ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ - Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

         Ο Δήμος Δελφών, ύστερα από την  υπ’ αριθ. 446/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ’ αριθ. 216/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών....
διακηρύσσει τη διενέργεια φανερής πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση  του κτιριακού συγκροτήματος του Χανίου της Γραβιάς που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Γραβιάς στη Γραβιά Φωκίδας (πρώην Δημαρχείο Γραβιάς), την 7η Αυγούστου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 έως 10:00 π.μ.,  ενώπιον της κατά νόμο αρμόδιας επιτροπής.
      Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, αυτή θα επαναληφθεί στις  14 Αυγούστου 2014,  ημέρα Πέμπτη,   την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και με τους ίδιους όρους, χωρίς άλλη ιδιαίτερη διακήρυξη
       

    2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΜΙΣΘΙΟΥ
     Το υπό εκμίσθωση κτιριακό συγκρότημα του Χανίου της Γραβιάς βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς του Δήμου Δελφών,  και σε χώρο ιδιοκτησίας του Δήμου. Το κυρίως κτίσμα «Χάνι της Γραβιάς» κατασκευάστηκε το έτος 1998 , ενώ το έτος  2000 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Το κατασκευασθέν αυτό κτίσμα έχει επιφάνεια κάλυψης Ε=147,00m2. Παραπλεύρως αυτού υπάρχουν οι βοηθητικοί εκθεματικοί χώροι (κουζίνα-φούρνος-WC εποχής) Ε=40m2 . Το συνολικό συγκρότημα- έκθεμα  έχει κατασκευαστεί εντός γηπέδου                 Ε= 3.606,00μ2 και αποτελεί αντίγραφο του συγκροτήματος του ιστορικού Χανίου της Γραβιάς, όπου  έγινε η πασίγνωστη ιστορική μάχη της 8ης Μαϊου 1821 με πρωτεργάτη τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 Οδυσσέα  Ανδρούτσο.
       Το έτος 2004 ολοκληρώθηκε μέσω του προγράμματος RISE-4 η υλοποίηση έργων και προμηθειών τεχνολογικού – ηλεκτρονικού εξοπλισμού  εφαρμογής νέων τεχνολογιών Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual  Reality ) στο Χάνι της Γραβιάς για την παροχή νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού. Η ενσωμάτωση της εφαρμογής αυτής στους χώρους του ανακατασκευασμένου Χανίου το οποίο αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον και προσφέρεται κάλλιστα προς τούτο, έχει συντελέσει σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην Τοπική Κοινότητα Γραβιάς και κατ’ επέκταση στην περιφέρεια του Δήμου, αφού η εφαρμογή αυτή αναφέρεται στην αναπαράσταση της ιστορικής μάχης της 8ης  Μαίου 1821 με τα πλέον σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προκαλεί το ενδιαφέρον του επισκεπτόμενου κοινού.
       Το έτος 2007 έγινε προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηχητικής ξενάγησης που περιλαμβάνει ατομικά φορητά συστήματα ακουστικής ξενάγησης, Η/Υ διασύνδεσης και ενημέρωσης των συστημάτων, Πρόγραμμα διαχείρισης και ελέγχου των συστημάτων και πρόγραμμα διαχείρισης  στατιστικών στοιχείων, καθώς  και προγράμματα ενσωμάτωσης Ελληνικής, Αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.
       Τα έτη 2009-2010 εντός του περιβόλου του Χανίου κατασκευάστηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 79/2008 τεχνικής μελέτης ΤΥΔΚ Ν.Φωκίδας, νέα ισόγεια οικοδομή, ολικής επιφάνειας κάλυψης Ε=48,45m2, με επιφάνεια κυρίων χώρων Ε=40,45m2, που αποτελεί τον χώρο πωλητηρίου, εκδοτηρίου εισητηρίων και χώρο υποδοχής των επισκεπτών. Πρόκειται για κτίριο βοηθητικών χρήσεων στο συγκρότημα «Χάνι Γραβιάς» με φέροντα οργανισμό από μεταλλικό σκελετό, ενώ οι εξωτερικοί και εσωτερικοί τοίχοι είναι ξύλινης κατασκευής. Το κτίριο αυτό είναι σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον στο χώρο του Χανίου και  αποτελείται από τον εκθεσιακό χώρο (Ε=16,85m2) και το γραφείο (Ε=16,85m2). Ο υπόλοιπος χώρος  καλύπτεται από μία επίπεδη μεταλλική πέργκολα η οποία βρίσκεται στην είσοδο του κυρίου χώρου.

    
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
       Η διάρκεια της μισθώσεως ορίζεται σε έξι (6) έτη, με δικαίωμα παράτασης για άλλα τρία (3) έτη, κατά την κρίση του εκμισθωτή Δήμου, εφόσον ο μισθωτής είναι οικονομικά συνεπής και εκτελεί τις υποχρεώσεις της σύμβασης και εφόσον βέβαια υποβάλει έγγραφο σχετικό αίτημα το τελευταίο τρίμηνο προ της λήξης της μίσθωσης. Σε καμία περίπτωση, λόγω της φύσης της συγκεκριμένης δεν αφορούν οι διατάξεις περί Εμπορικής Μίσθωσης όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.
       Σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δήμου αποκλείονται απολύτως και για κανένα λόγο δεν δύναται να θεωρηθεί ως τέτοια η από οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραμονή του μισθωτή στο μίσθιο μετά την λήξη ή λύση της μισθώσεως, συνομολογουμένου ρητά από τώρα ότι,  από  τυχόν τέτοια παραμονή  κανένα  απολύτως δικαίωμα δε γεννάται  υπέρ του μισθωτή, διατηρούντος του εκμισθωτή  Δήμου το απόλυτο δικαίωμα όπως,  οποτεδήποτε μετά τη λήξη ή τη λύση της μισθώσεως, επιδιώξει την έξωση του μισθωτή από το μίσθιο, το δε τυχόν από τον εκμισθωτή  Δήμο εισπραχθησόμενο κατά το χρόνο αυτό μίσθωμα  θα   θεωρείται ως   νομίμως καταβληθέν  σε αυτόν   λόγω αποζημιώσεως ή ποινικής ρήτρας για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση του μισθίου και όχι ως  ενέχον την έννοια της ρητής ή σιωπηρής παράτασης της μίσθωσης.

      Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο ανάδοχος - μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο χωρίς καμία αντίρρηση και χωρίς άλλη όχληση ή προειδοποίηση.
Δείτε την περίληψη της διακήρυξης
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ.doc)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΧΑΝΙ ΓΡΑΒΙΑΣ.doc[ ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Tο ΄΄Πολύδροσος Παρνασσού΄΄ δημοσιεύει τα σχόλια των αναγνωστών του. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι βγάζουμε τα απωθημένα μας ανώνυμα και τα φορτώνουμε στη πλάτη του διαχειριστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια ΔΕΝ δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας.Σε επώνυμα σχόλια η δημοσιεύματα απαντήσεις ή σχολιασμοί δημοσιεύονται μόνο τα επώνυμα.