Translate

ΕΡΩΧΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

....Τρίτη 16 Απριλίου 2024 σήμερα.....

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Γύρισαν πίσω τον Προϋπολογισμό του Δ. Αμφίκλειας Ελάτειας - Δ. Ζελιαναίος: “Μας διέβαλαν, αλλά είχαμε δίκιο”


 Με δύο θέματα συνεδριάζει η Δημοτική επιτροπή του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου.....

Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τον προϋπολογισμό και το ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης τα οποία δεν εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπως αρχικά είχαν ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας. .

Η Πρόσκληση

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

  1. Τα τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
  2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Για την 5η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής

Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό ισχύει σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα στην Κάτω Τιθορέα την 28-02-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, έτους 2024, έπειτα από την αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

ΘΕΜΑ 2ο Διαμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, έτους 2024, έπειτα από την αναπομπή του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

....................


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ

της Δημοτικής Παρατάξεως «ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Ως γνωστόν, η ψήφιση του Προϋπολογισμού ενός Δήμου αποτελεί ύψιστο θεσμικό γεγονός και για αυτό ο νομοθέτης προβλέπει ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με λύπη μας διαπιστώσαμε ότι η σοβαρότητα του γεγονότος αυτού δεν φαίνεται να απασχολεί τη νυν Δημοτική Αρχή.

Στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 6  Φεβρουαρίου 2024 το θέμα συζήτησης ήταν ο Προϋπολογισμός του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας για το έτος 2024.

Κατά τη συζήτηση καταθέσαμε τις ενστάσεις μας, υποβάλαμε ερωτήματα για σημεία και στοιχεία που θεωρήσαμε ασαφή και επισημάναμε εμφανείς ελλείψεις εγγραφών δημοτικών χρεών. Οφειλές που ήταν ήδη γνωστές σε όλους μας, όπως για παράδειγμα το πολύ μεγάλο και διαρκώς αυξανόμενο δημοτικό χρέος μας προς τη ΔΕΗ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) που ανέρχεται σε 2.288.998,91 ευρώ στο τέλος του 2023.

Το χρέος αυτό το αναδείξαμε και κατά την προεκλογική περίοδο, χωρίς βέβαια και τότε να δοθεί κάποια απάντηση στα ερωτήματα που δημόσια θέσαμε για το ακριβές ύψος του χρέους και τον τρόπο διευθέτησης της μεγάλης αυτής οικονομικής οφειλής.

Παρά τις επισημάνσεις μας και την ειλικρινή διάθεση μας για συναίνεση, η προσπάθεια μας δεν έτυχε κατανόησης ούτε υπήρξε πρόθεση εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής  για τις αναγκαίες διορθώσεις και συμπερίληψη των χρεών αυτών στον ετήσιο προϋπολογισμό όπως πρέπει και επιβάλλεται κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Αυτό που μας θορύβησε όμως περισσότερο ήταν ότι διαπιστώσαμε πως δεν υπήρχε κανένας σχεδιασμός αποπληρωμής. Κάτι που προκύπτει και από τους μέχρι σήμερα χειρισμούς καθώς αντί η Δημοτική Αρχή να επιλέξει να  ελέγχει συνεχώς το χρέος προς την ΔΕΗ, πληρώνοντας έκτακτα, όταν οι οικονομικές συνθήκες του δήμου το επέτρεπαν επέλεξε «απλά» να το αγνοήσει. Δεν υπήρξε όμως και καμία προσπάθεια ή κίνηση η οποία θα έθετε το χρέος σε τροχιά αποπληρωμής όπως το να ενταχθεί το χρέος σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε παραπάνω του ενός έτη. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε την εγγραφή στον επίμαχο προϋπολογισμό το ποσό των δόσεων που θα προέκυπταν από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης,

Με βάση τα ανωτέρω η καταψήφιση του προϋπολογισμού από πλευράς μας ήταν μονόδρομος γιατί πιστεύουμε ότι το αίσθημα ευθύνης που έχουμε επιδείξει διαχρονικά δεν μπορεί να γίνει αίσθημα συνενοχής δίνοντας μια θετική ψήφο σε αυτόν τον κατ’ επίφαση Προϋπολογισμό που αντίκειται στις αρχές της νομιμότητας.

Δηλώσαμε αμέσως τότε και ενώπιον όλων, πως δεν συμφωνούμε με το σχέδιο του Προϋπολογισμού και εκφράσαμε την βούληση μας να προσβάλουμε τον προϋπολογισμό αυτό στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ως ανακριβή. Κανείς τότε εκεί δεν κακολόγησε ή διατύπωσε γνώμη για την πρόθεση μας αυτή, έγινε όμως δυστυχώς αμέσως μετά όπως διαπιστώνουμε και μέχρι σήμερα, με άδικο τρόπο, αναληθείς ισχυρισμούς και συκοφαντίες για την δήθεν αντιδημοτική μας συμπεριφορά. Έτσι χαρακτηρίζουν την υπεύθυνη και τεκμηριωμένη θέση μας έναντι ενός σχεδίου προϋπολογισμού για το 2024 που το κρίναμε ενώπιον τους ως αναξιόπιστο επισημαίνοντας πολύ σοβαρές παραλείψεις.

Το ότι είχαμε δίκιο στις υποδείξεις μας και τις προτάσεις μας αποδείχτηκε με την μη έγκριση του Προϋπολογισμού από την αρμόδια υπηρεσία και την αναπομπή του, για διορθώσεις, επαναψήφιση και επανυποβολή προς έγκριση μαζί και με το ετήσιο Δημοτικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης

Στο υπ’ αρίθμ. 14052/22-2-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο μας κοινοποιήθηκε αρμοδίως,  ο Προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται ως «μη ρεαλιστικός» καθώς δεν αποτυπώνονται ορθά οι υποχρεωτικές δαπάνες.

Ο προϋπολογισμός επέστρεψε γιατί ήταν ανειλικρινής με απόκρυψη σημαντικών οικονομικών στοιχείων κι όχι γιατί εμείς τον θεωρήσαμε έτσι.

Αυτό οι συμπολίτες μας πρέπει να το γνωρίζουν πλέον.

Οπότε ας σταματήσουν οι υποκριτικές κατηγορίες εναντίον της παρατάξεως μας. Αυτή η συμπεριφορά εκ μέρους της πλειοψηφίας  δεν βοηθά την συναίνεση ούτε διαμορφώνει το απαραίτητο καλό κλίμα συνεργασίας για την συνέχεια.

Διασπείρεται δε τέτοια κινδυνολογία ότι δήθεν η παράταξη μας «έχει μπλοκάρει» τον προϋπολογισμό και δε θα πληρωθούν οι μισθοί του προσωπικού και τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου. Δαπάνες οι οποίες είναι πλήρως εξασφαλισμένες βάσει του υφιστάμενου Νομοθετικού Πλαισίου.

Ελπίζουμε να μην επαναληφθεί παρόμοια τακτική αντιμετώπισης μας.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να διαβεβαιώσουμε τους συμπολίτες μας όλους και τον καθέναν ξεχωριστά, ότι βρισκόμαστε με την έγκριση τους στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις καλύτερες των προθέσεων συμμετέχοντας δημιουργικά όχι όμως εξουσιοδοτώντας τυφλά.

Και εννοούμε να συντασσόμαστε με κάθε πρόταση και πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που θα μας βρίσκει σύμφωνους κι εφόσον υπηρετείται το γενικό συμφέρον με αλήθεια και αντικειμενικότητα,

Παράλληλα όμως καθιστούμε σαφές προς την πλειοψηφία και την κυρία Δήμαρχο, ότι τον ρόλο που μας ανέθεσαν οι συνδημότες μας δεν τον εκλαμβάνουμε ως διακοσμητικό αλλά ως ελεγκτικό.

Τον κατανοούμε ως ευθύνη και υποχρέωση.

Αυτή η στάση μας δεν είναι διάθεση για μια στείρα αντιπολιτευτική τακτική αλλά είναι υπόσχεση και υποχρέωση μας έναντι των συνδημοτών μας που μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους , όπως και όλων των συνδημοτών μας ανεξαρτήτως.

Απόφαση μας είναι να συμπορευόμαστε με τα σωστά για το συμφέρον του τόπου υπηρετώντας αξίες, αρχές και σχεδιασμούς που θα μπορέσουν να πάνε τον τόπο μας ένα βήμα πιο πάνω.

Ο Επικεφαλής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ»  του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου