Translate

ΕΡΩΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

....Πένθιμα θα χτυπήσουν οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες της χώρας, στις 10:00 το πρωί της Τετάρτης, ως ένδειξη μνήμης και σεβασμού για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.....Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου σήμερα......Ανοιχτό το Χιονοδρομικό κέντρο....

Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Επειδή…. «για να έχεις γνώμη πρέπει να έχεις γνώση !!! » Δεσμεύσεις τραπεζικών λογ/μων για οφειλές στον Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας

Γιώτα Σεφερλή

   Αγαπητοί φίλοι και συμπολίτες μου. Οι περισσότεροι με γνωρίζετε και σας γνωρίζω. Και λόγω της κοινωνικής μας συνεύρεσης αλλά και της υπηρεσιακής μου ιδιότητας ένεκα της οποίας έχω μια συχνή και διαρκή επαφή μαζί σας. ....

Για χρόνια υπηρετώ στο Δήμο όπως προηγούμενα και σε άλλες θέσεις ευθύνης άλλων υπηρεσιών και προσπαθώ πάντοτε να εκτελώ την εργασία μου και τα καθήκοντά μου με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα και εντιμότητα, νομιμότητα και επαρκή γνώση ώστε και απέναντί σας να είμαι κατά Νόμο ακριβοδίκαιη, συνεργάσιμη αλλά και χρήσιμη έναντι όλων σας. Και στην υπηρεσία μου βεβαίως συνεπής, υπεύθυνη και  αποδοτική όπως και πρέπει νομίζω, θεωρώντας ότι αυτό θα ήταν και δίκαιη δική σας απαίτηση.

Παρακαλώ επιτρέψτε μου, ώστε να διαμορφώσετε πληρέστερη γενική γνώμη για όσα ως υπηρεσίες και υπάλληλοι αντιμετωπίζουμε (γιατί το θεωρώ αναγκαίο για την καλύτερη συνεργασία μας και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση με καλή προαίρεση των θεμάτων σας ) να σας ενημερώσω για ένα πρόσφατο πολύ άσχημο σχετικό περιστατικό που χωρίς υπαιτιότητά μου συνέβη εντός του Δημοτικού χώρου εργασίας μου και με αφορούσε, με επιπτώσεις στην υγεία μου (ψυχική και οργανική), λόγω της έντασης , της σφοδρότητας και της εξέλιξής του, καθώς από ελλιπή ή λανθασμένη ή και σκόπιμη ενδεχομένως ενημέρωση κάποιων συμπολιτών μας όπως προφανώς στην προκειμένη περίπτωση, έγινα δέκτης οξείας λεκτικής και απαράδεκτης επίθεσης και απειλών, με προσβολή της αξιοπρέπειάς μου, της εργασιακής και υπηρεσιακής μου επάρκειας και εμπειρίας καθώς και αμφισβήτησης της σωστής και νόμιμης εκτέλεσης των υπηρεσιακών μου καθηκόντων.

Προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά αντίστοιχα αδικαιολόγητα περιστατικά για το καλό όλων μας και την αρμονική συνεργασία μας, αποφάσισα με την παρούσα  δημοσίευση να σας ενημερώσω για τα εξής κατά την άποψή μου σημαντικά

Κάθε υπάλληλος  λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί στην υπηρεσία του μόνο  σύμφωνα  με τους ΝΟΜΟΥΣ και ελέγχεται για την ορθή ερμηνεία και τήρηση αυτών.

Τα μέτρα είσπραξης έναντι βεβαιωμένων χρεών που χρονίζουν, τα οποία πήρε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου επιβάλλονται ασφαλώς από την κείμενη σχετική νομοθεσία και ΟΧΙ από τυχών «βίτσια» ή «επιθυμίες» οποιουδήποτε υπαλλήλου.

Η οικονομική ζημία που ΘΑ προκληθεί στον Δήμο από παράβλεψη ή σκόπιμη ΜΗ λήψη των εισπρακτικών μέτρων για τρέχοντα βεβαιωμένα χρέη, καταλογίζεται αποκλειστικά στους υπαλλήλους.

Σας ρωτάω λοιπόν καλόπιστα. Ποιος από εσάς θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση μας?

Ποιος θα ήθελε να πληρώσει ο ίδιος για ότι δεν πληρώνουν ή αδιαφορούν να διακανονίσουν κάποιοι συμπολίτες του?  με αποτέλεσμα βέβαια και την οικονομική στενότητα του Δήμου αλλά και την εμφανή αδικία έναντι όλων των άλλων συμπολιτών μας  που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους?

Στην διαδικασία αυτή, η ευθύνη βεβαίως είναι μόνο των υπαλλήλων και ΟΧΙ της  Δημοτικής Αρχής ή όποιουδηποτε  αιρετού εκπροσώπου .

Το μόνο που μπορεί να κάνει η κάθε Δημοτική Αρχή είναι να δώσει στην υπηρεσία και στους αρμόδιους υπαλλήλους της γραπτή εντολή περί ΜΗ άσκησης των αναγκαστικών μέτρων κατά παράβλεψη και καθ` υπέρβαση του Νόμου και να πάρει έτσι, αν το επιθυμεί, την ευθύνη από τις πλάτες των υπαλλήλων στις δικές της.

Προς επίρρωση των παραπάνω παραθέτω την αντίστοιχη νομοθεσία προς πλήρη έγκυρη ενημέρωσή σας όπως θεωρώ υποχρέωσή μου να κάνω και σας παρακαλώ και σας προτρέπω να προσέρχεστε για να ενημερώνεστε υπεύθυνα για κάθε θέμα σας από τους αρμόδιους κατά περίπτωση υπαλλήλους του Δήμου και να μην ακούτε, παρασύρεστε και πείθεστε σε διαδόσεις, ανεύθυνες απόψεις και «συμβουλές» από τον οποιονδήποτε αναρμόδιο εκφράζει γνώμη χωρίς καμιά ή ελάχιστη και στρεβλή γνώση περί των θεμάτων που σάς αφορούν σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις σας έναντι του Δήμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.     

1.  Αρμόδια όργανα                                                                                                                                                  

Υπεύθυνος για την επιβολή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης είναι ο προϊστάμενος της ταμειακής υπηρεσίας είτε ο δημοτικός ταμίας και έχει προσωπική ευθύνη για τη μη έγκαιρη διαδικασία είσπραξης. (Είσπραξη εσόδων από τους ΟΤΑ - Π.Ζυγούρης, ΚΕΔΕ 2008, σελ.40)

2. Απαρίθμηση αναγκαστικών μέτρων  Τα αναγκαστικά μέτρα που εφαρμόζονται για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων είναι τα εξής:α) κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεών του εν γένει στα χέρια τρίτου, β) κατάσχεση ακινήτων. (άρθρο 9 παρ.1 ν.4978/22)

Άρθρο 72 Ευθύνη για τη βεβαίωση – καταχώριση

«……., καθώς και για τα ανείσπρακτα έσοδα μετά το πέρας της προθεσμίας της παρ. 3, συντάσσεται, με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, έκθεση για τους λόγους της μη βεβαίωσης και της μη είσπραξης. Η έκθεση υποβάλλεται, εντός του πρώτου μήνα κάθε έτους, στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών και αποστέλλεται στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο ενεργεί σύμφωνα με τον ν. 4820/2021

 Άρθρο 129(ν.4820/2021)

Έλεγχος είσπραξης εσόδων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων

1.Ο αρμόδιος Επίτροπος, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, παρακολουθεί την κανονική είσπραξη των εσόδων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων και ασκεί τον έλεγχο για την είσπραξη των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων. 

Άρθρο 130

Ευθύνη υπαλλήλων  

Αν από δόλο ή βαρεία αμέλεια των υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών η αδράνεια συνεχίζεται, με συνέπεια να προκληθεί ζημία στην περιουσία των ανωτέρω οργανισμών και νομικών προσώπων, οι υπάλληλοι αυτοί ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ τους, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4700/2020 (Α’ 127).

 

3 σχόλια:

 1. Σκέπτομαι , διαβάζοντας την ουσιαστική αυτή ανάρτηση της κας Σεφερλή , τι έπεται και θα το ζήσουμε σ` αυτή την ασόβαρη χώρα , όταν την μιά πχ δάσκαλοι και καθηγητές βάλλονται , καταγγέλλονται , απειλούνται ακόμα και καθυβρίζονται από κακομαθημένους μαθητές και ανεύθυνους θρασείς και προβληματικούς γονείς που τις δικές τους ευθύνες φορτώνουν εύκολα και ανενδοίαστα στους εκπαιδευτικούς κι εκείνοι οι δυστυχείς μόνοι κι ανυπεράσπιστοι υπηρεσιακώς όπως ΔΕΝ θάπρεπε , προσπαθούν να αποδείξουν το δίκιο τους .
  Απ την άλλη , καθημερινά στο χώρο της Αυτοδιοίκησης παρόμοιες συμπεριφορές με αυτή που ατυχώς βίωσε η κυρία Σεφερλή , έρχονται σε γνώση μας απ` όλη τη χώρα . Πολίτες έξαλλοι, με απρεπείς συμπεριφορές διαμαρτύρονται σε λάθος ανθρώπους και για λάθος λόγους. Υπάλληλοι ενοχοποιούνται και στοχοποιούνται από Δημότες που έχουν παντελή άγνοια περί τού ποιός , που , πότε και γιατί αποφασίζει , ή και Δημότες παραπλανημένους σκοπίμως από τρίτους που κι αυτοί δεν γνωρίζουν ούτε και τους ενδιαφέρει όμως να μάθουν !!
  Για τα Δημοτικά χρέη για παράδειγμα και ειδικότερα τα ληξιπρόθεσμα , οι νόμοι , οι κανόνες και οι κυβερνητικές εντολές είναι καθορισμένοι και σαφείς ( τους διαβάσαμε στην ανάρτηση τής κας Σεφερλή ), αποτελούν δε τον απόλυτο και απαραβίαστο οδηγό για τους υπηρεσιακούς υπαλλήλους ως προς τον τρόπο και τις διαδικασίες είσπραξης .
  Οι Δημοτικές αρχές και διάφοροι ( όχι όλοι ) παριστάνοντες τους αυτοδιοικητικούς ενώ ίσως ιδέα δεν έχουν για αρμοδιότητες , ευθύνες και ρόλους ( για νόμους ούτε που το συζητώ…). Συνήθως ως Πόντιοι Πιλάτοι «αναπέμπουν» τις δικές τους αρμοδιότητες και ευθύνες στους υπαλλήλους , όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα της είσπραξης χρεών μέσω των προβλεπόμενων νομίμων διαδικασιών. Δηλαδή όχι μόνο δεν υπερασπίζονται το συμφέρον του Δήμου , τις αποφάσεις τους και τους υπαλλήλους τους ως εντίμως οφείλουν να κάνουν , αλλά απεναντίας υποδεικνύουν σκοπίμως αυτούς , ως άμεσα υπεύθυνους για την μιά ή την άλλη ενέργεια είσπραξης, κρύβοντας και αποποιούμενοι τις αποκλειστικές δικές τους ευθύνες.

  Ως γνωστό οι αιρετές Δημοτικές Αρχές είναι αρμόδιες και υπεύθυνες για τον καθορισμό τελών και την τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα θα αποφασίσουν οι δικοί μας μεθαύριο Τρίτη κατά πως είναι ήδη προγραμματισμένο για την αύξηση και αναπροσαρμογή τελών και διαφόρων χρεώσεων στο Δήμο μας. Οι δε υπηρεσίες , για την συνεπή και έγκαιρη είσπραξη των οφειλών κατά τους τρόπους που οι νόμοι ορίζουν . Κάθε διαφορετική παρουσίαση περί αρμοδιοτήτων και ευθυνών πλην των ανωτέρω , είναι σκόπιμη , παραπλανητική και ανακριβής .
  Είναι καιρός οι υπηρεσιακοί αρμόδιοι υπάλληλοι να σταθούν επιτέλους θαρρετά , με αξιοπρέπεια και σεβασμό στην προσωπικότητα και την ιδιότητά τους , απέναντι στους όποιους αιρετούς επιχειρούν να τους φορτώνουν ευθύνες που δεν τους ανήκουν. Και γιαυτό η σημερινή ανάρτηση της κας Σεφερλή μετά και από τα όσα αδίκως υπέστει , μου δίνει την ελπίδα ότι και στο δικό μας Δήμο οι ρόλοι μεταξύ αρμοδίου και υπευθύνου επιτέλους θα ξεκαθαριστούν γιατί αυτό είναι παραπάνω από ΑΝΑΓΚΗ !!!
  Εμείς δε οι Δημότες , πριν επιθετικά και άδικα φερθούμε στους υπαλλήλους για τυχών προβλήματά μας με τον Δήμο , θα πρέπει πρώτα και κατά την προτροπή της κας Σεφερλή , να συνεργαστούμε μαζί τους , για την καλύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεών μας . Χωρίς να εμπιστευόμαστε ανθρώπους ή παράγοντες που πέραν της γενικευμένης άγνοιάς τους , το μόνο που φροντίζουν είναι η σκόπιμη απαλλαγή τους εκ των ευθυνών τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Λίγη ευελιξία όμως και από πλευράς υπαλλήλων του Δήμου δεν βλάπτει.... Δεν γνωρίζουμε πολλούς Δήμους να επιφέρουν δυσμενές τοκοφόρο αποτέλεσμα στους Δημότες τους εάν δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα π.χ. ο Λογαριασμός Ύδρευσης κατά λίγες μέρες για διαφορετικούς λόγους ακόμη και ανωτέρας βίας { ασθένειες, πυρκαγιές πλημμύρες κλπ].Για Υδραυλικές υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης και άδικες υπερβολικές χρεώσεις συνεπεία βλαβών καλλίτερα να μην μιλήσουμε...
  Θα ήταν σε μεγάλο ποσοστό σωστές οι θέσεις της αρθρογράφου ΕΑΝ ο Δήμος με τις υποτιθέμενες οργανωμένες Υπηρεσίες του έδινε πρώτος το καλό παράδειγμα άμεσης φροντίδας και ανταπόκρισης προς τους Δημότες του καθώς επίσης θα είχε θετικό πρόσημο ΕΑΝ απαντούσε έγκαιρα στα γραπτά η{διαζ) ηλεκτρονικά αιτήματα Δημοτών σε έννομο συμφέρον τους.
  Τώρα πόσοι Δημόσιοι Υπόλογοι στην Ελλάδα τιμωρήθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο με καταλογισμό σε βάρος της ιδιαιτέρας περιουσίας τους, το απειροελάχιστο ποσοστό τιμωρίας βαρείας αμέλειας είναι ανάξιο λόγου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλέ μου ανώνυμε, αρχικά να σε ευχαριστήσω που ασχολήθηκες με την ενημερωτική δημοσίευσή μου.
   Σχετικά με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ισχύουν τα εξής:
   1.Για απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν μέχρι 31-12-2014 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/74), όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του (άρθρο 7 παρ. 6 Ν. 4224/13), ήτοι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης (μη δυναμένου να υπερβεί το 200%).Εγκ. ΥΠΕΣ 11/10582/27-4-2015
   2.Για απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν από 1-1-2015 μέχρι 20-3-2015 επιβαρύνονται και με τόκο και με πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρων 53 & 57 Ν. 4174/13, άρθρου 7 παρ. 6 Ν. 4224/13). Το πρόστιμο επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση που η καταβολή διενεργείται μετά την παρέλευση εξαμήνου από τον χρόνο που αυτή κατέστη ληξιπρόθεσμη.
   3.Για απαιτήσεις που βεβαιώθηκαν από 21-3-2015 και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες επιβαρύνονται με τόκο εκπρόθεσμης καταβολής (άρθρου 53 ν.4987/22 και άρθρου 53 ν. 4174/13, άρθρου 7 παρ. 6 Ν. 4224/13, άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 4321/15, άρθρου 2 Υποπαραγράφου Δ.1 περιπτ. 13β Ν. 4336/15)
   Αυτά ισχύουν σε όλους τους Δήμους της χώρας και είναι ενσωματωμένα στο πρόγραμμα καταχώρησης κάθε οικονομικής υπηρεσίας, χωρίς να επιδέχονται αλλαγές από κανένα υπάλληλο.
   Συνεπώς δεν τίθεται θέμα ευελιξίας κανενός υπαλλήλου και σε κανένα Δήμο σχετικά με αυτό.
   Η οργάνωση των υπηρεσιών δεν είναι θέμα που μπορούν να λύσουν οι υπάλληλοι. Ούτε οι προσλήψεις ώστε να υπάρχει επάρκεια προσωπικού και να απαντώνται άμεσα τα αιτήματα των πολιτών.
   Αν προσέξατε την νομοθεσία που αναφέρω, πρόκειται για νόμους από το 2020 και μετά. Τα αναγκαστικά μέτρα υπήρχαν και πριν. Η ευθύνη υπήρχε και πριν. Ο έλεγχος του ελεγκτικού, μετά την αποστολή στοιχείων στο αρμόδιο υπουργείο, ξεκινά τώρα.
   Πως μπορείτε να γνωρίζετε αν θα γίνουν καταλογισμοί και σε τι ποσό?
   Γιατί να πληρώσουν οι υπάλληλοι το οποιοδήποτε ποσό?
   Γιατί ο νομοθέτης το θέτει στην ευθύνη των υπαλλήλων κι όχι των αιρετών?
   Να σας πω λοιπόν τι πιστεύω. Ο υπάλληλος δεν θα παραβεί τον νόμο γιατί θα τιμωρηθεί.
   Ο αιρετός θα δεχτεί πιέσεις, θα θελήσει να φανεί καλός στους δημότες για ευνόητους λόγους, τιμωρία δεν θα έχει, συνεπώς θα αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα στους Δήμους.
   Όσο για το πόσοι τιμωρήθηκαν, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι είναι μικρό το μέχρι σήμερα ποσοστό, ποιός ξέρει αν θα παραμείνει έτσι? γιατί πρέπει να ρισκάρει ο καθένας μας? για να φανούμε καλοί?
   Εσείς οι συμπολίτες μας θα είστε αυτοί που θα μας λοιδορήσουν περισσότερο αν γίνει "η στραβή" και μας καταλογιστεί οτιδήποτε.
   Εσείς θα έπρεπε να απαιτείτε να ακολουθούμε τους νόμους και να είμαστε αποδοτικοί και χρήσιμοι.

   Διαγραφή