Προσφατες Αναρτησεις

Translate

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 18/4/2012


Παρακαλούμε όπως στις δεκαοκτώ (18) Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας (πλατεία Ησαΐα), σε δημόσια συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Δελφών Οικονομικού Έτους 2012 (εισάγεται προς ψήφιση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με την υπ’ αριθμ. 105/2012 Απόφασή της, Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοΐβαρης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
----------------------------------------------------------------------
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών
Αθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος
Παρακαλούμε όπως στις δεκαοκτώ (18) Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄ προσέλθετε στην Άμφισσα και στην ισόγεια αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Άμφισσας (πλατεία Ησαΐα), σε δημόσια συνεδρίαση, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Λουκίας Μοσκαχλαϊδή, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
2. Έγκριση Απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Χρήστου Μαχαιρά, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
3. Έγκριση Απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Ευθυμίας Γιδογιάννου, (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
4. Έγκριση Απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Λουίζας Νικολοπούλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
5. Έγκριση Απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Ιωάννη Αναστασόπουλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
6. Έγκριση Απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Ανδρέα Μιχαλόπουλου, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
7. Έγκριση Απολογισμού εσόδων - εξόδων και Ισολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) Νικολάου Μάμα, (Εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, Υπάλληλος Γραφείου Κληροδοτημάτων)
8. Λήψη απόφασης για οριστικό κλείσιμο Χ.Α.Δ.Α. Κερατόραχης, (Εισηγητής: κ. Δαμιανός Μουτσέλης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβάλλοντος)
9. Λήψη απόφασης για κατάθεση τεχνικού δελτίου για το έργο «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Κερατόραχης», (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
10. Παράταση Προγραμματικών Συμβάσεων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
11. Αποδοχή πράξης ένταξης έργου με τίτλο «Κατασκευή Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Μαριολάτας» και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2012 του Δήμου, (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού)
12. Έγκριση τευχών δημοπράτησης υποέργου 1 «Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κίρρας» της Πράξης «Ολοκλήρωση Αποχετευτικού Δικτύου Λυμάτων Κίρρας-Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Ιτέας» , (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
13. Έγκριση τευχών δημοπράτησης έργου «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Δελφών», (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
14. Έγκριση αγοράς ακινήτου ως μόνου κατάλληλου για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 403/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών κατ’ άρθρο 191 παρ. 1 Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
15. Αποδοχή Απόφασης Τ.Σ. Γαλαξιδίου για την απονομή χρηματικών βραβείων σε εισαχθέντες στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. από το κληροδότημα Νικ. Μάμα, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
16. Αποδοχή Απόφασης Τ.Σ. Γαλαξιδίου για την απονομή χρηματικών βοηθημάτων σε αναξιοπαθούντες της Τ.Κ. Γαλαξιδίου από το κληροδότημα Νικ. Μάμα, (Εισηγητής: κ. Βασίλειος Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος)
17. Στήριξη και έγκριση διάθεσης πίστωσης (δαπάνης) για το διεθνή αγώνα «Δόλιχος» στις 04.05.2012, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
18. Αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δελφών, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης (δαπάνης) για τον εορτασμό της επετείου της Απελευθέρωσης του Κάστρου των Σαλώνων (Γιορτή Πόλης Άμφισσας), (Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, Αντιδήμαρχος)
20. Έγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
21. Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δελφών «Οι Αμφικτυονίες», (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Μανανάς, Αντιδήμαρχος)
22. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 67/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών ως προς την αριθμητική σύνθεση της συγκροτηθείσας Επιτροπής, (Εισηγήτρια: κ. Λέλα Κόζαρη – Μπακολουκά, Αντιδήμαρχος)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ΔελφώνΑθανάσιος Η. Παναγιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.