Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Ανάκληση απόφασης κύρωσης δασικού χάρτη ΠΕ Φωκίδας και νέα μερική κύρωση

ΘΕΜΑ: Ανάκληση απόφασης κύρωσης του δασικού χάρτη και νέα μερική κύρωση  του δασικού χάρτη του συνόλου τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Δελφών και Δωρίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. ....

ΣΧΕΤ:  19587/16-01-2023 απόφαση κ.  Γενικού Γραμματέα Δασών.

                            Σας ενημερώνουμε ότι η παραπάνω σχετική απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα Δασών που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Δ΄40 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΨΒΥ34653Π8-ΛΧΙ. 

                                                                                                         Ο Δ/ντής Δασών Φωκίδας

                                                                                                                Δήμος Π. Τσέλλος

                                                                                                                    Δασολόγος


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου