ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΑΣ - ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΒΑΛΑΣ - ΜΕΡΟΣ 3ο

Καταφέραμε τελικά να αντιγράψουμε το παλαιό ληξιαρχείο του χωριού μας.
Πολλοί ήταν οι Σουβαλιώτες κυρίως κάτοικοι άλλων χωρών πλέον, που αναζητούσαν τις ρίζες τους.
Υποθέτουμε ότι δεν θα βοηθούσε να δημοσιεύαμε φωτοτυπία του βιβλίου - αντίγραφο γενικού μητρώου και ληξιαρχείου.
Για τεχνικούς λόγους η δημοσίευση θα γίνει τμηματικά, ωστόσο στο τέλος θα υπάρχει συνολική εικόνα με link....

Αρκετός κόπος η αντιγραφή των 1528 ονομάτων.
Να σημειώσω ότι το βιβλίο μου το έδωσε συγχωριανός μας και αντίγραφα έδωσα στον Σύλλογο Γυναικών και στον Λαογραφικό Ιστορικό Σύλλογο του χωριού μας.
Δείτε :
1. ΜΕΡΟΣ 1ο Α-Γ
2. ΜΕΡΟΣ 2ο  Δ-Θ

Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
486
Κολοκύθας
Χρήστος
Λουκά
71

487
Τόλιας
 (Κολοκύθας)
Γεώργιος
Χρήστου
31

488
Κολοκύθα
Παναγιού
Χρήστου
55

489
Κολοκύθα
Μάρθα
Γεωργίου
29

490
Κολοκύθα
Παναγιωτίτσα
Γεωργίου
12

491
Κολοκύθα
Αρετή
Γεωργίου
4

492
Κολοκύθα
Ασήμω
Γεωργίου
5

493
Κολοκύθας
Λουκάς
Χρήστου
40

494
Κολοκύθας
Χρήστος
Λουκά
14

495
Κολοκύθας
Θεόδωρος
Λουκά
11

496
Κολοκύθας
Αθανάσιος
Λουκά
5

497
Κολοκύθα
Δρόσω
Λουκά
32

498
Κολοκύθα
Παναγιωτίτσα
Λουκά
7

499
Κολοκύθας
Ιωάννης
Χρήστου
43

500
Κολοκύθας
Αθανάσιος
Ιωάννου
9

501
Κολοκύθας
Χρήστος
Ιωάννου
5

502
Κολοκύθα
Παναγιού
Ιωάννου
36

503
Κολοκύθα
Αρετή
Ιωάννου
11

504
Κολοκύθα
Γιαννίτσα
Ιωάννου
9

505
Κοπανάκης
Χρήστος
Γεωργίου
49

506
Κοπανάκης
Ευστάθιος
Χρήστου
25

507
Κοπανάκης
Γεώργιος
Χρήστου
21

508
Κοπανάκη
Διολέττα
Χρήστου
45

509
Κοπανάκη
Γαρέφω
Χρήστου
12

510
Κοπανάκης
Κων/ντίνος
Γεωργίου
66

511
Κοπανάκης
Ιωάννης
Κων/ντίνου
19

512
Κοπανάκης
Χρήστος
Κων/ντίνου
14

513
Κοπανάκη
Ασήμω
Κων/ντίνου
50

514
Κοπανάκης
Γεώργιος
Κων/ντίνου
32

515
Κοπανάκης
Ηλίας
Γεωργίου
8

516
Κοπανάκη
Ασήμω
Γεωργίου
24

517
Κοπανάκη
Μαρία
Γεωργίου
9

518
Κοπανάκης
Ευθυμία
Θεοδώρου
68

519
Κοπανάκη
Ασήμω
Θεοδώρου
22

520
Κούσουλας
Γεώργιος
Χρήστου
38

521
Κούσουλα
Ασήμω
Χρήστου
69

522
Κούσουλα
Ελευθερία
Γεωργίου
30

523
Κούσουλα
Ασήμω
Γεωργίου
1

524
Κούσουλας
Κων/ντίνος
Ιωάννου
66

525
Κούσουλας
Δημήτριος
Κων/ντίνου
34

526
Κούσουλας
Ιωάννης
Κων/ντίνου
24

527
Κούσουλας
Κων/ντίνος
Δημητρίου
1

528
Κούσουλας
Θεόδωρος
Ιωάννου
67

529
Κούσουλας
Αβάπτιστο
Δημητρίου


530
Κούσουλα
Γεωργού
Κων/ντίνου
57

531
Κούσουλα
Ευθυμία
Δημητρίου
24

532
Κούσουλα
Γεωργού
Δημητρίου
3

533
Κούσουλα
Γεωργού
Θεοδώρου
48

534
Κούσουλας
Λουκάς
Χρήστου
49

535
Κούσουλας
Χρήστος
Λουκά
13

536
Κούσουλας
Θεόδωρος
Λουκά
6

537
Κούσουλα
Ελένη
Λουκά
45

538
Κούσουλα
Ασήμω
Λουκά
20

539
Κούσουλα
Βασιλική
Λουκά
18

540
Κούσουλα
Παρασκευή
Λουκά
15

541
Κούσουλα
Αθανασία
Λουκά
8

542
Κούσουλα
Βαρβάρα
Λουκά
4

543
Κούσουλας
Γεώργιος
Κων/ντίνου
35

544
Κούσουλας
Ευστάθιος
Γεωργίου
7

545
Κούσουλας
Κων/ντίνος
Γεωργίου
8

546
Κούσουλας
Θεόδωρος
Γεωργίου
6

547
Κούσουλα
Κωνστάντω
Γεωργίου
32

548
Κούσουλα
Γεωργού
Γεωργίου
2

549
Κούσουλας
Ιωάννης
Γεωργίου
61

550
Κούσουλας
Γεώργιος
Ιωάννου
31

551
Κούσουλας
Ιωάννης
Αθανασίου
3

552
Κούσουλας
Ευθύμιος
Ιωάννου
37

553
Κούσουλας
Γεώργιος
Ευθυμίου
7

554
Κούσουλα
Αρχόντω
Ιωάννου
50

555
Κούσουλα
Ασήμω
Γεωργίου
22

556
Κούσουλα
Γεωργού
Ιωάννου
30

557
Κούσουλα
Λελούδα
Ιωάννου
15

558
Κούσουλα
Βασιλική
Ιωάννου
12

559
Κούσουλα
Παναγιωτίτσα
Αθανασίου
4

560
Κούσουλα
Παγώνα
Ευθυμίου
13

561
Κούσουλα
Ευθυμία
Ευθυμίου
13

562
Κορτσέλης
Ιωάννης
Χρήστου
38

563
Κορτσέλης
Γεώργιος
Χρήστου
35

564
Κορτσέλης
Θεόδωρος
Χρήστου
32

565
Κορτσέλη
Ευθυμία
Χρήστου
69

566
Κορτσέλη
Ευθυμία
Ιωάννου
3

567
Κορτσέλη
Γεωργία
Ιωάννου
1

568
Κορτσέλη
Σταθού
Γεωργίου
1

569
Κορτσέλη
Φωτεινή
Ιωάννου
28

570
Κορτσέλη
Ευθυμία
Γεωργίου
28

571
Κορτσέλη
Λελούδα
Θεοδώρου
28

572
Κορτσέλη
Ασήμω
Χρήστου
25

573
Καραχάλιος
Ευστάθιος
Ιωάννου
36

574
Καραχάλιος
Ιωάννης
Ευσταθίου
10

575
Καραχάλιος
Αναστάσιος
Ευσταθίου
4

576
Καραχάλιου
Γεωργού
Ιωάννου
75

577
Καραχάλιου
Γεωργού
Ευσταθίου
6

578
Καραχάλιου
Παναγιού
Ευσταθίου
32

579
Καραχάλιος
Ιωάννης
Αθανασίου
24

580
Καραχάλιος
Αθανάσιος
Αθανασίου
21

581
Καραχάλιου
Λελούδα
Αθανασίου
50

582
Καραλέτος
Αδάμ
Αθανασίου
85

583
Καραλέτος
Αθανάσιος
Αδάμ
61

584
Καραλέτος
Αδάμ
Αθανασίου
21

585
Καραλέτος
Αργύρης
Αθανασίου
15

586
Καραλέτου
Παναγιού
Αδάμ
80

587
Καραλέτου
Μαρία
Αθανασίου
50

588
Καραλέτου
Παναγιού
Αθανασίου
21

589
Καραλέτου
Δρόσω
Αθανασίου
9

590
Καλλιμάνης
Κων/ντίνος
Αθανασίου
32

591
Καλλιμάνης
Αθανάσιος
Κων/ντίνου
5

592
Καλλιμάνης
Δημήτριος
Αθανασίου
38

593
Καλλιμάνης
Αθανάσιος
Δημητρίου
8

594
Καλλιμάνη
Διολέττα
Κων/ντίνου
25

595
Καλλιμάνη
Διολέττα
Δημητρίου
30

596
Καλλιμάνη
Μαρία
Δημητρίου
8

597
Καλλιμάνη
Μαρία
Αθανασίου
70

598
Καλλιμάνης
Λουκάς
Αθανασίου
47

599
Καλλιμάνης
Αθανάσιος
Λουκά
18

600
Καλλιμάνης
Γεώργιος
Λουκά
15

601
Καλλιμάνης
Θεόδωρος
Λουκά
14

602
Καλλιμάνη
Ευσταθία
Λουκά
11

603
Καλλιμάνης
Ιωάννης
Λουκά
8

604
Καλλιμάνης
Παναγιώτης
Λουκά
5

605
Καλλιμάνη
Χαραλαμπούλα
Λουκά
45

606
Καλλιμάνη
Ασήμω
Λουκά
2

607
Κονταξής
Θεόδωρος
Δημητρίου
68

608
Κονταξής
Δημήτριος
Θεοδώρου
46

609
Κονταξής
Ιωάννης
Δημητρίου
13

610
Κονταξής
Ιωάννης
Θεοδώρου
27

611
Κονταξής
Θεόδωρος
Γεωργίου
9

612
Κονταξή
Ελένη
Θεοδώρου
60

613
Κονταξή
Παγώνα
Δημητρίου
32

614
Κονταξή
Ελένη
Δημητρίου
11

615
Κονταξή
Ευθυμία
Ιωάννου
25

616
Κονταξή
Γεωργού
Γεωργίου
27

617
Κονταξή
Ασήμω
Ιωάννου
2

618
Κονταξής
Γεώργιος
Ιωάννου
27

619
Κονταξής
Ευστάθιος
Ιωάννου
20

620
Κονταξή
Αναστασία
Ιωάννου
50

621
Κονταξή
Αναστασία Λελούδα
Ιωάννου
22

622
Κασσαβέτης
Γεώργιος
Βασιλείου
31

623
Κασσαβέτης
Βασίλειος
Γεωργίου
1

624
Κασσαβέτη
Γεωργού
Γεωργίου
25

625
Κασσαβέτη
Βασιλική
Γεωργίου
4

626
Κατοίκος
Ιωάννης
Γεωργίου
53

627
Κατοίκος
Γεώργιος
Ιωάννου
33

628
Κατοίκος
Ευστάθιος
Ιωάννου
30

629
Κατοίκος
Δημήτριος
Ιωάννου
27

630
Κατοίκος
Παναγιώτης
Ιωάννου
23

631
Κατοίκου
Τρσεύγενη
Ιωάννου
50

632
Κατοίκου
Γιαννού
Γεωργίου
30

633
Κατοίκου
Ηλίτσα
Γεωργίου
4

634
Καραχρήστος
Γεώργιος
Λουκά
69

635
Καραχρήστος
Λουκάς
Γεωργίου
32

636
Καραχρήστος
Αθανάσιος
Γεωργίου
27

637
Καραχρήστος
Παναγιώτης
Γεωργίου
23

638
Καραχρήστου
Βασιλική
Λουκά
27

639
Καραχρήστος
Ιωάννης
Λουκά
41

640
Καραχρήστος
Χρήστος
Ιωάννου
3

641
Καραχρήστου
Μαρία
Ιωάννου
25

642
Καραχρήστου
Νικολούλα
Κων/ντίνου
18

643
Καραχρήστου
Γαρέφω
Κων/ντίνου
35

644
Καραχρήστος
Αναστάσιος
Λουκά
57

645
Καραχρήστος
Λουκάς
Αναστασίου
25

646
Καραχρήστος
Γεώργιος
Αναστασίου
22

647
Καραχρήστου
Ασήμω
Λουκά
22

648
Καρούλας
Αθανάσιος
Γεωργίου
35

649
Καρούλας
Λουκάς
Γεωργίου
37

650
Καρούλα
Σταθού
Γεωργίου
70

651
Καρούλα
Μάρθα
Γεωργίου
20

652
Καρούλα
Ελένη
Αθανασίου
35

653
Καρούλα
Παγώνα
Λουκά
23

654
Διαμαντώνη
Βαρσάμω
Παναγιώτη
4

655
Κότσιας
Νικόλαος
Λουκά
21

656
Κότσια
Αικατερίνη
Λουκά
50

657
Κότσιας
Λουκάς
Τρανταφύλλου
58

658
Κότσιας
Αλέξιος
Λουκά
31

659
Κότσιας
Αθανάσιος
Λουκά
19

660
Κότσιας
Γεώργιος
Λουκά
21

661
Κότσιας
Δήμος
Λουκά
16

662
Κότσιας
Ηλίας
Αλεξίου
4

663
Κότσια
Ασήμω
Λουκά
50

664
Κότσια
Ζαβούλα
Λουκά
21

665
Κότσια
Βασιλική
Λουκά
13

666
Κότσια
Βαρβάρα
Αλεξίου
27

667
Κότσιας
Ιωάννης
Τρανταφύλλου
64

668
Κότσιας
Δημήτριος
Ιωάννου
23

669
Κότσιας
Κων/ντίνος
Ιωάννου
16

670
Κότσια
Ιφιγένεια
Ιωάννου
55

671
Κότσιας
Ιωάννης
Νικολάου
51

672
Κότσια
Αγγέλω
Νικολάου
75

673
Κότσια
Ελένη
Ιωάννου
40

674
Καρούζος
Ιωάννης
Παναγιώτη
39

675
Καρούζος
Παναγιώτης
Ιωάννου
5

676
Καρούζος
Αδάμ
Ιωάννου
2

677
Καρούζος
Ιωάννης
Θεοδώρου
22

678
Καρούζου
Σταθού
Παναγιώτη
70

679
Καρούζος
Παγώνα
Ιωάννου
32

680
Καρούζος
Αργύριος
Ευθυμίου
40

681
Καρούζος
Ευθύμιος
Αργυρίου
5

682
Καρούζος
Αθανάσιος
Αργυρίου
4

683
Καρούζου
Καλιόπη
Αργυρίου
1

684
Καρούζου
Γιαννού
Ευθυμίου
70

685
Καρούζου
Αικατερίνη
Αργυρίου
30

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.