Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ: Συγχαρητήρια επιστολή Αντιπεριφερειάρχη Φθιώτιδας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
 Προς: Το ∆ηµοτικό Σχολείο Αµφίκλειας
 Με ιδιαίτερη χαρά ̟πληροφορήθηκα για τη διάκριση....
̟που α̟πέσ̟πασε το σχολείο σας µε τη συµµετοχή του στον 3ο ∆ιεθνή Μαθητικό ∆ιαγωνισµό µε τίτλο 
« Το σχολείο µας .Το σχολείο ̟που ζήσαµε. Το σχολείο ̟που ονειρευόµαστε» 
Θα ήθελα να συγχαρώ θερµά τόσο τους µαθητές όσο και το εκ̟αιδευτικό ̟προσω̟πικό ̟που συνετέλεσε στην ε̟πιτυχία αυτή και να ευχηθώ ακόµα ̟περισσότερες ε̟πιτυχίες για το σχολείο σας.
 Με εκτίµηση
 Ο Αντι̟περιφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας 
 ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου