Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Επίτιμος Δημότης Δήμου Δελφών» ο κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ.

Ο κύριος ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου και της Αικατερίνης, πλοιοκτήτης, κάτοικος Αθηνών, καταγόμενος εκ μητρός από την Επτάλοφο, με την από 5/12/2014 επιστολή του, πρότεινε με δωρεά του να κατασκευαστεί σχολική αίθουσα για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Επταλόφου, αναλαμβάνοντας όλες τις δαπάνες.....

Η δωρεά του έγινε αποδεκτή από το Τ.Σ. Επταλόφου με τη με αριθμό 16/12.12.2014 ομόφωνη απόφασή του και από την Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 397/22.12.2014 απόφασή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τη με αριθμό 2/18/19.1.2015 (ΑΔΑ: 7ΨΚ0Ω9Θ-ΕΓΨ) απόφασή του, επικύρωσε τις ανωτέρω αποφάσεις και ομόφωνα αποδέχτηκε να εκφραστούν δημόσια οι θερμές ευχαριστίες προς τον δωρητή και να γίνει ανάλογη βράβευση μετά την ολοκλήρωση του έργου. 
Οι εργασίες για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου άρχισαν τον Ιούνιο και αποπερατώθηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο και έτσι παραδόθηκε στον Δήμο Δελφών μία σχολική αίθουσα σύγχρονη που καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών της Επταλόφου, τα εγκαίνια του οποίου θα πραγματοποιηθούν στις 9 Ιανουαρίου 2016.
Ο κύριος Λασκαρίδης, πέραν από την αγάπη του για την Επτάλοφο και την ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού, θεωρείται ένας από τους ευεργέτες τόσο της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, όσο και της Τοπικής Κοινότητας Επταλόφου. Πέραν των χρηματικών ποσών που έχει διαθέσει αφιλοκερδώς, έχει δωρίσει στη Δ.Ε. Παρνασσού 1 φορτηγό ανατρεπόμενο αυτοκίνητο, έχει κατασκευάσει τις υποδομές του κοιμητηρίου, έχει ενισχύσει και επισκευάσει τις εκκλησίες Αγ. Αθανασίου, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου, Αγ. Αναργύρων και πολλά άλλα δημοτικά έργα. Έχει δηλώσει ότι είναι στη διάθεση του Δήμου Δελφών και της Τοπικής Κοινότητας όταν παραστεί ανάγκη. Για την όλη προσφορά του έχει καταταγεί μεταξύ των ευεργετών της περιοχής μας.
Θεωρούμε ότι ο Δήμος Δελφών θα πρέπει να απονείμει στον κ. Λασκαρίδη Αθανάσιο τιμητική αναγνώριση για τις μεγάλης σπουδαιότητας ευεργετικές υπηρεσίες και δωρεές που πρόσφερε αφιλοκερδώς στις τοπικές κοινωνίες και γι αυτό, εκτελώντας την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:
Εισηγούμαστε

Την απονομή του τίτλου «Επιτίμου Δημότη Δήμου Δελφών» στον κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του Κωνσταντίνου και της Αικατερίνης για τις ευεργεσίες και τις δωρεές του στη Δ.Ε. Παρνασσού και την Τοπική Κοινότητα Επταλόφου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου