Προσφατες Αναρτησεις

Translate

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 27 Ιουνίου με 32 θέματα


Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 27  Ιουνίου   2018,  την  Τετάρτη   και ώρα  18.30΄ με θέματα:...

1. Έγκριση τροποποίησης (4η) Τεχνικού Προγράμματος (Εισάγεται από Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ.Προγρ/σμού).
2. Επικαιροποίηση και Εφαρμογή του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας, στο πλαίσιο της Διαχειριστικής Ικανότητας Δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 (2η έκδοση)
(Εισάγεται από Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & Αυτοτελών Προγραμμάτων, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ.Προγρ/σμού).
3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΔΕ του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών (Εισάγεται από Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Νίκη Μαντζίνου, αν. προϊσταμένη Τμ.Προγρ/σμού).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2018. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
5. Διαγραφές οφειλών από εισφορές σε χρήμα, λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου της ΔΕ Ιτέας. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
6. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).
7. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
8. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 15/2018 μελέτης του έργου με τίτλο «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
9. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 14/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
10. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 19/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
11. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 26/2017 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ- Α ΦΑΣΗ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
12. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 16/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
13. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 17/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
14. Έγκριση και παραλαβή της υπ΄ αριθ. 18/2018 ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ Ι.ΜΑΜΟΥΡΗ Τ.Κ. ΓΡΑΒΙΑΣ» και τρόπος υλοποίησης αυτού. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΣΦΙΝΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
16. Εξέταση της από 7-6-2018 ένστασης του αναδόχου, κ. Μοσχοβίτη Παναγιώτη ΕΔΕ κατά του από 24-5-2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
17. Εξέταση της από 13-6-2018 ένστασης της εταιρείας ALPHADELTA CONSTRUCTIONS ATE, αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΔΕΣΦΙΝΑΣ», κατά της αριθ. πρωτ. 9584/25.5.2018 πράξης του Δήμου Δελφών περί έγκρισης της 5ης Εντολής Πληρωμής του ως άνω έργου. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών (7η) του υποέργου 1 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΡΡΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΡΡΑΣ– ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ». (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
19. Έγκριση μελέτης «Τεχνικών προδιαγραφών» της προμήθειας «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ» και καθορισμός τρόπου υλοποίησης αυτής. (Εισηγήτρια: κ. Ασπασία Ράλλιου, αν. προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.).
20. Καθορισμός διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Άμφισσας σχολ. περιόδου 2018-2019. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Ανδρώνος, αν. προϊστάμενος Τμ. Προμηθειών).
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση του εορτασμού της «Σπηλιάς της Στρώμης – Σπήλαιο Εθνικής Αντίστασης» την 1η Ιουλίου 2018 στη ΔΕ Καλλιέων.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πολιτιστική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Οικία Σικελιανού στη Τοπική Κοινότητα Δελφών.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις δράσεις της «Καλοκαιρινής Εκστρατείας Ανάγνωσης & Δημιουργικότητας 2018» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Άμφισσας.
(Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Δ.Κ. Γραβιάς. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Βασιλειάδου, αν. προϊσταμένη του
Αυτ/λούς Τμ. Παιδείας-Διά Βίου Μάθησης).
25. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων για την απόδοση των Τελών Παρεπιδημούντων και επί των Ακαθαρίστων Εσόδων. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
26. Κατάρτιση όρων απευθείας συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Δροσοχωρίου μετά από δύο άγονες δημοπρατήσεις. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
27. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Διονύσιος Μπουλούτας, ΔΣ. και Πρόεδρος ΔΕΥΑ).
28. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
29. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
30. Αντικατάσταση της Προέδρου στην Επιτροπή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ιτέας. (Εισηγητής: : κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).
31. Αντικατάσταση της Προέδρου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
32. Ορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αποζημίωσης μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου σύμφωνα με το Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107/31.07.2017) και την ΚΥΑ 11836/2018 (ΦΕΚ Β΄ 1417/25.4.2018). (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου – Ρομβοτσάνου, Πρόεδρος Δ.Σ.).
Η  Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου 
  ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΣΑΝΟΥ - ΡΟΜΒΟΤΣΑΝΟΥ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.