Translate

ΕΡΩΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

.... Σήμερα Τρίτη, 18 Ιουνίου ...

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Περιφρονούν οι αιρετοί των Δήμων μας την υποχρέωσή τους για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Με την ανοχή τής Πολιτείας και τη δική μας αδιαφορία , αυθαιρετούν. Τι πρέπει να γίνει??

Του Θανάση Παπακωνσταντίνου

 

Ανοίγοντας την ιστοσελίδα του Δήμου μας, για μιά ακόμα φορά προσπάθησα μεταξύ άλλων να ανακαλύψω,  αν και πού στο καλό βρίσκεται το παραθυράκι με δημοσιευμένες τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων αιρετών μας. ...

Οσο επιμελώς κι αν έψαξα (άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά) τέτοια ενημέρωση δεν παρέχεται !!! Αυθαιρέτως και παρανόμως βεβαίως η παράλειψη, αλλά ωστόσο διαπιστωμένη!  Ούτε για τα πιό πρόσφατα υφίσταται, ούτε για τα προηγούμενα υπάρχει. Επί δεκαετία τώρα ΔΕΝ προκύπτει σχετική (και προβλεπόμενη βεβαίως) ενημέρωση καμιά!! 

Να το ξαναπούμε λοιπόν σήμερα για μιά ακόμα φορά απ` την αρχή απλά και κατανοητά. 

Ορισμένοι αιρετοί του Δήμου μας ( γιατί γιαυτούς μιλάμε σήμερα ) αναλόγως των θέσεων ευθύνης τους, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ εκ του Νόμου να υποβάλλουν στην ελέγχουσα Αρχή ετήσιες δηλώσεις της περιουσιακής τους κατάστασης και των μεταβολών της. Αυτές δε οι δηλώσεις τους ΠΡΕΠΕΙ και να ΑΝΑΡΤΟΥΝΤΑΙ στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να είναι διαρκώς διαθέσιμες στον οποιονδήποτε ήθελε να αναζητήσει αυτά τα στοιχεία.

Δυστυχώς παρά τον Νόμο, για πολλά τώρα χρόνια ( δεκαετία) η πρόβλεψη αυτή παραβιάζεται συστηματικά απ τους απανταχού σχεδόν της χώρας  αιρετούς ( όπως κι απ τους δικούς μας ), οι όποιοι αδιαφορούν χαρακτηριστικά για την συμμόρφωσή τους στις επιταγές του Νομικού πλαισίου που τους επιβάλλει την συγκεκριμένη υποχρέωση. 

Προσωπικά έχω απευθυνθεί με επιστολές μου αλλά και τηλεφωνικώς, τουλάχιστον δεκαπέντε φορές στα Αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μέχρι και στα ιδιαίτερα γραφεία Πρωθυπουργών, απ το 2010 ως και σήμερα, επισημαίνοντας την κατάφωρη παραβίαση και το «ποδοπάτημα» από μεριάς ( γενικώς ) των αιρετών, αυτής τής πρόβλεψης του Νόμου, χωρίς δυστυχώς καμιά ως σήμερα ( εκ του αποτελέσματος ) βελτίωση της τραγικής αυτής κατάστασης που εκδηλώνεται με άρνηση συμμόρφωσης των υπόχρεων

Επισημαίνω πως όλες οι απαντήσεις που έλαβα στις οχλήσεις μου, είχαν την μόνιμη επωδό ότι η διόρθωση τής απειθαρχίας και παρανομίας επίκειται καθότι επιβεβλημένη και με ευχαριστούσαν κιόλας για τις επισημάνσεις μου!!! 

Κι ο καιρός από τότε περνά και τίποτε βελτιωτικό δεν συμβαίνει όμως !!! 

Η αυθαιρεσία καλά κρατεί, είναι γενικευμένη, παρατηρείται σ` όλη τη χώρα απ` τους αιρετούς  Α` (κυρίως) και Β` βαθμού αυτοδιοίκησης και φυσικά μακροημερεύει και διαιωνίζεται με την ολοφάνερη ανοχή , τις πλάτες και τον ‘’αλληθωρισμό’’ των αρμοδίων υπηρεσιών και κυρίως των Υπουργών και γενικώς των πολιτικών, που στο πνεύμα συνδιαλλαγής με τις εκάστοτε αιρετές Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές, ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ τα προβλεπόμενα που εν πολλοίς οι ίδιοι ή κάποιοι συνάδελφοί τους νομοθέτησαν!!! 

Η υποβολή των δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) του εκάστοτε εμπλεκόμενου αιρετού και η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τους  έχει, κατά τον νομοθέτη, την  έννοια και την λογική του Δημοσίου Λαϊκού ελέγχου και υπηρετεί την ανάγκη διαφάνειας και αξιόπιστης, χρηστής διαχείρισης της εξουσίας  όποιου βαθμού και των προκλήσεων της, απ` όλους αυτούς τους αιρετούς ή και δοτούς, που τούς αναθέτονται αρμοδιότητες και ευθύνες αποφάσεων και διαχείρισης Δημόσιων οικονομικών πόρων.  

Είναι αναμφίβολα μια πολύ σωστή και σοφή πρόβλεψη υποχρέωσης, που και τους αιρετούς θωρακίζει ως προς την απόδειξη τής διαφανούς και έντιμης λειτουργιάς τους στην αυτοδιοίκηση. Αλλά και τον ίδιο τον θεσμό διασφαλίζει (όσο το δυνατόν ) από φαινόμενα διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας. 

Η  ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ δεκαετής+  αγνόηση αυτής της υποχρέωσης απ` τους αυτοδιοικητικούς, αποδεικνύει το επίπεδο και τον βαθμό ανευθυνότητας και ενδεχομένως άγνοιας ή και περιφρόνησης των συμβατικών υποχρεώσεών τους, πέραν βεβαίως της ανυπακοής σε Νόμους και κανόνες που συνδαυλίζεται από την αίσθηση βεβαιότητας που έχουν  για παντελή παράβλεψη τής ασυνέπειάς τους εκ μέρους της αρμόδιας Αρχής  και επομένως την άνευ επιπτώσεων καταστρατήγηση και παραβίαση των  Νόμων και κανόνων που διέπουν την λειτουργία τους στην αυτοδιοίκηση.

Γνωρίζουν δηλαδή την συνεχόμενη ανυπαρξία διάθεσης επιβολής ελέγχων και ποινών από μεριάς του Κρατικού μηχανισμού και της Πολίτικης του ηγεσίας και γιαυτό αδιαφορούν, αυθαιρετούν και παρανομούν!!  

Κι αν οι αιρετοί ως οι «πρώτοι πολίτες»  ενός μικρού ή μεγαλύτερου κοινωνικού συνόλου όπως είναι οι  Δήμοι μας, αδιαφορούν, «κλωτσοπατούν», ακυρώνουν στην πράξη και αρνούνται την συμμόρφωση προς τους θεσπισμένους κανόνες με διαρκή μάλιστα τα φαινόμενα ανυπακοής τους, τότε εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ποιό μπορεί να είναι και το παράδειγμά τους προς τους συμπολίτες τους

Όταν αυτοί πρώτοι και καλύτεροι αυθαιρετούν και παρανομούν, τότε τι ακριβώς θα κάνουν και οι Δημότες τους?? ή πως οι ‘’εξουσίες’’  θα απαιτήσουν νομιμοφροσύνη και συνέπεια όταν οι εκπρόσωποί τους είναι τα  ‘’παραδείγματα’’ παρακοής και παράβλεψης των νόμων ??? 

Η νομοθετημένη υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και μαζί δημοσίευσή της στις ιστοσελίδες των Δήμων κατ` έτος και αδιαλείπτως, είναι πλέον ‘ενήλικη’, εικοσαετής περίπου.

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ΔΕΝ γνωρίζει

Απ την εποχή  «Καποδίστρια» θεσπίστηκε η υποχρέωση αυτή, στα πλαίσια της διαφάνειας και του Δημόσιου ελέγχου λειτουργίας των αιρετών εντός θεσμού και κατά τις αρμοδιότητές τους.

Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αναφέρονται για παράδειγμα: τα πάσης φύσεως έσοδα τού/της  υπόχρεου και τής /του συζύγου καθώς και των ανηλίκων και κηδεμονευόμενων τέκνων και προσώπων. Η ακίνητη περιουσία τους, ο χρόνος κτήσης όπως και ο τρόπος απόκτησής της. Οι τραπεζικές καταθέσεις και κάθε άλλη  άυλης μορφής επένδυση. Οι τυχόν συμμετοχές σε εταιρίες, επιχειρήσεις και οι ίδιες ατομικές επιχειρήσεις τους. Τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και λοιπά τροχοφόρα, σκάφη κλπ. Και οι δανειακές υποχρεώσεις προ της ανάληψης των καθηκόντων τους όπως και κατά την διάρκειά τους. 

Επί πλέον των παραπάνω, περιλαμβάνεται με πρόσφατη απόφαση και κάθε οφειλή που προέρχεται από Διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.  Α` και Β`’ βαθμού,  τέλη προς νομικά πρόσωπα Δημοσίου δικαίου και εισφορές προς Ασφαλιστικά ταμεία κλπ, όταν τα ποσά αυτά και μόνο  για τις περιπτώσεις αυτές υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 

Αυτά εν ολίγοις  συνθέτουν τα οριζόμενα για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των αυτοδιοικητικών, οι οποίες επαναλαμβάνω είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ !!  

Άπαντες δε οι υπόχρεοι, εγκαίρως ενημερώνονται κατ έτος γι` αυτή την υποχρέωσή τους, η δε αρμόδια υπηρεσία τού κάθε Δήμου αποστέλλει στην ελεγκτική Αρχή  αμέσως με την ανάληψη καθηκόντων, τον  κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των υπόχρεων αιρετών. Η μή τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης  τιμωρείται με τις προβλεπόμενες ποινές για κάθε περίπτωση και δεν είναι θέμα βέβαια να ασχοληθούμε εμείς εδώ  σήμερα μ` αυτές. 

Απ το 2010 μέχρι το 2014, οι έως τότε αιρετοί του Δήμου μας ανταποκρίνονταν λίγο- πολύ στην υποχρέωση τους αυτή. Μερικοί δε εξ αυτών με απολυτή συνέπεια!! 

Οι υπόχρεοι της τότε πλειοψηφίας του ΔΣ μάλιστα , ΟΛΟΙ τους σχεδόν υπήρξαν συνεπείς. 

Μετά το 2014 η κατάσταση ξέφυγε εντελώς των ορίων με αποτέλεσμα Πανελληνίως (εδικά στην επαρχία) μέγας αριθμός αιρετών στον Α` και Β` βαθμό ( όπως και στον δικό μας Δήμο )  να μην ακολουθεί τις επιταγές και τα προβλεπόμενα του σχετικού Νομοθετήματος

Απ το 2019 ωστόσο επιβάλλεται με νέα ρύθμιση η υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των  Δημαρχών και Περιφερειαρχών ταυτόχρονα με την ανάλογη των Βουλευτών , Υπουργών, Αρχηγών κομμάτων κλπ. Ευτυχώς η ρύθμιση αυτή ήρθε να θέσει την υποχρέωση δήλωσης σε νέα βάση η οποία αποκλείει την συνέχιση της αυθαίρετης άρνησης συμμόρφωσης, τουλάχιστον των Δημάρχων και Περιφερειαρχών. Κατ` έτος οι δηλώσεις τους  δημοσιεύονται μαζί με τις αντίστοιχες των Υπουργών και Βουλευτών και είναι ορατές στο  διαδίκτυο απ` τον καθένα μας όπως και πρέπει συμφώνως των προβλέψεων. 

Για  ΟΛΟΥΣ όμως τους υπόλοιπους υπόχρεους, δηλαδή Αντιδημάρχους , μέλη Δημοτικής επιτροπής (πρώην οικονομικής) κλπ  η διαδικασία παραμένει η ιδία ως είχε , με αποτέλεσμα η παράνομη παράλειψη της υποχρέωσης ανάρτησης και δημοσίευσης των δηλώσεων  να ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !!!  Υπενθυμίζω ότι με τις νέες προβλέψεις του Νόμου  5026 /2023 υπόχρεοι ανάλογης δήλωσης είναι πλέον και ΟΛΟΙ οι ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ( όλων των παρατάξεων εννοείται ) , δηλαδή στην δική μας περίπτωση και οι  δέκα εννέα (19 ). Γιαυτούς ειδικά όμως, δεν προκύπτει υποχρέωση δημοσιότητας  των δηλώσεών τους, εφ` όσον δεν τούς έχουν ανατεθεί καθήκοντα Αντιδημάρχου ή μέλους Δημοτικής επιτροπής ή άλλη επίσημη αρμοδιότητα που εμπίπτει σε σχετική υποχρέωση.

Όταν τους ανατεθούν , θα υπόκεινται και αυτοί στην ρητή υποχρέωση δημοσιοποίησης.  

Χρειάζεται λοιπόν μήπως να γίνει κάτι πιό σαφές και ξεκάθαρο?? Αυτή την υποχρέωση οι δικοί μας τουλάχιστον αιρετοί , ως σοβαροί και συνεπείς αυτοδιοικητικοί αν θέλουν να είναι , θα πρέπει θεωρώ να την κατανοήσουν , να την αποδεχτούν και στο εξής να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα κάνοντας μιά νέα αρχή τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από Νομοθετήματα!! 

Να αποδειχτούν έτσι σύννομοι και συνεπείς με όσα η ιδιότητα και οι αρμοδιότητές τους τούς επιβάλλουν να πράξουν. Αγνοώντας  συμπεριφορές και τακτικές ίσως άλλων συναδέλφων τους όμορων  πχ  Δήμων ( αλλά και άλλων ανά την Ελλάδα ) που παριστάνουν  συνεχώς τους βαρήκοους , ανυποψίαστους και ανενημέρωτους??  

Εδώ ρόλο και ευθύνη για την πλήρη ενημέρωση τής υποχρέωσής τους αυτής  αλλά και των επιπτώσεων απ` την συνέχιση άρνησης συμμόρφωσης,  έχουν βεβαίως και οι αρμόδιοι υπάλληλοι υπηρεσιών του Δήμου, που οφείλουν να επισημαίνουν τις παραλήψεις και να ενημερώνουν για τις συνέπειες. 

Όσο ο Νόμος υπάρχει και σαφώς περιγράφει τις υποχρεώσεις, επιβάλλεται να τηρείται απ τους υπόχρεους . Αν ΔΕΝ τους αρέσει ο Νόμος αυτός, ας εισηγηθούν να αλλάξει!! 

Ως τότε όμως είναι αδιανόητο να «ποδοπατιέται», να περιφρονείται και να παραβλέπεται συνειδητά απ` τους υπόχρεους αιρετούς μας , που με την εμπιστοσύνη μας βρίσκονται στις αυτοδιοικητικές θέσεις τους, όχι για να παραβιάζουν και καταστρατηγούν κανόνες αλλά για να τους τηρούν και να τους σέβονται!!

Σε όσους εξ αυτών πιθανόν  ΔΕΝ τους «αρέσει» η συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα. Ενώ όμως τους ενδιαφέρει εξαιρετικά η θεσμική τους θέση και γλυκοκοιτάζουν τον τίτλο που τους δίνεται, νομίζω πως είναι σαφές ότι οι δρόμοι που μπορούν να πορευτούν είναι δύο. Είτε θα αναθεωρήσουν την έως τώρα στάση και με συνέπεια πλέον θα ακολουθούν ετησίως τα νομοθετημένα.  Είτε θα παραιτηθούν απ τις θέσεις ευθύνης που βρέθηκαν , παραμένοντας Δημοτικοί σύμβουλοι  άνευ των συγκεκριμένων υποχρεώσεων. 

Οι επιλογές προφανώς είναι μόνο αυτές και καμιά άλλη!!! Μιλημένα – `ξηγημένα!!! 

Καλό και συνετό θεωρώ, τώρα στην αρχή της Δημοτικής πενταετούς μάλιστα  θητείας τους, να θελήσουν με σοβαρότητα και επίγνωση των υποχρεώσεών τους  και τιμώντας την αιρετή θέση τους , να  συμμορφωθούν στον τρόπο λειτουργίας τους  με τα ισχύοντα. Εμείς οι συμπολίτες τους, αυτό τουλάχιστον περιμένουμε απ τους ανθρώπους που εμπιστευτήκαμε την αντιπροσώπευσή μας μαζί με τις τύχες και την πορεία του τόπου μας . Συνέπεια, νομιμότητα, διαφάνεια, καλή προαίρεση και βέβαια δικαίωση της επιλογής μας.

Σημειώνουμε τις ‘παραλήψεις’ του παρελθόντος ως τα σήμερα. Ωστόσο τις ‘προσπερνάμε’ και ζητάμε νέα αρχή με νομιμόφρονα διάθεση απ όλους. Αυτό προσδοκούμε και αυτό θα ελέγχουμε στο μέλλον ως επιβάλλεται. 

ΘΑΝΑΣΗΣ  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ( Τα είπαμε, περιμένουμε να γίνουν και κατανοητά…. )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου