ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤHΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) ΠΑΡΝΑΣΣΟΎ , της Π.Ε. Φωκίδας

Η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Δελφών ως αρχή σχεδιασμού για τη ΣΜΠΕ
 της μελέτης «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ /ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5.9.06(ΦΕΚ 1225Β):....


 α. Ανακοινώνει ότι τόσο η ίδια όσο και το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ανωτέρω σχεδίου , προκειμένου να
ενημερωθεί το κοινό.
 β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση
επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του προς την ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 – ΑΘΗΝΑ
 Ταχ. Κώδικας : 11 473 ΑΘΗΝΑ,
 μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.
 Η ΣΜΠΕ βρίσκεται επίσης αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Δελφών
 www.dimosdelfon.gr

 Στοιχεία Επικοινωνίας της αρχής σχεδιασμού.
Ταχ. Δ/νση : Γιδογιάννου 31 και Κόντου – ΑΜΦΙΣΣΑ Δήμου Δελφών
Ταχ. Κώδικας : 331 00
Αρμόδιος Υπάλληλος : Θ.Καραπανάγου
Τηλέφωνο : 2265 350 581
FΑΧ : 2265 0 22354
e mail: d.poleodomias@0585. syzefxis.gov.gr

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΠΑΚΑΣ
 Πολιτικός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ