ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας, σήμερα

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας, στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας σήμερα 14  Μαΐου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:....

1) Περί αναμορφώσεως προϋπ/σμού οικ. έτους 2018 . Εισηγήτρια Α. Στιβακτή
2) Περί χορήγησης άδειας παραγωγού για πώληση υπαίθριου εμπορίου.
Εισηγητής Κ. Γκιώνης
3) Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε., 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου
: "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ"του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας. Εισηγητής Ε.
Καρούμπης
4) Περί ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Η τοπική ανάπτυξη
και η προστασία περιβάλλοντος" ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Προμήθεια μηχανημάτων
έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού". Εισηγητής Ε. Καρούμπης
5) Περί ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων" ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
"Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων &αύλειων χώρων και λοιπές
δράσεις. " .Εισηγητής Ε. Καρούμπης
6) Περί ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
"ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΣΤΟΝ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ "Κοινωνικές και
πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των
δήμων" ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας".Εισηγητής Ε. Καρούμπης
7) . Περί έγκρισης μελέτης του έργου : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ Κ.ΤΙΘΟΡΕΑΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ)"
Προϋπολογισμού : 70.500,00 € με ΦΠΑ 24%. Εισηγητής Ε. Καρούμπης
8) Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ: 1.ΟΣΕ Α.Ε 2. ΓΑΙΟΣΕ
Α.Ε 3. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ 4/. ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ και 5. 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ γαι Ανάπλαση και Αξιοποίηση ακινήτων ΟΣΕ που
διαχειρίζεται η ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε. Εισηγητής Δήμαρχος
9) Περί ενημερώσεως για ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ΄ . Εισηγητής Δήμαρχος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
 Μπεκιάρης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ