Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Ενημέρωση σχετικά με τις απόψεις που διατυπώνονται στην ανοιχτή επιστολή του Δημοτικού Συμβούλου Δελφών κ. Νικολάου Μολιώτη για την χρήση του κτιρίου του πρώην Γυμνασίου ΠολυδρόσουΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Πληροφορηθήκαμε ότι ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Νικόλαος Μολιώτης, σε άρθρο του (ανοιχτή επιστολή), που δημοσιεύει το blog σας, επιτιμά το Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή για το θέμα της μεταφοράς των υπηρεσιών του Δήμου στο κτίριο του πρώην Γυμνασίου Πολυδρόσου......

Οφείλουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο της Πολυδρόσου και ευρύτερα τους συνδημότες μας ότι σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών, ο Δήμαρχος ερωτώμενος για το θέμα αυτό από τον κ. Μολιώτη, του απάντησε ότι οφείλουμε να επανεξετάσουμε το θέμα υπό το πρίσμα και της πρόσφατης Απόφασης που έλαβε η Τοπική Συνέλευση των κατοίκων της Κοινότητας Πολυδρόσου στις 17 Σεπτεμβρίου 2017.
Προς επιβεβαίωση μάλιστα ή τυχόν αναίρεση των εκπεφρασμένων μέχρι τώρα απόψεων της Κοινότητας, ο Δήμαρχος απέστειλε σήμερα και νέο έγγραφο στον Πρόεδρο της Κοινότητας Πολυδρόσου, ζητώντας από αυτόν σε εύλογο χρονικό διάστημα να του απαντήσει για τη θέση της Κοινότητας επί του ζητήματος αυτού.
Προκειμένου να ενημερώσετε τους αναγνώστες σας αντικειμενικά και να μην επιτρέψετε τη μονομερή δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων, σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε το παρόν μήνυμα καθώς και ολόκληρο το σώμα της από 17.09.2017 Απόφασης της Συνέλευσης των κατοίκων της Τ.Κ. Πολυδρόσου, που σας επισυνάπτουμε σε συνημμένο έγγραφο.
Γραφείο Τύπου Δήμου Δελφών
---------------------------------------------------------------------

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 09.2017 Τ.Κ. ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
         ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο9 /2017
Στην Πολύδροσο και στην  αίθουσα συνεδριάσεως της Δημοτικής Βιβλιοθήκης  της Δ.Ε. Παρνασσού  σήμερα την 17 του μηνός Σεπτεμβρίου     του έτους 2017,   ημέρα Κυριακή, και ώρα 11.00 π.μ, ύστερα από την με αριθμό Δ.Υ/13-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος του Συμβουλίου χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010) και δημοσιοποιήθηκε με ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινότητας Πολυδρόσου και της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, συνήλθαν σε συνέλευση τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου φορείς και κάτοικοι για τη συζήτηση .

Από το σύνολο των τριών (3) Συμβούλων παραβρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μουλαράς Αργύρης
Αδαμάκος Αθανάσιος
Βαλάσκας Ιωάννης

Επομένως διαπιστώνεται νόμιμη απαρτία και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνέλευσης.
Για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Καλλιμάνης Ευστάθιος. Παραβρέθηκαν από τους προσκληθέντες:

 • Ο Τοπικός Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρνασσού κ. Γεωργίου Ιωάννης
 • Ο Τέως Δήμαρχος Παρνασσού Γεωργούσης Γεώργιος
 • Ο  Τέως Αντ/ρχος Παρνασσού Κουτσομπός Αθανάσιος
 • Ο Τέως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μουτσιανάς Χρήστος
 • Ο Τέως Αντ/ρχος Παρνασσού Θάνος Ευστάθιος
 • Ο Σύλλογος Διαγόρα Πρόεδρος Θάνος Ευστάθιος &
 • Ο Σύλλογος Διαγόρα Αντ/δρος Κούσουλας Ευάγγελος κλπ Μέλη.
 • Ο Σύλλογος  Γυναικών Πρόεδρος Παπαθανασίου Αλεξάνδρα κλπ. Μέλη
 • Ο Σύλλογος ΣΑΧΟΠ Πρόεδρος Παπαδήμα Σπυριδούλα κλπ. Μέλη
Κατόπιν ο Πρόεδρος, έκανε γνωστό τους κατοίκους της Πολυδρόσου τα ακόλουθα:
Σας γνωρίζω ότι είχα δώσει την αριθμ.13-11-2017 πρόσκληση σχετικά με την Συνέλευση τόσο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Μολιώτη αλλά και στον Τοπικό Σύμβουλο κ. Αδαμάκο Αθανάσιο και ως όφειλαν έπρεπε να με ενημερώσουν κατά την Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου που έγινε και ήταν παρόν την 14-9-2017 ότι αδυνατούν να έρθουν αλλά αυτοί έκριναν ότι πρέπει να είναι απόν. Επίσης είχα ενημερώσει και όλους τους Συμβούλους της δημοτικής ενότητας καθώς και συλλόγους –φορείς κλπ καθώς και τους κατοίκους  τόσο με ανακοίνωση της πρόσκλησης  δημόσια αλλά και με τα μέσα ενημέρωσης του χωριού μας και με καθημερινές ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα.
Είμαι υποχρεωμένος  να σας ενημερώσω για την πραγματική εικόνα της αξιοποίησης των δημοτικών κτηρίων σχετικά με το θέμα της μεταφοράς των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας  Παρνασσού στο κτήριο του Γυμνασίου και την αξιοποίηση αυτού, διότι διαπίστωσα στη διαύγεια του Δήμου Δελφών ότι το έργο δημοπρατείται  και το τρέχουν χωρίς να έχουν διαπιστώσει  αν αυτό τελικά πρέπει να γίνει η όχι και αυτό θα το κρίνετε εσείς με τις τοποθετήσεις σας 
Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να κάνω γνωστά πρώτα, τις τοποθετήσεις του τότε Προέδρου της Κοινότητας Πολυδρόσου κ. Νικολάου Μολιώτη καθώς και τις διαφορές με τις τώρα .
1.     Αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων:
     
 • Στην τότε απόφαση του 38/2011 Τοπικού Συμβουλίου Πολυδρόσου  πάνω κάτω προέβλεπε τα ίδια με την τώρα απόφαση,  διαφορά είναι ότι τότε ανέφερε ότι  στο κτίριο του Δημαρχείου  θα στεγάζεται ο Σύλλογος Γυναικών στην πορεία αυτό άλλαξε και αναφέρει το Λαογραφικό Σύλλογο, διότι ο Σύλλογος  Γυναικών αντέδρασε σε αυτή την απόφαση, επίσης σας γνωρίζω ότι οι  υπογραφές που έχουν μπει  από συλλόγους στο  συνημμένο έγγραφο δεν υφίστανται ως Σύλλογοι, σας αναφέρω ότι Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, ο Σύλλογος Επαγγελματιών, ο Γεωργικός Συνεταιρισμός Πολυδρόσου δεν υφίστανται.
 •  Ο σύλλογος Γυναικών έχει εγγράφως αναφέρει τις αντιρρήσεις του, ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων και αυτός δεν συμφωνεί, και οι τώρα υφιστάμενοι σύλλογοι πρέπει να εκφραστούν σύμφωνα με τα νέα δεδομένα καθώς και οι φορείς με τους κατοίκους.  Σας γνωρίζω την  νέα πρόταση του κ. Μολιώτη που ολοκληρώθηκε και βρίσκεται σε δημοπράτηση αξίας 30.000 ΕΥΡΩ με τίτλο μετατροπή κτηρίου πρώην Γυμνασίου σε δημοτικό κατάστημα.
 • Κτίριο πρώην Δημαρχείου: να μετατραπεί σε «Πνευματικό Κέντρο» της Κοινότητας Πολυδρόσου, στεγάζοντας στο ισόγειο τη Βιβλιοθήκη και στον α΄ όροφο το Λαογραφικό – Ιστορικό Μουσείο.
 • Κτίριο πρώην Γυμνασίου: να μετατραπεί σε Διοικητήριο της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού. Να στεγάσει στον α΄ όροφο το Γραφείο της Αντιδημαρχίας, το Γραφείο του Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου και τα Γραφεία των Υπηρεσιών του Δήμου.
Στο ισόγειο να στεγαστεί το Γραφείο του ΚΕΠ, η αίθουσα Συνεδριάσεων, το Γραφείο των Τεχνικών, το Γραφείο της Πρόνοιας (Βοήθεια στο Σπίτι – Κοινωνικό Παντοπωλείο) και να δημιουργηθεί αίθουσα 96 τ.μ. πολλαπλών χρήσεων.
Τώρα θα σας  αναφέρω την απόφαση που έχω πάρει και τις αντιρρήσεις που έχω καθώς και το οικονομικό κόστος  και την   μετατροπή κτηρίου πρώην Γυμνασίου σε δημοτικό κατάστημα κάτι που είναι απαράδεχτο .
Α. Ο Πρόεδρος Μουλαράς Αργύρης είπε:
Συγκεκριμένα επί της μελέτης αξιοποίησης  των κτιρίων δεν συμφωνώ με την πρόταση του Αντιδημάρχου για τους εξής λόγους που έχω αναφέρει στην απόφαση του τοπικού Συμβουλίου:
1)  Οικονομικό κόστος μεταφοράς αρκετά μεγάλο καθώς και η συντήρηση και η θέρμανση αυτού καθώς και η τοποθέτηση κλιματιστικών .
2)  Πρέπει να γίνει κάτι γρήγορα διότι χρήματα δεν υπάρχουν και οι αίθουσες χρειάζονται συντήρηση από τους τοπικούς συλλόγους έως ότου βρεθεί κάποιος να πάρει την πολιτική απόφαση να το ανοίξει ως Γυμνάσιο ξανά.
3)  Στο υπάρχον κτίριο λειτουργούσαν περισσότεροι υπάλληλοι χωρίς να υπάρχει πρόβλημα όταν ήταν έδρα του Δήμου Παρνασσού και τώρα που είναι λίγοι και λόγω συνταξιοδότησης θα φύγουν ορισμένοι  θα παρουσιαστεί το φαινόμενο να βρίσκονται σε ολόκληρο κτίριο κάνα δύο  υπάλληλοι.
4)  Είναι απομακρυσμένο και για την εξυπηρέτηση των δημοτών και αναφέρω ορισμένες εξυπηρετήσεις (πληρωμή ύδρευσης, πιστοποιητικά, ΟΓΑ,  φωτοτυπία, φαξ, μεγαφωνική που έχει στηθεί για να ακούγονται οι ανακοινώσεις στο χωριό μας,   κλπ).
5) Το αρχείο του πρώην Δήμου Παρνασσού  που έχουν μεταφέρει οι πρώην Κοινότητες(Πολυδρόσου –Λιλαίας-Επταλόφου ) είναι ήδη τακτοποιημένο καθώς και το Ληξιαρχείο σε ντουλάπια) φανταστείτε τι θα γίνει όταν μετακινηθεί) το σύστημα σύζευξης καθώς και το σύστημα ελεύθερου ΙΝΤΕΡΝΕΤ βρίσκεται στο υπάρχον κτίριο και απαιτείται τεράστιο κόστος για την μετεγκατάστασή του (νέα δίκτυα κλπ) .
           Μετά από ώριμη σκέψη η δική μου πρόταση είναι:
          Να παραμείνουν οι τρείς αίθουσες των 65τμ μέτρων η κάθε μια, όπως είναι στον πάνω όροφο και να τοποθετηθεί η Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου, η Λαογραφική στέγη καθώς και οι σύλλογοι της Κοινότητας Πολυδρόσου ώστε να αποφύγουμε τα ενοίκια.
Στον κάτω όροφο να γίνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για ομιλίες συνεδριάσεις κλπ. και να παραμείνει το γυμναστήριο ως έχει για τους νέους.
          Στον εξωτερικό χώρο να διαμορφωθεί το γήπεδο Μπάσκετ και ο χώρος που θα χρησιμοποιείται για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις  του χωριού θέατρο-σινεμά κλπ. και να γίνει εξωτερικός Ηλεκτροφωτισμός.
          Για όλα τα ανωτέρω το κόστος είναι πολύ μικρό και με εθελοντική εργασία μπορούμε να πετύχουμε πολλά εφόσον την  συντήρηση  την αναλάβουν οι σύλλογοι.

Επίσης στο τότε τοπικό συμβούλιο που έγινε την 4-9-2015 με αριθμ.25/2015
Η πρώην τοπική Σύμβουλος κ. Μπέκα Λαμπρινή είπε: Τα επιχειρήματα για την μεταφορά των υπηρεσιών του Δήμου δεν είναι επαρκή, αναμένω την κοστολόγηση της μελέτης για περαιτέρω συζήτηση και συμφωνώ με αυτά που είπε ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος .
Καθώς ο  Τοπικός Σύμβουλος   κ. Αδαμάκος Αθανάσιος συμφωνεί με την μελέτη που έχει κατατεθεί .
Το θέμα κλείνοντας θα ξανασυζητηθεί αν χρειαστεί για το κόστος.
Συνημμένα σας καταθέτω όλη  την αλληλογραφία που έχω στο φάκελό μου.
Το λόγο έδωσε στους παραβρισκόμενους  να τοποθετηθούν μέσα σε πολιτισμένο πνεύμα όπου αποχώρησαν  από την διαδικασία δύο άτομα.
Το λόγο πήρε ο τέως Δήμαρχος Παρνασσού κ. Γεώργιος Γεωργούσης ο οποίος είπε τα εξής:
Πατριώτες, ήρθαμε εδώ για να καταθέσει ο κάθε ένας τις απόψεις του. Κατά την γνώμη μου η μεταφορά του Δημοτικού καταστήματος στο κτίριο του πρώην Γυμνασίου Πολυδρόσου δημιουργεί προβλήματα.
Το παλιό Δημαρχείο είναι στολίδι στο χωριό μας και εξυπηρετεί ως επί το πλείστον ηλικιωμένα άτομα, τα οποία θα αδυνατούν λόγω απόστασης να εξυπηρετηθούν. Η βιβλιοθήκη ήταν πάντα αίθουσα εκδηλώσεων, παραστάσεων και ομιλιών.  Αν μεταφερθούμε στο κτίριο του Γυμνασίου δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος και θα λειτουργήσει απαγορευτικά για την επαναλειτουργία του σχολείου.
Πιστεύω από την πείρα μου ότι και ο Δήμαρχος θα έχει πολιτικό κόστος διότι αυτό δεν το επιθυμεί μεγάλη μερίδα των κατοίκων του χωριού μας. Συνεπώς συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου.
Ο τέως Αντιδήμαρχος Παρνασσού κ. Αθανάσιος Κουτσομπός: είπε τα εξής:
Έχω εκθέσει και στο παρελθόν εγγράφως τις απόψεις μου και επιθυμώ να παραμείνει ως έχει η κατάσταση στο Δημοτικό κατάστημα. ΄Οσον αφορά τους Συλλόγους μπορούν να στεγαστούν στο κτίριο του Γυμνασίου για να αναπτυχθούν και για να δοθεί ζωή στο κτίριο χωρίς να αλλάξει μορφή και ονομασία για πιθανή επαναλειτουργία του σχολείου. Συνεπώς συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου.
Ο τέως Αντιδήμαρχος Παρνασσού κ. Θάνος Ευστάθιος: είπε τα εξής:
Συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου, Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ  στο χωριό μας και θεωρώ ότι το ποσό των 30.000 Ε που προορίζεται για εργασίες στο Γυμνάσιο μπορεί να διατεθεί για την κατασκευή του έργου «Αντικαταθλιπτικός αγωγός ύδρευσης Αγίας Ελεούσας-Δεξαμενή» που είναι απαραίτητος για την λύση του προβλήματος ύδρευσης στο χωριό μας.
Ο τέως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μουτσιανάς Χρήστος, είπε τα εξής:
Συμφωνώ με την Πρόταση του Προέδρου. Το σημαντικότερο λάθος που έχει γίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι η μετατροπή του κτιρίου σε δημοτικό κατάστημα με αποτέλεσμα σε πιθανή λειτουργία του Γυμνασίου αυτό να είναι σχεδόν αδύνατο. Εάν δε δούμε τον αριθμό των παιδιών που πηγαίνουν στο Νηπιαγωγείο θα δούμε ότι από πέντε που ήταν την προηγούμενη σχολική περίοδο φέτος είναι είκοσι τέσσερα παιδιά. Πολύ πιθανή λοιπόν η επαναλειτουργία του Γυμνασίου στο μέλλον.
Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου που αναφέρονται στη 21/29-8-2017 απόφαση δεν προβλέπονται εργασίες για το ήδη υπάρχον δημοτικό κατάστημα, όπως δεν προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης για την στέγαση των Συλλόγων. Συνεπώς θα είναι ένα έργο ημιτελές. Δεν ήταν άμεσης προτεραιότητας το έργο αυτό τη στιγμή που εκκρεμούν σοβαρά προβλήματα και υπάρχουσες μελέτες (ύδρευση, αγροτικοί δρόμοι κλπ). τις οποίες είχε ψηφίσει και ο κ. Μολιώτης.
Ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Βαλάσκας Ιωάννης, είπε: Θεωρώ πως είναι λίγο αργά αφού έχει προκηρυχτεί το έργο άρα πρέπει να πάει η δημαρχεία στο Γυμνάσιο αλλά αν η πλειοψηφία της συνέλευσης διαφωνεί με το έργο αυτό εγώ τάσσουμε υπέρ  αυτών χωρίς να έχω καμία αντίρρηση στη μεταφορά των υπηρεσιών και αρκεί για να ακυρωθεί η απόφαση.  
Ο Αντιπρόεδρος Α.Σ. Διαγόρα Πολυδρόσου κ. Κούσουλας Ευάγγελος:
Είπε συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου της Κοινότητας Πολυδρόσου και προτείνω αν χρειαστεί να γίνει δημοψήφισμα και οι κάτοικοι να αποφασίσουν γιατί αυτούς αφορά κατά κύριο λόγο και να μην γίνει αλλαγή ονόματος  και χρήσης στο Γυμνάσιο για την περίπτωση επαναλειτουργίας αυτού.
Επίσης λογω αυξημένου αριθμού των παιδιών του Νηπιαγωγείου και επειδή έχει ζητηθεί και δεύτερη Δασκάλα να εξετασθεί η περίπτωση παραχώρησης μίας αίθουσας για λειτουργία Νηπιαγωγείου.
Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Πολυδρόσου η ΕΣΤΙΑ κ. Παπαθανασίου Αλεξάνδρα:  είπε ότι συμφωνεί με την Πρόταση του Προέδρου της Κοινότητας Πολυδρόσου αλλά σε περίπτωση που επαναλειτουργήσει το Γυμνάσιο οι σύλλογοι να αποχωρήσουν από το κτίριο.
Ο Τέως Κοινοτικός Σύμβουλος κ. Μανέτας Νικόλαος:
Είπε ότι η Βιβλιοθήκη προέρχεται από δωρεά και πρέπει να στεγαστεί στο φυσικό της περιβάλλον στο υπάρχον κτήριο της Δημαρχίας.Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποσαφηνίστηκε ότι με το νεό Νομο Καλλικράτη και την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου η περιουσία αυτής μεταβιβάζεται στη περιουσία του Δήμου.  
Ο κ. Κοντογιάννης Χρήστος, είπε: ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να ενημερώσουν τους δημότες και μετά να αποφασίσουμε τι πρέπει να γίνει και τι είναι σωστό.
Ο κ. Νίκόλαος Στύλιας, είπε : Συμφωνώ με την πρόταση του Προέδρου και οτι πρέπει να λάβουμε υπόψη σοβαρά το οικονομικό κόστος της μετατροπής των κτιρίων του Γυμνασίου και του Δημοτικού κτηρίου για να μπορούν να γίνουν λειτουργικά.
Ο κ. Κεφαλούδης Χρήστος, είπε: ότι συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου χωρίς να αλλάξει με την μεταφορά των συλλόγων στο κτίριο του γυμνασίου η ονομασία του για την περίπτωση επαναλειτουργία του ως σχολικό συγκρότημα.
Ο Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Παρνασσού κ. Γεωργίου Ιωάννης , αφού άκουσε προσεκτικά τις απόψεις των παρευρισκομένων είπε ότι σέβεται τις απόψεις τους και ότι γνώμη του είναι ότι δεν πρέπει να φτιάχνουμε κτίρια «κουφάρια» , καθώς και ότι θα μεταφέρω επακριβώς τις απόψεις της Συνέλευσης στον Δήμαρχο.
Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να αποφασίσουν.να αναφερθεί επίσης ότι παρευρέθηκαν όλοι οι εν ενεργεία Σύλλογοι του χωριού, οι πρώην αυτοδιοικητικοί αιρετοί και κάτοικοι.
Δια ανατάσεως των χεριών πλην δύο  ατόμων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να μην γίνει η μετατροπή κτηρίου πρώην γυμνασίου σε δημοτικό κατάστημα συμφωνώντας με την κατωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Κοινότητας κ. Μουλαρά Αργύριο. Το πλήθος ανέρχεται σε αριθμό ατόμων 49 οι οποίοι ευρέθησαν υπέρ της άποψης του Προέδρου πλην δύο ατόμων που αποχώρησαν και δυο ατόμων που διαφώνησαν.
 1)  Οικονομικό κόστος μεταφοράς αρκετά μεγάλο καθώς και η συντήρηση και η θέρμανση αυτού καθώς και η τοποθέτηση κλιματιστικών .
2)  Πρέπει να γίνει κάτι γρήγορα διότι χρήματα δεν υπάρχουν και οι αίθουσες χρειάζονται συντήρηση από τους τοπικούς συλλόγους έως ότου βρεθεί κάποιος να πάρει την πολιτική απόφαση να το ανοίξει ως Γυμνάσιο ξανά.
3)  Στο υπάρχον κτίριο λειτουργούσαν περισσότεροι υπάλληλοι χωρίς να υπάρχει πρόβλημα όταν ήταν έδρα του Δήμου Παρνασσού και τώρα που είναι λίγοι και λόγω συνταξιοδότησης θα φύγουν ορισμένοι  θα παρουσιαστεί το φαινόμενο να βρίσκονται σε ολόκληρο κτίριο κάνα δύο  υπάλληλοι.
4)  Είναι απομακρυσμένο και για την εξυπηρέτηση των δημοτών και αναφέρω ορισμένες εξυπηρετήσεις (πληρωμή ύδρευσης, πιστοποιητικά, ΟΓΑ,  φωτοτυπία, φαξ, μεγαφωνική που έχει στηθεί για να ακούγονται οι ανακοινώσεις στο χωριό μας,   κλπ).
5) Το αρχείο του πρώην Δήμου Παρνασσού  που έχουν μεταφέρει οι πρώην Κοινότητες(Πολυδρόσου –Λιλαίας-Επταλόφου ) είναι ήδη τακτοποιημένο καθώς και το Ληξιαρχείο σε ντουλάπια) φανταστείτε τι θα γίνει όταν μετακινηθεί) το σύστημα σύζευξης καθώς και το σύστημα ελεύθερου ΙΝΤΕΡΝΕΤ βρίσκεται στο υπάρχον κτίριο και απαιτείται τεράστιο κόστος για την μετεγκατάστασή του (νέα δίκτυα κλπ) .
           Μετά από ώριμη σκέψη η δική μου πρόταση είναι:
 1.    Να παραμείνουν οι τρείς αίθουσες των 65τμ μέτρων η κάθε μια, όπως είναι στον πάνω όροφο και να τοποθετηθεί η Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου, η Λαογραφική στέγη καθώς και οι σύλλογοι της Κοινότητας Πολυδρόσου ώστε να αποφύγουμε τα ενοίκια.
Στον κάτω όροφο να γίνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για ομιλίες συνεδριάσεις κλπ. και να παραμείνει το γυμναστήριο ως έχει για τους νέους.
    Στον εξωτερικό χώρο να διαμορφωθεί το γήπεδο Μπάσκετ και ο χώρος που θα χρησιμοποιείται για όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις  του χωριού θέατρο-σινεμά κλπ. και να γίνει εξωτερικός Ηλεκτροφωτισμός.
    Για όλα τα ανωτέρω το κόστος είναι πολύ μικρό και με εθελοντική εργασία μπορούμε να πετύχουμε πολλά εφόσον την  συντήρηση  την αναλάβουν οι σύλλογοι.
2.                 Από  την συζήτηση της συνέλευσης προέκυψε ότι Υπάρχει και δεύτερη λύση που μπορεί να εξεταστεί από τους αρμοδίους του Δήμου.
  Η Βιβλιοθήκη μπορεί επίσης να στεγαστεί πάλι  στο Δημοτικό κατάστημα στον πάνω όροφο γύρω -γύρω από την αίθουσα συνεδριάσεως που ήταν και πριν ώστε να προστατεύεται από τους υπαλλήλους της Δ.Ε. Παρνασσού που θα είναι στα γραφεία του κάτω ορόφου και όχι από τον οποιοδήποτε σύλλογο που δεν ξέρουμε πόσο διάρκεια ζωής θα έχει γιατί αυτό συμβαίνει με όλους τους συλλόγους  που διαλύονται και θα έχουμε πάλι ένα κτίριο μη ενεργό.
Επίσης συμφωνήθηκε από όλους συλλογικά ότι σε περίπτωση επαναλειτουργίας του σχολικού κτηρίου αυτομάτως θα αποχωρίσουν όλοι οι σύλλογοι που θα έχουν στεγαστεί .
     Επίσης εξουσιοδοτεί τους αρμοδίους προκειμένου να ανακληθεί η τροποποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα η Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Μετατροπή κτηρίου πρώην Γυμνασίου Πολυδρόσου σε Δημοτικό κατάστημα» και να διαβιβαστεί η παρούσα απόφαση τόσο στο Δήμο Δελφών αλλά και στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Αποκεντρωμένη  Δ/νση Νομού Φωκίδας επισυνάπτοντας τον πλήρη φάκελο.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές απόσπασμα
Πολύδροσος  18-9-2017
Ο Πρόεδρος

Μουλαράς Αργύρης

1 σχόλιο:

 1. πέρσι,(18.9.17 και όχι πρόσφατα)τσίκνισε και ακόμη(13.12.18;) δεν βρώμισε αρκετά στον Δήμο, ώστε να εξετάσει όπως ομολογεί ότι οφείλει το Δημοτικό Συμβούλιο, την απόφαση της Συνέλευσης των κατοίκων της Πολυδρόσου;
  γιατί ζητάει να επιβεβαιωθεί η απόφαση;
  για να περάσει και άλλος καιρός μέχρι να γίνουν οι εκλογές και όλοι να ελπίζουν ότι θα γίνει το δικό τους;
  και κάτι ακόμη στο δελτίο τύπου του Δήμου Δελφών δεν αναφέρεται η ημερομηνία που εκδόθηκε. ποιανού είναι η παράλειψη του εκδότη ή του blog που το δημοσίευσε, εκτός αν η ημερομηνία δημοσίευσης έχει ανάλογη ισχύ με αυτή των ΦΕΚ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή