Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας, στις 14 Δεκεμβρίου

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας στις 14 Δεκεμβρίου 2017 την Πέμπτη στις 18:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:.....


1) Περί έγκρισης τριμηνιαίας έκθεσης για την κατάσταση εσόδων και εξόδων προϋπ/σμού του Δήμου για το Γ΄τρίμηνο 2017. Εισηγήτρια Α. Στιβακτή
2) Περί καθορισμού συνδρομής συμμετεχόντων στα προγράμματα άθλησης για όλους περιόδου 2017-2018. Εισηγητής Α. Παπακούσουλας
3) Περί ανανέωσης σύμβασης γραφείου ΟΑΕΔ. Εισηγητής Ζ. Λαπατσάνης
4) Περί απόδοσης ποσού  Δ΄κατανομής 2017 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων του Δήμου. Εισηγητής Α. Βαφειάς
5) Περί ανασυγκρότησης Δ. Σ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. Εισηγητής Α. Βαφειάς
6) Περί αιτήσεων πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων ΙΕΚ. Εισηγητής Δήμαρχος
7) Περί έγκρισης 5ου (τελικού) Α. Π. Ε. του 3ου υποέργου ΄ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ¨ της πράξης ¨ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΤΙΘΟΡΕΑΣ¨ . Εισηγητής Ε. Καρούμπης
8) Περί συγκρότησης Επιτροπής Οριστικής και Προσωρινής Παραλαβής του έργου ¨ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ ¨. Εισηγητής Ε. Καρούμπης
9) Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε του έργου ¨ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ¨. Εισηγητής  Ε. Καρούμπης
10) Περί κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ. έτους 2018. Εισηγητής Δήμαρχος          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                 Μπεκιάρης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου