ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Προμήθεια σκυροδέματος και ασφάλτου στις ΔΕ Γραβιάς, Παρνασσού και Καλλιέων

Με απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε προμήθεια σκυροδέματος και ασφάλτου για τις ΔΕ Γραβιάς , Παρνασσού και Καλλιέων.
Ελπίζουμε οι προμήθειες αυτές να χρησιμοποιηθούν για να κλείσουν κάποιες λακούβες.
Οι αποφάσεις:.....

1. Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Είκοσι Τρείς Χιλ. Εννιακόσια Ενενήντα Εννέα κόμμα Ογδόντα Εννέα Ευρώ (23.999,89 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-6662.002, οικονομικού έτους 2018 για Προμήθεια σκυροδέματος για τις Δ.Ε. Γραβιάς, Παρνασσού και Καλλιέων.

2. Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Πέντε Χιλ. Ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-6662.019, οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (ΣΑΤΑ 2018)

3. Εγκρίνουμε τη δαπάνη, δεσμεύουμε και διαθέτουμε πίστωση ύψους Πέντε Χιλ. Ευρώ (5.000,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προυπολογισμού Εξόδων του ΚΑ 30-6662.020, οικονομικού έτους 2018 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ 2018)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ