Φιλανθρωπικός αγώνας μεταξύ των παλαιμάχων του ΔΙΑΓΟΡΑ και του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ: ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

"Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας".

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2017 που δημοσιεύτηκε στις 9 Φεβρουαρίου με θεμά : ΄΄ Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας΄΄ και αφορά την νέα δομή και τις αρμοδιότητες που θα ασκούν οι Αστυνομικοί Σταθμοί και οι Σταθμοί Τουριστικής αστυνομίας.
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7
9 Φεβρουαρίου 2017 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 
Αρ. Φύλλου 14
΄΄Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας΄΄.

Άρθρο 37: Περιγράφεται αναλυτικά η δομή στη Φωκίδα:

Άρθρο 105 : Αρμοδιότητες που ασκούν στην περιοχή τους οι Αστυνομικοί Σταθμοί και οι σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας.....

Αρθρο 37 του Κεφαλαίου Β
Περιγράφεται αναλυτικά η δομή στη Φωκίδα:
Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας
 1. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Φωκίδας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:
α. Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας - Δελφών,
β. Τμήμα Ασφάλειας Άμφισσας - Δελφών,
γ. Τμήμα Τροχαίας Άμφισσας - Δελφών,
δ. Τμήμα Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας,
ε. Αστυνομικό Τμήμα Ιτέας,
 στ. Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου
και ζ. Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος.
2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:
α. ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Δελφών, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Δελφών του δήμου Δελφών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας - Δελφών
και β. ο Αστυνομικός Σταθμός Γραβιάς, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Γραβιάς του δήμου Δελφών και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Άμφισσας - Δελφών.
3. Έδρα των Υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄ έως και δ΄ της παραγράφου 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Αμφίσσης του δήμου Δελφών, της περίπτωσης ε΄ η δημοτική ενότητα Ιτέας του δήμου Δελφών και των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ οι δημοτικές ενότητες Ευπαλίου και Λιδορικίου του δήμου Δωρίδος, αντίστοιχα.
Άρθρο 105
Αρμοδιότητες που ασκούν στην περιοχή τους οι Αστυνομικοί σταθμοί και οι σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας.
Αστυνομικοί Σταθμοί, Σταθμοί Τροχαίας και Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας
1. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης. Εφόσον στην περιοχή τους δεν εκτείνεται η δικαιοδοσία Υπηρεσιών Ασφάλειας και Τροχαίας ασκούν και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών αυτών, με εξαίρεση το χειρισμό θεμάτων ασφάλειας σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν σε αλλοδαπούς, καθώς και θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, αρμοδιότητες οι οποίες ασκούνται από τις προϊστάμενες αυτών αστυνομικές υπηρεσίες.
2. Οι Σταθμοί Τροχαίας ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων της αστυνομίας τροχαίας του άρθρου 98, ενώ οι Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας ασκούν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Τουριστικής Αστυνομίας του άρθρου 101.

3. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της λειτουργίας των Σταθμών Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας (Π.Χ.Δ.) του παρόντος διατάγματος, ορίζεται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ