Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 12 Δεκεμβρίου με 41 θέματα

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών στις 12 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00΄ στην Άμφισσα, στην ισόγεια αίθουσα του ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλατεία Ησαϊα, με θέματα:.....


1. Τροποποίηση - αναμόρφωση (8η) του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016. (Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

2. Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δελφών και του Κοι.Σ.Π.Ε. ((Εισηγήτρια: κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού).

3. Τροποποίηση της αριθ. 443/2016 απόφασης Δ.Σ. με θέμα «Αποδοχή αιτήματος καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ Άμφισσας για την πρακτική άσκησή τους στους μουσειακούς χώρους του Δήμου Δελφών». (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, προϊστάμενος Διοικ/κών Υπηρεσιών).

4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έτους 2016. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

5. Διαγραφές οφειλών από τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών).

6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Νικ. Μάμα.( Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

7. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Ανδρέα και Μαρίκας Μιχαλόπουλου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

8. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Ιωάννη Αναστασόπουλου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

9. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Λουϊζας Νικολοπούλου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

10. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Δελφών Κληρ/μα Κων/νου Γερασάκη. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Λεμονιά Φαρδέλλου, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

11. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Ευθ. Γιδογιάννου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή), εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

12. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Χρ. Μαχαιρά. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Λ.Μοσκαχλαϊδή,. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

14. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Νικ. Σέββα. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

15. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληρ/μα Κ. Παπαβιέρου. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

16. Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης της μισθωτικής αξίας των δημοτικών ακινήτων. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των δημοτικών ακινήτων – σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής ακινήτου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

18. Έγκριση λύσης μισθωτικής σύμβασης δημοτικού ακινήτου (ελαιοκτήματος) στη θέση ΄Σταματάρα΄ του κληρ. Λ.Μοσκαχλαϊδή. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

19. Λήψη απόφασης για απευθείας αγορά ακινήτου (IMERYS πρώην S&B Νησί Κουμπούλοι Άμφισσα). (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

20. Έγκριση εκ νέου μίσθωσης του κοινοτικού καταστήματος στην ΤΚ Δροσοχωρίου. (Εισηγήτρια: κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Γρ. Κληροδοτημάτων).

21. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

22. Έγκριση τρόπου υλοποίησης μελετών και υπηρεσιών τεχνικού προγράμματος Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

23. Έκκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΙΤΕΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Ε. ΓΡΑΒΙΑΣ MIS 175596. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

25. Έγκριση 3ου ΑΠΕ – τελικού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

26. Έγκριση 2ου ΑΠΕ΅- τελικού του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

27. Έγκριση 2ου ΑΠΕ – τελικού του έργου ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.).

28. Λήψη απόφασης για την εκχώρηση αρμοδιότητας στον περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στ. Ελλάδας μεταφοράς των προς ανακύκλωση υλικών απ΄ το ΣΜΑ στη θέση ΒΑΡΤΟΣ στο ΚΔΑΥ Λαμίας σε εφαρμογή του άρθρου 24 Ν.3613/2007 (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

29. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης 2017 – Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Δελφών. (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Δήμαρχος).

30. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Δελφών 2014-2019 (Α΄ φάση – στρατηγικός σχεδιασμός). (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή, εισηγητής κ. Δήμαρχος).

31. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από πρόστιμα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

32. Έγκριση έκθεσης 3ου τριμήνου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

33. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την εκδήλωση της 18ης Δεκεμβρίου ε.ε. στο Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Χρισσού ΄Συλλογή Δαραδήμου΄ (Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος).

34. Σχετικά με την 32/2016 Απόφαση ΔΣ Δ. Δελφών (υπόθεση «Πλατεία Θεάτρου»). (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλαλά-Τσακίρη Αντιδήμαρχος).

35. Έγκριση δαπάνης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ΔΕ Ιτέας Δήμου Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. Τριανταφυλλιά Πιλαλά-Τσακίρη Αντιδήμαρχος).

36. Έγκριση δαπάνης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις ΔΕ Άμφισσας Δήμου Δελφών. (Εισηγητής: κ. Αριστείδης Αγγελόπουλος, Αντιδήμαρχος).

37. Αντικατάσταση μέλους διοικητικού συμβουλίου της Β΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Αντιδήμαρχος).

38. Έγκριση διαμόρφωσης εξωτερικού χώρου σπηλαίου στη ΔΚ Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

39. Λήψη απόφασης περί εμπράγματου δικαιώματος σε αγρόκτημα στην περιοχή «ΚΟΜΟΥΛΙΑ» της Δ.Κ. Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

40. Επί αιτήσεως VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. και VECTOR ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΟΤΙΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ Α.Ε. για τροποποίηση συμβολαίων. (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).


41. Έγκριση μετακίνησης της Προέδρου Επιτροπής Τουρισμού για συμμετοχή στο τουριστικό Forum στο Βελιγράδι στις 13-15/12/2016 και διάθεση πίστωσης. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου