Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΜΕ 22 ΘΕΜΑΤΑ

Στις 27 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών  στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα:...

1. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης
Δόμησης).
2. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης
Δόμησης).
3. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ».
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης
Δόμησης).
4. Λήψη απόφασης για παραλαβή της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΙΤΕΑΣ – ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ροπακάς, προϊστάμενος Δ/νσης Δόμησης).
5. Υιοθέτηση ψηφίσματος της Συνέλευσης των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων των Δ.Ε. Παρνασσού- Γραβιάς – Καλλιέων για το Αστυνομικό Τμήμα Γραβιάς.
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Μολιώτης, Αντιδήμαρχος).
6. Λύση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δελφών» (Ο.Κ.Α.Δ.Δ.) (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).
7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή).
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών.
(Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
9. Έγκριση εκμίσθωσης ελαιοκτημάτων του Κληροδοτήματος Νικολάου Σέββα
(Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).
10. Λήψη απόφασης υλοποίησης μελετών & υπηρεσιών ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα.
 (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
11. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο:"‘Πλακόστρωση πεζοδρόμου από παιδική χαρά έως Μαϊάμι ΔΚ Ιτέας".
(Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.)
12. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Νικολάου Μάμα» (Εισάγεται από την
Οικονομική Επιτροπή).
(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).
13. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Α. & Μ. Μιχαλοπούλου». (Εισάγεται από την
Οικονομική Επιτροπή).
(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).
14. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Ιωάννη Αναστασόπουλου». (Εισάγεται από
την Οικονομική Επιτροπή)
(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).
15. «Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Λ.Νικολοπούλου». (Εισάγεται από την
Οικονομική Επιτροπή).
(Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ.
Κληροδοτημάτων).
16. Έγκριση παράτασης της από 31.07.2015 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο ΄Μελέτη για το Στρατηγικό Σχεδιασμό ανάπτυξης του ελαιώνα της Άμφισσας και των όμορων περιοχών του Δήμου Δελφών΄ μεταξύ του Δήμου Δελφών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και του Ελαιουργικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Άμφισσας.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
17. Ακύρωση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ συνεργαζομένων Δήμων και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου για ενδιάμεση διαχείριση
απορριμμάτων.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
18. Έγκριση προτάσεων για την υλοποίηση Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» στο Δήμο Δελφών περιόδου 2015-2016».
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
19. Λήψη απόφασης για τον τρόπο διαχείρισης αστικών αποβλήτων στη Δ.Ε. Παρνασσού.
 (Εισηγήτρια: κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος)
20. Έγκριση παραχώρησης της υπόγειας αίθουσας του Δημαρχείου (πλατεία Κεχαγιά) σε Συλλόγους.
(Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).
21. Λήψη απόφασης (επανεξέταση) « Επί αιτήσεως εταιρείας Energy Trading A.E για χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Ανεμολογικού Ιστού στις περιοχές Στενά
πηγάδια, Πόρτες-Κορυφή, Πόρτες.
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
22. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων του Δήμου Δελφών.
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 Η Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου

 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου