Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας6η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2017, του Συμβουλίου 
της Δημοτικής Κοινότητας Αμφίκλειας,....
 στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Καταστήματος Αμφίκλειας (Πλατεία Παρνασσού) 
στις 26 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 
με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑ  1 :     ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ Σ και Μ ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ Ο.Ε
Εισηγητής : Λουκάς Κόλλιας.

                  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α Μ Φ Ι Κ Λ Ε Ι Α Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΛΟΥΚΑΣ  ΚΟΛΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου