγραφή νέου κωδικού εσόδου και ισόποσου κωδικού που αφορά την πράξη «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,
Ø    Εγγραφή νέου κωδικού εσόδου και ισόποσου κωδικού που αφορά την πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ,
Ø    Εγγραφή συμπληρωματικού εσόδου και ισόποσου εξόδου για το έργο «Ανάπλαση παιδότοπου Αγίου Λουκά» που χρηματοδοτείται από το Πράσινου Ταμείο,
Ø    Αναμόρφωση των  Εσόδων και αντίστοιχων Εξόδων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με βάση τα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν την 31-12-2016
·                    Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
·                    Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Ø    Κάλυψη μέσα από το αποθεματικό, δράσεων που αφορούν χρήσιμα έργα, υπηρεσίες, προμήθειες, μεταφορές, μισθοδοσίες και λοιπές δαπάνες, δια της μεταφοράς σ’ αυτό πιστώσεων που δεν θα χρησιμοποιηθούν έως το τέλος του έτους,
Πρόκειται για μια λογιστική τακτοποίηση, που αποκαθιστά την πραγματικότητα στη διαχείριση των οικονομικών του δήμου.
Επιβεβαιώνει τις πολιτικές μας εκτιμήσεις και τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση του Δήμου.
Αποδεικνύει την αδυναμία του εργατικού λαϊκού νοικοκυριού να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που του χρεώνουν οι ανταποδοτικές λειτουργίες του Δήμου.
Δίνει την εικόνα μιας διαχείρισης, που αδιαμαρτύρητα και χωρίς διεκδικήσεις, προσπαθεί να μπαλώσει κενά.
Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε πολιτικά και καλούμε τους  λαϊκούς ανθρώπους να μη συμβιβαστούν με αυτή. Να μη ρίξουν τον πήχη των απαιτήσεών τους. Να την αντιπαλέψουν μαζί μας.

Λαμία    13/2/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ