Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2020

ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΕΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1839 ΕΩΣ ΤΟ 1921


Αναδημοσίευση των παλαιών μητρώων της Σουβάλας, επειδή αρκετοί μας το ζήτησαν.
Οι Σουβαλιώτες άρρενες όπως δηλώθηκαν !!!! από το 1839 έως το 1921.....


ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 1839 - 1921

1839
Γκόλφης Παναγιώτης, Αθανασίου
Λιάκος Δήμος, Λιάκου
Πιπέρας Ιωάννης, Δήμου
Στουρνάρας Αναστάσιος, Ιωάννου
Σκουρογιάννης Ιωάννη;, Ευσταθίου
Σταματίου Φώτιος, Σταμάτη
Χρήστου Δημήτριος, Χρ.

1840
Μαστροκώστας Σπυρίδων, Κωνσταντίνο

1842
Τοπάλης Δημήτριος Λουκά

1844
Αυγέρης Γεώργιος, Ιωάν.
Βλάχος Δημήτριος, Αθαν.
Βελέντζας Γεώργιος, Κωνς.
Κολοκύθας Χρήστος, Λουκ.
Κυρίτσης Ιωάννης, Αθαν.
Μανέτας Εστάθιος, Αναστ.
Μολιώτης Ιωάννης, Νικολ.
Νταούτης Αθανάσιος, Λουκ.
Παχύς Ευστάθιος, Χρήστ.
Παπαθανασίου Ιωάννης, Αθαν.
Σβίγγος Αδάμ, Δήμου

1845
Ιωάννου Ιωάννης, Αδάμ

1846
Δρίβας Αθανάσιος, Ιωάν.
Καραχρίστος Γεώργιος, Λουκ.
Στύλιας Λουκάς, Ιωάν.

1847
Αδαμόπουλος Ιωάννης Λουκ.
Βελής Νικόλαος Παναγ.
Γεωργούσης Ευστάθιος, Γεωρ.
Κονταξής Θεόδωρος, Δημητρ.
Παπαχρίστος Κων., Γεωρ.
Παπαχρίστος Χρ., Γεωρ.

1848
Παπαργυρόπουλος Θεόδωρος, Αργ.

1849
Ανάγνου Ευστάθιος Λουκ.
Βαλάσκας Ιωάννης Αλεξ.
Δηλιγιάννης Θεόδωρος, Ιωάν.
Κοπανάκης Κων., Γεωρ.
Κούσουλας Κων., Ιωάν.
Κούσουλας Θεόδωρος, Ιωάν.
Παπαγεωργάκης Δημήτρ., Αθαν.
Παπαθανασίου Γεώργιος, Αθαν.
Πάντος Παναγιώτης, Αλεξ.
Τσαρμακλής Χαραλαμπος, Αθαν.

1851
Θάνος Ευστάθιος Λουκ.
Κότσιας Ιωάννης, Τραντ.
Σβίγγος Κωνστ., Αθαν.
Τσατήρας Χρήστος, Γεωρ.

1852
Αντωνίου Γεώργιος Ιωάν.
Πλατιάς Κων., Εσταθ.
Τσιόκας Μάνθος, Αθαν.

1853
Θάνος Αθανάσιος, Λουκ.
Ρίζου Δήμος, Ευστ.

1854
Αυγέρης Παναγιώτης, αναστ.
Βοργιάς Γεωργιος, Δημητρ.
Διαμαντώνης Γεώργιος, Παναγ.
Κούσουλας Ιωάννης, Γεωρ.
Καραλέτος Αθανάσιος, Αδάμ.
Μάνθος Λουκάς, Γεωρ.
Νηστικούλης Γεωργιος, Λαμ.
Πιπέρας Λουκάς Δημ.
Παπαθανασίου Μηλτιάδης, Αθαν.
Χριστόπουλος Λάμπρος, Χρ.

1855
Ντζιβάρας Θεόδωρος, Λουκ.
Νικολόπουλος Γεωργιος, Νικ.
Παπαστάμος Ευστάθιος, Χρ.

1857
Δρίβας Αλέξανδρος, Ιωάν.
Θάνος δημήτριος, Λουκ.
Θάνος Αθανάσιος, Δημητρ.
Κωνσταντινίδης Ευστάθιος, Κωνστ.
Κότσιας Λουκάς, Τραντ.
Τοπάλης Νικόλαος, Παναγ.

1858
Καραχρήστος Αναστάσιος, Λουκ.
Μαράζας Γεώργιος, Ιωάννου
Χρηστόπουλος Νικόλαος, Χρ.

1859
Αναστασίου Ευάγγελος, Αν.
Αργυρίιου Αθανάσιος, Αργυρ.
Θάνος Ευστάθιος, Παναγ.
Ιωάννου Αθανάσιος, Αδάμ
Ντζιβάρας Ιωάννης, Δημ.
Χαλβαντζής Ιωάννης Δημ.

1860
Παναγιώτου Παναγιώτης Δημ.

1861
Ανδρέου Παναγιώτης, Δημ.
Παναγιώτου Κωνστ., αθαν.

1862
Κατοίκος Ιωάννης Γεργ.
Μαρές Γεώργιος, Λουκ.

1863
Θάνος Ιωάννης Λουκ.
Παναγιώτου Αλέξανδρος, Αθαν.

1864
Αμπελουργός Ιωάννης, Γεωρ.
Βλάχος Δήμος, Ευστ.
Βέλλιος Αθανάσιος, Στοφόρου
Βαλάσκας Κωνστ., Αθαν.
Κότσιας Ιωάννης, Νικολ.
Μουτσανάς Λουκάς, Χρ.
Τσαρμακλής Γεώργιος, Λουκ.

1865
Λιάμτσιας Λουκάς Βασιλ.
Παναγιώτου Δημήτριος Γεωρ.
Πλατιάς Ιωάννης Ευστ.
Ρέβας Ευθύμιος, Αθαν.
Σταματίου Ιωάννης, Φωτ.
Αμπελουργός Λουκάς, Γεωρ.

1866
Κοπανάκης Χρήστος, Γεωρ.
Κούσουλας Λουκάς, Χρ.
Ντζιβάρας Γεώργιος, Λουκ.
Πλατής Δημήτριος, Γεωρ.
Τζίκος Αθανάσιος, Κων.
1867
Αλκούσης Κωνσταντίνος, Γεωρ.
Κωνσταντινίδης Δήμος, Κωνστ.
Μαρές Κωνσταντίνος, Λουκ.
Παναγιώτου Αθανάσιος, Δημ.
Πλατιάς Αναστάσιος, Ευστ.
Σβίγγος Χαράλαμπος, Αθαν.
Σιάκλας Γεώργιος, Παν.
Τοπάλης Λουκάς, Κωνστ.

1868
Αμπελουργός Κωνστ., Γεωρ.
Καλλιμάνης Λουκάς, Αθαν.
Σβίγγος Χαράλαμπος, Αδάμ.

1869
Ανδρέου Ανδρέας, Γεωρ.
Αλεξίου Κωνστ., Αλεξ.
Βλάχος Αθανάσιος, Δήμου
Βέλλιος Γεώργιος, Στφόρου
Γαντζόγιας Γεώργιος, Αθαν.
Γκόλφης Αθανάσιος, Παν.
Δρίβας Θεμιστοκλής, Παν.
Κυρίτσης Ηλίας, Ιωάν.
Κονταξής Δημήτριος, Θοεδ.
Λιάρτης Κωνσταντίνος, Αθαν.
Μαστροκώστας Κωνστ., Αθαν.
Μπανούσης Ιωάννης Σπυρ.
Μαρές Γεώργιος, Αργ.
Ματαράς Νικόλαος, Γεωρ.
Νταούτης Παναγιώτης Λουκ.
Τοπάλης Αριστείδης Κων.
Τσιφόρος Μιχαήλ, Νικολ.

1870
Αδαμόπουλος Λουκάς, Γεωρ.
Αυγέρης Αριστείδης, Ιωάν.
Αμπελουργός Αθανάσιος, Χρ.
Παπαστάμου Νικόλαος, Χρ.
Τσιόκας Αθανάσιος, Δήμου
Συκάς Ευστάθιος, Παναγ.

1871
138. Θάνος Γεώργιος, Κων.
139. Θάνος Ευστάθιος, Κων
140. Κούσουλας Ιωάννης Χρ. - Καθηγητής
141. Κοντοδήμος Γεώργιος Αλ
142. Νταούτης Γεώργιος, Ιωάν.
143. Οικονόμου Αθανάσιος, Ευθυμ.
144. Πιπέρας Δημήτριος Λουκ.
145. Πλατής Ιωάννης Γωργ.
146. Ρίζος Λουκάς Ευσταθ.
147. Σταματίου Κων., Φώτ.
148. Σκουρογιάννης Θεόδωρος, Νικ.
149. Σουραβλής Παναγιώτης Δήμ.
150.Τσαρμακλής Αθανάσιος, Λουκ.
151.Τοπάλης Αθανάσιος, Κων. - Μαχαιράς

1872
152. Ανάγνου Νικόλαος Ευσταθ.
153. Αλκούσης Λουκάς, Στοφ.
154.Γεωργούσης Γεώργιος Θεοδ.
155. Λαγός Αθανάσιος, Ευαγγ. - Κτίστης
156. Παπαστάμος Αθανάσιος Ιωάννου
157.Πιπέρας Δημήτιος Ιωάν.
158.Σβίγγος Γεώργιος Αθαν.
159.Τυροβόλης Ιωάννης Νικολ.

1873
160. Βέλλιος Θεόδωρος Στοφ.
161. Δεληγιάννης Κωνσταντίνος Γεωργ.
162. Ιωάννου Γεώργιος Ιωαν.
163. Κολοκύθας Ιωάννης Χρ.
164. Μουλαράς Επαμεινώνδας Δημητρ.
165. Μαστροκώστας Γεώργιος Αθαν.
166. Παναγιώτου Χρήστος Δημ.
167. Τσαρμακλής Ιωάννης Λουκ.
168. Τσαρμακλής Λουκάς Γεωργ.
169. Τοπάλης Γεώργιος Κων.

1874
170.Αυγέρης Αναστάσιος Αθαν.
171. Βλάχος Δήμος Δημητ.
172. Βοριάς Αθανάσιος Δημ.
173. Γεωργούσης Γεώριος Ευστ. – Τσαρουχάς
174. Δεληγιάννης Λουκάς Θεοδ.
175.Θάνος Δημήτριος Ευστ.
176.Καραχρήστος Ιωάννης Λουκ.
177. Λιάρτης Αθανάσιος Ανδρ.
178.Μαστροκώστας Ιωάννης Νικ.
179.Μαράζας Λουκάς Ιωαν.
180.Σταματίου Σταμάρτης Φωτ.
181.Σκορδάς Ευθύμιος Ιωαν.
182.Σουραβλής Γεώργιος Δήμ.
183.Σουφλκής Αθανάσιοπς Θεμιστ. – Δάσκαλος

1875
184. Αντωνίου Χαράλαμπος Ιωαν.
185. Ανάγνου Λουκάς Ευστ.
186. Αυγέρης Ευθύμιος Ιωάν.
187. Βελέντζας Χρήστος Γεωρ.
188. Δεληγιάννης Ανδρέας Γεωργ.
189. Γαντζόγιας Κωνσταντίνος Αθαν.
190. Ιωάννου Αδάμ Ιωαν.
191. Κολοκύθας Λουκάς Χρ.
192. Καρούζος Αργύριος Ευθ. - Ιατρός
193. Μαστρικώστας Ανδρέας Αθαν.
194. Μανέτας Ιωάννης Ευστ.
195. Νικολόποιυλος Χρήστος Ιωαν.
196. Πιθπέρας Γεώργιος Ιωαν.
197. Πλατιάς Αθανάσιος Δημ.
198. Τσατήρας Γεώργιος Χρ.
199. Χρήστου Νικόλαος Δημητρίου

1876
200. Αδαμόπουλος Αθανάσιος Γεωργ.
201. Αδαμόπουλος Γεώργιος Ιωαν.
202. Αλκούσης  Χρήστος Στοφ.
203. Δρίβας Γεώργιος Παναγ.
204. Θάνος Θεόδωρος Κων.
205. Καρούζος Ιωάννης Παναγ.
206. Λαγός Ιωάννης Ευαγγ.
207. Μάρρος Ιωάννης Χαραλ.
208. Τζιβάρας Χρήστος Δημητρ.
209. Παναγιώτου Κωνσταντίνος Δημ.
210. Σκουρογιάννης Ευστάθιος Ιωάν.
211. Σβίγγος Κωνσταντίνος Αδ.

1877
212. Αυγέρης Ιωάννης Γεωρ.
213. Αυγέρης Δημήτριος Ιωάν.
214. Αυγέρης Γεώργιος Αθανασ.
215. Γεωργούσης Κωνσταντίνος Ιωαν.
216. Θάνος Ιωάννης Ευστ.
217. Κούσουλας Γεώργιος Χρ.
218. Κορτσέλης Ιωάννης Χρ.
219. Καλλιμάνης Δημήτριος Αθαν.
220. Λιάκος Ιωάννης Δημ.
221. Λούβρος Χρήστος Θεοδ.
222. Μανέτας Νικόλαος Ευστ. – Κτίστης
223. Μαστροκώστας Κωνσταντίνος Νικ.
224. Τζιβάρας Λουκάς Αθαν. – Κτίστης
225. Παπαχρήστος Αθανάσιος Κων. - Γεωπόνος
226. Παναγιωτής Γεώργιος Νικ.
227. Ρίζος η Ρώτας Παναγιώτης Ευστ.
228. Πλατιάς Χαράλαμπος Δημ.
229. Σκορδάς Γεώργιος Γεωργ. – Πεταλωτής
230. Στύλιας Ιωάννης Λουκ.
231.Τσόκας Αθανάσιος Μανθ.
232. Παπαναγιώτου Παναγιώτης Ιωαν. – Ιερεύς
233. Γεωργούσης Αθανάσιος Ευστ. - ΄’Εμπορος
234. Κούσουλας Ευθύμιος Ιωαν.
235. Καρούλας Λουκάς Γεωργ.
236. Ντόρμας Ιωάννης Λουκ.
237. Παπαργυρόπουλος Αργύριος Θεοδ.
238. Σταματίου Αθανάσιος Φώτ. – Σιδηρουργός
239. Σπαθάρας Νικόλαος Γεωργ.
240.Τσατήρας Αδάμ Χρ. – Ράπτης
241. Δεληγιάννης Γεώργιος Θεοδ. – Κτίστης
242. Γεωργούσης Χρήστος Θεοδ.

1879
243. Γεωργούσης Γεώργιος Ιωαν.
244. Γλυμεντζής Νικόλαος Κων.
245. Θάνος Ιωάννης Ευστ.
246. Καραχάλιος Ευστάθιος Ιωαν.
247. Μολιώτης Αθανάσιος Ιωαν.
248. Μάρος Δημήτριος Χαραλ.
249. Παπαθανασίου Αθανάσιθος Ιωάν. – Υδροτριβεύς
250. Σβίγγος Αθανάσιος Κων
251. Χρηστίδης Χρήστος Δημ.
252. Πιπέρας Δημήτριος Ιωάν.
253. Πιπέρας Αθανάσιος Λουκ.
Ο Πιπέρας  Δημήτριος του Ιωάννου
Είναι εγγεγραμμένος με υπ’αυξ 157 κανονικώς.

1880
254. Αδαμόπουλος Δημήτριος Ιωαν. – Έμπορος
255. Αυγέρης Ιωάννης Αθαν.
256. Βασιλόπουλος Ιωάννης Δημ.- ‘Εμπορος
257. Δεληγιάννης Ιωάννης Θεοδ.- Κτίστης
258. Κούσουλας Γεώργιος Κων.
259. Κορτσέλης Γεώργιος Χρ.
260. Καρούλας Αθανάσιος Γεωργ.
261. Κατσαρός Γεώργιος Λουκ.
262. Λιάμτσιας Γεώργιος Βας.
263. Μουλαράς Γεώργιος Δημ. – Κτίστης
264. Μαστροκώστας Χρήστος Νικολ. Κτίστης
265. Πλατιάς Ευστάθιος Κων. – Υλοτόμος
266. Ρίζος Ταξιάρχης Ευστ.- Κτίστης
267. Στύλιας Θεόδωρος Λουκ. – Δάσκαλος

268. Τσατήρας Αθανάσιος Χρ.

1881
269. Αυγέρης Πανάγος, Αθανασίου
270. Βαλάσκας Νικόλαος, Ιωάννου
271. Βελής Γεώργιος, Δημητρίου – Έμπορος
272. Δρίβας Ευθύμιος, Παναγιώτου – Έμπορος
273. Κούσουλας Δημήτριος, Κωνσταντίνου – Κτίστης
274. Παπαθανασίου Χρήστος, Ιωάννου – Ράπτης
275. Πλατιάς Ιωάννης, Δήμου – Υλοτόμος
276. Στουρνάρας Χρήστος, Αναστασίου
277. Σπαθάρας Ιωάννης, Γεωργίοθυ
278. Σκορδάς Γεώργιος, Ιωάννου – Βαρελοποιός
279. Τοπάλης Λουκάς, Δημητρίου – Μαχαιράς
280. Χαρβάτος Αθανάσιος, Λουκά.

1882
281. Αδαμόπουλος Λουκάς, Ιωάννου
282. Γκόλφης Χρήστος, Παναγιώτου
283. Γλυμεντζής Δήμος, Κωνσταντίνου
284. Δρίβας Ιωάννης, Αθανασίου
285. Θάνος Γεώργιος, Αθανασίου
286. Κατοίκος Γεώργιος Ιωάννου
287. Κυρίτσης Γεώργιος, Ιωάννου
288. Λιάμτσιας Κωνσταντίνος, Λουκά
289. Μαστροκώστας Αθανάσιος, Σπύρου
290. Μανέτας Γεώργιος, Ευσταθίου
291. Σβίγγος Δήμος, Αθανασίου
292. Τσόκας Κωνσταντίνος, Μάνθου
293. Τσαρμακλής Γεώργιος, Ιωάννου – Έμπορος

1883
294. Αντωνίου Ιωάννης, Γεωργίου – Φοιτητής
295. Ανάγνου Χρήστος, Ευσταθίου
296. Θάνος Λουκάς, Ευσταθίου
297. Αδάμ ή Ιωάννου Παναγιώτης, Ιωάννου
298. Θάνος Δημήτριος, Αθανασίου
299. Κοπανάκης Γεώργιος, Κωνσταντίνου
300. Κορτσέλης Θεόδωρος, Χρήστου
301. Καλλιμάνης Κωνσταντίνος Αθανασίου
302. Καραχρήστος Λουκάς, Γεωργίου
303. Παπαργυρόπουλος Κωνσταντίνος, Θεοδώρου
304. Παναγιωτής Χρήστος, Νικολάου
305. Πιπέρας Ευστάθιος, Ιωάννου
306. Ρίζος Λουκάς, Παναγιώτου
307. Φώτης Φώτης, Ιωάννου

1884
308. Βαλάσκας Αλέξιος, Ιωάννου – Κτίστης
309. Βελέντζας Κωνσταντίνος Γεωργίου
310. Δρίβας Νικόλαος, Αθανασίου – Έμπορος
311. Τόλιας ή Κολοκύθας Γεώργιος Ιωάννου
312. Κούσουλας Γεώργιος, Ιωάννου
313. Κασαβέτης Γεώργιος, Βασιλείου
314. Κότσιας Αλέξιος, Λουκά
315. Κυρίτσης Νικόλαος, Ιωάννου
316. Παπαγεωργάκης Παναγιώτης, Δημητρίου
317. Σκουρογιάννης Κωνσταντίνος, Ιωάννου
318. Στύλιας Αθανάσιος, Λουκά
319. Τσαρμακλής Μάνθος, Γεωργίου – Έμπορος
320. Ντόρμας Αθανάσιος Λουκά – Ράπτης

1885
321. Ιωάννου Αδάμ, Αθανασίου
322. Βελής Αθανάσιος, Νικολάου
323. Κατοίκος Ευστάθιος, Ιωάννου
324. Τζιβάρας Αθανάσιος, Ιωάννου
325. Τζιβάρας Παναγιώτης Αθανασίου
326. Παπαθανασίου Αθανάσιος Μιλτιάδη

1886
327. Δεληγιάννης Αθανάσιος Γεωργίου
328. Μαρές Χρήστος, Αργύρη
329. Μουλιώτης Νικόλαος, Ιωάννου
330. Παπαθανασίου Αθανάσιος, Γεωργίου – Λοχίας
331. Σταματίου Σταμάτης, Γεωργίου
332. Τυροβόλης Λάμπρος, Νικολάου

1887
333. Θάνος Λουκάς, Δημητρίου - Ποιμήν
334. Θάνος Αριστείδης, Αθανασίου
335. Τζιβάρας Γεώργιος, Θεοδώρου – Σαγματοποιός
336. Πλατής Δημήτριος Κωνσταντίνου
337. Νικολόπουλος Κωνσταντίνος, Ιωάννου
338. Παπαγεωργάκης Ιωάννης, Δημητρίου – Σαγματοποιός
339. Στύλιας Κωνσταντίνος, Λουκά
340. Τοπάλης Κωνσταντίνος, Δημητρίου – Σιδηρουργός
341. Κονταξής Ιωάννης, Θεοδώρου

1888
342. Αργυρίου Λουκάς, Αθανασίου
343. Κονταξής Γεώργιος, Ιωάννου – Μαραγκός
344. Κατοίκος Δημήτριος, Ιωάννου
345. Καραχρήστος Αθανάσιος, Γεωργίου
346. Μουτσιανάς Χρήστος, Λουκά – Ποιμήν
347. Μάνθος Αντώνιος, Λουκά
348. Παπαργυρόπουλος Χρήστος, Θεοδώρου
349. Χρηστίδης Αθανάσιος, Δημητρίου
350. Ρίζος Αθανάσιος, Παναγιώτου – Δάσκαλος

1889
351. Ιωάννου Γεώργιος, Αθανασίου
352. Αυγέρης Δημήτριος, Παναγιώτη – Μαραγκός
353. Βλάχος Κωνσταντίνος, Δημητρίου
354. Διαμαντώνης Κωνσταντίνος, Δημητρίου – Σιδηρουργός
355. Λιάρτης Αθανάσιος, Κωνσταντίνου
356. Νταούτης Λουκάς :Αθανασίου
357. Πάντος Χρήστος, Παναγιώτη
358. Τσόκας Αριστείδης, Μάνθος – Ράπτης
359. Στύλιας Γεώργιος, Λουκά – Ανθ/γός
360. Σιάκλας Παναγιώτης Γεωργίου
361. Χαλβαντζής Κωνσταντίνος Ιωάννου
362. Χρηστόπουλος Χρήστος Νικολάου – Ανθ/Ιατρος

1890
363. Βλάχος Ευστάθιος Δήμου
364. Θάνος Λουκάς, Κωνσταντίνου – Μοναχός
365. Καπανάκης Ευστάθιος Χρήστου
366. Καραχρήστος Λουκάς, Αναστασίου
367. Παπαχρήστος Γεώργιος, Κωνσταντίνου – Ανθυπασπιστής
368. Κωνσταντινίδης Κωνσταντίνος, Γεωργίου
369. Πλατιάς Αθανάσιος, Ιωάννου
1891
371. Ιωάννου Λάμπρος, Αθανασίου – Λοχίας
372. Αναστασίου Δημήτριος, Ευαγγέλου
373. Βαλάσκας Χρήστος, Ιωάννου
374. Βαλάσκας Γεώργιος, Κωνσταντίνου
375. Γεωργούσης Λουκάς, Ιωάννου
376. Θάνος Ιωάννης, Δημητρίου
377. Θάνος Γεώργιος, Δήμου
378. Θάνος Κωνσταντίνος, Αθανασίου
379. Κούσουλας Ιωάννης, Κωνσταντίνου
380. Καραχάλιος Ιωάνης, Αθανασίου
381. Καραχρήστος Παναγιώτης, Γεωργίου
382. Παναγιώτου Δημήτριος, Αθανασίου
383. Παπαστάμος Ιωάννης Ευσταθίου – Μαραγκός
384. Τζιβάρας Παναγιώτης, Γεωργίου
385. Τοπάλης Παναγιώτης, Ευσταθίου

1892
386. Αργυρίου Αργύριος,  Αθανασίου
387. Αυγέρης Ιωάννης, Αριστείδη
388. Διαμαντώνης Παναγιώτης,  Γεωργίου – Υποδηματοποιός
389. Θάνος Ιωάννης Κωνσταντίνου
390. Κατοίκος Παναγιώτης, Ιωάννου
391. Κότσιας Δημήτριος, Ιωάννου
392. Λούβρος Ιωάνης,  Θεοδώρου
393. Παναγιώτου Δημήτριος, Παναγιώτου
394. Παπαθανασίου Γεώργιος, Μιλτιάδη
395. Πλατιάς Ευστάθιος, Ιωάννουτ
396. Σταματίου Φώτης, Ιωάννου – Σιδηρουργός
397. Σπαθάρας Δήμος, Γεωργίου
398. Τσόκας Ιωάννης Μάνθου - Μαραγκός
399. Χριστόπουλος Ευθύμιος, Λάμπρου – Ιατρός
400. Παπαναστασίου Λουκάς, Αναστασίου – Θεολόγος
401. Παναγιώτου Αθανάσιος, Κωνσταντίνου

1893
402. Βαλάσκας Κωνσταντίνος, Ιωάννου
403. Βαλάσκας Γεώργιος, Ιωάννου
404. Θάνος Ευστάθιος, Γεωργίου
405. Καραχρήστος Γεώργιος, Αναστασίου
406. Καρούζος Ιωάννης, Θεοδώρου
407. Λαγός Δήμος, Αθανασίου
408. Μάνθος, Αθανάσιος, Λουκά
409. Νηστικούλης Λάμπρος, Γεωργίου
410. Παπαγεωργάκης Αθανάσιος, Δημητρίου – Μοναχός
411. Παπαστάμος Χρήστος, Ευσταθίου
412. Παπαναστασίου Δήμος, Αναστασίου
413. Ρέββας Αθανάσιος, Ευθυμίου
414. Σταματίου Αθανάσιος, Γεωργίου
415. Σκουρογιάννης Νικόλαος, Θεοδώρου
416. Τοπάλης Αθανάσιος, Γεωργίου
417. Τοπάλης Ευστάθιος, Νικολάου
418. Χριστόπουλος Παναγιώτης, Νικολάου – Φοιτητής

1894
419. Ιωάννου Ιωάννης, Αθανασίου
420. Αμπελουργός Γεώργιος, Ιωάννου
421. Αυγέρης Ευάγγελος, Παναγιώτη
422. Τζιβάρας Ιωάννης, Αθανασίου
423. Γαντζόγιας Αθανάσιος, Γεωργίου
424. Θάνος Ανδρέας, Δήμου
425. Κοπανάκης Γεώργιος, Χρήστου
426. Καραχάλιος Αθανάσιος, Αθανασίου
427. Κότσιας Νικόλαος, Λουκά
428. Καραλέτος Αδάμ, Αθανασίου
429. Κότσιας Γεώργιος, Λουκά
430. Κυρίτσης Γεώργιος, Ηλία
431. Κυρίτσης Ιωάννης, Ηλία
432. Λιάρτης Ιωάννης Κωνσταντίνου
433. Παπαθανασίου Αναστάσιος, Μιλτιάδη
434. Ρέββας Λουκάς, Ευθυμίου
435. Ανδρέου Γεώργιος, Παναγιώτη
436. Πλατής Γεώργιος, Ιωάννου

1895
437. Αλεξίου Παναγιώτης, Κωνσταντίνου
438. Βλάχος Γεώργιθος, Δήμου
439. Βαλάσκας Χρήστος, Θεοδώρου
440. Διαμαντώνης Γεώργιος, Δημητρίου
441. Θάνος Λουκάς, Αθανασίου
442. Κούσουλας Αθανάσιος, Θεοδώρου
443. Κονταξής Ευστάθιος, Ιωάννου
444. Παναγιώτου Αδάμ, Παναγιώτη
445. Παπαδήμας Αθανάσιος, Ιωάννου – Ράπτης
446. Πλατιάς Δήμος, Ιωάννου
447. Παπαθανασίου Λουκάς, Γεωργίου
448. Παπαναστασίου Ευστάθιος, Αναστασίου
449. Νικολόπουλος Χριστόφορος, Ιωάννου – Ιερομοναχός

1896
450. Αλκούσης Γεώργιος, Κωνσταντίνου
451. Αυγέρης Ευστάθιος, Αναστασίου
452. Βέλιος Στοφόρος, Θεοδώρου
453. Διαμαντώνης Ηλίας, Γεωργίου
454. Δρίβας Ιωάννης, Αλεξένδρου – Μαθητής
455. Θάνος Δήμος, Γεωργίου
456. Θάνος Χρήστος, Κωνσταντίνου
457. Θάνος Θεόδωρος, Αθανασίου
458. Κοπανάκης Ιωάννης, Κωνσταντίνου
459. Κότσιας Αθανάσιος, Λουκά
460. Μαστροκώστας Αθανάσιος, Γεωργίου
461. Νηστικούλης Κωνσταντίνος, Γεωργίου
462. Τράκας Παναγιώτης, Θεοδώρου – Μαραγκός
463. Χαλβαντζής Γώργιος, Ιωάννου

1897
464. Ιωάννου Νικόλαος, Αθανασίου
465. Αμπελουργός Δημήτριος, Ιωάννου
466. Γαντζόγιας Αγησίλαος, Γεωργίου
467. Θάνος Λουκάς, Ιωάννου
468. Καλλιμάνης Αθανάσιος, Λουκά
469. Κοντοδήμος Αλλέξιος, Γεωργίου – Σαγματοποιός
470. Μαρές Αθανάσιος, Γεωργίου
471. Μαρές Παναγιώτης, Γεωργίου
472. Παναγιώτου Θεμιστοκλής, Παναγιώτη
473. Παπαδήμας Σπύρος, Ιωάννου
474. Πλατής Θωμάς, Ιωάννου
475. Παπαστάμος Χρήστος, Νικολάου – Έμπορουπάλληλος
476. Σταματίου Λουκάς, Ιωάννου
477. Σβίγκος Θωμάς, Χαραλλάμπους – Μαθητής
478. Τσατήρας Χρήστος, Γεωργίου – Μαραγκός
479. Τσαρμακλής Αθανάσιος, Χαραλάμπους – Εμπορουπάλληλος

1898
480. Αργυρίου Νικόλαος, Αθανασίου
481. Γκόλφης Αθανάσιοπς, Ιωάννου
482. Θάνος Χρήστος, Γεωργίου
483. Θάνος Αθανάσιος, Κωνσταντίνου
484. Μουτσιανάς Αθανάσιος, Λουκά
485. Σταματίου Παναγιώτης, Ιωάννου
486. Σκουρογιάννης Γεώργιος, Ευσταθίου
487. Χρηστίδης Δημήτριος, Χρήστου
488. Χαλβαντζής Ηλίας, Ιωάννου
489. Αδαμόπουλος Γεώργιος, Λουκά – Μαθητής
490. Αυγέρης Αθανάσιος, Αριστείδη
491. Αυγέρης Γεώργιος, Ευθυμίου
492. Βλάχος Παναγιώτης, Δήμου
493. Βαλάσκας Αθανάσιος, Ιωάννου
494. Βέλιος Παναγιώτης Αθανασίου
495. Βέλιος Γεώργιος, Θεοδώρου
496. Κότσιας Δήμος, Λουκά
497. Κότσιας Κωνσταντίνος, Ιωάννου
498. Λιάκος Δήμος, Ιωάννου

1899
499. Μουλαράς Δημήτριος, Επαμεινώνδα
500. Μαστροκώστας Κωνσταντίνος, βαρβ
501. Τζιβάρας Χριστόφορος, Αθανασίου
502. Παναγιώτου Αθανάσιος, Παναγιώτη – Μαθητής
503. Παναγιώτου Γεώργιος, Αθανασίου
504. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Δημητρίου
505. Παπαστάμος Αθανάσιος, Νικολάου
506. Σιάκλας Ευστάθιος, Γεωργίου
507. Τσατήρας Θεμιστοκλής, Χρήστου
508. Τσαρμακλής Ευστάθιος, Χαραλάμπους
509. Τοπάλης Δημήτριος, Γεωργίου
510. Θάνος Ιωάννης, Ευσταθίου – Μαθητής

1900
511. Αυγέρης Φώτης, Αναστασίου
512. Αυγέρης Ιωάννης, Αναστασίου
513. Γαντζόγιας Αθανάσιος, Κωνσταντίνου
514. Γκόλφης Ιωάννης, Αθανασίου
515. Δρίβας Σωτήριος, Αλεξάνδρου
516. Θάνος Κωνσταντίνος, Θεοδώρου
517. Καραλέτος Αργύριος, Αθανασίου
518. Καλλιμάνης Γεώργιος, Λουκά
519. Κυρίτσης Αθανάσιος, Ηλίας
520. Μαράζας Ιωάννης, Γεωρίου
521. Σκουρογιάννης Ιωάννης, Ευσταθίου
522. Διαμαντώνης Χρήστος, Γεωργίου
523. Καρούζος Χρήστος. Ιωάννη


1901
524. Αμπελουργός Αργύριος, Ιωάννου
525. Ανάγνου Γεώργιος, Ευσταθίου
526. Ανδρέου Λουκάς, Παναγιώτη
527. Αλεξίου Ιωάννης, Κωνσταντίνου
528. Βελέντζας Γεώργιος, Χρήστου
529. Θάνος Γεώργιος, Κωνσταντίνου
530. Κολοκύθας Χρήστος, Λουκά
531. Κοπανάκης Χρήστος, Κωνσταντίνου
532. Καλλιμάνης Θεόδωρος, Λουκά
533. Ματαράς Γεώργιος, Νικολάου
534. Παπαθανασίου Χρήστος, Μιλτιάδη
535. Παπαναστασίου Ηλίας, Αναστασίου
536. Σβίγγος Χρήστος, Θωμά
537. Σπαθάρας Θεμιστοκλής, Γεωργίου
538. Τσαρμακλής Γεώργιος, Θεοδώρου
539. Τράγος, Ευστάθιος, Λουκά
540. Τράγος Ηλίας, Λουκά
541. Χρήστου Γεώργιος, Νικολάου
542. Χαλβαντζής Αριστείδης, Ιωάννου
1902
543. Ιωάννου Αναστάσιος, Αθανασίου
544. Βέλιος Ιωάννης, Γεωργίου
545. Κούσουλας Χρήστος, Λουκά
546. Κονταξής Ιωάννης, Δημητρίου
547. Κοντοδήμος Δήμος, Γεωργίου
548. Τζιβάρας Λουκάς,  Ιωάννου
549. Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παναγιώτη
550. Παναγιώτου Ιωάννης, Κωνσταντίνου
551. Παναγιώτου Αθανάσιος, Αλεξάνδρου
552. Πλατιάς Δήμος, Αθανασίου
553. Σουραβλής Δήμος, Γεωργίου
554. Τοπάλης Κωνσταντίνος, Αθανασίου
555. Τράκας Κωνσταντίνος, Κομνά
556. Μαστροκώστας Ιωάννης, Κωνσταντίνου
557. Θάνος Δήμος, Γεωργίου
1903
558. Αλκούσης Αθανάσιος, Κωνσταντίνου
559. Αυγέρης Γεώργιος, Αναστασίου
560. Βέλιος Δημήτριος, Θεοδώρου
561. Δρίβας Παναγιώτης, Θεμιστοκλή
562. Θάνος Αναστάσιος, Κωνσταντίνου
563. Μουλαράς Ιωάννης, Επαμεινώνδα
564. Πλατιάς Ευάγγελος, Ιωάννου
565. Τοπάλης Ιωάννης, Αθανασίου
566. Τοπάλης Κωνσταντίνος, Λουκά
1904
567. Αδαμόπουλος Ιωάννης, Λουκά
568. Ανάγνου Κωνσταντίνος, Λουκά
569. Αμπελουργός Κωνσταντίνος, Ιωάννου
570. Γεωργούσης Θεόδωρος, Χρήστου
571. Θάνος Ιωάννης, Γεωργίου
572. Κολοκύθας Θεόδωρος, Λουκά
573. Καλλιμάνης Ευστάθιος, Λουκά
574. Κατσαρός Λουκάς, Γεωργίου
575. Λαγός Ευάγγελος, Αθανασίου
576. Μαστροκώστας Νικόλαος, Κωνσταντίνου
577. Μαστροκώστας Λουκάς, Γεωργίου
578. Νικολόπουλος Ιωάννης, Χρήστου
579. Παναγιώτου Ευθύμιος, Παναγιώτη
580. Παναγιώτου Παναγιώτης, Αθιανασίου
581. Αδρύμης Ιωάννης, Γεωργίου
582. Παπαργυρόπουλος Γεώργιος, Γεωργίου
583. Ιωάννου Θεόδωρος, Αθανασίου
584. Παπαναστασίου Κωνσταντίνος, Αναστασίου
585. Σταματίου Δημήτριος, Κωνσταντίνου
586. Τσατήρας Αδάμ, Γεωργίου
587. Χρήστου Χρήστος, Νικολάου
1905
588. Αναστασίου Αναστάσιος, Ευαγγέλου
589. Αυγέρης Ιωάννης, Ευθυμίου
590. Γεωργούσης Ευστάθιος, Γεωργίου
591. Δεληγιάννης Θεόδωρος, Λουκά
592. Δεληγιάννης Γεώργιος, Κωνσταντίνου
593. Θάνος Ευστάθιος, Δημητρίου
594. Καραχάλιος Ιωάννης, Ευσταθίου
595. Λαγός Γεώργιος, Ιωάννου
596. Λιάρτης Γεώργιος, Κωνσταντίνου
597. Λιάρτης Γεώργιος, Ευσταθίου
598. Μαστροκώστας Ανδρέας, Κωνσταντίνου
599. Μαρές Λουκάς, Γεωργίου
600. Τζιβάρας Γεώργιος, Αθανασίου
601. Πλατής Γεώργιος, Δημητρίου
602. Παπαθανασίου Ιωάννης, Μιλτιάδη
603. Σουραβλής Αθανάσιος, Παναγιώτη
604. Τσαρμακλής Χρήστος, Χαραλάμπους
1906
605. Αμπελουργός Γεώργιος, Λουκά
606. Αντωνίου Ιωάννης, Χαραλάμπους
607. Διαμαντώνης Ευστάθιος, Γεωργίου
608. Κολοκύθας Αθανάσιος, Ιωάννου
609. Μαράζας Αθανάσιος, Γεωργίου
610. Παναγιώτου Δημήτριος, Χρήστου
611. Παναγιώτου Δημήτριος, Γεωργίου
612. Παναγιώτου Ιωάννης, Αθανασίου
613. Αδρύμης Γεώργιος, Δημητρίου
614. Παπαστάμος Γεώργιος, Νικολάου
615. Πλατιάς Δήμος, Χαραλάμπους
616. Κότσιας Ιωάννης, Τριανταφύλλου
617. Ρέβας Ιωάννης, Ευθυμίου
618. Στύλιας Λουκάς, Ιωάννου
619. Τσαρμακλής Λουκάς, Αθανασίου
620. Βαλάσκας Ιωάννης, Φώτη
621. Μουλαράς Δημήτριος, Γεωργίου
622. Κονταξής Θεόδωρος, Γεωργίου
623. Τσαρμακλής Ιωάννης, Γεωργίου
1907
624. Κοπανάκης Ηλίας, Γεωργίου
625. Κούσουλας Κωνσταντίνος, Γεωργίου
626. Καλλιμάνης Αθανάσιος, Δημητρίου
627. Καλλιμάνης Ιωάννης, Λουκά
628. Κοντοδήμος Αθανάσιος, Γεωργίου
629. Λιάμτσιας Αθανάσιος, Λουκά
630. Μανέτας Ευστάθιος, Ιωάννου
631. Γκόλφης Παναγιώτης,Αθανασίου
632. Δεληγιάννης Λουκάς, Ιωάννου
633. Θάνος Ευστάθιος, Λουκά
634. Θάνος Παναγιώτης, Θεοδώρου
635. Ντόρμας Λουκάς, Αθανασίου
636. Αδρύμης Αθανάσιος, Γεωργίου
637. Παπαθανασίου Ιωάννης, Αθανασίου
638. Πλκατιάς Αθανάσιος, Ιωάννου
639. Σβίγκος Κωνσταντίνος, Αθανασίου
640. Τσαρμακλής Ευθύμιος, Γεωργίου
641. Χαλβαντζής Παναγιώτης, Ιωάννου
642. Παπαναστασίου Αθανάσιος, Αναστασίου
 Γεώργιος, Ιωάννου

1908
643. Αδαμόπουλος Γεώργιος, Αθανασίου
644. Αντωνίου Νικόλαος, Χαραλάμπους
645. Βλάχος Δημήτριος, Αθανaσίου
646. Βάχος Αθανάσιος, Δήμου
647. Βοριάς Δημήτριος, Αθανασίου
648. Γεωργούσης Ιωάννης, Χρήστου
649. Γεωργούσης Ιωάννης, Γεωργίου
650. Γεωργούσης Κωνσταντίνος, Γεωργίου
651. Δεληγιάννης Δήμος, Λουκά
652. Κούσουλας Ευστάθιος, Γεωργίου
653. Κούσουλας Γεώργιος, Ευθυμίου
654. Μαρές Ηλίας, Γωργίου
655. Τζιβάρας Δημήτριος, Χρήστου
656. Παναγιώτου Ιωάννης, Χρήστου
657. Πλατιάς Δημήτριος, Αθανασίου
658. Παναγιωτής Νικόλαος, Γεωργίου
659. Ρέβας Κωνσταντίνος, Ευθυμίου
660. Τσαρμακλής Αθανάσιος, Θεοδώρου
661. Χρήστου Δημήτριος, Χαραλάμπους
662. Μαστροκώστας Γεώργιος, Κωνσταντίνου
663. Τράκας Θεόδωρος, Κομνά
664. Γλυμεντζής Κώστας, Δήμου

1909
665. Αμπελουργός Γεώργιος, Κωνσταντίνου
666. Αμπελουργός Ηλίας, Ιωάννου
667. Αυγέρης Ιωάννης,. Δημητρίου
668. Αυγέρης Αθανάσιος, Αναστασίου
669. Αυγέρης Κωνσταντίνος, Αναστασίου
670. Ιωάννου Ιωάννης, Παναγιώτου
671. Κούσουλας Θεόδωρος, Λουκά
672. Κούσουλας Θεόδωρος, Γεωργίου
673. Κυρίτσης Λουκά, Γεωργίου
674. Μουτσιανάς Λουκάς, Χρήστου
675. Μαρές Γεώργιος, Κωνσταντίνου
676. Μάρος Χρήστος, Ιωάννου
677. Νικολόπουλος Xαράλαμπος, Χρήστου
678. Αδρύμης Σπύρος, Γεωργίου
679. Σβίγκος Αδάμ, Χαραλάμπους
680. Μαράζας Αθανάσιος, Γεωργίου

1910
681. Αδαμόπουλος Ιωάννης, Γεωργίου
682. Ανδρέου Γεώργιος, Ανδρέα
683. Βελής Νικόλαος, Αθανασίου
684. Γκόλφης Παναγιώτης, Χρήστου
685. Γλυμεντζής Κωνσταντίνος, Νικολάου
686. Δεληγιάννης Ιωάννης, Ανδρέα
687. Δεληγιάννης Θεόδωρος, Ιωάννου
688. Διαμαντώνης Ευστάθιος, Παναγιώτη
689. Κολοκύθας Αθανάσιος, Λουκά
690. Κολοκύθας Χρήστος, Ιωάννου
691. Καλλιμάνης Αθανάσιος, Κωνσταντίνου
692. Καλλιμάνης Παναγιώτης, Λουκά
693. Καρούζος Ευθύμιος, Αργύρη
694. Καρούζος Παναγιώτης, Ιωάννου
695. Λαγός Παναγιώτης, Ιωάννου
696. Μαστροκώστας Σωτήριος, Γεωργίου
697. Μανέτας Γεώργιος, Ιωάννου
698. Μανέτας Ευστάθιος, Νικολάου
699. Μάρος Χαράλαμπος, Δημητρίου
700. Νταούτης Ιωάννης, Γεωργίου
701. Τζιβάρας Αθανάσιος, Χρήστου
702. Παναγιώτου Ιωάννης, Παναγιώτη
703. Παπαθανασίου Ιωάννης, Χρήστου
704. Πλατιάς Ηλίας, Ιωάννου
705. Τσαρμακλής Ιωάννης, Χαραλάμπους
706. Τοπάλης Θεόδωρος, Λουκά
707. Συκάς Παναγιώτης, Ευσταθίου
708. Παπαναγιώτου Ιωάννης, Παναγιώτη

1911
709. Αδαμόπουλος Αλέξανδρος, Αθανασίου
710. Βλάχος Γεώργιος, Αθανασίου
711. Βελέντζας Δημήτριος, Χρήστου
712. Γεωργούσης Λουκάς, Χρήστου
713. Γεωργούσης Χρήστος, Θεοδώρου
714. Θάνος Χρήστος, Θεοδώρου
715. Καραχάλιος Αναστάσιος, Ευσταθίου
716. Κότσιας Ηλίας, Αλεξίου
717. Καρούζος Αθανάσιος, Αργύρη
718. Κατσαρός Ιωάννης, Γεωργίου
719. Μουλαράς Αργύριος, Γεωργίου
720. Μάρος Χαράλαμπος, Ιωάννου
721. Τζιβάρας Αθανάσιος, Λουκά
722. Τοπάλης Χρήστος, Αθανασίου
723. Τοπάλης Κωνσταντίνος, Γεωργίου
724. Βαλάσκας Δημήτριος, Φώτη
725. Καρανικόλας Νικόλαος, Λουκά

1912
726. Ανάγνου Ευστάθιος, Χρήστου
727. Δεληγιάννης Νικόλαος, Λουκά
728. Ιωάννου Μάνθος, Παναγιώτη
729. Κούσουλας Ιωάννης, Αθανασίου
730. Καραχρήστος Χρήστος, Ιωάννου
731. Λιάρτης Παναγιώτης, Αθανασίου
732. Λιάκος Κωνσταντίνος, Ιωάννου
733. Μαρές Ιωάννης, Γεωργίου
734. Νταούτης Αθανάσιος, Παναγιώτη
735. Τζιβάρας Παναγιώτης, Αθανασίου
736. Πιπέρας Ευστάθιος, Αθανασίου
737. Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Αθανασίου
738. Παναγιωτής Παναγιώτης, Γεωργίου
739. Ρίζος Παναγιώτης, Λουκά
740. Σταματίου Φώτης, Κωνσταντίνου
741. Σκουρογιάννης Ιωάννης, Κωνσταντίνου
742. Τσαρμακλής Ευστάθιος, Αθανασίου
743. Τζιφόρος Νικόλαος, Μιχαήλ
744. Σταματίου Φώτης, Αθανασίου
1913
745. Ανάγνου Ευστάθιος, Νικολάου
746. Ανάγνου Δημήτριος, Νικολάου
747. Αυγέρης Αθανάσιος, Πανάγου
748. Βέλιος Στοφόρος, Γεωργίου
749. Γεωργούσης Ιωάννης, Γεωργίου
750. Γλυμεντζής Αθανάσιος, Δήμου
751. Δεληγιάννης Ταξιάρχης, Ιωάννου
752. Θάνος Δήμος, Γεωργίου
753. Θάνος Χαράλαμπος, Γεωργίου
754. Καρούζος Αδάμ, Ιωάννου
755. Κυρίτσης Ιωάννης Νικολάου
756. Λιάμτσιας Ηλίας, Λουκά
757. Τζιβάρας Αθανάσιος, Παναγιώτου
758. Πλατιάς Αναστάσιος, Λουκά
759. Πλατιάς Κωνσταντίνος, Αθανασίου
760. Τσατήρας Χρήστος, Αδάμ
761. Τσόκας Κωνσταντίνος, Αθανασίου
762. Τυροβόλης Νικόλαος, Ιωάννου
763. Χαρβάτος Λουκάς Αθανασίου

Ο Ιερεύς                                         Η Επιτροπή
Θ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΣ     Λ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
                                           ΑΘΑΝ. Κ. ΣΒΙΓΚΟΣ
                                           Θ. ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

1914
764. Βελέντζας Ιωάννης, Χρήστου
765. Τσιπούγιας Ιωάννης, Λουκά
766. Μστροκώστας Δήμος, Κωνσταντίνου
767. Γεωργούσης Ιωάννης, Αθανασίου
768. Τζιφόρος Χρήστος, Μιχαήλ
769. Τσατήρας Δημήτριος, Αθανασίου
770. Χρηστίδης Γεώργιος, Χρήστου
771. Μολιώτης Ιωάννης, Νικολάου
772. Ανάγνου Ιωάννης, Λουκά
773. Πλατιάς Ιωάννης, Αθανασίου
774. Παπαγεωργίου Χρήστος, Ιωάννου
775. Ανάγνου Ιωάννης, Χρήστου
776. Μανέτας Ευστάθιος, Γεωργίου
777. Πλατιάς Ηλίας , Ευσταθίου
778. Μαράζας Ιωάννης, Λουκά
779. Βλάχος Κωνσταντίνος, Αθανασίου
780. Διαμαντώνης Νικόλαος, Παναγιώτη
781. Καλλιμάνης Γεώργιος, Δημητρίου
782. Τοπάλης Σπύρος, Αθανασίου
783. Αυγέρης Αθανάσιος, Ιωλάννου
784. Γεωργούσης Ευθύμιος, Κωνσταντίνου
785. Καραχρήστος Δήμος, Ιωάννου
786. Σταματίου Παναγιώτης, Σταμάτη
787. Ρέβας Ευστάθιος Ευθυμίου
788. Βελής Παναγιώτης, Αθανασίου
789. Δρίβας Παναγιώτης, Γεωργίου
790. Δεληγιάννης Παναγιώτης, Παναγιώτη
791. Πλατιάς Κωνσταντίνος, Δημητρίου
792. Γλυμεντζής Ιωάννης, Δήμου
793. Δρίβας Αθανάσιος, Ιωάννου
794. Παπαθανασίου Δημήτριος, Αθανασίου
795. Κούσουλας Παναγιώτης, Δημητρίου
796. Καραχρήστος Γεώργιος, Λουκά
797. Αδαμάκος Γεώργιος, Παναγιώτη
798. Κότσιας Λουκάς, Αλεξίου
799. Τσόκας Δήμος, Αθανασίου
800. Τζιβάρας Θεόδωρος, Γεωργίου
801. Τζιβάρας Αναστάσιος, Παναγιώτη
802. Τσόγκας ή Αυγέρης Κωνσταντίνος, Πανάγου
803. Θάνος Αθανάσιος, Γεωργίου
804. Ντόρμας Ιωάννης, Αθανασίου
805. Στύλιας Λουκάς, Αθυανασίου
806. Κορτσέλης Χρήστος, Θεοδώρου
807. Βλάχος Αριστείδης, Δήμου
808. Τοπάλης Δημήτριος, Λουκά
809. Σβίγκος Θεόδωρος, Αθανασίου
810. Λαγός Ευάγγελος, Ιωάννου
811. Βαλάσκας Ιωάννης, Αλεξίου
812. Βαλάσκας Αθανάσιος, Νικολάου
813. Κολοκύθας Λουκάς, Γεωργίου
814. Μουτσιανάς Αθανάσιος, Χρήστου
815. Παναγιωτής Νικόλαος, Χρήστου

1916
816. Κατοίκος Ευστάθιος, Γεωργίου
817. Παπαναγιώτου Θεόδωρος, Παναγιώτη
818. Αργυρίου Αθανάσιος, Λουκά
819. Τζιβάρας Ιωάννης, Αθανασίου
820. Καρούλας Γεώργιος, Λουκά
821. Δαούτης Λουκάς, Γεωργίου
822. Μάρος Δήμος, Ιωάννη
823. Μανέτας Ιωάννης, Νικολάου
824. Φώτης ή Σταματίου Ιωάννης, Κώστα
825. Γεωργούσης Γεώργιος, Κωνσταντίνου
826. Κασαβέτης Ιωάννης, Γεωργίου
827. Θάνος ή Συρτούκος Αθανάσιος, Δημητρίου
828. Παπαθανασίου Κομνάς, Χρήστου
829. Πλατιάς Λουκάς, Αθανασίου
830. Πλατιάς Κωνσταντίνος, Ευσταθίου
831. Μανέτας Αθανάσιος, Γεωργίοθυ
832. Σκουρογιάννης Γεώργιος, Κωνσταντίνου
833. Θάνος ή Μάγος Δημήτριος, Λουκά


                                                              
Στο τέλος υπάρχει και το υπόμνημα του τότε Ληξίαρχου Γ. Βλάχου....

1917
834. Στύλιας Γεώργιος, Αθανασίου
835. Βλάχος Γεώργιος, Δήμου
836. Μαράζας Θεόδωρος, Λουκά
837. Παπαθανασίου Μιλτιάδης, Αθανασίου
838. Νικολόπουλος Νικόλαος, Γεωργίου
839. Βαλάσκας Αθανάσιος
840. Καραχάλιος Ευθύμιος, Ευσταθίου
841. Γεωργούσης Θεόδωρος, Γεωργίου
842. Τσαρμακλής Αθανάσιος, Γεωργίου
843. Σβίγκος Αδάμ, Αθανασίου
844. Παπαργυρόπουλος Θεόδωρος, Χρήστου
845. Αυγέρης Γεώργιος, Ιωάννη
846. Κορτσέλης Μάνθος, Θεοδώρου
847. Παπαστάμος Ευστάθιος, Ιωάννου
848. Κατοίκος Ιωάννης, Δημητρίου
849. Γαντζόγιας Ιωάννης, Κωνσταντίνου
850. Καραχάλιος Αθανάσιος, Ιωάννου
851. Αδαμάκος Ιωάννης, Γεωργίου
852. Θάνος Δημήτριος, Ιωάννου
853. Μανέτας Λουκάς, Ιωάννη
854. Κονταξής Θεόδωρος, Ιωάννου
855. Πλατιάς Ηλίας, Δημητρίου
856. Πάντος Παναγιώτης, Χρήστου
857. Βαλάσκας Ιωάννης, Κωνσταντίνου
858. Δεληγιάννης Ιωάννης, Κωνσταντίνου
859. Βαλάσκας Αθανάσιος, Γεωργίου
860. Κούσουλας Παναγιώτης, Γεωργίου

1918
861. Βελέντζας Γεώργιος, Κωνσταντίνου
862. Μολιώτης Δήμος, Νικολάου
863. Τζιβάρας Ιωάννης, Παναγιώτη
864. Λαγός Αθανάσιος, Ιωάννου
865. Θάνος Ευστάθιος, Ιωάννου
866. Χαρβάτος Ηλίας, Αθανασίου
867. Βέλιος Λουκάς, Γεωργίου
868. Καλλιμάνης Λουκάς, Δημητρίου
869. Παναγιωτής Ιωάννης, Χρήστου
870. Λιάρτης Κωνσταντίνος, Αθανασίου
871. Πάλλας Παναγιώτης, Δήμου
872. Κότσιας Λουκάς, Νικολάου
873. Γεωργούσης Ιωάννηγς, Κωνσταντίνου
874. Θάνος Κωνσταντίνος, Ιωάννου
875. Ρίζος Δημήτριος, Λουκά
876. Καρούλας Ιωάννης, Λουκά
877. Θάνος ή Συρτούκος Θεόδωρος, Δημητρίου
878. Πάντος Γεώργιος, Χρήστου
879. Δρίβας Παναγιώτης, Γεωργίου
880. Καρανικόλας Νικόλαος, Λουκά
881. Μανέτας Λουκάς, Νικολάου
882. Τζιβάρας Ιωάννης, Λουκά
883. Κασαβέτης Βασίλειος, Γεωργίου
884. Μουλαράς Αθανάσιος, Γεωργίου
885. Κούσουλας Κωνσταντίνος, Δημητρίου

1919
886. Ανάγνου Κωνσταντίνος, Χρήστου
887. Βελής Αριστείδης, Αθανασίου
888. Γεωργούσης Ιωάννης, Γεωργίου
889. Γλυμεντζής Λουκάς, Δήμου
890. Δρίβας Παναγιώτης, Νικολάου
891. Διαμαντώνης Ιωάννης, Παναγιώτη
892. Θάνος Αθανάσιος, Γεωργίου
893. Κατοίκος Ευστάθιος, Δημητρίου
894. Καλλιμάνης Γεώργιος, Κωνσταντίνου
895. Καραχρήστος Κωνσταντίνος, Παναγιώτη
896. Κοπανάκης Αθανάσιος, Γεωργίου
897. Κούσουλας Ιωάννης, Γεωργίου
898. Λιάκος Θεόδωρος, Ιωάννη
899. Παπαργυρόπουλος Αθανάσιος, Αργυρίου
900. Πλατιάς Ιωάννης, Ευσταθίου
901. Πλατιάς Νικόλαος, Δημητρίου
902. Πιταούλης Δημήτριος, Κωνσταντίνου
903. Σταματίου Σταμάτης, Σταμάτη
904. Τσόκας Μάνθος, Αριστείδη
905. Θάνος ή Συρτούκος Παναγιώτης, Ιωάννου

Ο Πρόεδρος                                       Τα μέλη
ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΟΣ                  ΙΩΑΝ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
20-2-1920                         ΑΘΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Εφημέριος
ΘΕΟΔ. ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

1920
906. Βαλάσκας Ιωάννης, Νικολάου
907. Βαλάσκας Κώστας, Γεωργίου
908. Βλάχος Ασημάκης, Κωνσταντίνου
909. Γεωργούσης Ιωάννης, Αθανασίου
910. Γαντζόγιας Ευστάθιος, Κωνσταντίνου
911. Δεληγιάννης Χαράλαμπος, Ανδρέα
912. Διαμαντώνης Μιχαήλ, Γεωργίου
913. Θάνος Κωνσταντίνος, Ευσταθίου
914. Κορτσέλης Χρήστος, Ιωάννη
915. Καραχρήστος Γεώργιος, Αθανασίου
916. Καραχάλιος Γεώργιος, Ιωάννου
917. Κότσιας Λουκάς, Γεωργίου
918. Λιάρτης Νικόλαος, Αθανασίου
919. Παπαθανασίου Γεώργιος, Αθανασίου
920. Παπαγεωργίου Δημήτριος, παναγιώτη
921. Ρίζος Ευστάθιος, Παναγιώτη
922. Σοφιανός Νικόλαος, Δημητρίου
923. Σβίγκος Λάμπρος, Αθανασίου
924. Τσόκας Μάνθος, Κωνσταντίνου

1921
925. Παπαργυρόπουλος Ευστάθιος, Χρήστου
926. Κρανιάς Νικόλαος, Ευαγγέλου
927. Αδαμόπουλος Χρήστος, Νικολάου
928. Αργυρίου Αθανάσιος, Αργύρη
929. Παπαστάμος Χαράλαμπος, Ιωάννου
930. Ρέβας Ευθύμιθος, Λουκά
931. Βαλάσκας Ιωάννης, Αλεξίου
932. Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Αθανασίου
933. Τζιβάρας Δημήτριος, Παναγιώτου
934. Θάνος Λουκάς, Ιωάννου
935. Παπαναστασίου Κωνσταντίνος, Δήμου
936. Κούσουλας Κωνσταντίνος, Ιωάννου
937. Λαγός Παναγιώτης, Δήμου
938. Ανάγνος Αναστάσιος, Χρήστου
939. Κούσουλας Λουκάς, Δημητρίου
940. Κυρίτσης Σωτήριος, Γεωργίου
941. Καραχρήστος Δημήτριιος, Παναγιώτη
942. Αμπελουργός Ιωάννης, Γεωργίου
943. Αυγέρης Γεώργιος, Παναγιώτη

26 Ιανουαρίου 1922
Ο Πρόεδρος   Ο Εφημέριος      Τα μέλη
Γ. ΔΡΙΒΑΣ      Π. ΠΛΑΤΙΑΣ       ΙΩΑΝ. ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
                                               ΝΙΚ. ΑΝΑΓΝΟΣ

Κοινότης Πολυδρόσου
Νομού Φθιωτιδο-Φωκίδος
Επαρχίας Παρνασσίδος
Ακριβές αντίγραφο
Εκ παλαιού Γενικού Μητρώου από το οποίο είναι αδύνατον να ευρεθή άλλο Μητρώον Γενικόν πλην του Μητρώου αρρένων και έχουν σταλή αντίγραφα   στην Νομαρχίαν Φθιωτιδο-Φωκίδος εις Λαμίαν που μπορείτε να ζητήσετε ότι άλλο. Όλα τα Ληξιαρχικά βιβλία φυλάσονται καλώς.-
Εν Πολυδρόσω  15 Μαρτίου 1942
Ο Ληξίαρχος της Κοινότητος

                   Γ. ΒΛΑΧΟΣ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου