Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Δελφών προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση των παρακάτω εργασιών-υπηρεσιών: ...

1. Συντήρηση και επισκευή συστήματος αυτοματισμού στα αντλιοστάσια Δ.Δ. Άμφισσας 
2. Συντήρηση και επισκευή συστήματος αυτοματισμού στα αντλιοστάσια Δ.Δ. Ιτέας
 3. Συντήρηση και επισκευή υδροδοτικών αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Δ. Καλλιέων 
4. Επισκευή πινάκων στα αντλιοστάσια ανύψωσης λυμάτων Δ.Δ. Γαλαξιδίου 
5. Συντήρηση και επισκευή υδροδοτικών αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Δ. Γαλαξιδίου 
6. Συντήρηση και επισκευή υδροδοτικών αντλητικών συγκροτημάτων Δ.Δ. Ιτέας 
7. Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Άμφισσας – Ιτέας 
8. Αποκατάσταση δρόμων, οδοστρωμάτων και κοινόχρηστων χώρων από κατολισθήσεις
 9. Βελτίωση διυλιστηρίου Δεσφίνας 
10. Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δεσφίνας 
11. Κλάδεμα δέντρων 
12. Τοποθέτηση-συντήρηση – επισκευή συστημάτων θέρμανσης -ψύξης 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, έως και την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30, στα γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασία του Δήμου, στη διεύθυνση Γ. & Φ. Τσίγκα 14- Άμφισσα. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2265072009 και 2265023766 –κος Παναγιώτης Κακκανάς.
 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
 ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

1 σχόλιο: