ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Translate

Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Η διαδικασία υποβολής της αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων από το πρόγραμμα.

                                           ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης καταγράφει τις αρχικές πληροφορίες των δυνητικά ωφελούμενων από το πρόγραμμα.......


Ποιος υποβάλλει την αίτηση;

Ο υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης ή ο/η σύζυγος του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης της φιλοξενούμενης μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού και αποκλειστικά μόνο μέσω Δήμων ή ΚΕΠ.

Ποιος υπογράφει το έντυπο συναίνεσης;

Όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού, συμπεριλαμβανομένων και των φιλοξενούμενων μελών.

Μονάδα που υποβάλλει την αίτηση:

Το νοικοκυριό, όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Προθεσμίες:

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και τα άτομα θα είναι σε θέση να υποβάλλουν την αίτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Μετά την  συμπλήρωση της αίτησης, η τελική ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται σε δύο αντίτυπα, τα οποία υπογράφονται από το αιτούντα. Ένα αντίγραφο φυλάσσεται στο αρχείο του Δήμου και ένα παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

Αν εγκριθεί η αίτηση, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά στο κινητό τηλέφωνο και στο email που δηλώνουν.
Αν απορριφθεί, ο αιτών, εφόσον αμφισβητεί την πράξη απόρριψης που εκδόθηκε σε βάρος του, μπορεί να υποβάλλει εκ νέου αίτηση τον επόμενο μήνα από αυτόν που βγήκε η απόφαση απόρριψης.


Απαιτούμενα Στοιχεία και Κριτήρια Ένταξης

1. ΑΜΚΑ  .
Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.
2. ΑΦΜ .
Για τον αιτούντα και όλα τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας που έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
3. Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) .
Για τον κύριο αιτούντα
4. Διαμονή .
Για όλους, αιτούντα και μέλη της ωφελούμενης μονάδας, πρέπει να διανέμουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.
5. Εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων των παροχών .
Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.
6. Ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Για τον αιτούντα και όλα τα άλλα μέλη της ωφελούμενης μονάδας.
7. Ταυτότητα. Για τον αιτούντα
8. Ε1
9. Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ
10. Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας και e-mail.
11. Ημερομηνία Γέννησης του κάθε μέλους του Νοικοκυριού.
12. Οικογενειακή Κατάσταση του κάθε μέλους του Νοικοκυριού.
13. Τη σχέση του κάθε μέλους του Νοικοκυριού με τον αιτούντα.

14. Έντυπο Συναίνεσης. Σε περίπτωση που οι αιτούντες επιλέξουν να υποβάλουν την αίτηση μέσω Δήμων ή ΚΕΠ, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν υπογεγραμμένο (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) το έντυπο συναίνεσης, με το οποίο δηλώνουν ότι συναινούν στις διασταυρώσεις των στοιχείων όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Για τους αναγνώστες
ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ