Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

Ανακοίνωση για εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Δελφών

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2016-2017, θα υποβάλλονται από 20 Μαΐου έως  20 Ιουνίου 2016.
            Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.

            Απαιτούμενα δικαιολογητικά:....

  • Για εγγραφή:
1)  Αίτηση και συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. (δίνεται από τον Παιδικό Σταθμό). 
2)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3)  Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.
4)  Βεβαίωση εργοδότη, για τον καθένα από τους γονείς, προκειμένου να πιστοποιείται ότι και  οι δύο είναι εργαζόμενοι ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ., αν είναι  ελεύθεροι επαγγελματίες.
5) Μηχανογραφημένα ένσημα του τρέχοντος έτους και των δύο γονέων ή βεβαίωση ότι έχουν  καταβληθεί οι εισφορές στον ασφαλιστικό φορέα εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.                   
6)  Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και των δύο γονέων.
7) Βεβαίωση υγείας συμπληρωμένη από γιατρό, για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία  του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης MANTOUX, κατά την κρίση του παιδιάτρου.
    8) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος       του τρέχοντος οικονομικού έτους.
    9) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, στον Παιδικό Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών (μεταφρασμένα), απαραίτητο είναι το διαβατήριο και η άδεια παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

·       Για επανεγγραφή:
  Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού.

          Με την αριθ. 122/21-03-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Λήψη απόφασης για επαναλειτουργία του Βρεφικού Τμήματος του Παιδικού Σταθμού Άμφισσας» (ΑΔΑ:7Ω7ΞΩ9Θ-44Ψ), εγκρίθηκε η λειτουργία του αναφερόμενου Τμήματος, εφόσον εξασφαλιστεί το απαιτούμενο για τη λειτουργία του προσωπικό. Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών.
               
          Για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ)» 2016-2017, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.


  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Δημ. Υγείας (τηλ. 22653-50721) και στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς:
· Άμφισσα           κ. Πιτέλλη Συμεώνη  22650-28551
· Παιδικός Ιτέας  κ. Καλλία-Μπακογιάννη Παγώνα 22650-32598
· Β/κος Ιτέας       κ. Κάββουρα Ελένη 22650-32331
· Δεσφίνα           κ. Καλλιακούδα Αθηνά 22650-51445
· Δελφοί             κ. Γεωργακάκη Πανδώρα 22650-82309
· Γαλαξίδι           κ. Χριστοφή Κωνσταντίνα 22650-41160
· Καστέλλια        κ. Καραχάλιου Θεοδώρα 22650-91327

· Πολύδροσο      κ. Μπαλτζώη Παρασκευή 22340-51210

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου